Επιστήμη Δεδομένων
Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου