Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Μεταπτυχιακά > Πίνακας Μεταπτυχιακών
Αναζήτηση Μεταπτυχιακών
Πανεπιστήμιο/Φορέας Τμήμα/Σχολή Τίτλος Διάρκεια Δίδακτρα Κατευθύνσεις Προθεσμία Search Column
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Διεθνείς Διαπραγματεύσεις (MSc in Ιnternational Negotiations) 1-2 έτη 4200 ευρώ 02/06/23 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Διεθνείς Διαπραγματεύσεις (MSc in Ιnternational Negotiations) 1-2 έτη 4200 ευρώ 02/06/23
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές (MSc in Ιnternational and European Economic Studies) 1-2 έτη 4200 ευρώ 1. Διεθνή Οικονομικά των Επιχειρήσεων (International Business Economics)
2. Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Οικονομικά (European Law & Economics)
02/06/23 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές (MSc in Ιnternational and European Economic Studies) 1-2 έτη 4200 ευρώ 1. Διεθνή Οικονομικά των Επιχειρήσεων (International Business Economics)
2. Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Οικονομικά (European Law & Economics) 02/06/23
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές (MSc Law and Economics in Energy Markets) 1-2 έτη 4200 ευρώ 02/06/23 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές (MSc Law and Economics in Energy Markets) 1-2 έτη 4200 ευρώ 02/06/23
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών & Οικονομικής Επιστήμης Χρηματοοικονομική και Τραπεζική (MSc in Finance and Banking) 3-4 εξάμηνα 5400-7000 ευρώ 04/09/23 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών & Οικονομικής Επιστήμης Χρηματοοικονομική και Τραπεζική (MSc in Finance and Banking) 3-4 εξάμηνα 5400-7000 ευρώ 04/09/23
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διοικητικής Επιστημης και Τεχνολογίας Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία (Master of Science in Management Science and Technology) 3-5 εξάμηνα 5300-6000 ευρώ 23/06/23 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διοικητικής Επιστημης και Τεχνολογίας Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία (Master of Science in Management Science and Technology) 3-5 εξάμηνα 5300-6000 ευρώ 23/06/23
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διοικητικής Επιστημης και Τεχνολογίας Επιχειρηματική Αναλυτική (Master of Science in Business Analytics) (μερικής φοίτησης) 4 εξάμηνα 7200 ευρώ 31/05/23 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διοικητικής Επιστημης και Τεχνολογίας Επιχειρηματική Αναλυτική (Master of Science in Business Analytics) (μερικής φοίτησης) 4 εξάμηνα 7200 ευρώ 31/05/23
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Επιχειρηματική Αναλυτική (Master of Science in Business Analytics) (πλήρους φοίτησης) 3 εξάμηνα 7200 ευρώ 31/05/23 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Επιχειρηματική Αναλυτική (Master of Science in Business Analytics) (πλήρους φοίτησης) 3 εξάμηνα 7200 ευρώ 31/05/23
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (MSc in Human Resource Management) (μερικής φοίτησης) 2 έτη 6800 ευρώ 30/05/23 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (MSc in Human Resource Management) (μερικής φοίτησης) 2 έτη 6800 ευρώ 30/05/23
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (MSc in Human Resource Management) (πλήρους φοίτησης) 1 έτος 5000 ευρώ 30/05/23 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (MSc in Human Resource Management) (πλήρους φοίτησης) 1 έτος 5000 ευρώ 30/05/23
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του ΟΠΑ σε συνεργασία με τη Σχολή Ευρωπαϊκού Πολιτισμού και Γλωσσών του Πανεπιστημίου ΚENT MA in Heritage Management (Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς) 3 εξάμηνα 7500 ευρώ Έληξε 01/07/19 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του ΟΠΑ σε συνεργασία με τη Σχολή Ευρωπαϊκού Πολιτισμού και Γλωσσών του Πανεπιστημίου ΚENT MA in Heritage Management (Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς) 3 εξάμηνα 7500 ευρώ Έληξε 01/07/19
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οικονομικής Επιστήμης και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση (Master in Public Policy and Management) 2 ακαδημαϊκά έτη 5200 ευρώ 1. Δημόσια Οικονομική Πολιτική (Public Economic Policy)
2. Δημόσια Διοίκηση (Public Management)
Έληξε 09/09/22 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οικονομικής Επιστήμης και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση (Master in Public Policy and Management) 2 ακαδημαϊκά έτη 5200 ευρώ 1. Δημόσια Οικονομική Πολιτική (Public Economic Policy)
2. Δημόσια Διοίκηση (Public Management) Έληξε 09/09/22
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας MBA International (Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό) 3-5 εξάμηνα 9700-9900 ευρώ 31/05/23 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας MBA International (Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό) 3-5 εξάμηνα 9700-9900 ευρώ 31/05/23
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής MSc in Financial Management (Χρηματοοικονομική Διοίκηση) 1-2 έτη 6200-6400 ευρώ 1. Financial Management (Xρηματοοικονομική Διοίκηση)
2. Data Driven Financial Management (Χρηματοοικονομική Διοίκηση βάσει δεδομένων)
31/03/23 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής MSc in Financial Management (Χρηματοοικονομική Διοίκηση) 1-2 έτη 6200-6400 ευρώ 1. Financial Management (Xρηματοοικονομική Διοίκηση)
2. Data Driven Financial Management (Χρηματοοικονομική Διοίκηση βάσει δεδομένων) 31/03/23
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική (μερικής φοίτησης) 24 μήνες 7200 ευρώ 1. Λογιστική και Ελεγκτική (Accounting and Auditing)
2. Χρηματοοικονομική, Επενδύσεις, και Διαχείριση Κινδύνων (Finance, Investments, and Risk Management)
3. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Accounting and Finance)
31/03/23 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική (μερικής φοίτησης) 24 μήνες 7200 ευρώ 1. Λογιστική και Ελεγκτική (Accounting and Auditing)
2. Χρηματοοικονομική, Επενδύσεις, και Διαχείριση Κινδύνων (Finance, Investments, and Risk Management)
3. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Accounting and Finance) 31/03/23
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική (πλήρους φοίτησης) 12 μήνες 6400 ευρώ 1. Λογιστική και Ελεγκτική (Accounting and Auditing)
2. Χρηματοοικονομική, Επενδύσεις, και Διαχείριση Κινδύνων (Finance, Investments, and Risk Management)
3. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Accounting and Finance)
31/03/23 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική (πλήρους φοίτησης) 12 μήνες 6400 ευρώ 1. Λογιστική και Ελεγκτική (Accounting and Auditing)
2. Χρηματοοικονομική, Επενδύσεις, και Διαχείριση Κινδύνων (Finance, Investments, and Risk Management)
3. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Accounting and Finance) 31/03/23
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής & Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας & Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Msc in International Shipping, Finance and Management (Διεθνής Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση) 1-2 έτη 7600-7800 ευρώ 09/06/23 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής & Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας & Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Msc in International Shipping, Finance and Management (Διεθνής Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση) 1-2 έτη 7600-7800 ευρώ 09/06/23
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Marketing and Communication with International Orientation (Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Διεθνή Προσανατολισμό) 12 μήνες 6250 ευρώ 31/05/23 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Marketing and Communication with International Orientation (Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Διεθνή Προσανατολισμό) 12 μήνες 6250 ευρώ 31/05/23
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Αναλυτική Μάρκετινγκ 3-4 εξάμηνα 4800 - 5800 ευρώ 31/05/23 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Αναλυτική Μάρκετινγκ 3-4 εξάμηνα 4800 - 5800 ευρώ 31/05/23
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Μάρκετινγκ και Επικοινωνία (μερικής φοίτησης) 18 μήνες 6900 ευρώ 31/05/23 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Μάρκετινγκ και Επικοινωνία (μερικής φοίτησης) 18 μήνες 6900 ευρώ 31/05/23
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Μάρκετινγκ και Επικοινωνία (πλήρους φοίτησης) 12 μήνες 6250 ευρώ 31/05/23 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Μάρκετινγκ και Επικοινωνία (πλήρους φοίτησης) 12 μήνες 6250 ευρώ 31/05/23
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Οικονομικής Επιστήμης Επιχειρηματική Οικονομική με αναλυτικές μεθόδους (MSc in Business Economics with analytics) 3 εξάμηνα 5400 ευρώ 01/06/23 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Οικονομικής Επιστήμης Επιχειρηματική Οικονομική με αναλυτικές μεθόδους (MSc in Business Economics with analytics) 3 εξάμηνα 5400 ευρώ 01/06/23
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Οικονομικής Επιστήμης Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά 3 εξάμηνα 5400 ευρώ 01/06/23 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Οικονομικής Επιστήμης Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά 3 εξάμηνα 5400 ευρώ 01/06/23
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Οικονομικής Επιστήμης και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών MSc in Economics (Οικονομική Επιστήμη) - πλήρους φοίτησης 3-4 εξάμηνα 2500 ευρώ 30/06/23 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Οικονομικής Επιστήμης και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών MSc in Economics (Οικονομική Επιστήμη) - πλήρους φοίτησης 3-4 εξάμηνα 2500 ευρώ 30/06/23
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Διοίκηση Υπηρεσιών (MSc in Services Management) (μερικής φοίτησης) 18 μήνες 6800 ευρώ 1. Διοίκηση Εμπειρίας Πελάτη (Customer Experience Management)
2. Διοικητική Συμβουλευτική (Management Consulting)
16/06/23 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Διοίκηση Υπηρεσιών (MSc in Services Management) (μερικής φοίτησης) 18 μήνες 6800 ευρώ 1. Διοίκηση Εμπειρίας Πελάτη (Customer Experience Management)
2. Διοικητική Συμβουλευτική (Management Consulting) 16/06/23
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Διοίκηση Υπηρεσιών (MSc in Services Management) (πλήρους φοίτησης) 12 μήνες 5500 ευρώ 1. Διοίκηση Εμπειρίας Πελάτη (Customer Experience Management)
2. Διοικητική Συμβουλευτική (Management Consulting)
16/06/23 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Διοίκηση Υπηρεσιών (MSc in Services Management) (πλήρους φοίτησης) 12 μήνες 5500 ευρώ 1. Διοίκηση Εμπειρίας Πελάτη (Customer Experience Management)
2. Διοικητική Συμβουλευτική (Management Consulting) 16/06/23
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Διοίκηση των Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive Master in Business Administration - Executive MBA) 24 μήνες 8000 ευρώ 31/05/23 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Διοίκηση των Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive Master in Business Administration - Executive MBA) 24 μήνες 8000 ευρώ 31/05/23
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΟΠΑ και των Σχολών Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ Διοίκηση Επιχειρήσεων (Athens MBA) 4-5 εξάμηνα 7500 ευρώ 31/05/23 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΟΠΑ και των Σχολών Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ Διοίκηση Επιχειρήσεων (Athens MBA) 4-5 εξάμηνα 7500 ευρώ 31/05/23
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Διοίκηση των Επιχειρήσεων: MBA (Master in Business Administration) (full-time) 4 εξάμηνα 7250 ευρώ 31/05/23 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Διοίκηση των Επιχειρήσεων: MBA (Master in Business Administration) (full-time) 4 εξάμηνα 7250 ευρώ 31/05/23
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Διοίκηση των Επιχειρήσεων: MBA (Master in Business Administration) (part-time) 5 εξάμηνα 8200 ευρώ 31/05/23 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Διοίκηση των Επιχειρήσεων: MBA (Master in Business Administration) (part-time) 5 εξάμηνα 8200 ευρώ 31/05/23
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πληροφορικής Επιστήμη των Υπολογιστών 1 έτος Δωρεάν Έληξε 09/09/22 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πληροφορικής Επιστήμη των Υπολογιστών 1 έτος Δωρεάν Έληξε 09/09/22
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πληροφορικής Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Ψηφιακές Μεθοδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (MSc in Digital Methods for the Humanities) 3-6 εξάμηνα 4000 ευρώ Έληξε 12/09/22 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πληροφορικής Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Ψηφιακές Μεθοδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (MSc in Digital Methods for the Humanities) 3-6 εξάμηνα 4000 ευρώ Έληξε 12/09/22
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ανάπτυξη και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (μερικής φοίτησης) 4 εξάμηνα 5600 ευρώ 1. Ανάπτυξη Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων Μεγάλης Κλίμακας (Intelligent Large-Scale Information Systems Development)
2. Κυβερνοασφάλεια & Προστασία Ψηφιακών Υποδομών (Cybersecurity & Digital Infrastructures Protection)
08/06/23 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ανάπτυξη και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (μερικής φοίτησης) 4 εξάμηνα 5600 ευρώ 1. Ανάπτυξη Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων Μεγάλης Κλίμακας (Intelligent Large-Scale Information Systems Development)
2. Κυβερνοασφάλεια & Προστασία Ψηφιακών Υποδομών (Cybersecurity & Digital Infrastructures Protection) 08/06/23
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ανάπτυξη και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (πλήρους φοίτησης) 3 εξάμηνα 4000 ευρώ 1. Ανάπτυξη Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων Μεγάλης Κλίμακας (Intelligent Large-Scale Information Systems Development)
2. Κυβερνοασφάλεια & Προστασία Ψηφιακών Υποδομών (Cybersecurity & Digital Infrastructures Protection)
08/06/23 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ανάπτυξη και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (πλήρους φοίτησης) 3 εξάμηνα 4000 ευρώ 1. Ανάπτυξη Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων Μεγάλης Κλίμακας (Intelligent Large-Scale Information Systems Development)
2. Κυβερνοασφάλεια & Προστασία Ψηφιακών Υποδομών (Cybersecurity & Digital Infrastructures Protection) 08/06/23
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πληροφορικής & Στατιστικής MSc in Data Science (Επιστήμη Δεδομένων) 12-24 μήνες 6000-7500 ευρώ Έληξε 30/06/22 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πληροφορικής & Στατιστικής MSc in Data Science (Επιστήμη Δεδομένων) 12-24 μήνες 6000-7500 ευρώ Έληξε 30/06/22
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στατιστικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Στατιστική (M.Sc. in Applied Statistics) 5 εξάμηνα 5500 ευρώ Έληξε 16/09/22 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στατιστικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Στατιστική (M.Sc. in Applied Statistics) 5 εξάμηνα 5500 ευρώ Έληξε 16/09/22
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στατιστικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Στατιστική 3 εξάμηνα 4000 ευρώ Έληξε 16/09/22 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στατιστικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Στατιστική 3 εξάμηνα 4000 ευρώ Έληξε 16/09/22
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στατιστικής και Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Ποσοτική Διαχείριση Αναλογιστικού και Χρηματοοικονομικού Κινδύνου (MSc in Quantitative Actuarial and Financial Risk Management) 5 εξάμηνα 6800 ευρώ Έληξε 16/09/22 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στατιστικής και Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Ποσοτική Διαχείριση Αναλογιστικού και Χρηματοοικονομικού Κινδύνου (MSc in Quantitative Actuarial and Financial Risk Management) 5 εξάμηνα 6800 ευρώ Έληξε 16/09/22
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μαθηματικών (ΕΚΠΑ), Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (ΕΚΠΑ) και Τμήμα Πληροφορικής (ΟΠΑ) Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής 3-6 εξάμηνα 4000-5000 ευρώ Έληξε 05/09/22 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μαθηματικών (ΕΚΠΑ), Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (ΕΚΠΑ) και Τμήμα Πληροφορικής (ΟΠΑ) Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής 3-6 εξάμηνα 4000-5000 ευρώ Έληξε 05/09/22
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Γεωγραφίας Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου 3 εξάμηνα 1200 ευρώ Έληξε 18/09/22 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Γεωγραφίας Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου 3 εξάμηνα 1200 ευρώ Έληξε 18/09/22
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Γεωγραφίας Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική 3 εξάμηνα 1200 ευρώ 1. Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική στην Ανθρωπογεωγραφία και στον Σχεδιασμό του Χώρου
2. Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική στη Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος και Κινδύνων
3. Γεωπληροφορική
Έληξε 14/09/22 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Γεωγραφίας Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική 3 εξάμηνα 1200 ευρώ 1. Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική στην Ανθρωπογεωγραφία και στον Σχεδιασμό του Χώρου
2. Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική στη Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος και Κινδύνων
3. Γεωπληροφορική Έληξε 14/09/22
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Γεωγραφίας του Πανεπιστήμιου Αιγαίου σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωλογίας του ΑΠΘ, Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Φυσικοί Κίνδυνοι και Αντιμετώπιση Καταστροφών 3 εξάμηνα 1500 ευρώ Έληξε 25/09/22 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Γεωγραφίας του Πανεπιστήμιου Αιγαίου σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωλογίας του ΑΠΘ, Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Φυσικοί Κίνδυνοι και Αντιμετώπιση Καταστροφών 3 εξάμηνα 1500 ευρώ Έληξε 25/09/22
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Διοίκησης Επιχειρήσεων Διοίκηση Επιχειρήσεων-MBA 3 εξάμηνα 4200 ευρώ 1. Ελεγκτική και Χρηματοοικονομική Aνάλυση
2. Οργάνωση και Διοίκηση
3. Λειτουργιών και Καινοτομίας
Έληξε 16/09/22 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Διοίκησης Επιχειρήσεων Διοίκηση Επιχειρήσεων-MBA 3 εξάμηνα 4200 ευρώ 1. Ελεγκτική και Χρηματοοικονομική Aνάλυση
2. Οργάνωση και Διοίκηση
3. Λειτουργιών και Καινοτομίας Έληξε 16/09/22
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Διοίκησης Επιχειρήσεων Διοίκηση Επιχειρήσεων για στελέχη - Executive MBA 2 εξάμηνα 4800 ευρώ 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων
2. Επιχειρηματικότητα
3. Λογιστική και Χρηματοοικονομική
Έληξε 16/09/22 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Διοίκησης Επιχειρήσεων Διοίκηση Επιχειρήσεων για στελέχη - Executive MBA 2 εξάμηνα 4800 ευρώ 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων
2. Επιχειρηματικότητα
3. Λογιστική και Χρηματοοικονομική Έληξε 16/09/22
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Διοίκησης Επιχειρήσεων, Περιβάλλοντος και Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 3 εξάμηνα 3000 ευρώ 1. Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης
2. Διοίκηση Φιλοξενίας
Έληξε 11/09/22 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Διοίκησης Επιχειρήσεων, Περιβάλλοντος και Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 3 εξάμηνα 3000 ευρώ 1. Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης
2. Διοίκηση Φιλοξενίας Έληξε 11/09/22
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Διατροφή, Ευζωία και Δημόσια Υγεία 3 εξάμηνα 3200 ευρώ Έληξε 30/09/22 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Διατροφή, Ευζωία και Δημόσια Υγεία 3 εξάμηνα 3200 ευρώ Έληξε 30/09/22
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, Master of Research, Global Innovation and Sustainability in the Food Industry and Nutrition 3 εξάμηνα 4200 ευρώ 29/09/23 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, Master of Research, Global Innovation and Sustainability in the Food Industry and Nutrition 3 εξάμηνα 4200 ευρώ 29/09/23
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Διδακτική Θετικών επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική προσέγγιση 3 εξάμηνα 2400 ευρώ Έληξε 14/06/22 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Διδακτική Θετικών επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική προσέγγιση 3 εξάμηνα 2400 ευρώ Έληξε 14/06/22
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων 4 εξάμηνα 2800 ευρώ 15/05/23 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων 4 εξάμηνα 2800 ευρώ 15/05/23
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Νέες μορφές εκπαίδευσης και μάθησης 3 εξάμηνα 2600 ευρώ Έληξε 01/06/22 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Νέες μορφές εκπαίδευσης και μάθησης 3 εξάμηνα 2600 ευρώ Έληξε 01/06/22
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό 3 εξάμηνα 2400 ευρώ 1. Παιδικό Βιβλίο
2. Παιδαγωγικό Υλικό
14/05/23 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό 3 εξάμηνα 2400 ευρώ 1. Παιδικό Βιβλίο
2. Παιδαγωγικό Υλικό 14/05/23
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 3 εξάμηνα 2700 ευρώ 05/06/23 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 3 εξάμηνα 2700 ευρώ 05/06/23
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία 4 εξάμηνα Δωρεάν 1. Ανθρωπολογική κατεύθυνση
2. Ιστορική κατεύθυνση
Έληξε 08/09/22 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία 4 εξάμηνα Δωρεάν 1. Ανθρωπολογική κατεύθυνση
2. Ιστορική κατεύθυνση Έληξε 08/09/22
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας Κρίση και Ιστορική Αλλαγή 1 έτος 400 ευρώ Έληξε 08/09/22 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας Κρίση και Ιστορική Αλλαγή 1 έτος 400 ευρώ Έληξε 08/09/22
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία 3 εξάμηνα 500 ευρώ Έληξε 01/09/22 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία 3 εξάμηνα 500 ευρώ Έληξε 01/09/22
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Κοινωνιολογίας Migration Studies: Management of Migratory and Refugee Flows in Europe 3 εξάμηνα 3500 ευρώ Έληξε 18/09/22 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Κοινωνιολογίας Migration Studies: Management of Migratory and Refugee Flows in Europe 3 εξάμηνα 3500 ευρώ Έληξε 18/09/22
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Κοινωνιολογίας Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή 3 εξάμηνα 1000 ευρώ Έληξε 18/09/22 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Κοινωνιολογίας Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή 3 εξάμηνα 1000 ευρώ Έληξε 18/09/22
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Κοινωνιολογίας Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση 3 εξάμηνα 1500 ευρώ Έληξε 18/09/22 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Κοινωνιολογίας Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση 3 εξάμηνα 1500 ευρώ Έληξε 18/09/22
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Εφαρμοσμένη - Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη 3 εξάμηνα 2000 ευρώ Έληξε 18/09/22 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Εφαρμοσμένη - Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη 3 εξάμηνα 2000 ευρώ Έληξε 18/09/22
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μαθηματικών Σπουδές στα Μαθηματικά 3 εξάμηνα Δωρεάν 1. Θεωρητικά Μαθηματικά
2. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Έληξε 30/01/23 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μαθηματικών Σπουδές στα Μαθηματικά 3 εξάμηνα Δωρεάν 1. Θεωρητικά Μαθηματικά
2. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Έληξε 30/01/23
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μεσογειακών Σπουδών Αρχαίο Θέατρο: Εκπαιδευτικές και Φιλολογικές Προσεγγίσεις 3 εξάμηνα 2500 ευρώ Έληξε 19/09/22 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μεσογειακών Σπουδών Αρχαίο Θέατρο: Εκπαιδευτικές και Φιλολογικές Προσεγγίσεις 3 εξάμηνα 2500 ευρώ Έληξε 19/09/22
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μεσογειακών Σπουδών Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου 3 εξάμηνα 2800 ευρώ Έληξε 19/09/22 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μεσογειακών Σπουδών Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου 3 εξάμηνα 2800 ευρώ Έληξε 19/09/22
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μεσογειακών Σπουδών Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο 3 εξάμηνα 2800 ευρώ Έληξε 20/09/22 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μεσογειακών Σπουδών Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο 3 εξάμηνα 2800 ευρώ Έληξε 20/09/22
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μεσογειακών Σπουδών και Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Ανάλυση και διδασκαλία πρώτης και δεύτερης/ξένης γλώσσας 3 εξάμηνα 2500 ευρώ Έληξε 30/06/22 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μεσογειακών Σπουδών και Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Ανάλυση και διδασκαλία πρώτης και δεύτερης/ξένης γλώσσας 3 εξάμηνα 2500 ευρώ Έληξε 30/06/22
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης μέσω Έρευνας (Master by Research on Financial and Management Engineering) 3-5 εξάμηνα 1000 ευρώ Έληξε 15/09/22 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης μέσω Έρευνας (Master by Research on Financial and Management Engineering) 3-5 εξάμηνα 1000 ευρώ Έληξε 15/09/22
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς 1 έτος 3600 ευρώ 1. Χρηματοοικονομική Μηχανική (Financial Engineering)
2. Μηχανική της Διοίκησης (Management Engineering)
3. Διοίκηση και Οικονομία Δημοσίων Οργανισμών και Φορέων
Έληξε 20/09/22 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς 1 έτος 3600 ευρώ 1. Χρηματοοικονομική Μηχανική (Financial Engineering)
2. Μηχανική της Διοίκησης (Management Engineering)
3. Διοίκηση και Οικονομία Δημοσίων Οργανισμών και Φορέων Έληξε 20/09/22
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων 3 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 04/09/22 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων 3 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 04/09/22
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Διαδίκτυο των Πραγμάτων: Ευφυή Περιβάλλοντα σε Δίκτυα Νέας Γενιάς 4 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 04/09/22 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Διαδίκτυο των Πραγμάτων: Ευφυή Περιβάλλοντα σε Δίκτυα Νέας Γενιάς 4 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 04/09/22
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 3 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 04/09/22 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 3 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 04/09/22
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα (Information and Communication Systems) 3 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 04/09/22 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα (Information and Communication Systems) 3 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 04/09/22
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων σε συνεργασία με τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ Ψηφιακή Καινοτομία και Νεοφυής Επιχειρηματικότητα 4 εξάμηνα 4500 ευρώ Έληξε 04/09/22 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων σε συνεργασία με τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ Ψηφιακή Καινοτομία και Νεοφυής Επιχειρηματικότητα 4 εξάμηνα 4500 ευρώ Έληξε 04/09/22
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων (Integrated Product Design and Innovation) 3-5 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 11/09/22 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων (Integrated Product Design and Innovation) 3-5 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 11/09/22
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Master of Business Administration (M.B.A.) in Shipping 1 έτος 5000 ευρώ Έληξε 11/09/22 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Master of Business Administration (M.B.A.) in Shipping 1 έτος 5000 ευρώ Έληξε 11/09/22
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο (ΝΑ.Μ.Ε.) 1 έτος 4000 ευρώ 1. Διοίκηση και Χρηματοοικονομική Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
2. Μεταφορές, Εφοδιαστική Αλυσίδα και Τεχνολογίες
3. Ναυτιλιακό Δίκαιο και Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική
Έληξε 11/09/22 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο (ΝΑ.Μ.Ε.) 1 έτος 4000 ευρώ 1. Διοίκηση και Χρηματοοικονομική Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
2. Μεταφορές, Εφοδιαστική Αλυσίδα και Τεχνολογίες
3. Ναυτιλιακό Δίκαιο και Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική Έληξε 11/09/22
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών 3 εξάμηνα 2500 ευρώ Έληξε 31/05/22 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών 3 εξάμηνα 2500 ευρώ Έληξε 31/05/22
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Μοντέλα Παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή 4 εξάμηνα 2500 ευρώ Έληξε 31/05/22 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Μοντέλα Παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή 4 εξάμηνα 2500 ευρώ Έληξε 31/05/22
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Περιβάλλοντος Πλανητική Περιβαλλοντική Αλλαγή, Διαχείριση και Τεχνολογία 3 εξάμηνα 1500 ευρώ 1. Περιβαλλοντική Πολιτική και Διατήρηση Βιοιποικιλότητας
2. Οικολογική Μηχανική, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή
3. Research in Environmental Sciences
Έληξε 14/09/22 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Περιβάλλοντος Πλανητική Περιβαλλοντική Αλλαγή, Διαχείριση και Τεχνολογία 3 εξάμηνα 1500 ευρώ 1. Περιβαλλοντική Πολιτική και Διατήρηση Βιοιποικιλότητας
2. Οικολογική Μηχανική, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή
3. Research in Environmental Sciences Έληξε 14/09/22
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής 3 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 11/09/22 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής 3 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 11/09/22
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία 3 εξάμηνα 2800 ευρώ 1. Μουσειολογία
2. Σχεδίαση Ψηφιακών Πολιτιστικών Προϊόντων
3. Πολιτισμός και Παραγωγή Ταινιών Ντοκιμαντέρ
Έληξε 15/09/22 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία 3 εξάμηνα 2800 ευρώ 1. Μουσειολογία
2. Σχεδίαση Ψηφιακών Πολιτιστικών Προϊόντων
3. Πολιτισμός και Παραγωγή Ταινιών Ντοκιμαντέρ Έληξε 15/09/22
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά 3 εξάμηνα 2200 ευρώ 1. Στατιστική και Ανάλυση Δεδομένων
2. Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά
Έληξε 31/08/22 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά 3 εξάμηνα 2200 ευρώ 1. Στατιστική και Ανάλυση Δεδομένων
2. Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά Έληξε 31/08/22
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Γεωγραφίας Erasmus Mundus Joint Master Degree in Islands and Sustainability (ISLANDS) 4 εξάμηνα 4500 ευρώ 01/04/23 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Γεωγραφίας Erasmus Mundus Joint Master Degree in Islands and Sustainability (ISLANDS) 4 εξάμηνα 4500 ευρώ 01/04/23
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών Research in Marine Sciences (Έρευνα στις Θαλάσσιες Επιστήμες) 3 εξάμηνα 900 ευρώ Έληξε 02/09/22 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών Research in Marine Sciences (Έρευνα στις Θαλάσσιες Επιστήμες) 3 εξάμηνα 900 ευρώ Έληξε 02/09/22
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών 2 εξάμηνα 1500 ευρώ Έληξε 26/09/22 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών 2 εξάμηνα 1500 ευρώ Έληξε 26/09/22
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης Διαχείριση Πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία 3 εξάμηνα 1800 ευρώ 1. Διαχείριση Υλικού και Συστημάτων Πληροφόρησης σε ΒΑΜ
2. Διαχείριση Δεδομένων σε ΒΑΜ
31/05/23 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης Διαχείριση Πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία 3 εξάμηνα 1800 ευρώ 1. Διαχείριση Υλικού και Συστημάτων Πληροφόρησης σε ΒΑΜ
2. Διαχείριση Δεδομένων σε ΒΑΜ 31/05/23
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Βιοϊατρικών Επιστημών Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση 4 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 16/01/23 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Βιοϊατρικών Επιστημών Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση 4 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 16/01/23
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Βιοϊατρικών Επιστημών Κλινική Οπτομετρία και Όραση 3 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 26/09/22 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Βιοϊατρικών Επιστημών Κλινική Οπτομετρία και Όραση 3 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 26/09/22
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Βιοϊατρικών Επιστημών Προχωρημένη Αισθητική και Κοσμητολογία: Ανάπτυξη - Ποιοτικός έλεγχος και Ασφάλεια νέων καλλυντικών προϊόντων (Advanced Aesthetics and Cosmetic Science: Development - Quality Control and Safety of new cosmetic products) 3 εξάμηνα 2400 ευρώ Έληξε 25/09/22 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Βιοϊατρικών Επιστημών Προχωρημένη Αισθητική και Κοσμητολογία: Ανάπτυξη - Ποιοτικός έλεγχος και Ασφάλεια νέων καλλυντικών προϊόντων (Advanced Aesthetics and Cosmetic Science: Development - Quality Control and Safety of new cosmetic products) 3 εξάμηνα 2400 ευρώ Έληξε 25/09/22
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Βιοϊατρικών Επιστημών Σύγχρονες Εφαρμογές στην Ιατρική Απεικόνιση (MSc in Current Applications in Medical Imaging) 3 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 23/01/23 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Βιοϊατρικών Επιστημών Σύγχρονες Εφαρμογές στην Ιατρική Απεικόνιση (MSc in Current Applications in Medical Imaging) 3 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 23/01/23
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Βιοϊατρικών Επιστημών Σύγχρονη Προσθετική Οδοντικής Τεχνολογίας (Advanced Prosthetics in Dental Technology) 3 εξάμηνα 2000 ευρώ Έληξε 22/09/21 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Βιοϊατρικών Επιστημών Σύγχρονη Προσθετική Οδοντικής Τεχνολογίας (Advanced Prosthetics in Dental Technology) 3 εξάμηνα 2000 ευρώ Έληξε 22/09/21
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Βιοϊατρικών Επιστημών & Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία Επιστήμες της Αγωγής μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων 4 εξάμηνα 3900 ευρώ 1. Προσχολικής Αγωγής,
2. Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
3. Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης.
Έληξε 18/09/22 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Βιοϊατρικών Επιστημών & Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία Επιστήμες της Αγωγής μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων 4 εξάμηνα 3900 ευρώ 1. Προσχολικής Αγωγής,
2. Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
3. Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης. Έληξε 18/09/22
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Βιοϊατρικών Επιστημών και Μαιευτικής Εφαρμογές της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στην Υπογονιμότητα - Ανδρικός και Γυναικείος Παράγοντας 3 εξάμηνα 3500 ευρώ Έληξε 29/01/23 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Βιοϊατρικών Επιστημών και Μαιευτικής Εφαρμογές της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στην Υπογονιμότητα - Ανδρικός και Γυναικείος Παράγοντας 3 εξάμηνα 3500 ευρώ Έληξε 29/01/23
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας ANIMATION (Δισδιάστατο και Τρισδιάστατο Κινούμενο Σχέδιο) 3 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 06/02/23 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας ANIMATION (Δισδιάστατο και Τρισδιάστατο Κινούμενο Σχέδιο) 3 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 06/02/23
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας Ευφυής Συσκευασία: Νέες Τεχνολογίες και Marketing 3 εξάμηνα 2600 ευρώ Έληξε 30/09/22 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας Ευφυής Συσκευασία: Νέες Τεχνολογίες και Marketing 3 εξάμηνα 2600 ευρώ Έληξε 30/09/22
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας Environmental health and communication in general and special education and training 3 εξάμηνα 2850 ευρώ Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας Environmental health and communication in general and special education and training 3 εξάμηνα 2850 ευρώ
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας Επιδημιολογία και Προαγωγή Υγείας 3 εξάμηνα 2250 ευρώ Έληξε 17/06/22 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας Επιδημιολογία και Προαγωγή Υγείας 3 εξάμηνα 2250 ευρώ Έληξε 17/06/22
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας Περιβαλλοντική Επικοινωνία και Προαγωγή Υγείας (Environmental Communication and Health Promotion) 3 εξάμηνα 2250 ευρώ Έληξε 28/08/22 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας Περιβαλλοντική Επικοινωνία και Προαγωγή Υγείας (Environmental Communication and Health Promotion) 3 εξάμηνα 2250 ευρώ Έληξε 28/08/22
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας Προαγωγή Υγείας στην Τρίτη Ηλικία 3 εξάμηνα 2250 ευρώ Έληξε 17/06/22 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας Προαγωγή Υγείας στην Τρίτη Ηλικία 3 εξάμηνα 2250 ευρώ Έληξε 17/06/22
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Διοίκησης Επιχειρήσεων Δημόσια Διοίκηση – Δημόσιο Μάνατζμεντ (Master of Science (Μ.Sc) in Public Administration – Public Management) 3 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 20/06/22 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Διοίκησης Επιχειρήσεων Δημόσια Διοίκηση – Δημόσιο Μάνατζμεντ (Master of Science (Μ.Sc) in Public Administration – Public Management) 3 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 20/06/22
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Διοίκησης Επιχειρήσεων Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων (Master of Science in Management of Educational Organisations) 3 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 27/07/22 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Διοίκησης Επιχειρήσεων Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων (Master of Science in Management of Educational Organisations) 3 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 27/07/22
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Διοίκησης Επιχειρήσεων Διοίκηση Επιχειρήσεων MBA 4 εξάμηνα 4000 ευρώ 1. Ψηφιακό Επιχειρείν (Digital Business)
2. Μάνατζμεντ (Management)
3. Μάρκετινγκ (Marketing)
Έληξε 16/09/22 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Διοίκησης Επιχειρήσεων Διοίκηση Επιχειρήσεων MBA 4 εξάμηνα 4000 ευρώ 1. Ψηφιακό Επιχειρείν (Digital Business)
2. Μάνατζμεντ (Management)
3. Μάρκετινγκ (Marketing) Έληξε 16/09/22
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Διοίκησης Επιχειρήσεων Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας (Master of Science in Management of Health and Social Care Services) 3 εξάμηνα 2500 ευρώ Έληξε 04/07/22 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Διοίκησης Επιχειρήσεων Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας (Master of Science in Management of Health and Social Care Services) 3 εξάμηνα 2500 ευρώ Έληξε 04/07/22
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Διοίκησης Επιχειρήσεων Οργάνωση, Λειτουργία, Ανάπτυξη, Διοίκηση Λιμένων (Master of Science in Port Organisation, Operation, Development & Management) 3 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 16/09/22 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Διοίκησης Επιχειρήσεων Οργάνωση, Λειτουργία, Ανάπτυξη, Διοίκηση Λιμένων (Master of Science in Port Organisation, Operation, Development & Management) 3 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 16/09/22
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Διοίκησης Τουρισμού & Επιστήμης Οίνου Αμπέλου και Ποτών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με τη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών (Operations Management) 3 - 6 εξάμηνα Δωρεάν 1. Αγροτουρισμός, Οινοτουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη
2. Επιχειρησιακές Λειτουργίες Δραστηριοτήτων Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Τουρισμού
Έληξε 06/05/22 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Διοίκησης Τουρισμού & Επιστήμης Οίνου Αμπέλου και Ποτών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με τη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών (Operations Management) 3 - 6 εξάμηνα Δωρεάν 1. Αγροτουρισμός, Οινοτουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη
2. Επιχειρησιακές Λειτουργίες Δραστηριοτήτων Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Τουρισμού Έληξε 06/05/22
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Διοίκησης Τουρισμού και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Προηγμένα Συστήματα Διοίκησης 15 μήνες Δωρεάν 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών και Τοπική Ανάπτυξη
2. Τουρισμός - Υγεία και Ευεξία
Έληξε 15/07/22 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Διοίκησης Τουρισμού και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Προηγμένα Συστήματα Διοίκησης 15 μήνες Δωρεάν 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών και Τοπική Ανάπτυξη
2. Τουρισμός - Υγεία και Ευεξία Έληξε 15/07/22
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό 3 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 19/09/22 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό 3 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 19/09/22
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Καινοτομία, Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων (MSc in Food Innovation, Quality and Safety) 3 εξάμηνα 2700 ευρώ Έληξε 18/09/22 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Καινοτομία, Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων (MSc in Food Innovation, Quality and Safety) 3 εξάμηνα 2700 ευρώ Έληξε 18/09/22
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών Επιστήμη Οίνου και Ζύθου (Master of Science in Wine and Beer Science) 3 εξάμηνα 3000 ευρώ 1. Οίνος (Wine)
2. Ζύθος (Beer)
Έληξε 11/09/22 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών Επιστήμη Οίνου και Ζύθου (Master of Science in Wine and Beer Science) 3 εξάμηνα 3000 ευρώ 1. Οίνος (Wine)
2. Ζύθος (Beer) Έληξε 11/09/22
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Αειφορικός Σχεδιασμός Αρχιτεκτονικού Χώρου 3 εξάμηνα 2000 ευρώ Έληξε 21/10/22 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Αειφορικός Σχεδιασμός Αρχιτεκτονικού Χώρου 3 εξάμηνα 2000 ευρώ Έληξε 21/10/22
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Διαδίκτυο Των Πραγμάτων και Ευφυή Περιβάλλοντα 3-5 εξάμηνα 2100 ευρώ Έληξε 23/09/21 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Διαδίκτυο Των Πραγμάτων και Ευφυή Περιβάλλοντα 3-5 εξάμηνα 2100 ευρώ Έληξε 23/09/21
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Διαχείριση και Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων 4 εξάμηνα 3500 ευρώ Έληξε 28/09/20 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Διαχείριση και Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων 4 εξάμηνα 3500 ευρώ Έληξε 28/09/20
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Επικοινωνίες και Δίκτυα Δεδομένων 3-6 εξάμηνα 2100 ευρώ Έληξε 23/09/21 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Επικοινωνίες και Δίκτυα Δεδομένων 3-6 εξάμηνα 2100 ευρώ Έληξε 23/09/21
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Επιστήμες μέσω Έρευνας 3 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 03/10/22 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Επιστήμες μέσω Έρευνας 3 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 03/10/22
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τεχνολογίες Ήχου, Βίντεο και Μετάδοσης (MSc in Audio, Video and Broadcasting Engineering) 3-6 εξάμηνα 2100 ευρώ Έληξε 23/09/21 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τεχνολογίες Ήχου, Βίντεο και Μετάδοσης (MSc in Audio, Video and Broadcasting Engineering) 3-6 εξάμηνα 2100 ευρώ Έληξε 23/09/21
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής Τεχνητή νοημοσύνη και βαθιά μάθηση (Artificial intelligence and Deep learning) 3 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 31/10/22 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής Τεχνητή νοημοσύνη και βαθιά μάθηση (Artificial intelligence and Deep learning) 3 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 31/10/22
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Δημόσια Οικονομική και Πολιτική (M.Sc. in Public Economics and Policy) 3-5 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 25/02/23 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Δημόσια Οικονομική και Πολιτική (M.Sc. in Public Economics and Policy) 3-5 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 25/02/23
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Εφαρμοσμένη Λογιστική, Ελεγκτική και Φορολογία 3-6 εξάμηνα 3500 ευρώ 30/04/23 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Εφαρμοσμένη Λογιστική, Ελεγκτική και Φορολογία 3-6 εξάμηνα 3500 ευρώ 30/04/23
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Χρηματοοικονομική της Ναυτιλίας 3-5 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 11/07/22 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Χρηματοοικονομική της Ναυτιλίας 3-5 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 11/07/22
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Μαιευτικής Προηγμένη και Τεκμηριωμένη Μαιευτική Φροντίδα (Master of Science in Advanced and Evidence Based Midwifery Care) 3 εξάμηνα 2400 ευρώ 1. Κοινοτική Μαιευτική Φροντίδα
2. Καρδιοτοκογραφία και Τεχνολογικές Εφαρμογές στην Μαιευτική
Έληξε 15/09/22 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Μαιευτικής Προηγμένη και Τεκμηριωμένη Μαιευτική Φροντίδα (Master of Science in Advanced and Evidence Based Midwifery Care) 3 εξάμηνα 2400 ευρώ 1. Κοινοτική Μαιευτική Φροντίδα
2. Καρδιοτοκογραφία και Τεχνολογικές Εφαρμογές στην Μαιευτική Έληξε 15/09/22
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Μηχανικών Βιοϊατρικής MSc Biomedical Engineering and Technology (Βιοϊατρική Μηχανική και Τεχνολογία) 3 εξάμηνα 1200 ευρώ Έληξε 15/09/22 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Μηχανικών Βιοϊατρικής MSc Biomedical Engineering and Technology (Βιοϊατρική Μηχανική και Τεχνολογία) 3 εξάμηνα 1200 ευρώ Έληξε 15/09/22
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Μηχανικών Βιοϊατρικής Προηγμένα Συστήματα και Μέθοδοι στη Βιοϊατρική Τεχνολογία (MSc in Advanced Systems and Methods in Biomedical Technology) 3 εξάμηνα 1200 ευρώ Έληξε 15/09/22 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Μηχανικών Βιοϊατρικής Προηγμένα Συστήματα και Μέθοδοι στη Βιοϊατρική Τεχνολογία (MSc in Advanced Systems and Methods in Biomedical Technology) 3 εξάμηνα 1200 ευρώ Έληξε 15/09/22
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής Circular Economy and Sustainability Strategies (Κυκλική Οικονομία και στρατηγικές αειφορίας) 3 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 28/02/23 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής Circular Economy and Sustainability Strategies (Κυκλική Οικονομία και στρατηγικές αειφορίας) 3 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 28/02/23
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών 3 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 24/02/23 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών 3 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 24/02/23
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής Μη Επανδρωμένα Αυτόνομα και Τηλεκατευθυνόμενα Συστήματα 3 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 04/09/22 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής Μη Επανδρωμένα Αυτόνομα και Τηλεκατευθυνόμενα Συστήματα 3 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 04/09/22
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής & Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής και του Πανεπιστημίου Évora της Πορτογαλίας ΔΠΜΣ Advanced Technologies in Cultural Heritage 3 εξάμηνα 3500 ευρώ Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής & Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής και του Πανεπιστημίου Évora της Πορτογαλίας ΔΠΜΣ Advanced Technologies in Cultural Heritage 3 εξάμηνα 3500 ευρώ
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής και Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές 3-6 εξάμηνα 3000 ευρώ 1. Επιχειρησιακή Διαχείριση στη Ναυτιλία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα – Logistics (Operational Management in Shipping and Supply chainLogistics)
2. Τεχνολογία και Αυτοματισμοί στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές (Technology of Automation in Shipping and Transportation)
Έληξε 03/03/23 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής και Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές 3-6 εξάμηνα 3000 ευρώ 1. Επιχειρησιακή Διαχείριση στη Ναυτιλία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα – Logistics (Operational Management in Shipping and Supply chainLogistics)
2. Τεχνολογία και Αυτοματισμοί στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές (Technology of Automation in Shipping and Transportation) Έληξε 03/03/23
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών Δίκτυα Επικοινωνιών Νέας Γενιάς και Κατανεμημένα Περιβάλλοντα Εφαρμογών 3 εξάμηνα 1600 ευρώ Έληξε 26/09/22 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών Δίκτυα Επικοινωνιών Νέας Γενιάς και Κατανεμημένα Περιβάλλοντα Εφαρμογών 3 εξάμηνα 1600 ευρώ Έληξε 26/09/22
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών Επιστήμη και Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Υπολογιστών 3 εξάμηνα 1000 ευρώ 1. Ειδίκευση Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων
2. Ειδίκευση Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων
Έληξε 11/09/20 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών Επιστήμη και Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Υπολογιστών 3 εξάμηνα 1000 ευρώ 1. Ειδίκευση Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων
2. Ειδίκευση Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων Έληξε 11/09/20
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity) 3 εξάμηνα 2900 ευρώ Έληξε 08/07/22 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity) 3 εξάμηνα 2900 ευρώ Έληξε 08/07/22
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών Πληροφορική και Εφαρμογές 3 εξάμηνα 1900 ευρώ Έληξε 30/09/22 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών Πληροφορική και Εφαρμογές 3 εξάμηνα 1900 ευρώ Έληξε 30/09/22
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών Προηγμένες Τεχνολογίες Υπολογιστικών Συστημάτων (Advanced Computing Systems) 3 εξάμηνα 1600 ευρώ Έληξε 30/09/22 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών Προηγμένες Τεχνολογίες Υπολογιστικών Συστημάτων (Advanced Computing Systems) 3 εξάμηνα 1600 ευρώ Έληξε 30/09/22
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών & Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής & Σχολή Μηχανικών του Πανεπιστημίου της Limoges Τεχνητή Νοημοσύνη και Οπτική Υπολογιστική (Artificial Intelligence and Visual Computing – AIVC) 3 εξάμηνα 2900 ευρώ 1. Επιστήμη Δεδομένων – ΕΔ
2. Σύνθεση και Ανάλυση Εικόνας – ΣΑΕ
3. Γεωπληροφορική – ΓΕΩ
Έληξε 15/09/22 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών & Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής & Σχολή Μηχανικών του Πανεπιστημίου της Limoges Τεχνητή Νοημοσύνη και Οπτική Υπολογιστική (Artificial Intelligence and Visual Computing – AIVC) 3 εξάμηνα 2900 ευρώ 1. Επιστήμη Δεδομένων – ΕΔ
2. Σύνθεση και Ανάλυση Εικόνας – ΣΑΕ
3. Γεωπληροφορική – ΓΕΩ Έληξε 15/09/22
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Τμήμα Φιλοσοφίας ΕΚΠΑ και Παιδαγωγικό Τμήμα ΑΣΠΑΙΤΕ Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη (Master’s Degree in Digital Transformation and Educational Practice) 4 εξάμηνα 3600 ευρώ Έληξε 28/10/22 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Τμήμα Φιλοσοφίας ΕΚΠΑ και Παιδαγωγικό Τμήμα ΑΣΠΑΙΤΕ Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη (Master’s Degree in Digital Transformation and Educational Practice) 4 εξάμηνα 3600 ευρώ Έληξε 28/10/22
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Γεωχωρικές Τεχνολογίες 4 εξάμηνα 2000 ευρώ Έληξε 15/09/21 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Γεωχωρικές Τεχνολογίες 4 εξάμηνα 2000 ευρώ Έληξε 15/09/21
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Διαχείριση Γης και Real Estate (Land Management & Real Estate) 3 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 13/02/23 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Διαχείριση Γης και Real Estate (Land Management & Real Estate) 3 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 13/02/23
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανικά Συστήματα Πετρελαίου και Φυσικού Αεριού (MSc in Oil and Gas Process Systems Engineering) 4 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 02/03/23 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανικά Συστήματα Πετρελαίου και Φυσικού Αεριού (MSc in Oil and Gas Process Systems Engineering) 4 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 02/03/23
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Μηχανολόγων Μηχανικών Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Έργα (MSc in Energy and Environmental Developments) 3-4 εξάμηνα με δίδακτρα Έληξε 09/10/22 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Μηχανολόγων Μηχανικών Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Έργα (MSc in Energy and Environmental Developments) 3-4 εξάμηνα με δίδακτρα Έληξε 09/10/22
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Μηχανολόγων Μηχανικών Έρευνα στη Θερμορευστομηχανική (MSc by Research in Thermofluids) 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 10/09/22 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Μηχανολόγων Μηχανικών Έρευνα στη Θερμορευστομηχανική (MSc by Research in Thermofluids) 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 10/09/22
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Μηχανολόγων Μηχανικών, Heriot Watt University, Edinburgh, U.K (Διακρατικό) MSc in Energy Systems (Π.Μ.Σ. στα Ενεργειακά Συστήματα) 2 έτη με δίδακτρα 1. Σχεδιασμός Ενεργειακών Συστημάτων (Energy Systems Design)
2. Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Renewable Energy Technologies)
Έληξε 15/02/23 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Μηχανολόγων Μηχανικών, Heriot Watt University, Edinburgh, U.K (Διακρατικό) MSc in Energy Systems (Π.Μ.Σ. στα Ενεργειακά Συστήματα) 2 έτη με δίδακτρα 1. Σχεδιασμός Ενεργειακών Συστημάτων (Energy Systems Design)
2. Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Renewable Energy Technologies) Έληξε 15/02/23
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής & Faculty of Science Engineering and Computing του Kingston University Προηγμένα Βιομηχανικά Συστήματα Παραγωγής (MSc Advanced Product Design Engineering & Manufacturing) 4 εξάμηνα 4500 ευρώ Έληξε 15/09/22 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής & Faculty of Science Engineering and Computing του Kingston University Προηγμένα Βιομηχανικά Συστήματα Παραγωγής (MSc Advanced Product Design Engineering & Manufacturing) 4 εξάμηνα 4500 ευρώ Έληξε 15/09/22
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Ναυπηγών Μηχανικών Προηγμένες Τεχνολογίες στη Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία 3 εξάμηνα 2400 ευρώ Έληξε 27/09/22 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Ναυπηγών Μηχανικών Προηγμένες Τεχνολογίες στη Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία 3 εξάμηνα 2400 ευρώ Έληξε 27/09/22
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Νοσηλευτικής Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων 4 εξάμηνα 3500 ευρώ 1. Ογκολογική και Ανακουφιστική Φροντίδα
2. Εκπαίδευση και Φροντίδα στο Διαβήτη
3. Γαστρεντερολογική – Ενδοσκοπική Νοσηλευτική
Έληξε 31/10/22 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Νοσηλευτικής Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων 4 εξάμηνα 3500 ευρώ 1. Ογκολογική και Ανακουφιστική Φροντίδα
2. Εκπαίδευση και Φροντίδα στο Διαβήτη
3. Γαστρεντερολογική – Ενδοσκοπική Νοσηλευτική Έληξε 31/10/22
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Νοσηλευτικής Εξειδικευμένη Κλινική Νοσηλευτική 4 εξάμηνα Δωρεάν 1. Παθολογική Νοσηλευτική
2. Παιδιατρική Νοσηλευτική
3. Γεροντολογική Νοσηλευτική
Έληξε 16/01/23 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Νοσηλευτικής Εξειδικευμένη Κλινική Νοσηλευτική 4 εξάμηνα Δωρεάν 1. Παθολογική Νοσηλευτική
2. Παιδιατρική Νοσηλευτική
3. Γεροντολογική Νοσηλευτική Έληξε 16/01/23
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Νοσηλευτικής Θεραπεία και Φροντίδα τραυμάτων και ελκών (MSc in Wound Care and Treatment) 4-5 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 06/12/21 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Νοσηλευτικής Θεραπεία και Φροντίδα τραυμάτων και ελκών (MSc in Wound Care and Treatment) 4-5 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 06/12/21
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Νοσηλευτικής Κοινοτική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας (MSc in Community and Public Health Nursing) 3 εξάμηνα 510 ευρώ Έληξε 15/07/22 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Νοσηλευτικής Κοινοτική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας (MSc in Community and Public Health Nursing) 3 εξάμηνα 510 ευρώ Έληξε 15/07/22
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Πολιτικών Δημόσιας Υγείας Δημόσια Υγεία (MSc in Public Health) 4 εξάμηνα 3600 ευρώ 1. Επιστήμη και Πολιτικές Δημόσιας Υγείας (Public Health Science and Policy)
2. Λοιμώδη Νοσήματα – Εργαστηριακή Δημόσια Υγεία (Infectious Diseases – Public Health Laboratories)
3. Προαγωγή Υγείας Παιδιών και Εφήβων – Σχολική Υγεία (Health Promotion of Children and Adolescents – School Health)
Έληξε 18/09/22 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Πολιτικών Δημόσιας Υγείας Δημόσια Υγεία (MSc in Public Health) 4 εξάμηνα 3600 ευρώ 1. Επιστήμη και Πολιτικές Δημόσιας Υγείας (Public Health Science and Policy)
2. Λοιμώδη Νοσήματα – Εργαστηριακή Δημόσια Υγεία (Infectious Diseases – Public Health Laboratories)
3. Προαγωγή Υγείας Παιδιών και Εφήβων – Σχολική Υγεία (Health Promotion of Children and Adolescents – School Health) Έληξε 18/09/22
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Πολιτικών Δημόσιας Υγείας Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία 3 εξάμηνα 2000 ευρώ 1. Επαγγελματική Υγεία (Occupational Health)
2. Υγιεινή Περιβάλλοντος (Environmental Hygiene)
Έληξε 11/09/22 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Πολιτικών Δημόσιας Υγείας Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία 3 εξάμηνα 2000 ευρώ 1. Επαγγελματική Υγεία (Occupational Health)
2. Υγιεινή Περιβάλλοντος (Environmental Hygiene) Έληξε 11/09/22
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Πολιτικών Δημόσιας Υγείας Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία 3 εξάμηνα 3000 ευρώ 1. Λήψη αποφάσεων και σχεδιασμός πολιτικών υγείας (Decision making and health policy planning)
2. Έρευνα και αξιολόγηση καινοτομίας και πολιτικών υγείας(Research and evaluation of innovation and policy in health care)
30/06/23 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Πολιτικών Δημόσιας Υγείας Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία 3 εξάμηνα 3000 ευρώ 1. Λήψη αποφάσεων και σχεδιασμός πολιτικών υγείας (Decision making and health policy planning)
2. Έρευνα και αξιολόγηση καινοτομίας και πολιτικών υγείας(Research and evaluation of innovation and policy in health care) 30/06/23
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Πολιτικών Μηχανικών Αντισεισμική και Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατασκευών και Βιώσιμη Ανάπτυξη 3 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 22/10/19 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Πολιτικών Μηχανικών Αντισεισμική και Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατασκευών και Βιώσιμη Ανάπτυξη 3 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 22/10/19
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Πολιτικών Μηχανικών Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων 3-5 εξάμηνα 3500 ευρώ 1. Αρχιτεκτονική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων
2. Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων
Έληξε 10/07/22 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Πολιτικών Μηχανικών Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων 3-5 εξάμηνα 3500 ευρώ 1. Αρχιτεκτονική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων
2. Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων Έληξε 10/07/22
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Πολιτικών Μηχανικών Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας του Περιβάλλοντος (MSc in Policies and Applied Methods for the Protection of the Environment) 3-5 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 08/09/22 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Πολιτικών Μηχανικών Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας του Περιβάλλοντος (MSc in Policies and Applied Methods for the Protection of the Environment) 3-5 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 08/09/22
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Πολιτικών Μηχανικών Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός Υδραυλικών και Γεωτεχνικών Έργων 3 εξάμηνα 2800 ευρώ Έληξε 11/09/22 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Πολιτικών Μηχανικών Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός Υδραυλικών και Γεωτεχνικών Έργων 3 εξάμηνα 2800 ευρώ Έληξε 11/09/22
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 3 εξάμηνα 2800 ευρώ Έληξε 20/01/21 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 3 εξάμηνα 2800 ευρώ Έληξε 20/01/21
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 3-5 εξάμηνα 4000 ευρώ Έληξε 31/07/22 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 3-5 εξάμηνα 4000 ευρώ Έληξε 31/07/22
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Φυσικοθεραπείας Νέες μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία (New methods in Physiotherapy) 3 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 21/02/23 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Φυσικοθεραπείας Νέες μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία (New methods in Physiotherapy) 3 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 21/02/23
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών Φωτογραφία: Έρευνα και Μεθοδολογία 3 εξάμηνα 2700 ευρώ Έληξε 15/12/22 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών Φωτογραφία: Έρευνα και Μεθοδολογία 3 εξάμηνα 2700 ευρώ Έληξε 15/12/22
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Γεωπονίας Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγικών ζώων και άγριας πανίδας (Livestock and Wildlife Management) 4 εξάμηνα 2200 ευρώ Έληξε 03/10/22 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Γεωπονίας Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγικών ζώων και άγριας πανίδας (Livestock and Wildlife Management) 4 εξάμηνα 2200 ευρώ Έληξε 03/10/22
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Γεωπονίας Παραγωγή, πιστοποίηση και διακίνηση φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού (Master in production, certification and distribution of plant reproductive material) 4 εξάμηνα 2100 ευρώ Έληξε 09/09/22 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Γεωπονίας Παραγωγή, πιστοποίηση και διακίνηση φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού (Master in production, certification and distribution of plant reproductive material) 4 εξάμηνα 2100 ευρώ Έληξε 09/09/22
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Δημοτικής Εκπαίδευσης Επιστήμες της Αγωγής: Ζητήματα Ιστορίας, Ιστορικής Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής 3 εξάμηνα 2400 ευρώ 1. Ιστορική Εκπαίδευση και Διδακτική της Ιστορίας
2. Ιστορία, Εκπαιδευτική Πολιτική και Ιστορία της Εκπαίδευσης
Έληξε 09/09/22 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Δημοτικής Εκπαίδευσης Επιστήμες της Αγωγής: Ζητήματα Ιστορίας, Ιστορικής Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής 3 εξάμηνα 2400 ευρώ 1. Ιστορική Εκπαίδευση και Διδακτική της Ιστορίας
2. Ιστορία, Εκπαιδευτική Πολιτική και Ιστορία της Εκπαίδευσης Έληξε 09/09/22
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΑΠΘ και Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΔΠΘ Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτική των Μαθηματικών 3 εξάμηνα 2400 ευρώ 1. Μαθηματική εκπαίδευση Α΄ Ηλικιακού Κύκλου (5−12 χρόνων)
2. Μαθηματική εκπαίδευση Β΄ Ηλικιακού Κύκλου (13−18 χρόνων)
Έληξε 31/08/22 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΑΠΘ και Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΔΠΘ Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτική των Μαθηματικών 3 εξάμηνα 2400 ευρώ 1. Μαθηματική εκπαίδευση Α΄ Ηλικιακού Κύκλου (5−12 χρόνων)
2. Μαθηματική εκπαίδευση Β΄ Ηλικιακού Κύκλου (13−18 χρόνων) Έληξε 31/08/22
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής και Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πράσινη Ηγεσία, Οργανωτική Κουλτούρα και Βιώσιμη Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα (Green Leadership, organizational culture and sustainable innovative entrepreneurship) 3-5 εξάμηνα 2900 ευρώ Έληξε 20/10/22 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής και Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πράσινη Ηγεσία, Οργανωτική Κουλτούρα και Βιώσιμη Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα (Green Leadership, organizational culture and sustainable innovative entrepreneurship) 3-5 εξάμηνα 2900 ευρώ Έληξε 20/10/22
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Επικοινωνία και Ηγεσία σε Οργανισμούς/Επιχειρήσεις 3 εξάμηνα 2900 ευρώ Έληξε 30/04/22 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Επικοινωνία και Ηγεσία σε Οργανισμούς/Επιχειρήσεις 3 εξάμηνα 2900 ευρώ Έληξε 30/04/22
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ψηφιακό Μάρκετινγκ 3 εξάμηνα 2500 ευρώ Έληξε 10/09/22 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ψηφιακό Μάρκετινγκ 3 εξάμηνα 2500 ευρώ Έληξε 10/09/22
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Εικαστικές τέχνες και τοπίο: προσεγγίσεις του φυσικού και αστικού χώρου (Visual Arts and Landscape: Αpproaches to Νatural and Urban Space) 3 εξάμηνα 2400 ευρώ 1. Εικαστικές Πρακτικές (Visual Art Practices)
2. Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Διδακτική της Τέχνης (Contemporary Approaches to Art Education)
Έληξε 30/09/22 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Εικαστικές τέχνες και τοπίο: προσεγγίσεις του φυσικού και αστικού χώρου (Visual Arts and Landscape: Αpproaches to Νatural and Urban Space) 3 εξάμηνα 2400 ευρώ 1. Εικαστικές Πρακτικές (Visual Art Practices)
2. Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Διδακτική της Τέχνης (Contemporary Approaches to Art Education) Έληξε 30/09/22
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Διοίκησης Επιχειρήσεων MBA στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (Master in business Administration - MBA in Management Information Systems) 3 εξάμηνα 2900 ευρώ Έληξε 30/09/22 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Διοίκησης Επιχειρήσεων MBA στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (Master in business Administration - MBA in Management Information Systems) 3 εξάμηνα 2900 ευρώ Έληξε 30/09/22
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Μηχατρονική (M.Sc.- Master of Science in Mechatronics) 3 εξάμηνα 2000 ευρώ Έληξε 30/09/22 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Μηχατρονική (M.Sc.- Master of Science in Mechatronics) 3 εξάμηνα 2000 ευρώ Έληξε 30/09/22
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών & Μαιευτικής Ψηφιακή Υγεία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (Digital Health and Health Management) 3 εξάμηνα 3900 ευρώ Έληξε 24/02/23 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών & Μαιευτικής Ψηφιακή Υγεία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (Digital Health and Health Management) 3 εξάμηνα 3900 ευρώ Έληξε 24/02/23
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Λογιστική και Ελεγκτική (MSc in Accounting and Auditing) 3 εξάμηνα 2900 ευρώ Έληξε 20/12/22 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Λογιστική και Ελεγκτική (MSc in Accounting and Auditing) 3 εξάμηνα 2900 ευρώ Έληξε 20/12/22
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τραπεζική-Ασφαλιστική και Χρηματοοικονομική 3 εξάμηνα 2900 ευρώ Έληξε 05/10/22 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τραπεζική-Ασφαλιστική και Χρηματοοικονομική 3 εξάμηνα 2900 ευρώ Έληξε 05/10/22
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Φορολογικό και Οικονομικό Δίκαιο των Επιχειρήσεων: Ενωσιακό και Ελληνικό Πλαίσιο (Tax and Business Law: European and Greek Framework) 3 εξάμηνα 2900 ευρώ Έληξε 27/09/22 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Φορολογικό και Οικονομικό Δίκαιο των Επιχειρήσεων: Ενωσιακό και Ελληνικό Πλαίσιο (Tax and Business Law: European and Greek Framework) 3 εξάμηνα 2900 ευρώ Έληξε 27/09/22
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Μηχανικών Ορυκτών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών και του Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Κρατικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Αζερμπαϊτζάν Διαχείριση και Μεταφορά Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Υδρογόνου (Οil, Gas and Hydrogen management and transportation − M.Sc. MOGMAT 4 εξάμηνα 4000 ευρώ Έληξε 24/10/22 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Μηχανικών Ορυκτών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών και του Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Κρατικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Αζερμπαϊτζάν Διαχείριση και Μεταφορά Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Υδρογόνου (Οil, Gas and Hydrogen management and transportation − M.Sc. MOGMAT 4 εξάμηνα 4000 ευρώ Έληξε 24/10/22
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων Συστήματα CAD/CAM και Σχεδιασμός Προϊόντων 14 μήνες 3000 ευρώ 1. Συστήματα CAD/CAM
2. Σχεδιασμός προϊόντων
Έληξε 15/09/22 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων Συστήματα CAD/CAM και Σχεδιασμός Προϊόντων 14 μήνες 3000 ευρώ 1. Συστήματα CAD/CAM
2. Σχεδιασμός προϊόντων Έληξε 15/09/22
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Μηχανολόγων Μηχανικών Μηχανική Συγκολλήσεων και Μη Καταστροφικός Έλεγχος (Master of Science - MSc in Welding Engineering and Non Destructive Inspection) 18 μήνες 2500 ευρώ Έληξε 30/09/22 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Μηχανολόγων Μηχανικών Μηχανική Συγκολλήσεων και Μη Καταστροφικός Έλεγχος (Master of Science - MSc in Welding Engineering and Non Destructive Inspection) 18 μήνες 2500 ευρώ Έληξε 30/09/22
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Μηχανολόγων Μηχανικών Προηγμένη Μηχανική Ενεργειακών Συστημάτων (Advanced Engineering of Energy Systems) - ADVENS 3 εξάμηνα 4000 ευρώ Έληξε 14/10/22 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Μηχανολόγων Μηχανικών Προηγμένη Μηχανική Ενεργειακών Συστημάτων (Advanced Engineering of Energy Systems) - ADVENS 3 εξάμηνα 4000 ευρώ Έληξε 14/10/22
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Μηχανολόγων Μηχανικών & Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια (Master of Science - MSc in Renewable Energy Sources & Buildings Energy Management) 3 εξάμηνα 2100 ευρώ 1. Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
2. Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια
Έληξε 11/09/22 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Μηχανολόγων Μηχανικών & Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια (Master of Science - MSc in Renewable Energy Sources & Buildings Energy Management) 3 εξάμηνα 2100 ευρώ 1. Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
2. Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια Έληξε 11/09/22
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Μηχανολόγων Μηχανικών και Χημικών Μηχανικών Επιστήμη και Τεχνολογίες Υδρογόνου (MSc in Hydrogen Science and Technology) 3 εξάμηνα 2500 ευρώ Έληξε 04/11/22 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Μηχανολόγων Μηχανικών και Χημικών Μηχανικών Επιστήμη και Τεχνολογίες Υδρογόνου (MSc in Hydrogen Science and Technology) 3 εξάμηνα 2500 ευρώ Έληξε 04/11/22
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και Κινηματογράφου Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Δημιουργική Γραφή: Συγγραφή, Εκπαίδευση, Σενάριο 4 εξάμηνα 3200 ευρώ Α. Κατεύθυνση: Δημιουργική Γραφή και Λογοτεχνική Συγγραφή
Β. Κατεύθυνση: Δημιουργική Γραφή και Εκπαίδευση
Γ. Κατεύθυνση: Δημιουργική Γραφή και Κινηματογραφική - Τηλεοπτική Συγγραφή
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και Κινηματογράφου Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Δημιουργική Γραφή: Συγγραφή, Εκπαίδευση, Σενάριο 4 εξάμηνα 3200 ευρώ Α. Κατεύθυνση: Δημιουργική Γραφή και Λογοτεχνική Συγγραφή
Β. Κατεύθυνση: Δημιουργική Γραφή και Εκπαίδευση
Γ. Κατεύθυνση: Δημιουργική Γραφή και Κινηματογραφική - Τηλεοπτική Συγγραφή
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Οικονομικών Επιστημών Δημόσια Διοίκηση (M.Sc in Public Administration) 3 εξάμηνα 2700 ευρώ Έληξε 17/03/23 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Οικονομικών Επιστημών Δημόσια Διοίκηση (M.Sc in Public Administration) 3 εξάμηνα 2700 ευρώ Έληξε 17/03/23
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγικά Τμήματα Νηπιαγωγών και Δημοτικής Εκπαίδευσης Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, το Περιβάλλον και την Τεχνολογία - Educational Sciences: Science, Environment and Technology in Education 3-5 εξάμηνα 2400 ευρώ Έληξε 16/09/22 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγικά Τμήματα Νηπιαγωγών και Δημοτικής Εκπαίδευσης Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, το Περιβάλλον και την Τεχνολογία - Educational Sciences: Science, Environment and Technology in Education 3-5 εξάμηνα 2400 ευρώ Έληξε 16/09/22
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Επιστήμες της αγωγής με νέες τεχνολογίες 4 εξάμηνα Δωρεάν 1. Παιδαγωγική με Νέες Τεχνολογίες
2. Ανθρωπιστικές Σπουδές με Νέες Τεχνολογίες
3. Θετικές Επιστήμες με Νέες Τεχνολογίες
Έληξε 29/07/22 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Επιστήμες της αγωγής με νέες τεχνολογίες 4 εξάμηνα Δωρεάν 1. Παιδαγωγική με Νέες Τεχνολογίες
2. Ανθρωπιστικές Σπουδές με Νέες Τεχνολογίες
3. Θετικές Επιστήμες με Νέες Τεχνολογίες Έληξε 29/07/22
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και Κινηματογράφου ΑΠΘ Δημιουργική Γραφή 4 εξάμηνα 3200 ευρώ 1. Δημιουργική Γραφή και Λογοτεχνική Συγγραφή
2. Δημιουργική Γραφή και Εκπαίδευση
3. Δημιουργική Γραφή και Κινηματογραφική - Τηλεοπτική Συγγραφή
Έληξε 15/09/22 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και Κινηματογράφου ΑΠΘ Δημιουργική Γραφή 4 εξάμηνα 3200 ευρώ 1. Δημιουργική Γραφή και Λογοτεχνική Συγγραφή
2. Δημιουργική Γραφή και Εκπαίδευση
3. Δημιουργική Γραφή και Κινηματογραφική - Τηλεοπτική Συγγραφή Έληξε 15/09/22
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης με το Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων και Τμήμα Ψυχολογίας Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση 2 εξάμηνα 1100 ευρώ Έληξε 15/09/22 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης με το Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων και Τμήμα Ψυχολογίας Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση 2 εξάμηνα 1100 ευρώ Έληξε 15/09/22
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Επιστήμες της Αγωγής: Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση και στη Δια Βίου Κατάρτιση - Επιμόρφωση (Educational Studies: Evaluation in Education and Εvaluation in Lifelong Learning) 3 εξάμηνα 2100 ευρώ Έληξε 15/02/23 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Επιστήμες της Αγωγής: Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση και στη Δια Βίου Κατάρτιση - Επιμόρφωση (Educational Studies: Evaluation in Education and Εvaluation in Lifelong Learning) 3 εξάμηνα 2100 ευρώ Έληξε 15/02/23
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών & Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Επιστήμες της Αγωγής: Η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Educational Studies: Teaching Modern Greek Language) 3 εξάμηνα 2400 ευρώ Έληξε 10/07/22 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών & Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Επιστήμες της Αγωγής: Η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Educational Studies: Teaching Modern Greek Language) 3 εξάμηνα 2400 ευρώ Έληξε 10/07/22
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών & Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Δημόσιος Λόγος και Ψηφιακά Μέσα (Public Discourse and Digital Media) 3 εξάμηνα 1990 ευρώ Έληξε 10/07/22 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών & Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Δημόσιος Λόγος και Ψηφιακά Μέσα (Public Discourse and Digital Media) 3 εξάμηνα 1990 ευρώ Έληξε 10/07/22
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Επιστήμες της Αγωγής: Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτική Ηγεσία 3 εξάμηνα 2300 ευρώ Έληξε 08/07/22 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Επιστήμες της Αγωγής: Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτική Ηγεσία 3 εξάμηνα 2300 ευρώ Έληξε 08/07/22
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες (Master of Science (MSc) in Modern Information Technologies and Services) 3 εξάμηνα 2880 ευρώ 1. Σύγχρονα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύου, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Ασφάλεια Συστημάτων / Modern Telecommunication Systems, Internet Technologies, Internet of Things and Systems Security (INFΟ – COM).
2. Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση / Information and Communication Technologies in Education (INFΟ – EDU).
Έληξε 23/09/22 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες (Master of Science (MSc) in Modern Information Technologies and Services) 3 εξάμηνα 2880 ευρώ 1. Σύγχρονα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύου, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Ασφάλεια Συστημάτων / Modern Telecommunication Systems, Internet Technologies, Internet of Things and Systems Security (INFΟ – COM).
2. Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση / Information and Communication Technologies in Education (INFΟ – EDU). Έληξε 23/09/22
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων Ανάπτυξη Ψηφιακών Παιχνιδιών και Πολυμεσικών Εφαρμογών (Gaming and Multimedia Application Development) 3 εξάμηνα 2400 ευρώ Έληξε 05/10/22 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων Ανάπτυξη Ψηφιακών Παιχνιδιών και Πολυμεσικών Εφαρμογών (Gaming and Multimedia Application Development) 3 εξάμηνα 2400 ευρώ Έληξε 05/10/22
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής Biomedical Engineering (Βιοϊατρική Μηχανική) 3 εξάμηνα 2500 ευρώ Έληξε 28/02/23 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής Biomedical Engineering (Βιοϊατρική Μηχανική) 3 εξάμηνα 2500 ευρώ Έληξε 28/02/23
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Χημικών Μηχανικών Προηγμένη Μηχανική Διεργασιών 3 εξάμηνα 2700 ευρώ Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Χημικών Μηχανικών Προηγμένη Μηχανική Διεργασιών 3 εξάμηνα 2700 ευρώ
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Χημικών Μηχανικών και Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης και Οικονομικών Επιστημών Ενεργειακές Επενδύσεις και Περιβάλλον (Energy Investments and Environment-EN.I.EN) 3 εξάμηνα 2500 ευρώ 1. Μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
2. Ανενεώσιμων πηγών ενέργειας
Έληξε 20/09/22 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Χημικών Μηχανικών και Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης και Οικονομικών Επιστημών Ενεργειακές Επενδύσεις και Περιβάλλον (Energy Investments and Environment-EN.I.EN) 3 εξάμηνα 2500 ευρώ 1. Μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
2. Ανενεώσιμων πηγών ενέργειας Έληξε 20/09/22
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Χημικών Μηχανικών & Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας Τροφίμων Πλόβντιβ Βουλγαρίας Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων (Master of Science (MSc in Analysis and Control of Food Products) 4 εξάμηνα 3200 ευρώ Έληξε 09/09/22 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Χημικών Μηχανικών & Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας Τροφίμων Πλόβντιβ Βουλγαρίας Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων (Master of Science (MSc in Analysis and Control of Food Products) 4 εξάμηνα 3200 ευρώ Έληξε 09/09/22
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Επαναχρήσεις Κτιρίων και Συνόλων 3-6 εξάμηνα 2500 ευρώ Έληξε 20/08/22 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Επαναχρήσεις Κτιρίων και Συνόλων 3-6 εξάμηνα 2500 ευρώ Έληξε 20/08/22
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μετά-Βιομηχανικός Σχεδιασμός. Σχεδιαστικές και Καλλιτεχνικές Πρακτικές για την Παραγωγή της Καθημερινής Ζωής 3 εξάμηνα 2500 ευρώ Έληξε 20/08/22 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μετά-Βιομηχανικός Σχεδιασμός. Σχεδιαστικές και Καλλιτεχνικές Πρακτικές για την Παραγωγή της Καθημερινής Ζωής 3 εξάμηνα 2500 ευρώ Έληξε 20/08/22
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας Βιοτεχνολογία - Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος 3 εξάμηνα 4000 ευρώ Έληξε 12/02/23 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας Βιοτεχνολογία - Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος 3 εξάμηνα 4000 ευρώ Έληξε 12/02/23
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας - Μοριακή Γενετική, Διαγνωστικοί Δείκτες 3 εξάμηνα 4000 ευρώ Έληξε 23/09/22 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας - Μοριακή Γενετική, Διαγνωστικοί Δείκτες 3 εξάμηνα 4000 ευρώ Έληξε 23/09/22
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας Προηγμένες Πειραματικές και Υπολογιστικές Βιοεπιστήμες 4 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 31/07/22 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας Προηγμένες Πειραματικές και Υπολογιστικές Βιοεπιστήμες 4 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 31/07/22
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας Τοξικολογία 3 εξάμηνα 4000 ευρώ Έληξε 31/07/22 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας Τοξικολογία 3 εξάμηνα 4000 ευρώ Έληξε 31/07/22
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας Τεχνολογίες Γεωργίας Ακριβείας 3-6 εξάμηνα 2600 ευρώ Έληξε 01/10/22 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας Τεχνολογίες Γεωργίας Ακριβείας 3-6 εξάμηνα 2600 ευρώ Έληξε 01/10/22
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας Τεχνολογίες Διαχείρισης Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών: Καλλιέργεια, Μεταποίηση και Παραγωγή Προϊόντων Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας 3-6 εξάμηνα 2600 ευρώ 1. Εφαρμογές των φαρμακευτικών φυτών στην παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων φυσικής προέλευσης και καλλυντικών
2. Εφαρμογές των φυτών με αξία υγείας στη διατροφή
Έληξε 14/03/22 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας Τεχνολογίες Διαχείρισης Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών: Καλλιέργεια, Μεταποίηση και Παραγωγή Προϊόντων Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας 3-6 εξάμηνα 2600 ευρώ 1. Εφαρμογές των φαρμακευτικών φυτών στην παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων φυσικής προέλευσης και καλλυντικών
2. Εφαρμογές των φυτών με αξία υγείας στη διατροφή Έληξε 14/03/22
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος Αειφορική Διαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος 1 έτος 2000 ευρώ Έληξε 25/09/22 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος Αειφορική Διαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος 1 έτος 2000 ευρώ Έληξε 25/09/22
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος Μεσογειακή Υδατοκαλλιέργεια 2-4 εξάμηνα 2000 ευρώ Έληξε 04/09/22 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος Μεσογειακή Υδατοκαλλιέργεια 2-4 εξάμηνα 2000 ευρώ Έληξε 04/09/22
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (επισπεύδον), Συστημάτων Ενέργειας και Δασολογίας Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού Σύγχρονες Τεχνολογίες Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Κινδύνων 2 εξάμηνα 2000 ευρώ Έληξε 30/09/22 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (επισπεύδον), Συστημάτων Ενέργειας και Δασολογίας Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού Σύγχρονες Τεχνολογίες Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Κινδύνων 2 εξάμηνα 2000 ευρώ Έληξε 30/09/22
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (επισπεύδων Τμήμα), Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος και Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας Host-microbe interactions (Αλληλεπιδράσεις ξενιστή - μικροβίου) 12 μήνες 3600 ευρώ Έληξε 04/09/22 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (επισπεύδων Τμήμα), Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος και Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας Host-microbe interactions (Αλληλεπιδράσεις ξενιστή - μικροβίου) 12 μήνες 3600 ευρώ Έληξε 04/09/22
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος και Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευση για την Αειφορία και το Περιβάλλον 2 εξάμηνα 2500 ευρώ Έληξε 10/07/22 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος και Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευση για την Αειφορία και το Περιβάλλον 2 εξάμηνα 2500 ευρώ Έληξε 10/07/22
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος και Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Τεχνολογία, Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης 2 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 30/09/22 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος και Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Τεχνολογία, Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης 2 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 30/09/22
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Αειφόρος και Βιώσιμη Φυτική Παραγωγή 2 εξάμηνα 2500 ευρώ Έληξε 10/02/23 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Αειφόρος και Βιώσιμη Φυτική Παραγωγή 2 εξάμηνα 2500 ευρώ Έληξε 10/02/23
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Επιστήμες και Συστήματα Αειφόρου Φυτικής Παραγωγής 2 εξάμηνα 2500 ευρώ 1. Καινοτόμες Καλλιέργειες για Παραγωγή Προϊόντων Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας
2. Σύγχρονα Συστήματα Φυτικής Παραγωγής και Βελτίωσης Φυτών
3. Αξιοποίηση και Αειφορική Διαχείριση Φυσικών Πόρων
Έληξε 07/09/20 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Επιστήμες και Συστήματα Αειφόρου Φυτικής Παραγωγής 2 εξάμηνα 2500 ευρώ 1. Καινοτόμες Καλλιέργειες για Παραγωγή Προϊόντων Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας
2. Σύγχρονα Συστήματα Φυτικής Παραγωγής και Βελτίωσης Φυτών
3. Αξιοποίηση και Αειφορική Διαχείριση Φυσικών Πόρων Έληξε 07/09/20
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Τεχνολογίες και Διαχείριση Θερμοκηπίων και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών 2 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 20/09/22 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Τεχνολογίες και Διαχείριση Θερμοκηπίων και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών 2 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 20/09/22
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Φυτιατρική και Περιβάλλον 2 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 09/09/22 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Φυτιατρική και Περιβάλλον 2 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 09/09/22
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού Πολυλειτουργική Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων Και Βιο-Οικονομία 3-5 εξάμηνα 2800 ευρώ Έληξε 31/08/22 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού Πολυλειτουργική Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων Και Βιο-Οικονομία 3-5 εξάμηνα 2800 ευρώ Έληξε 31/08/22
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου Και Σχεδιασμού Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Τεχνολογίας και Μάνατζμεντ Προϊόντων από Ξύλο (Master of Science in Advanced Design, Technology & Management of Wooden Products) 3 εξάμηνα 2800 ευρώ Έληξε 31/08/22 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου Και Σχεδιασμού Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Τεχνολογίας και Μάνατζμεντ Προϊόντων από Ξύλο (Master of Science in Advanced Design, Technology & Management of Wooden Products) 3 εξάμηνα 2800 ευρώ Έληξε 31/08/22
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Διοίκησης Επιχειρήσεων Διοίκηση Επιχειρήσεων - MBA (Master in Business Administration) 3 εξάμηνα 3500 ευρώ 1. Management
2. Marketing
Έληξε 21/08/22 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Διοίκησης Επιχειρήσεων Διοίκηση Επιχειρήσεων - MBA (Master in Business Administration) 3 εξάμηνα 3500 ευρώ 1. Management
2. Marketing Έληξε 21/08/22
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Διοίκησης Επιχειρήσεων Ευέλικτες Μέθοδοι Διοίκησης (Μaster in Agile Management) 3 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 15/07/22 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Διοίκησης Επιχειρήσεων Ευέλικτες Μέθοδοι Διοίκησης (Μaster in Agile Management) 3 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 15/07/22
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής MSc in Dairy Cattle Management (Διαχείριση Αγελάδων Γαλακτοπαραγωγής) 2-4 εξάμηνα 3800 ευρώ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής MSc in Dairy Cattle Management (Διαχείριση Αγελάδων Γαλακτοπαραγωγής) 2-4 εξάμηνα 3800 ευρώ
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Ζωική Παραγωγή και Περιβαλλοντική Διαχείριση 3 εξάμηνα 3300 ευρώ Έληξε 31/08/22 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Ζωική Παραγωγή και Περιβαλλοντική Διαχείριση 3 εξάμηνα 3300 ευρώ Έληξε 31/08/22
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Άσκηση και Υγεία: Αξιολόγηση και Συνταγογράφηση 3 εξάμηνα 4000 ευρώ Έληξε 30/06/22 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Άσκηση και Υγεία: Αξιολόγηση και Συνταγογράφηση 3 εξάμηνα 4000 ευρώ Έληξε 30/06/22
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Εργονομία - Επαγγελματική Φυσιολογία και Υγεία της Εργασίας - Ποιότητα ζωής 3 εξάμηνα 4500 ευρώ Έληξε 09/12/22 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Εργονομία - Επαγγελματική Φυσιολογία και Υγεία της Εργασίας - Ποιότητα ζωής 3 εξάμηνα 4500 ευρώ Έληξε 09/12/22
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Εφαρμοσμένη Κινησιολογία στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας 3 εξάμηνα 3900 ευρώ Έληξε 30/06/22 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Εφαρμοσμένη Κινησιολογία στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας 3 εξάμηνα 3900 ευρώ Έληξε 30/06/22
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 3-4 εξάμηνα 4000 ευρώ Έληξε 31/08/22 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 3-4 εξάμηνα 4000 ευρώ Έληξε 31/08/22
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Διαιτολογίας και Διατροφολογίας & Ιατρικής Lifestyle Medicine (Ιατρική του Τρόπου Ζωής) 3 εξάμηνα 6000 ευρώ Έληξε 30/01/23 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Διαιτολογίας και Διατροφολογίας & Ιατρικής Lifestyle Medicine (Ιατρική του Τρόπου Ζωής) 3 εξάμηνα 6000 ευρώ Έληξε 30/01/23
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (MSc in Science and Technology of Electrical and Computer Engineering) 2-4 εξάμηνα 2000 ευρώ Έληξε 16/09/22 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (MSc in Science and Technology of Electrical and Computer Engineering) 2-4 εξάμηνα 2000 ευρώ Έληξε 16/09/22
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας 2 εξάμηνα 2000 ευρώ Έληξε 16/09/22 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας 2 εξάμηνα 2000 ευρώ Έληξε 16/09/22
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εφαρμοσμένη Πληροφορική (MSc in Applied Informatics) 4 εξάμηνα 3600 ευρώ Έληξε 31/01/23 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εφαρμοσμένη Πληροφορική (MSc in Applied Informatics) 4 εξάμηνα 3600 ευρώ Έληξε 31/01/23
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιατρικής Vascular Ultrasound in Diagnosis and Management 3 εξάμηνα 5000 ευρώ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιατρικής Vascular Ultrasound in Diagnosis and Management 3 εξάμηνα 5000 ευρώ
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιατρικής Αλγολογία και Ανακουφιστική / Παρηγορική Φροντίδα 3 εξάμηνα 2500 ευρώ Έληξε 15/06/22 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιατρικής Αλγολογία και Ανακουφιστική / Παρηγορική Φροντίδα 3 εξάμηνα 2500 ευρώ Έληξε 15/06/22
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιατρικής Βιολογία της Αναπαραγωγής - Βιοδείκτες στη Μαιευτική και Γυναικολογία - Περιγεννητική Ιατρική 2 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 28/09/22 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιατρικής Βιολογία της Αναπαραγωγής - Βιοδείκτες στη Μαιευτική και Γυναικολογία - Περιγεννητική Ιατρική 2 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 28/09/22
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιατρικής Γενετική του Ανθρώπου - Γενετική Συμβουλευτική 2 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 27/09/22 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιατρικής Γενετική του Ανθρώπου - Γενετική Συμβουλευτική 2 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 27/09/22
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιατρικής Δημόσια Υγεία με έμφαση στις Θαλάσσιες Μεταφορές 4 εξάμηνα 3300 ευρώ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιατρικής Δημόσια Υγεία με έμφαση στις Θαλάσσιες Μεταφορές 4 εξάμηνα 3300 ευρώ
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιατρικής Διαγνωστική και Θεραπευτική Προσέγγιση του Διαβητικού Ποδιού 3 εξάμηνα 4000 ευρώ Έληξε 22/08/22 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιατρικής Διαγνωστική και Θεραπευτική Προσέγγιση του Διαβητικού Ποδιού 3 εξάμηνα 4000 ευρώ Έληξε 22/08/22
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιατρικής Διαχείριση και αποκατάσταση Βαρέως Πάσχοντα (MSc in Critically Illness) 4 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 22/07/22 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιατρικής Διαχείριση και αποκατάσταση Βαρέως Πάσχοντα (MSc in Critically Illness) 4 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 22/07/22
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιατρικής Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή 4 εξάμηνα 5000 ευρώ Έληξε 31/12/22 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιατρικής Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή 4 εξάμηνα 5000 ευρώ Έληξε 31/12/22
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιατρικής Η διατροφή στην υγεία και στη νόσο 3 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 09/09/22 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιατρικής Η διατροφή στην υγεία και στη νόσο 3 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 09/09/22
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιατρικής Θρόμβωση και Αντιθρομβωτική Αγωγή 3 εξάμηνα 2000 ευρώ Έληξε 31/10/22 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιατρικής Θρόμβωση και Αντιθρομβωτική Αγωγή 3 εξάμηνα 2000 ευρώ Έληξε 31/10/22
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιατρικής Καρδιακή Ανεπάρκεια - Καρδιο-ογκολογία - Καρδιαγγειακή Αποκατάσταση 3 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 29/07/22 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιατρικής Καρδιακή Ανεπάρκεια - Καρδιο-ογκολογία - Καρδιαγγειακή Αποκατάσταση 3 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 29/07/22
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιατρικής Καρκίνος παγκρέατος - από το Α ως το Ω 3 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 26/02/23 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιατρικής Καρκίνος παγκρέατος - από το Α ως το Ω 3 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 26/02/23
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιατρικής Κλινικές Εφαρμογές Μοριακής Ιατρικής 2 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 16/09/22 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιατρικής Κλινικές Εφαρμογές Μοριακής Ιατρικής 2 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 16/09/22
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιατρικής Μεθοδολογία Βιοϊατρικής Έρευνας, Βιοστατιστική και Κλινική Βιοπληροφορική 1 έτος 3000 ευρώ Έληξε 11/09/22 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιατρικής Μεθοδολογία Βιοϊατρικής Έρευνας, Βιοστατιστική και Κλινική Βιοπληροφορική 1 έτος 3000 ευρώ Έληξε 11/09/22
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιατρικής Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Νεφρολογική Φροντίδα 4 εξάμηνα 2000 ευρώ Έληξε 31/01/23 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιατρικής Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Νεφρολογική Φροντίδα 4 εξάμηνα 2000 ευρώ Έληξε 31/01/23
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιατρικής Νευροαποκατάσταση 3 εξάμηνα 3000 ευρώ 1. Νευροαποκατάσταση
2. Γνωστική Νευροαποκατάσταση
Έληξε 04/09/22 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιατρικής Νευροαποκατάσταση 3 εξάμηνα 3000 ευρώ 1. Νευροαποκατάσταση
2. Γνωστική Νευροαποκατάσταση Έληξε 04/09/22
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιατρικής Πρόληψη και Έλεγχος Κλινικά Σοβαρών Λοιμώξεων σε Μονάδες Υγείας 3 εξάμηνα 2000 ευρώ Έληξε 26/08/22 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιατρικής Πρόληψη και Έλεγχος Κλινικά Σοβαρών Λοιμώξεων σε Μονάδες Υγείας 3 εξάμηνα 2000 ευρώ Έληξε 26/08/22
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιατρικής Πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας 4 εξάμηνα 4000 ευρώ Έληξε 29/09/22 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιατρικής Πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας 4 εξάμηνα 4000 ευρώ Έληξε 29/09/22
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιατρικής Σύγχρονη πρόληψη και αντιμετώπιση παιδιατρικών νοσημάτων (MSc in Current Prevention and Management of Pediatric Diseases) 4 εξάμηνα 3200 ευρώ Έληξε 31/08/22 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιατρικής Σύγχρονη πρόληψη και αντιμετώπιση παιδιατρικών νοσημάτων (MSc in Current Prevention and Management of Pediatric Diseases) 4 εξάμηνα 3200 ευρώ Έληξε 31/08/22
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιατρικής Υπερηχογραφική Λειτουργική Απεικόνιση για την πρόληψη και διάγνωση των αγγειακών παθήσεων 3 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 20/07/22 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιατρικής Υπερηχογραφική Λειτουργική Απεικόνιση για την πρόληψη και διάγνωση των αγγειακών παθήσεων 3 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 20/07/22
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιατρικής Φυσικές Αρχές Βιοϊατρικής Απεικόνισης και Ακτινοπροστασίας 3 εξάμηνα 2500 ευρώ Έληξε 15/09/22 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιατρικής Φυσικές Αρχές Βιοϊατρικής Απεικόνισης και Ακτινοπροστασίας 3 εξάμηνα 2500 ευρώ Έληξε 15/09/22
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιατρικής Χειρουργική Κάτω Κοιλίας, Ελάσσονος Πυέλου και Περινέου 2 εξάμηνα 1500 ευρώ Έληξε 15/09/22 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιατρικής Χειρουργική Κάτω Κοιλίας, Ελάσσονος Πυέλου και Περινέου 2 εξάμηνα 1500 ευρώ Έληξε 15/09/22
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιατρικής Χειρουργική Παχέος Εντέρου - Πρωκτού 3 εξάμηνα 2400 ευρώ 30/06/23 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιατρικής Χειρουργική Παχέος Εντέρου - Πρωκτού 3 εξάμηνα 2400 ευρώ 30/06/23
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιατρικής, Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Άσκηση, Εργοσπιρομετρία και Αποκατάσταση 4 εξάμηνα 3800 ευρώ Έληξε 23/09/22 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιατρικής, Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Άσκηση, Εργοσπιρομετρία και Αποκατάσταση 4 εξάμηνα 3800 ευρώ Έληξε 23/09/22
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιατρικής και Νοσηλευτικής Δεοντολογία και Ηθική στις Βιοϊατρικές Επιστήμες 3 εξάμηνα 2500 ευρώ Έληξε 20/07/22 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιατρικής και Νοσηλευτικής Δεοντολογία και Ηθική στις Βιοϊατρικές Επιστήμες 3 εξάμηνα 2500 ευρώ Έληξε 20/07/22
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Αρχαιολογία Πεδίου και Υλικός Πολιτισμός 3 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 11/09/22 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Αρχαιολογία Πεδίου και Υλικός Πολιτισμός 3 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 11/09/22
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στις Ιστορικές, Αρχαιολογικές και Ανθρωπολογικές Σπουδές 4 εξάμηνα Δωρεάν 1. Ιστορία
2. Αρχαιολογία
3. Κοινωνική Ανθρωπολογία
Έληξε 13/09/19 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στις Ιστορικές, Αρχαιολογικές και Ανθρωπολογικές Σπουδές 4 εξάμηνα Δωρεάν 1. Ιστορία
2. Αρχαιολογία
3. Κοινωνική Ανθρωπολογία Έληξε 13/09/19
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Σπουδές στην κινητικότητα (MΑ in Studies on Mobility) 4 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 31/08/21 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Σπουδές στην κινητικότητα (MΑ in Studies on Mobility) 4 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 31/08/21
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Κτηνιατρικής Κτηνιατρική Παθολογία και Χειρουργική Μαστού 3 εξάμηνα 4000 ευρώ 1. Παθολογία, χειρουργική και διαχείριση υγείας μαστού παραγωγικών ζώων
2. Παθολογία και χειρουργική μαστού ζώων συντροφιάς
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Κτηνιατρικής Κτηνιατρική Παθολογία και Χειρουργική Μαστού 3 εξάμηνα 4000 ευρώ 1. Παθολογία, χειρουργική και διαχείριση υγείας μαστού παραγωγικών ζώων
2. Παθολογία και χειρουργική μαστού ζώων συντροφιάς
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Γεωπόνων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Υδατοκαλλιέργειες - Παθολογικά προβλήματα εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών 4 εξάμηνα 3200 ευρώ 1. Υδατοκαλλιέργειες
2. Παθολογικά Προβλήματα εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών
Έληξε 15/11/19 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Γεωπόνων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Υδατοκαλλιέργειες - Παθολογικά προβλήματα εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών 4 εξάμηνα 3200 ευρώ 1. Υδατοκαλλιέργειες
2. Παθολογικά Προβλήματα εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών Έληξε 15/11/19
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Βιώσιμη Λογιστική, Χρηματοοικονομική και Διακυβέρνηση 3-7 εξάμηνα 3200 ευρώ Έληξε 15/07/22 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Βιώσιμη Λογιστική, Χρηματοοικονομική και Διακυβέρνηση 3-7 εξάμηνα 3200 ευρώ Έληξε 15/07/22
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Αστικές Αναπλάσεις, Αστική Ανάπτυξη και Αγορά Ακινήτων 3-5 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 23/09/22 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Αστικές Αναπλάσεις, Αστική Ανάπτυξη και Αγορά Ακινήτων 3-5 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 23/09/22
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Ειδικές Σπουδές στον Χωρικό Σχεδιασμό 3-5 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 24/09/21 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Ειδικές Σπουδές στον Χωρικό Σχεδιασμό 3-5 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 24/09/21
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Οικονομικών Επιστημών Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού 3-5 εξάμηνα 2900 ευρώ Έληξε 19/09/22 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Οικονομικών Επιστημών Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού 3-5 εξάμηνα 2900 ευρώ Έληξε 19/09/22
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πολιτικών Μηχανικών Διαχείριση Έργων, Συγκοινωνιακός και Χωρικός Σχεδιασμός 3-5 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 09/09/22 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πολιτικών Μηχανικών Διαχείριση Έργων, Συγκοινωνιακός και Χωρικός Σχεδιασμός 3-5 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 09/09/22
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολιτικών Μηχανικών και Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Βιώσιμη Διαχείριση Περιβαλλοντικών Αλλαγών και Κυκλική Οικονομία 3 -5 εξάμηνα 2900 ευρώ Έληξε 23/09/22 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολιτικών Μηχανικών και Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Βιώσιμη Διαχείριση Περιβαλλοντικών Αλλαγών και Κυκλική Οικονομία 3 -5 εξάμηνα 2900 ευρώ Έληξε 23/09/22
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Μηχανολόγων Μηχανικών Ανάλυση και Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων 3-5 εξάμηνα 2700 ευρώ Έληξε 03/02/23 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Μηχανολόγων Μηχανικών Ανάλυση και Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων 3-5 εξάμηνα 2700 ευρώ Έληξε 03/02/23
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Μηχανολόγων Μηχανικών Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics 3-5 εξάμηνα 3600 ευρώ Έληξε 03/02/23 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Μηχανολόγων Μηχανικών Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics 3-5 εξάμηνα 3600 ευρώ Έληξε 03/02/23
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Οικονομικών Επιστημών Εφαρμοσμένη Οικονομική 3-6 εξάμηνα 2700 ευρώ 1. Τραπεζική και Χρηματοοικονομική
2. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών
3. Οικονομική της Άμυνας
Έληξε 09/09/22 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Οικονομικών Επιστημών Εφαρμοσμένη Οικονομική 3-6 εξάμηνα 2700 ευρώ 1. Τραπεζική και Χρηματοοικονομική
2. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών
3. Οικονομική της Άμυνας Έληξε 09/09/22
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων Επιχειρηματικότητα (M.Sc. in Entrepreneurship) 2-4 εξάμηνα 3300 ευρώ Έληξε 15/09/22 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων Επιχειρηματικότητα (M.Sc. in Entrepreneurship) 2-4 εξάμηνα 3300 ευρώ Έληξε 15/09/22
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Οικονομικών Επιστημών και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Λογιστική και Ελεγκτική 3 εξάμηνα 4200 ευρώ Έληξε 22/07/22 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Οικονομικών Επιστημών και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Λογιστική και Ελεγκτική 3 εξάμηνα 4200 ευρώ Έληξε 22/07/22
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Οικονομικών Επιστημών και Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Τμήμα Φυσικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Οικονομική Φυσική - Χρηματοοικονομικές Προβλέψεις 3-6 εξάμηνα 2950 ευρώ Έληξε 21/07/22 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Οικονομικών Επιστημών και Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Τμήμα Φυσικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Οικονομική Φυσική - Χρηματοοικονομικές Προβλέψεις 3-6 εξάμηνα 2950 ευρώ Έληξε 21/07/22
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης 3 εξάμηνα 2350 ευρώ Έληξε 11/07/22 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης 3 εξάμηνα 2350 ευρώ Έληξε 11/07/22
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Σχεδιασμός Μαθήματος και Ανάπτυξη Διδακτικού Υλικού σε Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης 3 εξάμηνα Δωρεάν 1. Σχεδιασμός Μαθήματος και Ανάπτυξη Διδακτικού Υλικού σε Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης στις Θετικές Επιστήμες
2. Σχεδιασμός Μαθήματος και Ανάπτυξη Διδακτικού Υλικού σε Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Έληξε 26/08/22 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Σχεδιασμός Μαθήματος και Ανάπτυξη Διδακτικού Υλικού σε Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης 3 εξάμηνα Δωρεάν 1. Σχεδιασμός Μαθήματος και Ανάπτυξη Διδακτικού Υλικού σε Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης στις Θετικές Επιστήμες
2. Σχεδιασμός Μαθήματος και Ανάπτυξη Διδακτικού Υλικού σε Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες Έληξε 26/08/22
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή 4 εξάμηνα 4000 ευρώ 1. Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Πράξη
2. Μαθησιακές Δυσκολίες
07/04/23 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή 4 εξάμηνα 4000 ευρώ 1. Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Πράξη
2. Μαθησιακές Δυσκολίες 07/04/23
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία 2 έτη 7500 ευρώ 1. Συμβουλευτική στην Ψυχική Υγεία
2. Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση/ Σχολική Συμβουλευτική
20/05/23 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία 2 έτη 7500 ευρώ 1. Συμβουλευτική στην Ψυχική Υγεία
2. Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση/ Σχολική Συμβουλευτική 20/05/23
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Επιστήμες της Αγωγής: Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης και παιχνίδι 4 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 30/06/22 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Επιστήμες της Αγωγής: Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης και παιχνίδι 4 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 30/06/22
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Αυτόνομα Συστήματα και Ρομποτική 3-6 εξάμηνα 2700 ευρώ Έληξε 09/09/22 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Αυτόνομα Συστήματα και Ρομποτική 3-6 εξάμηνα 2700 ευρώ Έληξε 09/09/22
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες 4 εξάμηνα 2000 ευρώ 1. Ψηφιακές Δεξιότητες
2. Έρευνα και Τεχνολογία Αιχμής στην Επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών
3. Οικονομική στην ψηφιακή τεχνολογία, την έρευνα, την εκπαίδευση και την καινοτομία
Έληξε 09/09/22 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες 4 εξάμηνα 2000 ευρώ 1. Ψηφιακές Δεξιότητες
2. Έρευνα και Τεχνολογία Αιχμής στην Επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών
3. Οικονομική στην ψηφιακή τεχνολογία, την έρευνα, την εκπαίδευση και την καινοτομία Έληξε 09/09/22
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική και Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική 3 εξάμηνα 2400 ευρώ 1. Υπολογιστική Ιατρική και Βιολογία
2. Πληροφορική με εφαρμογές στην Ασφάλεια, στη Διαχείριση Μεγάλου Όγκου Δεδομένων και στην Προσομοίωση
3. Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην Εκπαίδευση
Έληξε 30/01/23 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική και Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική 3 εξάμηνα 2400 ευρώ 1. Υπολογιστική Ιατρική και Βιολογία
2. Πληροφορική με εφαρμογές στην Ασφάλεια, στη Διαχείριση Μεγάλου Όγκου Δεδομένων και στην Προσομοίωση
3. Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην Εκπαίδευση Έληξε 30/01/23
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Παιδαγωγικό Τμήμα ΑΣΠΑΙΤΕ Εκπαιδευτικές Εφαρμογές με την Επιστημολογία STEM 3 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 09/09/22 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Παιδαγωγικό Τμήμα ΑΣΠΑΙΤΕ Εκπαιδευτικές Εφαρμογές με την Επιστημολογία STEM 3 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 09/09/22
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολιτικών Μηχανικών Ανάλυση και Σχεδιασμός Κατασκευών Ενεργειακών Υποδομών 3 εξάμηνα 2700 ευρώ Έληξε 04/02/22 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολιτικών Μηχανικών Ανάλυση και Σχεδιασμός Κατασκευών Ενεργειακών Υποδομών 3 εξάμηνα 2700 ευρώ Έληξε 04/02/22
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολιτικών Μηχανικών Πρόληψη, διαχείριση και αποκατάσταση επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών και της κλιματικής αλλαγής στο δομημένο περιβάλλον 3 εξάμηνα 2700 ευρώ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολιτικών Μηχανικών Πρόληψη, διαχείριση και αποκατάσταση επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών και της κλιματικής αλλαγής στο δομημένο περιβάλλον 3 εξάμηνα 2700 ευρώ
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βιοεπιχειρείν (MSc in Bioentrepreneurship) 3 εξάμηνα 4500 ευρώ Έληξε 25/09/22 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βιοεπιχειρείν (MSc in Bioentrepreneurship) 3 εξάμηνα 4500 ευρώ Έληξε 25/09/22
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Τμήμα Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Λειψίας (Leipzig) της Γερμανίας European Master in Sport and Exercise Psychology (Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ψυχολογία του Αθλητισμού και της Άσκησης) 4 εξάμηνα 4000 ευρώ 30/04/23 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Τμήμα Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Λειψίας (Leipzig) της Γερμανίας European Master in Sport and Exercise Psychology (Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ψυχολογία του Αθλητισμού και της Άσκησης) 4 εξάμηνα 4000 ευρώ 30/04/23
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Περιβάλλοντος Διαχείριση Περιβάλλοντος 3 εξάμηνα 2500 ευρώ Έληξε 09/09/22 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Περιβάλλοντος Διαχείριση Περιβάλλοντος 3 εξάμηνα 2500 ευρώ Έληξε 09/09/22
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Φυσικής Εφαρμοσμένη Φυσική 3-6 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 30/09/22 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Φυσικής Εφαρμοσμένη Φυσική 3-6 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 30/09/22
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Φυσικοθεραπείας Προηγμένη Φυσικοθεραπεία (Advanced Physiotherapy) 3-6 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 31/08/22 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Φυσικοθεραπείας Προηγμένη Φυσικοθεραπεία (Advanced Physiotherapy) 3-6 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 31/08/22
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ψηφιακών Συστημάτων Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές και Φορητές Εφαρμογές (Software Engineering for Internet and Mobile Applications) 3-6 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 09/09/22 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ψηφιακών Συστημάτων Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές και Φορητές Εφαρμογές (Software Engineering for Internet and Mobile Applications) 3-6 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 09/09/22
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ψηφιακών Συστημάτων Σύγχρονα Συστήματα Επικοινωνιών και Διαδίκτυο των Πραγμάτων 3-6 εξάμηνα 1800 ευρώ Έληξε 16/09/22 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ψηφιακών Συστημάτων Σύγχρονα Συστήματα Επικοινωνιών και Διαδίκτυο των Πραγμάτων 3-6 εξάμηνα 1800 ευρώ Έληξε 16/09/22
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης ΠΜΣ Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης 4 εξάμηνα Δωρεάν 1. Εικαστικές Τέχνες
2. Επιμέλεια Εκθέσεων: Θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις
Έληξε 28/09/22 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης ΠΜΣ Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης 4 εξάμηνα Δωρεάν 1. Εικαστικές Τέχνες
2. Επιμέλεια Εκθέσεων: Θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις Έληξε 28/09/22
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιατρικής Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες 3 εξάμηνα Δωρεάν 1. Γενετική - Κυτταρογενετική - Γενετική Επιδημιολογία
2. Βλαστικά κύτταρα - Γονιδιακή - Κυτταρική θεραπεία (Αναγεννητική Ιατρική)
3. Εφαρμοσμένη Βιοϊατρική (Κλινική Χημεία, Μικροβιολογία, Φαρμακολογία)
Έληξε 26/09/22 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιατρικής Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες 3 εξάμηνα Δωρεάν 1. Γενετική - Κυτταρογενετική - Γενετική Επιδημιολογία
2. Βλαστικά κύτταρα - Γονιδιακή - Κυτταρική θεραπεία (Αναγεννητική Ιατρική)
3. Εφαρμοσμένη Βιοϊατρική (Κλινική Χημεία, Μικροβιολογία, Φαρμακολογία) Έληξε 26/09/22
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιατρικής, Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών και Χημείας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ Μοριακή - Κυτταρική Βιολογία και Βιοτεχνολογία (Master's Degree in Molecular and Cellular Biology and Biotechnology) 3 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 15/12/22 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιατρικής, Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών και Χημείας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ Μοριακή - Κυτταρική Βιολογία και Βιοτεχνολογία (Master's Degree in Molecular and Cellular Biology and Biotechnology) 3 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 15/12/22
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιατρικής και Νοσηλευτικής Νοσηλευτική Φροντίδα Ενηλίκων 4 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 10/09/22 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιατρικής και Νοσηλευτικής Νοσηλευτική Φροντίδα Ενηλίκων 4 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 10/09/22
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιστορίας και Αρχαιολογίας Αρχαίος Κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία 4 εξάμηνα Δωρεάν 1. Αρχαία Ελληνική και Ρωμαϊκή Ιστορία
2. Προϊστορική Αρχαιολογία
3. Κλασική αρχαιολογία
Έληξε 16/09/22 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιστορίας και Αρχαιολογίας Αρχαίος Κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία 4 εξάμηνα Δωρεάν 1. Αρχαία Ελληνική και Ρωμαϊκή Ιστορία
2. Προϊστορική Αρχαιολογία
3. Κλασική αρχαιολογία Έληξε 16/09/22
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιστορίας και Αρχαιολογίας Βυζαντινές Σπουδές 4 εξάμηνα Δωρεάν 1. Βυζαντινή Ιστορία
2. Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη
Έληξε 18/09/22 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιστορίας και Αρχαιολογίας Βυζαντινές Σπουδές 4 εξάμηνα Δωρεάν 1. Βυζαντινή Ιστορία
2. Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη Έληξε 18/09/22
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιστορίας και Αρχαιολογίας Νεότερος και Σύγχρονος Κόσμος: Ιστορία, Λαογραφία, Ανθρωπολογία 4 εξάμηνα Δωρεάν 1. Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία
2. Λαογραφία και Ανθρωπολογία
Έληξε 15/09/22 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιστορίας και Αρχαιολογίας Νεότερος και Σύγχρονος Κόσμος: Ιστορία, Λαογραφία, Ανθρωπολογία 4 εξάμηνα Δωρεάν 1. Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία
2. Λαογραφία και Ανθρωπολογία Έληξε 15/09/22
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών 3 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 03/06/22 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών 3 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 03/06/22
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Μαθηματικών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στους κλάδους της Μαθηματικής Επιστήμης 3-5 εξάμηνα Δωρεάν 1. Μαθηματικά (Ανάλυση - Άλγεβρα - Γεωμετρία)
2. Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
3. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Πληροφορική
Έληξε 22/07/22 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Μαθηματικών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στους κλάδους της Μαθηματικής Επιστήμης 3-5 εξάμηνα Δωρεάν 1. Μαθηματικά (Ανάλυση - Άλγεβρα - Γεωμετρία)
2. Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
3. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Πληροφορική Έληξε 22/07/22
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Τεχνολογίες Προηγμένων Υλικών 2 εξάμηνα Δωρεάν 1. Χημεία και Διεργασίες Προηγμένων Υλικών
2. Φυσική και Υπολογιστική Επιστήμη Προηγμένων Υλικών
3. Μηχανική και Ευφυείς Τεχνολονίες Προηγμένων Υλικών
Έληξε 22/09/22 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Τεχνολογίες Προηγμένων Υλικών 2 εξάμηνα Δωρεάν 1. Χημεία και Διεργασίες Προηγμένων Υλικών
2. Φυσική και Υπολογιστική Επιστήμη Προηγμένων Υλικών
3. Μηχανική και Ευφυείς Τεχνολονίες Προηγμένων Υλικών Έληξε 22/09/22
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Χημεία και Τεχνολογία των Υλικών 3 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 30/09/22 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Χημεία και Τεχνολογία των Υλικών 3 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 30/09/22
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Μηχανική Δεδομένων και Υπολογιστικών Συστημάτων 3 εξάμηνα Δωρεάν 1. Επιστήμη και Μηχανική Δεδομένων
2. Προηγμένα Υπολογιστικά Συστήματα
Έληξε 21/11/22 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Μηχανική Δεδομένων και Υπολογιστικών Συστημάτων 3 εξάμηνα Δωρεάν 1. Επιστήμη και Μηχανική Δεδομένων
2. Προηγμένα Υπολογιστικά Συστήματα Έληξε 21/11/22
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Οικονομικών Επιστημών Οικονομική Επιστήμη 3 εξάμηνα Δωρεάν 1. Οικονομετρία και Ανάλυση Δεδομένων
2. Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική
Έληξε 21/08/22 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Οικονομικών Επιστημών Οικονομική Επιστήμη 3 εξάμηνα Δωρεάν 1. Οικονομετρία και Ανάλυση Δεδομένων
2. Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική Έληξε 21/08/22
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Διδακτική και τεχνολογίες μάθησης των Φυσικών Επιστημών (Science Education and Learning Technologies) 4 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 12/09/22 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Διδακτική και τεχνολογίες μάθησης των Φυσικών Επιστημών (Science Education and Learning Technologies) 4 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 12/09/22
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 4 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 11/09/22 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 4 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 11/09/22
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Επιστήμες της Αγωγής 4 εξάμηνα Δωρεάν 1. Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός
2. Εκπαίδευση και Κοινωνία: Θεωρίες και Πρακτικές
3. Εφαρμοσμένη Συμβουλευτική
Έληξε 15/09/22 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Επιστήμες της Αγωγής 4 εξάμηνα Δωρεάν 1. Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός
2. Εκπαίδευση και Κοινωνία: Θεωρίες και Πρακτικές
3. Εφαρμοσμένη Συμβουλευτική Έληξε 15/09/22
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία 4 εξάμηνα Δωρεάν 1. Διδακτική των Επιστημών: Διδακτική διαχείριση της τάξης, εργαλεία ΤΠΕ, σχεδιασμός και αξιολόγηση προγραμμάτων και περιβαλλόντων μάθησης υπό το πρίσμα γνωστικών και κοινωνικοπολιτισμικών προσεγγίσεων
2. Λόγος, Τέχνες και Ετερότητα στην Εκπαίδευση
3. Κοινωνική και συναισθηματική μάθηση
Έληξε 06/09/21 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία 4 εξάμηνα Δωρεάν 1. Διδακτική των Επιστημών: Διδακτική διαχείριση της τάξης, εργαλεία ΤΠΕ, σχεδιασμός και αξιολόγηση προγραμμάτων και περιβαλλόντων μάθησης υπό το πρίσμα γνωστικών και κοινωνικοπολιτισμικών προσεγγίσεων
2. Λόγος, Τέχνες και Ετερότητα στην Εκπαίδευση
3. Κοινωνική και συναισθηματική μάθηση Έληξε 06/09/21
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Ιατρικής και Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών Επιστήμες του Περιβάλλοντος και Εκπαίδευση για την Αειφορία 3 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 12/09/22 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Ιατρικής και Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών Επιστήμες του Περιβάλλοντος και Εκπαίδευση για την Αειφορία 3 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 12/09/22
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΜΣ Πληροφορικής και Δικτύων - MSc in Informatics and Networks 3 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 07/09/22 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΜΣ Πληροφορικής και Δικτύων - MSc in Informatics and Networks 3 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 07/09/22
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλολογίας Γλωσσολογική Θεωρία και Έρευνα 4 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 15/09/22 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλολογίας Γλωσσολογική Θεωρία και Έρευνα 4 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 15/09/22
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλολογίας Κλασική Φιλολογία 4 εξάμηνα Δωρεάν 1. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
2. Λατινική Φιλολογία
Έληξε 15/09/22 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλολογίας Κλασική Φιλολογία 4 εξάμηνα Δωρεάν 1. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
2. Λατινική Φιλολογία Έληξε 15/09/22
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλολογίας Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική Φιλολογία 4 εξάμηνα Δωρεάν 1. Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία
2. Νέα Ελληνική Φιλολογία
Έληξε 15/09/22 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλολογίας Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική Φιλολογία 4 εξάμηνα Δωρεάν 1. Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία
2. Νέα Ελληνική Φιλολογία Έληξε 15/09/22
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφίας Επιστήμες της Αγωγής 4 εξάμηνα Δωρεάν 1. Εκπαίδευση, Γλώσσα και Ετερότητες
2. Εκπαίδευση και Πολιτική: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις.
Έληξε 31/08/21 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφίας Επιστήμες της Αγωγής 4 εξάμηνα Δωρεάν 1. Εκπαίδευση, Γλώσσα και Ετερότητες
2. Εκπαίδευση και Πολιτική: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις. Έληξε 31/08/21
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων & Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης Ελληνική Φιλοσοφία - Φιλοσοφία των Επιστημών 4 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 10/10/22 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων & Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης Ελληνική Φιλοσοφία - Φιλοσοφία των Επιστημών 4 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 10/10/22
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φυσικής Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον 3 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 23/09/22 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φυσικής Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον 3 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 23/09/22
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φυσικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φυσικής με ειδικεύσεις στη Θεωρητική και στην Πειραματική Φυσική (Postgraduate Studies in Physics) 3 εξάμηνα Δωρεάν 1. Θεωρητική Φυσική
2. Πειραματική Φυσική
Έληξε 16/09/22 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φυσικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φυσικής με ειδικεύσεις στη Θεωρητική και στην Πειραματική Φυσική (Postgraduate Studies in Physics) 3 εξάμηνα Δωρεάν 1. Θεωρητική Φυσική
2. Πειραματική Φυσική Έληξε 16/09/22
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φυσικής Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες 3 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 16/09/22 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φυσικής Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες 3 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 16/09/22
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Χημείας Ιατρική Χημεία 3 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 05/09/22 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Χημείας Ιατρική Χημεία 3 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 05/09/22
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Χημείας Περιβάλλον και Αγροδιατροφή 3 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 09/09/22 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Χημείας Περιβάλλον και Αγροδιατροφή 3 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 09/09/22
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Χημείας Χημεία 4 εξάμηνα Δωρεάν 1. Αναλυτική Χημεία, Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος και Τροφίμων
2. Χημεία, Φυσικοχημεία και Τεχνολογία Υλικών - Επιστημολογία
3. Συνθετική Χημεία, Βιοχημεία- Βιοδραστικές Ενώσεις
Έληξε 05/09/22 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Χημείας Χημεία 4 εξάμηνα Δωρεάν 1. Αναλυτική Χημεία, Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος και Τροφίμων
2. Χημεία, Φυσικοχημεία και Τεχνολογία Υλικών - Επιστημολογία
3. Συνθετική Χημεία, Βιοχημεία- Βιοδραστικές Ενώσεις Έληξε 05/09/22
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, Πανεπιστημίου Πατρών, Πανεπιστημίου Κρήτης και Πανεπιστημίου Κύπρου Ανόργανη Βιολογική Χημεία (Biological Inorganic Chemistry) 3-5 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 05/09/22 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, Πανεπιστημίου Πατρών, Πανεπιστημίου Κρήτης και Πανεπιστημίου Κύπρου Ανόργανη Βιολογική Χημεία (Biological Inorganic Chemistry) 3-5 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 05/09/22
Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιολογίας Μοριακή και Εφαρμοσμένη Βιολογία Φυτών - Πράσινη Βιοτεχνολογία 2 εξάμηνα Δωρεάν 21/04/23 Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιολογίας Μοριακή και Εφαρμοσμένη Βιολογία Φυτών - Πράσινη Βιοτεχνολογία 2 εξάμηνα Δωρεάν 21/04/23
Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιολογίας και Ιατρικής σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ Μοριακή Βιολογία - Βιοϊατρική (Master's Degree, MSc, in Molecular Βιοlogy and Βιοmedicine) 4-6 εξάμηνα Δωρεάν 21/04/23 Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιολογίας και Ιατρικής σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ Μοριακή Βιολογία - Βιοϊατρική (Master's Degree, MSc, in Molecular Βιοlogy and Βιοmedicine) 4-6 εξάμηνα Δωρεάν 21/04/23
Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιολογίας και Χημείας Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία 4 εξάμηνα Δωρεάν 21/04/23 Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιολογίας και Χημείας Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία 4 εξάμηνα Δωρεάν 21/04/23
Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιολογίας Κρήτης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Highlands and Islands (Ηνωμένο Βασίλειο), το Universite de Nantes (Γαλλία) και το Radboud University (Ολλανδία) Erasmus Mundus Joint Master Degree in Aquaculture, Environment and Society (Υδατοκαλλιέργειες, Περιβάλλον και Κοινωνία) 4 εξάμηνα 2500 ευρώ Έληξε 27/02/23 Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιολογίας Κρήτης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Highlands and Islands (Ηνωμένο Βασίλειο), το Universite de Nantes (Γαλλία) και το Radboud University (Ολλανδία) Erasmus Mundus Joint Master Degree in Aquaculture, Environment and Society (Υδατοκαλλιέργειες, Περιβάλλον και Κοινωνία) 4 εξάμηνα 2500 ευρώ Έληξε 27/02/23
Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιολογίας σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε) Περιβαλλοντική Βιολογία (Master's Degree, MSc in Environmental Βιοlogy) 3 εξάμηνα Δωρεάν 21/04/23 Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιολογίας σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε) Περιβαλλοντική Βιολογία (Master's Degree, MSc in Environmental Βιοlogy) 3 εξάμηνα Δωρεάν 21/04/23
Πανεπιστήμιο Κρήτης Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών 4 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 05/09/22 Πανεπιστήμιο Κρήτης Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών 4 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 05/09/22
Πανεπιστήμιο Κρήτης Επιστήμης Υπολογιστών Επιστήμη και Μηχανική Υπολογιστών 4 εξάμηνα Δωρεάν 31/03/23 Πανεπιστήμιο Κρήτης Επιστήμης Υπολογιστών Επιστήμη και Μηχανική Υπολογιστών 4 εξάμηνα Δωρεάν 31/03/23
Πανεπιστήμιο Κρήτης Ιατρική, Επιστήμης Υπολογιστών, Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης & Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) ΔΠΜΣ Βιοϊατρική Μηχανική (Biomedical Engineering) 15 μήνες 1500 ευρώ Έληξε 02/07/21 Πανεπιστήμιο Κρήτης Ιατρική, Επιστήμης Υπολογιστών, Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης & Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) ΔΠΜΣ Βιοϊατρική Μηχανική (Biomedical Engineering) 15 μήνες 1500 ευρώ Έληξε 02/07/21
Πανεπιστήμιο Κρήτης Ιατρικής Αιματολογία - Ογκολογία Παιδιών και Εφήβων 3 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 30/05/22 Πανεπιστήμιο Κρήτης Ιατρικής Αιματολογία - Ογκολογία Παιδιών και Εφήβων 3 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 30/05/22
Πανεπιστήμιο Κρήτης Ιατρικής Βιοϊατρική και Κλινική Έρευνα (Βiomedical and Clinical Research) 2 εξάμηνα 1000 ευρώ Πανεπιστήμιο Κρήτης Ιατρικής Βιοϊατρική και Κλινική Έρευνα (Βiomedical and Clinical Research) 2 εξάμηνα 1000 ευρώ
Πανεπιστήμιο Κρήτης Ιατρικής Δημόσια Υγεία - Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας - Υπηρεσίες Υγείας 3 εξάμηνα 2000 ευρώ 1. Δημόσια Υγεία και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ)
2. Υπηρεσίες Υγείας
Έληξε 12/09/22 Πανεπιστήμιο Κρήτης Ιατρικής Δημόσια Υγεία - Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας - Υπηρεσίες Υγείας 3 εξάμηνα 2000 ευρώ 1. Δημόσια Υγεία και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ)
2. Υπηρεσίες Υγείας Έληξε 12/09/22
Πανεπιστήμιο Κρήτης Ιατρικής Εμβόλια και Πρόληψη Λοιμώξεων (MSc in Vaccines and Prevention of Infectious Diseases) 3 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 26/05/21 Πανεπιστήμιο Κρήτης Ιατρικής Εμβόλια και Πρόληψη Λοιμώξεων (MSc in Vaccines and Prevention of Infectious Diseases) 3 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 26/05/21
Πανεπιστήμιο Κρήτης Ιατρικής Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων, Εφήβων και Νέων (ΜSc in Emergencies and Ιntensive Care in Children, Αdolescents and Υουng Αdults) 3 εξάμηνα 2400 ευρώ Έληξε 24/06/22 Πανεπιστήμιο Κρήτης Ιατρικής Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων, Εφήβων και Νέων (ΜSc in Emergencies and Ιntensive Care in Children, Αdolescents and Υουng Αdults) 3 εξάμηνα 2400 ευρώ Έληξε 24/06/22
Πανεπιστήμιο Κρήτης Ιατρικής Ιατροδικαστική, Ανθρωπολογία και Απεικόνιση (Forensic Medicine, Anthropology and Imaging) 3 εξάμηνα 5500 ευρώ 1. Ιατροδικαστική Ανθρωπολογία
2. Ιατροδικαστική Απεικόνιση
Πανεπιστήμιο Κρήτης Ιατρικής Ιατροδικαστική, Ανθρωπολογία και Απεικόνιση (Forensic Medicine, Anthropology and Imaging) 3 εξάμηνα 5500 ευρώ 1. Ιατροδικαστική Ανθρωπολογία
2. Ιατροδικαστική Απεικόνιση
Πανεπιστήμιο Κρήτης Ιατρικής Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου (MSc in Molecular Basis of Human Diseases) 4 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 15/04/22 Πανεπιστήμιο Κρήτης Ιατρικής Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου (MSc in Molecular Basis of Human Diseases) 4 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 15/04/22
Πανεπιστήμιο Κρήτης Ιατρικής Νευροεπιστήμες (MSc in Neuroscience) 4 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 11/06/21 Πανεπιστήμιο Κρήτης Ιατρικής Νευροεπιστήμες (MSc in Neuroscience) 4 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 11/06/21
Πανεπιστήμιο Κρήτης Ιατρικής Χειρουργικές Επιστήμες 2 εξάμηνα Δωρεάν Α) Χειρουργική
Β) Ορθοπεδική
Έληξε 17/06/22 Πανεπιστήμιο Κρήτης Ιατρικής Χειρουργικές Επιστήμες 2 εξάμηνα Δωρεάν Α) Χειρουργική
Β) Ορθοπεδική Έληξε 17/06/22
Πανεπιστήμιο Κρήτης Ιατρικής, Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Οπτική και Όραση 4 εξάμηνα 4000 ευρώ Έληξε 09/09/19 Πανεπιστήμιο Κρήτης Ιατρικής, Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Οπτική και Όραση 4 εξάμηνα 4000 ευρώ Έληξε 09/09/19
Πανεπιστήμιο Κρήτης Ιατρικής σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Βιοπληροφορική (MSc in Bioinformatics) 4 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 20/06/22 Πανεπιστήμιο Κρήτης Ιατρικής σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Βιοπληροφορική (MSc in Bioinformatics) 4 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 20/06/22
Πανεπιστήμιο Κρήτης Ιατρικής σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Ογκολογία: Από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία 3 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 11/09/22 Πανεπιστήμιο Κρήτης Ιατρικής σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Ογκολογία: Από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία 3 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 11/09/22
Πανεπιστήμιο Κρήτης Ιατρική Σχολή MSc in Εxercise and exercise-based cardiac rehabilitation in patients with cardiac diseases 3 εξάμηνα 3000 ευρώ Πανεπιστήμιο Κρήτης Ιατρική Σχολή MSc in Εxercise and exercise-based cardiac rehabilitation in patients with cardiac diseases 3 εξάμηνα 3000 ευρώ
Πανεπιστήμιο Κρήτης Ιατρική, Φυσικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης & Ινστιτούτα Υπολογιστικών Μαθηματικών και Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) Εγκέφαλος και Νους 4 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 05/07/22 Πανεπιστήμιο Κρήτης Ιατρική, Φυσικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης & Ινστιτούτα Υπολογιστικών Μαθηματικών και Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) Εγκέφαλος και Νους 4 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 05/07/22
Πανεπιστήμιο Κρήτης Ιστορίας και Αρχαιολογίας Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος - Ιστορία και Αρχαιολογία 4 εξάμηνα Δωρεάν 1. Αρχαία Ιστορία
2. Κλασική Αρχαιολογία
3. Προϊστορική Αρχαιολογία
Έληξε 08/02/23 Πανεπιστήμιο Κρήτης Ιστορίας και Αρχαιολογίας Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος - Ιστορία και Αρχαιολογία 4 εξάμηνα Δωρεάν 1. Αρχαία Ιστορία
2. Κλασική Αρχαιολογία
3. Προϊστορική Αρχαιολογία Έληξε 08/02/23
Πανεπιστήμιο Κρήτης Ιστορίας και Αρχαιολογίας Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές 4 εξάμηνα Δωρεάν 1. Βυζαντινή Ιστορία
2. Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσης
3. Βυζαντινή Αρχαιολογία και Ιστορία της Βυζαντινής Τέχνης
Έληξε 08/02/23 Πανεπιστήμιο Κρήτης Ιστορίας και Αρχαιολογίας Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές 4 εξάμηνα Δωρεάν 1. Βυζαντινή Ιστορία
2. Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσης
3. Βυζαντινή Αρχαιολογία και Ιστορία της Βυζαντινής Τέχνης Έληξε 08/02/23
Πανεπιστήμιο Κρήτης Ιστορίας και Αρχαιολογίας Ιστορία της Τέχνης 4 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 16/02/23 Πανεπιστήμιο Κρήτης Ιστορίας και Αρχαιολογίας Ιστορία της Τέχνης 4 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 16/02/23
Πανεπιστήμιο Κρήτης Ιστορίας και Αρχαιολογίας Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία 4 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 09/02/23 Πανεπιστήμιο Κρήτης Ιστορίας και Αρχαιολογίας Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία 4 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 09/02/23
Πανεπιστήμιο Κρήτης Ιστορίας και Αρχαιολογίας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην Οθωμανική Ιστορία 4 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 15/06/22 Πανεπιστήμιο Κρήτης Ιστορίας και Αρχαιολογίας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην Οθωμανική Ιστορία 4 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 15/06/22
Πανεπιστήμιο Κρήτης Κοινοπραξία 4 Πανεπιστημίων: Πανεπιστήμιο Κρήτης, University of Malta, University of Crete, University of Lisbon & San Stefan University Erasmus Mundus Joint Master in Resilience in Educational Contexts (EMJM FLOURISH) 4 εξάμηνα 9000 ευρώ 30/06/23 Πανεπιστήμιο Κρήτης Κοινοπραξία 4 Πανεπιστημίων: Πανεπιστήμιο Κρήτης, University of Malta, University of Crete, University of Lisbon & San Stefan University Erasmus Mundus Joint Master in Resilience in Educational Contexts (EMJM FLOURISH) 4 εξάμηνα 9000 ευρώ 30/06/23
Πανεπιστήμιο Κρήτης Κοινωνιολογίας Κοινωνιολογία: Θεωρία, Πολιτισμός, Μετασχηματισμοί 4 εξάμηνα Δωρεάν 1. Θεωρία, Ιδεολογία και Πολιτική στην Κοινωνική Επιστήμη
2. Πολιτισμός, Εξουσία και Κοινωνικές Ανισότητες
3. Κοινωνικοί, Πολιτικοί, Οικονομικοί Μετασχηματισμοί
Έληξε 11/09/22 Πανεπιστήμιο Κρήτης Κοινωνιολογίας Κοινωνιολογία: Θεωρία, Πολιτισμός, Μετασχηματισμοί 4 εξάμηνα Δωρεάν 1. Θεωρία, Ιδεολογία και Πολιτική στην Κοινωνική Επιστήμη
2. Πολιτισμός, Εξουσία και Κοινωνικές Ανισότητες
3. Κοινωνικοί, Πολιτικοί, Οικονομικοί Μετασχηματισμοί Έληξε 11/09/22
Πανεπιστήμιο Κρήτης Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κοινοτική Εργασία και Κοινωνική Οικονομία 3 εξάμηνα 2700 ευρώ Έληξε 10/09/22 Πανεπιστήμιο Κρήτης Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κοινοτική Εργασία και Κοινωνική Οικονομία 3 εξάμηνα 2700 ευρώ Έληξε 10/09/22
Πανεπιστήμιο Κρήτης Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά 4 εξάμηνα Δωρεάν 1. Επιστημονικοί Υπολογισμοί (Scientific Computing)
2. Μοντελοποίηση και Ανάλυση στις Επιστήμες και την Τεχνολογία (Modelling and Analysis in Sciences and Technology)
3. Στατιστική και Στοχαστική Ανάλυση (Statistics and Stochastic Analysis)
21/05/23 Πανεπιστήμιο Κρήτης Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά 4 εξάμηνα Δωρεάν 1. Επιστημονικοί Υπολογισμοί (Scientific Computing)
2. Μοντελοποίηση και Ανάλυση στις Επιστήμες και την Τεχνολογία (Modelling and Analysis in Sciences and Technology)
3. Στατιστική και Στοχαστική Ανάλυση (Statistics and Stochastic Analysis) 21/05/23
Πανεπιστήμιο Κρήτης Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Μαθηματικά και Εκπαίδευση 2 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 22/06/21 Πανεπιστήμιο Κρήτης Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Μαθηματικά και Εκπαίδευση 2 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 22/06/21
Πανεπιστήμιο Κρήτης Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Μαθηματικά και Εφαρμογές τους 4 εξάμηνα Δωρεάν 1. Θεωρητικά Μαθηματικά
2. Μαθηματικά της Πληροφορικής
3. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά: Διαφορικές Εξισώσεις και Αριθμητικές Μέθοδοι
19/05/23 Πανεπιστήμιο Κρήτης Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Μαθηματικά και Εφαρμογές τους 4 εξάμηνα Δωρεάν 1. Θεωρητικά Μαθηματικά
2. Μαθηματικά της Πληροφορικής
3. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά: Διαφορικές Εξισώσεις και Αριθμητικές Μέθοδοι 19/05/23
Πανεπιστήμιο Κρήτης Οικονομικών Επιστημών Οικονομική Θεωρία και Πολιτική 3-5 εξάμηνα Δωρεάν 31/05/23 Πανεπιστήμιο Κρήτης Οικονομικών Επιστημών Οικονομική Θεωρία και Πολιτική 3-5 εξάμηνα Δωρεάν 31/05/23
Πανεπιστήμιο Κρήτης Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου και το Business Economics του Wageningen University της Ολλανδίας Technology, Innovation Management and Entrepreneurship - ΤΙΜΕ ΜΒΕ (Επιχειρηματική Οικονομική / Διαχείριση Τεχνολογικών Καινοτομιών και Επιχειρηματικότητα) 3 εξάμηνα 6000 ευρώ Έληξε Πανεπιστήμιο Κρήτης Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου και το Business Economics του Wageningen University της Ολλανδίας Technology, Innovation Management and Entrepreneurship - ΤΙΜΕ ΜΒΕ (Επιχειρηματική Οικονομική / Διαχείριση Τεχνολογικών Καινοτομιών και Επιχειρηματικότητα) 3 εξάμηνα 6000 ευρώ Έληξε
Πανεπιστήμιο Κρήτης Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης και Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης Ειδική Αγωγή 4 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 30/11/21 Πανεπιστήμιο Κρήτης Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης και Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης Ειδική Αγωγή 4 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 30/11/21
Πανεπιστήμιο Κρήτης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Επιστήμες Αγωγής 4 εξάμηνα Δωρεάν 1. Η Παιδαγωγική ως επιστήμη και πράξη σε σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης
2. Γραμματισμός, αφήγηση και διδασκαλία της Ελληνικής ως πρώτης και ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας
3. Θετικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση
Έληξε 24/07/20 Πανεπιστήμιο Κρήτης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Επιστήμες Αγωγής 4 εξάμηνα Δωρεάν 1. Η Παιδαγωγική ως επιστήμη και πράξη σε σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης
2. Γραμματισμός, αφήγηση και διδασκαλία της Ελληνικής ως πρώτης και ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας
3. Θετικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση Έληξε 24/07/20
Πανεπιστήμιο Κρήτης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Επιστήμες της Αγωγής, Κριτική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών 3 εξάμηνα 2400 ευρώ Έληξε 31/05/22 Πανεπιστήμιο Κρήτης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Επιστήμες της Αγωγής, Κριτική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών 3 εξάμηνα 2400 ευρώ Έληξε 31/05/22
Πανεπιστήμιο Κρήτης Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Επιστήμες της Αγωγής: Αναπτυξιακή Ψυχολογία και Παιδαγωγικές Εφαρμογές 4 εξάμηνα 2400 ευρώ Έληξε 19/08/22 Πανεπιστήμιο Κρήτης Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Επιστήμες της Αγωγής: Αναπτυξιακή Ψυχολογία και Παιδαγωγικές Εφαρμογές 4 εξάμηνα 2400 ευρώ Έληξε 19/08/22
Πανεπιστήμιο Κρήτης Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Επιστήμες της Αγωγής - Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με τη χρήση ΤΠΕ (e-learning) 3 εξάμηνα 2400 ευρώ Έληξε 06/06/22 Πανεπιστήμιο Κρήτης Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Επιστήμες της Αγωγής - Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με τη χρήση ΤΠΕ (e-learning) 3 εξάμηνα 2400 ευρώ Έληξε 06/06/22
Πανεπιστήμιο Κρήτης Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Επιστήμες της Αγωγής: Θεωρία και Εφαρμογές 4 εξάμηνα Δωρεάν 1. Θεωρία και Πράξη στην Προσχολική Εκπαίδευση
2. Ανθρωπιστικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση
Έληξε 01/09/22 Πανεπιστήμιο Κρήτης Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Επιστήμες της Αγωγής: Θεωρία και Εφαρμογές 4 εξάμηνα Δωρεάν 1. Θεωρία και Πράξη στην Προσχολική Εκπαίδευση
2. Ανθρωπιστικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση Έληξε 01/09/22
Πανεπιστήμιο Κρήτης Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγική και Διδακτική Πράξη 4 εξάμηνα 2400 ευρώ 1. Γλώσσα και Γραμματισμός στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία
2. Διοίκηση και Επιμόρφωση στην Εκπαίδευση
3. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση
Έληξε 04/09/22 Πανεπιστήμιο Κρήτης Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγική και Διδακτική Πράξη 4 εξάμηνα 2400 ευρώ 1. Γλώσσα και Γραμματισμός στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία
2. Διοίκηση και Επιμόρφωση στην Εκπαίδευση
3. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση Έληξε 04/09/22
Πανεπιστήμιο Κρήτης Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Επιστήμες της Αγωγής: Τέχνη και Εκπαίδευση 4 εξάμηνα 2400 ευρώ Έληξε 31/08/22 Πανεπιστήμιο Κρήτης Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Επιστήμες της Αγωγής: Τέχνη και Εκπαίδευση 4 εξάμηνα 2400 ευρώ Έληξε 31/08/22
Πανεπιστήμιο Κρήτης Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση: Εναλλακτικές-Βιωματικές και Ενσώματες-Πολυτροπικές Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις 4 εξάμηνα 2400 ευρώ Έληξε 13/09/21 Πανεπιστήμιο Κρήτης Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση: Εναλλακτικές-Βιωματικές και Ενσώματες-Πολυτροπικές Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις 4 εξάμηνα 2400 ευρώ Έληξε 13/09/21
Πανεπιστήμιο Κρήτης Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης και Τμήμα Θεολογίας ΑΠΘ Επιστήμες της Αγωγής: Θρησκεία και Παιδεία 4 εξάμηνα 2700 ευρώ Έληξε 22/07/22 Πανεπιστήμιο Κρήτης Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης και Τμήμα Θεολογίας ΑΠΘ Επιστήμες της Αγωγής: Θρησκεία και Παιδεία 4 εξάμηνα 2700 ευρώ Έληξε 22/07/22
Πανεπιστήμιο Κρήτης Πολιτικής Επιστήμης Πολιτικό Σύστημα και Δημόσιες Πολιτικές 3 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 31/08/22 Πανεπιστήμιο Κρήτης Πολιτικής Επιστήμης Πολιτικό Σύστημα και Δημόσιες Πολιτικές 3 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 31/08/22
Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστημίου Κρήτης & ΙΤΕ. Data Analysis and Machine - Statistical Learning 3 εξάμηνα 1500 ευρώ Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστημίου Κρήτης & ΙΤΕ. Data Analysis and Machine - Statistical Learning 3 εξάμηνα 1500 ευρώ
Πανεπιστήμιο Κρήτης Φιλολογίας Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία 4-7 εξάμηνα Δωρεάν 1. Βυζαντινή Φιλολογία
2. Νεοελληνική Φιλολογία
Έληξε 09/12/22 Πανεπιστήμιο Κρήτης Φιλολογίας Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία 4-7 εξάμηνα Δωρεάν 1. Βυζαντινή Φιλολογία
2. Νεοελληνική Φιλολογία Έληξε 09/12/22
Πανεπιστήμιο Κρήτης Φιλολογίας Γλωσσολογία 4-7 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 09/12/22 Πανεπιστήμιο Κρήτης Φιλολογίας Γλωσσολογία 4-7 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 09/12/22
Πανεπιστήμιο Κρήτης Φιλολογίας Κλασικές Σπουδές 4-8 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 09/12/22 Πανεπιστήμιο Κρήτης Φιλολογίας Κλασικές Σπουδές 4-8 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 09/12/22
Πανεπιστήμιο Κρήτης Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης & Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές 4-7 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 01/08/22 Πανεπιστήμιο Κρήτης Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης & Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές 4-7 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 01/08/22
Πανεπιστήμιο Κρήτης Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Πολιτισμική Ανάλυση και Εκπαίδευση 4 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 30/08/21 Πανεπιστήμιο Κρήτης Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Πολιτισμική Ανάλυση και Εκπαίδευση 4 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 30/08/21
Πανεπιστήμιο Κρήτης Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία 4-8 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 10/06/22 Πανεπιστήμιο Κρήτης Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία 4-8 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 10/06/22
Πανεπιστήμιο Κρήτης Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Ιατρικής, Βιολογίας και Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ Βιοηθική 4-8 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 12/05/22 Πανεπιστήμιο Κρήτης Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Ιατρικής, Βιολογίας και Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ Βιοηθική 4-8 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 12/05/22
Πανεπιστήμιο Κρήτης Φυσικής Προχωρημένη Φυσική 2 εξάμηνα Δωρεάν 1. Αστροφυσικής και Διαστημικής Φυσικής
2. Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων και Κοσμολογίας
3. Συμπυκνωμένης Ύλης και Ατομικής Φυσικής
Έληξε 11/07/22 Πανεπιστήμιο Κρήτης Φυσικής Προχωρημένη Φυσική 2 εξάμηνα Δωρεάν 1. Αστροφυσικής και Διαστημικής Φυσικής
2. Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων και Κοσμολογίας
3. Συμπυκνωμένης Ύλης και Ατομικής Φυσικής Έληξε 11/07/22
Πανεπιστήμιο Κρήτης Φυσικής Φωτονική και Νανοηλεκτρονική 3 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 11/07/22 Πανεπιστήμιο Κρήτης Φυσικής Φωτονική και Νανοηλεκτρονική 3 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 11/07/22
Πανεπιστήμιο Κρήτης Χημείας ΠΜΣ Χημείας 4 εξάμηνα Δωρεάν 1. Βιολογική και Οργανική Χημεία
2. Αναλυτική και Περιβαλλοντική Χημεία
3. Προηγμένα Υλικά - Φυσικοχημεία
Έληξε 30/01/23 Πανεπιστήμιο Κρήτης Χημείας ΠΜΣ Χημείας 4 εξάμηνα Δωρεάν 1. Βιολογική και Οργανική Χημεία
2. Αναλυτική και Περιβαλλοντική Χημεία
3. Προηγμένα Υλικά - Φυσικοχημεία Έληξε 30/01/23
Πανεπιστήμιο Κρήτης Χημείας και Ιατρικής Απομόνωση και Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων με Βιολογική Δραστικότητα 4 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 30/01/23 Πανεπιστήμιο Κρήτης Χημείας και Ιατρικής Απομόνωση και Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων με Βιολογική Δραστικότητα 4 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 30/01/23
Πανεπιστήμιο Κρήτης Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης & Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Τμήμα Γεωπονίας του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος 4 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 30/01/23 Πανεπιστήμιο Κρήτης Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης & Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Τμήμα Γεωπονίας του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος 4 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 30/01/23
Πανεπιστήμιο Κρήτης Ψυχολογίας & Ιατρικής Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις 4 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 25/07/22 Πανεπιστήμιο Κρήτης Ψυχολογίας & Ιατρικής Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις 4 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 25/07/22
Πανεπιστήμιο Κύπρου Αγγλικών Σπουδών Διδακτική της Αγγλικής σε Ομιλητές Άλλων Γλωσσών / ΜΑ in Teaching English to Speakers of Οther Languages 4 εξάμηνα 5125 ευρώ Έληξε 09/05/22 Πανεπιστήμιο Κύπρου Αγγλικών Σπουδών Διδακτική της Αγγλικής σε Ομιλητές Άλλων Γλωσσών / ΜΑ in Teaching English to Speakers of Οther Languages 4 εξάμηνα 5125 ευρώ Έληξε 09/05/22
Πανεπιστήμιο Κύπρου Αγγλικών Σπουδών Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία 4 εξάμηνα 5125 ευρώ 31/05/23 Πανεπιστήμιο Κύπρου Αγγλικών Σπουδών Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία 4 εξάμηνα 5125 ευρώ 31/05/23
Πανεπιστήμιο Κύπρου Αρχιτεκτονικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Μηχανολογίας & Κατασκευαστικής και Πολιτικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 1. Μάστερ Μηχανικής (M.Eng)
2. Μάστερ Επιστήμης (MSc)
31/05/23 Πανεπιστήμιο Κύπρου Αρχιτεκτονικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Μηχανολογίας & Κατασκευαστικής και Πολιτικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 1. Μάστερ Μηχανικής (M.Eng)
2. Μάστερ Επιστήμης (MSc) 31/05/23
Πανεπιστήμιο Κύπρου Αρχιτεκτονικής, Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος και Ιστορίας και Αρχαιολογίας Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 31/05/23 Πανεπιστήμιο Κύπρου Αρχιτεκτονικής, Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος και Ιστορίας και Αρχαιολογίας Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 31/05/23
Πανεπιστήμιο Κύπρου Βιολογικών Επιστημών Βιοϊατρικές Επιστήμες 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 31/05/23 Πανεπιστήμιο Κύπρου Βιολογικών Επιστημών Βιοϊατρικές Επιστήμες 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 31/05/23
Πανεπιστήμιο Κύπρου Βιολογικών Επιστημών Βιοποικιλότητα και Οικολογία 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 31/05/23 Πανεπιστήμιο Κύπρου Βιολογικών Επιστημών Βιοποικιλότητα και Οικολογία 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 31/05/23
Πανεπιστήμιο Κύπρου Βιολογικών Επιστημών Μοριακή Βιολογία και Βιοϊατρική 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 31/05/23 Πανεπιστήμιο Κύπρου Βιολογικών Επιστημών Μοριακή Βιολογία και Βιοϊατρική 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 31/05/23
Πανεπιστήμιο Κύπρου Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών Νεοελληνική Φιλολογία 4 εξάμηνα 5125 ευρώ 31/05/23 Πανεπιστήμιο Κύπρου Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών Νεοελληνική Φιλολογία 4 εξάμηνα 5125 ευρώ 31/05/23
Πανεπιστήμιο Κύπρου Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών και Ιστορίας και Αρχαιολογίας Βυζαντινές Σπουδές και Λατινική Ανατολή 4 εξάμηνα 5125 ευρώ Έληξε 09/05/22 Πανεπιστήμιο Κύπρου Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών και Ιστορίας και Αρχαιολογίας Βυζαντινές Σπουδές και Λατινική Ανατολή 4 εξάμηνα 5125 ευρώ Έληξε 09/05/22
Πανεπιστήμιο Κύπρου Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 31/05/23 Πανεπιστήμιο Κύπρου Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 31/05/23
Πανεπιστήμιο Κύπρου Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Ευρωπαϊκές Σπουδές 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 31/05/23 Πανεπιστήμιο Κύπρου Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Ευρωπαϊκές Σπουδές 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 31/05/23
Πανεπιστήμιο Κύπρου Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (M.Sc. in HRM) 15 μήνες 7500 ευρώ 31/05/23 Πανεπιστήμιο Κύπρου Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (M.Sc. in HRM) 15 μήνες 7500 ευρώ 31/05/23
Πανεπιστήμιο Κύπρου Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης Πρόγραμμα MBA- Μaster in Business Administration (Ελληνική ή Αγγλική Γλώσσα) 1-2 έτη 10250 ευρώ 31/05/23 Πανεπιστήμιο Κύπρου Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης Πρόγραμμα MBA- Μaster in Business Administration (Ελληνική ή Αγγλική Γλώσσα) 1-2 έτη 10250 ευρώ 31/05/23
Πανεπιστήμιο Κύπρου Επιστημών της Αγωγής Αναλυτικά Προγράμματα, Διδασκαλία και Συγκριτική Παιδαγωγική 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 31/05/23 Πανεπιστήμιο Κύπρου Επιστημών της Αγωγής Αναλυτικά Προγράμματα, Διδασκαλία και Συγκριτική Παιδαγωγική 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 31/05/23
Πανεπιστήμιο Κύπρου Επιστημών της Αγωγής Γλώσσα , Γραμματισμός και Εκπαίδευση 4 εξάμηνα 5125 ευρώ 31/05/23 Πανεπιστήμιο Κύπρου Επιστημών της Αγωγής Γλώσσα , Γραμματισμός και Εκπαίδευση 4 εξάμηνα 5125 ευρώ 31/05/23
Πανεπιστήμιο Κύπρου Επιστημών της Αγωγής Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 31/05/23 Πανεπιστήμιο Κύπρου Επιστημών της Αγωγής Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 31/05/23
Πανεπιστήμιο Κύπρου Επιστημών της Αγωγής Εκπαιδευτική Διοίκηση και Αξιολόγηση 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 31/05/23 Πανεπιστήμιο Κύπρου Επιστημών της Αγωγής Εκπαιδευτική Διοίκηση και Αξιολόγηση 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 31/05/23
Πανεπιστήμιο Κύπρου Επιστημών της Αγωγής Επιστήμες της Αγωγής 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 1. Παιδαγωγική της Φυσικής Αγωγής
2. Πολυπολυτισμικότητα, Μετανάστευση και Αποαποικιακή Εκπαίδευση
3. Νηπιοσχολική Αγωγή
31/05/23 Πανεπιστήμιο Κύπρου Επιστημών της Αγωγής Επιστήμες της Αγωγής 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 1. Παιδαγωγική της Φυσικής Αγωγής
2. Πολυπολυτισμικότητα, Μετανάστευση και Αποαποικιακή Εκπαίδευση
3. Νηπιοσχολική Αγωγή 31/05/23
Πανεπιστήμιο Κύπρου Επιστημών της Αγωγής Μαθηματική Παιδεία 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 31/05/23 Πανεπιστήμιο Κύπρου Επιστημών της Αγωγής Μαθηματική Παιδεία 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 31/05/23
Πανεπιστήμιο Κύπρου Επιστημών της Αγωγής Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 1. Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες
2. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/Εκπαίδευση για την Αειφορία
31/05/23 Πανεπιστήμιο Κύπρου Επιστημών της Αγωγής Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 1. Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες
2. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/Εκπαίδευση για την Αειφορία 31/05/23
Πανεπιστήμιο Κύπρου Επιστημών της Αγωγής σε συνεργασία με το Κέντρο Σπουδών Φύλου και την Έδρα UNESCO Σπουδές Φύλου 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 31/05/23 Πανεπιστήμιο Κύπρου Επιστημών της Αγωγής σε συνεργασία με το Κέντρο Σπουδών Φύλου και την Έδρα UNESCO Σπουδές Φύλου 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 31/05/23
Πανεπιστήμιο Κύπρου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Μάστερ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 1. Μάστερ στην Επιστήμη (M.Sc.)
2. Μάστερ Μηχανικής (M.Εng.)
31/05/23 Πανεπιστήμιο Κύπρου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Μάστερ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 1. Μάστερ στην Επιστήμη (M.Sc.)
2. Μάστερ Μηχανικής (M.Εng.) 31/05/23
Πανεπιστήμιο Κύπρου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Μάστερ Μηχανικού Υπολογιστών 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 1. Μάστερ στην Επιστήμη (M.Sc.)
2. Μάστερ Μηχανικής (M.Εng.)
31/05/23 Πανεπιστήμιο Κύπρου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Μάστερ Μηχανικού Υπολογιστών 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 1. Μάστερ στην Επιστήμη (M.Sc.)
2. Μάστερ Μηχανικής (M.Εng.) 31/05/23
Πανεπιστήμιο Κύπρου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο Κοίος & το Imperial College London MSc in Intelligent Critical Infrastructure Systems (Συστήματα Ευφυών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας) 3 εξάμηνα 6500 ευρώ 31/05/23 Πανεπιστήμιο Κύπρου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο Κοίος & το Imperial College London MSc in Intelligent Critical Infrastructure Systems (Συστήματα Ευφυών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας) 3 εξάμηνα 6500 ευρώ 31/05/23
Πανεπιστήμιο Κύπρου Ιατρικής Precision Medicine in Clinical Practice 4 εξάμηνα 5125 ευρώ 31/05/23 Πανεπιστήμιο Κύπρου Ιατρικής Precision Medicine in Clinical Practice 4 εξάμηνα 5125 ευρώ 31/05/23
Πανεπιστήμιο Κύπρου Ιστορίας και Αρχαιολογίας MSc on Digital Heritage and Landscape Archaeology / Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά και Αρχαιολογία Τοπίου 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 31/05/23 Πανεπιστήμιο Κύπρου Ιστορίας και Αρχαιολογίας MSc on Digital Heritage and Landscape Archaeology / Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά και Αρχαιολογία Τοπίου 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 31/05/23
Πανεπιστήμιο Κύπρου Ιστορίας και Αρχαιολογίας Αρχαία Ιστορία 4 εξάμηνα 5125 ευρώ 31/05/23 Πανεπιστήμιο Κύπρου Ιστορίας και Αρχαιολογίας Αρχαία Ιστορία 4 εξάμηνα 5125 ευρώ 31/05/23
Πανεπιστήμιο Κύπρου Ιστορίας και Αρχαιολογίας Αρχαιολογία του Μεσογειακού χώρου: Από την Προϊστορία έως τη Βυζαντινή περίοδο 4 εξάμηνα 5125 ευρώ 31/05/23 Πανεπιστήμιο Κύπρου Ιστορίας και Αρχαιολογίας Αρχαιολογία του Μεσογειακού χώρου: Από την Προϊστορία έως τη Βυζαντινή περίοδο 4 εξάμηνα 5125 ευρώ 31/05/23
Πανεπιστήμιο Κύπρου Ιστορίας και Αρχαιολογίας Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 31/05/23 Πανεπιστήμιο Κύπρου Ιστορίας και Αρχαιολογίας Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 31/05/23
Πανεπιστήμιο Κύπρου Ιστορίας και Αρχαιολογίας Χερσαία και Υποβρύχια Αρχαιολογία Πεδίου 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 31/05/23 Πανεπιστήμιο Κύπρου Ιστορίας και Αρχαιολογίας Χερσαία και Υποβρύχια Αρχαιολογία Πεδίου 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 31/05/23
Πανεπιστήμιο Κύπρου Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Κλασικές Σπουδές 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 31/05/23 Πανεπιστήμιο Κύπρου Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Κλασικές Σπουδές 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 31/05/23
Πανεπιστήμιο Κύπρου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Msc in Peace, Conflict & Democracy (Μάστερ στις Σπουδές Ειρήνης, Συγκρούσεων και Δημοκρατίας) 3 εξάμηνα 5.125 ευρώ 31/05/23 Πανεπιστήμιο Κύπρου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Msc in Peace, Conflict & Democracy (Μάστερ στις Σπουδές Ειρήνης, Συγκρούσεων και Δημοκρατίας) 3 εξάμηνα 5.125 ευρώ 31/05/23
Πανεπιστήμιο Κύπρου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Πολιτική Επιστήμη 4 εξάμηνα 5125 ευρώ 1. Διεθνείς Σχέσεις
2. Ευρωπαϊκή Πολιτική
31/05/23 Πανεπιστήμιο Κύπρου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Πολιτική Επιστήμη 4 εξάμηνα 5125 ευρώ 1. Διεθνείς Σχέσεις
2. Ευρωπαϊκή Πολιτική 31/05/23
Πανεπιστήμιο Κύπρου Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Χρηματοοικονομική 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 31/05/23 Πανεπιστήμιο Κύπρου Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Χρηματοοικονομική 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 31/05/23
Πανεπιστήμιο Κύπρου Μαθηματικών και Στατιστικής Μαθηματικές Επιστήμες 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 31/05/23 Πανεπιστήμιο Κύπρου Μαθηματικών και Στατιστικής Μαθηματικές Επιστήμες 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 31/05/23
Πανεπιστήμιο Κύπρου Μαθηματικών και Στατιστικής, Πληροφορικής, & Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης MSc in Data Science (Επιστήμη Δεδομένων) 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 1. Computer Science (Πληροφορική)
2. Statistics (Στατιστική)
3. Business Analytics (Επιχειρηματική Αναλυτική)
09/04/23 Πανεπιστήμιο Κύπρου Μαθηματικών και Στατιστικής, Πληροφορικής, & Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης MSc in Data Science (Επιστήμη Δεδομένων) 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 1. Computer Science (Πληροφορική)
2. Statistics (Στατιστική)
3. Business Analytics (Επιχειρηματική Αναλυτική) 09/04/23
Πανεπιστήμιο Κύπρου Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής Μηχανική Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 31/05/23 Πανεπιστήμιο Κύπρου Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής Μηχανική Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 31/05/23
Πανεπιστήμιο Κύπρου Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής Προηγμένα Υλικά και Νανοτεχνολογία 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 31/05/23 Πανεπιστήμιο Κύπρου Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής Προηγμένα Υλικά και Νανοτεχνολογία 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 31/05/23
Πανεπιστήμιο Κύπρου Νομικής Νομική (LLM – Master of Laws) 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 1. Ποινική Δικαιοσύνη και Ανθρώπινα Δικαιώματα
2. Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο
3. Ευρωπαϊκό Δημόσιο Δίκαιο
31/05/23 Πανεπιστήμιο Κύπρου Νομικής Νομική (LLM – Master of Laws) 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 1. Ποινική Δικαιοσύνη και Ανθρώπινα Δικαιώματα
2. Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο
3. Ευρωπαϊκό Δημόσιο Δίκαιο 31/05/23
Πανεπιστήμιο Κύπρου Οικονομικών Economic Analysis (Οικονομική ανάλυση) 3 εξάμηνα 4100 ευρώ 31/05/23 Πανεπιστήμιο Κύπρου Οικονομικών Economic Analysis (Οικονομική ανάλυση) 3 εξάμηνα 4100 ευρώ 31/05/23
Πανεπιστήμιο Κύπρου Οικονομικών Νομισματικά και Χρηματοοικονομικά 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 31/05/23 Πανεπιστήμιο Κύπρου Οικονομικών Νομισματικά και Χρηματοοικονομικά 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 31/05/23
Πανεπιστήμιο Κύπρου Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου και το Business Economics Group του Wageningen University της Ολλανδίας Technology, Innovation Management and Entrepreneurship−TIME MBE (Νέες Τεχνολογίες Διαχείριση Καινοτομιών και Επιχειρηματικότητα) 4 εξάμηνα 6000 ευρώ 31/05/23 Πανεπιστήμιο Κύπρου Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου και το Business Economics Group του Wageningen University της Ολλανδίας Technology, Innovation Management and Entrepreneurship−TIME MBE (Νέες Τεχνολογίες Διαχείριση Καινοτομιών και Επιχειρηματικότητα) 4 εξάμηνα 6000 ευρώ 31/05/23
Πανεπιστήμιο Κύπρου Πληροφορικής MSc in Artificial Intelligence 1.5 έτος 5125 ευρώ 31/05/23 Πανεπιστήμιο Κύπρου Πληροφορικής MSc in Artificial Intelligence 1.5 έτος 5125 ευρώ 31/05/23
Πανεπιστήμιο Κύπρου Πληροφορικής Επιστήμη της Πληροφορικής 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 31/05/23 Πανεπιστήμιο Κύπρου Πληροφορικής Επιστήμη της Πληροφορικής 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 31/05/23
Πανεπιστήμιο Κύπρου Πληροφορικής Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής (Επαγγελματικό) 4 εξάμηνα 5125 ευρώ 31/05/23 Πανεπιστήμιο Κύπρου Πληροφορικής Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής (Επαγγελματικό) 4 εξάμηνα 5125 ευρώ 31/05/23
Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Μηχανική Περιβάλλοντος 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 1. Μάστερ Μηχανικής (M.Eng)
2. Μάστερ Επιστήμης (MSc)
31/05/23 Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Μηχανική Περιβάλλοντος 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 1. Μάστερ Μηχανικής (M.Eng)
2. Μάστερ Επιστήμης (MSc) 31/05/23
Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολιτική Μηχανική 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 1. Μάστερ Μηχανικής (M.Eng)
2. Μάστερ Επιστήμης (MSc)
με εξειδικεύσεις
1. Αντισεισμική Μηχανική
2. Ανάλυση Κατασκευών
3. Καινοτόμα και Παραδοσιακά Δομικά Υλικά
4. Γεωτεχνική Μηχανική
5. Διεύθυνση Κατασκευαστικών και Μεταφορικών Υποδομών
31/05/23 Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολιτική Μηχανική 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 1. Μάστερ Μηχανικής (M.Eng)
2. Μάστερ Επιστήμης (MSc)
με εξειδικεύσεις
1. Αντισεισμική Μηχανική
2. Ανάλυση Κατασκευών
3. Καινοτόμα και Παραδοσιακά Δομικά Υλικά
4. Γεωτεχνική Μηχανική
5. Διεύθυνση Κατασκευαστικών και Μεταφορικών Υποδομών 31/05/23
Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Natural Gas in Energy Transition (Φυσικό Αέριο στην Ενεργειακή Μετάβαση) 12 μήνες 8000 ευρώ 31/05/23 Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Natural Gas in Energy Transition (Φυσικό Αέριο στην Ενεργειακή Μετάβαση) 12 μήνες 8000 ευρώ 31/05/23
Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Οικονομικών και Τμήμα Ψυχολογίας MSc in Behavioural Economics (Μάστερ στα Συμπεριφορικά Οικονομικά) 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 31/05/23 Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Οικονομικών και Τμήμα Ψυχολογίας MSc in Behavioural Economics (Μάστερ στα Συμπεριφορικά Οικονομικά) 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 31/05/23
Πανεπιστήμιο Κύπρου Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Τουρκικές Σπουδές 4 εξάμηνα 5125 ευρώ Έληξε 09/05/22 Πανεπιστήμιο Κύπρου Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Τουρκικές Σπουδές 4 εξάμηνα 5125 ευρώ Έληξε 09/05/22
Πανεπιστήμιο Κύπρου Φυσικής Φυσική 2 έτη 5125 ευρώ 31/05/23 Πανεπιστήμιο Κύπρου Φυσικής Φυσική 2 έτη 5125 ευρώ 31/05/23
Πανεπιστήμιο Κύπρου Χημείας Χημεία 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 31/05/23 Πανεπιστήμιο Κύπρου Χημείας Χημεία 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 31/05/23
Πανεπιστήμιο Κύπρου Ψυχολογίας Εφαρμοσμένο Πρόγραμμα στη Σχολική Ψυχολογία 3 έτη 5125 ευρώ 31/05/23 Πανεπιστήμιο Κύπρου Ψυχολογίας Εφαρμοσμένο Πρόγραμμα στη Σχολική Ψυχολογία 3 έτη 5125 ευρώ 31/05/23
Πανεπιστήμιο Κύπρου Ψυχολογίας Κοινωνική Αναπτυξιακή Ψυχολογία 2 έτη 5125 ευρώ 31/05/23 Πανεπιστήμιο Κύπρου Ψυχολογίας Κοινωνική Αναπτυξιακή Ψυχολογία 2 έτη 5125 ευρώ 31/05/23
Πανεπιστήμιο Κύπρου Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση (Master of Arts in School Counseling and Guidance) 4 εξάμηνα 5125 ευρώ 31/05/23 Πανεπιστήμιο Κύπρου Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση (Master of Arts in School Counseling and Guidance) 4 εξάμηνα 5125 ευρώ 31/05/23
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Master of Public Health - MPH (Δημόσια Υγεία) (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Master of Public Health - MPH (Δημόσια Υγεία) (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας MSc in Blockchain and Digital Currency (Αλυσίδα Συστοιχιών και Ψηφιακό Νόμισμα) (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Λευκωσίας MSc in Blockchain and Digital Currency (Αλυσίδα Συστοιχιών και Ψηφιακό Νόμισμα) (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας MSc in Computer Science (Πληροφορική) (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα 1. Cyber Security (Ασφάλεια Κυβερνοχώρου)
2. Mobile Systems (Κινητά Συστήματα)
3. Blockchain Technologies (Τεχνολογίες Blockchain)
Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Λευκωσίας MSc in Computer Science (Πληροφορική) (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα 1. Cyber Security (Ασφάλεια Κυβερνοχώρου)
2. Mobile Systems (Κινητά Συστήματα)
3. Blockchain Technologies (Τεχνολογίες Blockchain) Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας MSc in Data Science (Επιστήμη Δεδομένων) (Eξ αποστάσεως) 3 Εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Λευκωσίας MSc in Data Science (Επιστήμη Δεδομένων) (Eξ αποστάσεως) 3 Εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας MSc in Drug Regulatory Affairs (Φαρμακορρύθμιση/Κανονιστικές Υποθέσεις) (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδκτρα Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Λευκωσίας MSc in Drug Regulatory Affairs (Φαρμακορρύθμιση/Κανονιστικές Υποθέσεις) (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδκτρα Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας MSc in Health Services Administration (Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας) (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Λευκωσίας MSc in Health Services Administration (Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας) (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Δημόσια Διοίκηση (MPA) (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Δημόσια Διοίκηση (MPA) (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Διεθνείς Σχέσεις και Σπουδές Ανατολικής Μεσογείου (MA in International Relations and Eastern Mediterranean Studies) (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Διεθνείς Σχέσεις και Σπουδές Ανατολικής Μεσογείου (MA in International Relations and Eastern Mediterranean Studies) (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Θεολογία (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Θεολογία (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις - Msc in Criminal Law and Addictions 3 εξάμηνα 4000 ευρώ Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις - Msc in Criminal Law and Addictions 3 εξάμηνα 4000 ευρώ Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Αρχιτεκτονικής σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Ίνσμπρουκ, Ινστιτούτο Πειραματικής Αρχιτεκτονικής Hochbau στην Αυστρία MSc in Computational Design and Digital Fabrication (Υπολογιστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακή Κατασκευή) (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Αρχιτεκτονικής σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Ίνσμπρουκ, Ινστιτούτο Πειραματικής Αρχιτεκτονικής Hochbau στην Αυστρία MSc in Computational Design and Digital Fabrication (Υπολογιστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακή Κατασκευή) (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Γλωσσών και Λογοτεχνίας MA in Greek Civilization (Ελληνικός Πολιτισμός) (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Γλωσσών και Λογοτεχνίας MA in Greek Civilization (Ελληνικός Πολιτισμός) (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Γλωσσών και Λογοτεχνίας MA in Teaching English to Speakers of Other Languages – TESOL (Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας) (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Γλωσσών και Λογοτεχνίας MA in Teaching English to Speakers of Other Languages – TESOL (Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας) (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Γλωσσών και Λογοτεχνίας Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Γλωσσών και Λογοτεχνίας Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Διοίκησης και Διοικητικής Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Μηχανικής 3 εξάμηνα με δίδακτρα Έληξε Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Διοίκησης και Διοικητικής Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Μηχανικής 3 εξάμηνα με δίδακτρα Έληξε
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Διοίκησης και Διοικητικής Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διαχείριση Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Ενέργειας (MBA) (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Διοίκησης και Διοικητικής Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διαχείριση Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Ενέργειας (MBA) (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Διοίκησης και Διοικητικής Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (MBA) (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Διοίκησης και Διοικητικής Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (MBA) (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Διοίκησης και Διοικητικής Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκηση Επιχειρήσεων: Επιχειρηματικότητα και Ψηφιακός Μετασχηματισμός (MBA) (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Διοίκησης και Διοικητικής Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκηση Επιχειρήσεων: Επιχειρηματικότητα και Ψηφιακός Μετασχηματισμός (MBA) (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Επικοινωνίας Digital Media and Communications - Ψηφιακά Μέσα και Επικοινωνία 3 εξάμηνα με δίδακτρα 1. Journalism and Social Media Publishing
2. Public Relations and Advertising in Networked Society
3. Sports Media and Communications
Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Επικοινωνίας Digital Media and Communications - Ψηφιακά Μέσα και Επικοινωνία 3 εξάμηνα με δίδακτρα 1. Journalism and Social Media Publishing
2. Public Relations and Advertising in Networked Society
3. Sports Media and Communications Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Επιστημών Ζωής και Υγείας Biomedical Sciences - Βιοϊατρικές Επιστήμες 3 εξάμηνα με δίδακτρα 1. Immunology Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Επιστημών Ζωής και Υγείας Biomedical Sciences - Βιοϊατρικές Επιστήμες 3 εξάμηνα με δίδακτρα 1. Immunology Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Επιστημών Ζωής και Υγείας Αθλητική Διατροφή/Διαιτολογία και Διατροφική Παρέμβαση 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Επιστημών Ζωής και Υγείας Αθλητική Διατροφή/Διαιτολογία και Διατροφική Παρέμβαση 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Επιστημών Ζωής και Υγείας Επιστήμη της Άσκησης και της Φυσικής Αγωγής 3 εξάμηνα με δίδακτρα 1. Επιστήμη της Άσκησης, Φυσική Κατάσταση και Υγεία
2. Φυσική Αγωγή και Αθλητική Παιδαγωγική
3. Προπονητική
Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Επιστημών Ζωής και Υγείας Επιστήμη της Άσκησης και της Φυσικής Αγωγής 3 εξάμηνα με δίδακτρα 1. Επιστήμη της Άσκησης, Φυσική Κατάσταση και Υγεία
2. Φυσική Αγωγή και Αθλητική Παιδαγωγική
3. Προπονητική Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Επιστημών Ζωής και Υγείας Κλινική Διαιτολογία 4 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Επιστημών Ζωής και Υγείας Κλινική Διαιτολογία 4 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Επιστημών Ζωής και Υγείας Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Επιστημών Ζωής και Υγείας Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Επιστημών Ζωής και Υγείας Σύγχρονη Νοσηλευτική 3 εξάμηνα με δίδακτρα 1. Γενική Νοσηλευτική
2. Ογκολογική Νοσηλευτική
3. Κοινοτική Νοσηλευτική
Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Επιστημών Ζωής και Υγείας Σύγχρονη Νοσηλευτική 3 εξάμηνα με δίδακτρα 1. Γενική Νοσηλευτική
2. Ογκολογική Νοσηλευτική
3. Κοινοτική Νοσηλευτική Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Επιστημών Ζωής και Υγείας Φυσικοθεραπεία και Αποκατάσταση 3 εξάμηνα με δίδακτρα 1. Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία,
2. Νευρολογική Φυσικοθεραπεία
Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Επιστημών Ζωής και Υγείας Φυσικοθεραπεία και Αποκατάσταση 3 εξάμηνα με δίδακτρα 1. Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία,
2. Νευρολογική Φυσικοθεραπεία Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση - Κοινό Πρόγραμμα με το Πανεπιστήμιο Πατρών (Εξ αποστάσεως) 4 εξάμηνα 5500 ευρώ Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση - Κοινό Πρόγραμμα με το Πανεπιστήμιο Πατρών (Εξ αποστάσεως) 4 εξάμηνα 5500 ευρώ Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Ιατρικής MSc in Family Medicine (Οικογενειακή Ιατρική) (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Ιατρικής MSc in Family Medicine (Οικογενειακή Ιατρική) (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Κοινωνικών Επιστημών Εγκληματολογία (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Κοινωνικών Επιστημών Εγκληματολογία (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Κοινωνικών Επιστημών Εκπαιδευτική / Σχολική Ψυχολογία 3 εξάμηνα με δίδακτρα 1. Εκπαιδευτική Ψυχολογία
2. Σχολική Ψυχολογία
Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Κοινωνικών Επιστημών Εκπαιδευτική / Σχολική Ψυχολογία 3 εξάμηνα με δίδακτρα 1. Εκπαιδευτική Ψυχολογία
2. Σχολική Ψυχολογία Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Κοινωνικών Επιστημών Εκπαιδευτική Ψυχολογία (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Κοινωνικών Επιστημών Εκπαιδευτική Ψυχολογία (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Κοινωνικών Επιστημών Κλινική Ψυχολογία 6 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Κοινωνικών Επιστημών Κλινική Ψυχολογία 6 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Κοινωνικών Επιστημών Κοινωνική Εργασία (Social Work) (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Κοινωνικών Επιστημών Κοινωνική Εργασία (Social Work) (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Κοινωνικών Επιστημών Συμβουλευτική Ψυχολογία 5 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Κοινωνικών Επιστημών Συμβουλευτική Ψυχολογία 5 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Μάρκετινγκ Διοίκηση Επιχειρήσεων: Μάρκετινγκ (MBA) (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Μάρκετινγκ Διοίκηση Επιχειρήσεων: Μάρκετινγκ (MBA) (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Μηχανικής Electrical Engineering - Ηλεκτρολογική Μηχανική 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Μηχανικής Electrical Engineering - Ηλεκτρολογική Μηχανική 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Μηχανικής Oil, Gas and Energy Engineering - Μηχανική Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Ενέργειας 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Μηχανικής Oil, Gas and Energy Engineering - Μηχανική Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Ενέργειας 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Μουσικής και Χορού Master of Music - Μουσική 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Μουσικής και Χορού Master of Music - Μουσική 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Νομικής Νομική (Law - LLM) (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα 1. Ευρωπαϊκό Δίκαιο Επιχειρήσεων (European Business Law)
2. Ανθρώπινα Δικαιώματα και Κοινωνική Δικαιοσύνη (Human Rights and Social Justice)
Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Νομικής Νομική (Law - LLM) (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα 1. Ευρωπαϊκό Δίκαιο Επιχειρήσεων (European Business Law)
2. Ανθρώπινα Δικαιώματα και Κοινωνική Δικαιοσύνη (Human Rights and Social Justice) Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Διοίκηση Επιχειρήσεων: Χρηματοοικονομικά (MBA) (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Διοίκηση Επιχειρήσεων: Χρηματοοικονομικά (MBA) (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Παιδαγωγικών Σπουδών Επιστήμες Αγωγής - Διδακτική Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Παιδαγωγικών Σπουδών Επιστήμες Αγωγής - Διδακτική Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Παιδαγωγικών Σπουδών Επιστήμες Αγωγής - Διδακτική της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Παιδαγωγικών Σπουδών Επιστήμες Αγωγής - Διδακτική της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Παιδαγωγικών Σπουδών Επιστήμες Αγωγής – Ειδική Εκπαίδευση (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Παιδαγωγικών Σπουδών Επιστήμες Αγωγής – Ειδική Εκπαίδευση (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Παιδαγωγικών Σπουδών Επιστήμες Αγωγής - Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Παιδαγωγικών Σπουδών Επιστήμες Αγωγής - Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Παιδαγωγικών Σπουδών Επιστήμες Αγωγής - Εκπαιδευτική Τεχνολογία (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Παιδαγωγικών Σπουδών Επιστήμες Αγωγής - Εκπαιδευτική Τεχνολογία (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Παιδαγωγικών Σπουδών Επιστήμες Αγωγής - Θεωρία, Πρακτική και Αξιολόγηση Διδασκαλίας (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Παιδαγωγικών Σπουδών Επιστήμες Αγωγής - Θεωρία, Πρακτική και Αξιολόγηση Διδασκαλίας (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Παιδαγωγικών Σπουδών Επιστήμες Αγωγής - Μουσική Παιδαγωγική (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Παιδαγωγικών Σπουδών Επιστήμες Αγωγής - Μουσική Παιδαγωγική (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Παιδαγωγικών Σπουδών Επιστήμες Αγωγής - Τέχνες στην Εκπαίδευση (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Παιδαγωγικών Σπουδών Επιστήμες Αγωγής - Τέχνες στην Εκπαίδευση (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας & Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διαμεσολάβηση (Εξ αποστάσεως) 4 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας & Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διαμεσολάβηση (Εξ αποστάσεως) 4 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Πληροφορικής Computer Science - Πληροφορική 3 εξάμηνα με δίδακτρα 1. Cyber Security
2. Mobile Systems
Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Πληροφορικής Computer Science - Πληροφορική 3 εξάμηνα με δίδακτρα 1. Cyber Security
2. Mobile Systems Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Σχεδιασμού και Πολυμέσων Digital Art and Design - Ψηφιακή Τέχνη και Σχεδιασμός 3 εξάμηνα με δίδακτρα 1. Graphic Design
2. Interactive Multimedia Design
Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Σχεδιασμού και Πολυμέσων Digital Art and Design - Ψηφιακή Τέχνη και Σχεδιασμός 3 εξάμηνα με δίδακτρα 1. Graphic Design
2. Interactive Multimedia Design Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Σχολή Κοινωνικών Επιστημών ΕΑΠ και Σχολή Διοίκησης του Πανεπιστήμιου Λευκωσίας Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική - Κοινό Πρόγραμμα με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Εξ αποστάσεως) 2 έτη 4500 ευρώ Έληξε 23/08/22 Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Σχολή Κοινωνικών Επιστημών ΕΑΠ και Σχολή Διοίκησης του Πανεπιστήμιου Λευκωσίας Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική - Κοινό Πρόγραμμα με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Εξ αποστάσεως) 2 έτη 4500 ευρώ Έληξε 23/08/22
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του ΕΑΠ και Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων - Κοινό Πρόγραμμα με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Εξ αποστάσεως) 2 έτη 5400 ευρώ Έληξε 23/08/22 Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του ΕΑΠ και Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων - Κοινό Πρόγραμμα με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Εξ αποστάσεως) 2 έτη 5400 ευρώ Έληξε 23/08/22
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Master’s degree in Politics and Economics of Contemporary Eastern and Southeastern Europe (Πολιτικές και Οικονομικές Σπουδές της Σύγχρονης Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης) 3-5 εξάμηνα 4000 ευρώ Έληξε 30/06/21 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Master’s degree in Politics and Economics of Contemporary Eastern and Southeastern Europe (Πολιτικές και Οικονομικές Σπουδές της Σύγχρονης Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης) 3-5 εξάμηνα 4000 ευρώ Έληξε 30/06/21
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Ιστορία, Ανθρωπολογία και Πολιτισμός στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη (History, Anthropology and Culture in Eastern and South-Eastern Europe) 4 εξάμηνα 2500 ευρώ Έληξε 30/09/22 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Ιστορία, Ανθρωπολογία και Πολιτισμός στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη (History, Anthropology and Culture in Eastern and South-Eastern Europe) 4 εξάμηνα 2500 ευρώ Έληξε 30/09/22
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα με έμφαση στην Περιφερειακή Ανάπτυξη (Master’s Degree in Digital Entrepreneurship with emphasis on Regional Development) 2 εξάμηνα 5000 ευρώ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα με έμφαση στην Περιφερειακή Ανάπτυξη (Master’s Degree in Digital Entrepreneurship with emphasis on Regional Development) 2 εξάμηνα 5000 ευρώ
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (επισπεύδον Τμήμα) και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Master's in Human Rights and Migration Studies (Ανθρώπινα Δικαιώματα και Μεταναστευτικές Σπουδές) 3 εξάμηνα 3600 ευρώ Έληξε 25/09/22 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (επισπεύδον Τμήμα) και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Master's in Human Rights and Migration Studies (Ανθρώπινα Δικαιώματα και Μεταναστευτικές Σπουδές) 3 εξάμηνα 3600 ευρώ Έληξε 25/09/22
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (Master΄s in European Policies on Youth, Entrepreneurship, Education and Culture) 3-5 εξάμηνα 3600 ευρώ Έληξε 10/09/22 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (Master΄s in European Policies on Youth, Entrepreneurship, Education and Culture) 3-5 εξάμηνα 3600 ευρώ Έληξε 10/09/22
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Master’s Degree in International Public Administration (Διεθνής Δημόσια Διοίκηση) 3-5 εξάμηνα 3650 ευρώ Έληξε 25/09/20 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Master’s Degree in International Public Administration (Διεθνής Δημόσια Διοίκηση) 3-5 εξάμηνα 3650 ευρώ Έληξε 25/09/20
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Διεθνείς Σπουδές (Master’s in International Studies) 3-5 εξάμηνα 4000 ευρώ 1. Ευρωπαϊκές Σπουδές και Διπλωματία (European Studies and Diplomacy)
2. Στρατηγικές Σπουδές και Διεθνής Πολιτική (Strategic Studies and International Politics)
Έληξε 20/09/22 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Διεθνείς Σπουδές (Master’s in International Studies) 3-5 εξάμηνα 4000 ευρώ 1. Ευρωπαϊκές Σπουδές και Διπλωματία (European Studies and Diplomacy)
2. Στρατηγικές Σπουδές και Διεθνής Πολιτική (Strategic Studies and International Politics) Έληξε 20/09/22
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και Οικονομικών Επιστημών Sea Shipping and Sea Transports: Economics and Politics (Ναυτιλία και Θαλάσσιες Μεταφορές: Οικονομική και Πολιτική) 3 εξάμηνα 5500 ευρώ 1. Shipping and Maritime Transport Economics (Οικονομική Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Μεταφορών)
2. International Politics of Shipping and Maritime Transport (Διεθνής Πολιτική Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Μεταφορών)
Έληξε 30/09/22 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και Οικονομικών Επιστημών Sea Shipping and Sea Transports: Economics and Politics (Ναυτιλία και Θαλάσσιες Μεταφορές: Οικονομική και Πολιτική) 3 εξάμηνα 5500 ευρώ 1. Shipping and Maritime Transport Economics (Οικονομική Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Μεταφορών)
2. International Politics of Shipping and Maritime Transport (Διεθνής Πολιτική Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Μεταφορών) Έληξε 30/09/22
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση (Master of Arts in Education: Special Education and Rehabilitation) 4 εξάμηνα 4500 ευρώ Έληξε 08/07/22 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση (Master of Arts in Education: Special Education and Rehabilitation) 4 εξάμηνα 4500 ευρώ Έληξε 08/07/22
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή (Master of Arts in Education: Adult Education, Special Education) 4 εξάμηνα Δωρεάν 1. Εκπαίδευση Ενηλίκων (Master of Arts in Adult Education)
2. Ειδική Αγωγή (Master of Arts in Special Education)
Έληξε 30/06/22 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή (Master of Arts in Education: Adult Education, Special Education) 4 εξάμηνα Δωρεάν 1. Εκπαίδευση Ενηλίκων (Master of Arts in Adult Education)
2. Ειδική Αγωγή (Master of Arts in Special Education) Έληξε 30/06/22
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Επιστήμες της Αγωγής: Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση 3 εξάμηνα 2700 ευρώ 1. Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση και στη Δια Βίου Μάθηση
2. STEM και Ρομποτική στην Εκπαίδευση
Έληξε 15/07/22 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Επιστήμες της Αγωγής: Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση 3 εξάμηνα 2700 ευρώ 1. Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση και στη Δια Βίου Μάθηση
2. STEM και Ρομποτική στην Εκπαίδευση Έληξε 15/07/22
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Επιστήμες της Αγωγής και της Διά Βίου Μάθησης: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία (Master of Science in Sciences of Education and Lifelong Learning: Educational Administration and Leadership) 4 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 15/07/22 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Επιστήμες της Αγωγής και της Διά Βίου Μάθησης: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία (Master of Science in Sciences of Education and Lifelong Learning: Educational Administration and Leadership) 4 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 15/07/22
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (επισπεύδον) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας & Ιατρικής του Α.Π.Θ. Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας (Master of Science in Communication Disorders and Sciences)» 4 εξάμηνα 5600 ευρώ Έληξε 01/11/22 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (επισπεύδον) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας & Ιατρικής του Α.Π.Θ. Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας (Master of Science in Communication Disorders and Sciences)» 4 εξάμηνα 5600 ευρώ Έληξε 01/11/22
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Εφαρμοσμένη Πληροφορική (MSc in Applied Informatics) 3-5 εξάμηνα 2800 ευρώ 1. Επιχειρηματική Πληροφορική (Business Computing)
2. Ανάπτυξη Λογισμικού και Νέφος (Software Development and Cloud)
3. Συστήματα και Δίκτυα Επόμενης Γενιάς (Next Generation Systems and Networks)
Έληξε 15/09/22 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Εφαρμοσμένη Πληροφορική (MSc in Applied Informatics) 3-5 εξάμηνα 2800 ευρώ 1. Επιχειρηματική Πληροφορική (Business Computing)
2. Ανάπτυξη Λογισμικού και Νέφος (Software Development and Cloud)
3. Συστήματα και Δίκτυα Επόμενης Γενιάς (Next Generation Systems and Networks) Έληξε 15/09/22
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Τεχνητή Νοημοσύνη και Αναλυτική Δεδομένων (MSc in Artificial lntelligence and Data Analytics) 4 εξάμηνα Δωρεάν 09/07/23 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Τεχνητή Νοημοσύνη και Αναλυτική Δεδομένων (MSc in Artificial lntelligence and Data Analytics) 4 εξάμηνα Δωρεάν 09/07/23
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Νομικής του ΔΠΘ Δίκαιο και Πληροφορική (MSc Law and Informatics) 3-5 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 23/01/23 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Νομικής του ΔΠΘ Δίκαιο και Πληροφορική (MSc Law and Informatics) 3-5 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 23/01/23
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική (MSc in Applied Accounting and Auditing) 4 εξάμηνα 6000 ευρώ 1. Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική
2. Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική Δημόσιου Τομέα
Έληξε 11/09/22 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική (MSc in Applied Accounting and Auditing) 4 εξάμηνα 6000 ευρώ 1. Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική
2. Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική Δημόσιου Τομέα Έληξε 11/09/22
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Λογιστική και Χρηματοοικονομική (MSc in Accounting and Finance) 3-6 εξάμηνα 4050 ευρώ 1. Λογιστική
2. Χρηματοικονομική
Έληξε 11/09/22 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Λογιστική και Χρηματοοικονομική (MSc in Accounting and Finance) 3-6 εξάμηνα 4050 ευρώ 1. Λογιστική
2. Χρηματοικονομική Έληξε 11/09/22
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc in Accounting Taxation and Financial Management) 3-6 εξάμηνα 4950 ευρώ 1. Λογιστική Φορολογία
2. Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Έληξε 15/01/23 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc in Accounting Taxation and Financial Management) 3-6 εξάμηνα 4950 ευρώ 1. Λογιστική Φορολογία
2. Χρηματοοικονομική Διοίκηση Έληξε 15/01/23
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Επιστήμες και Τέχνες της Μουσικής 2 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 05/09/22 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Επιστήμες και Τέχνες της Μουσικής 2 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 05/09/22
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Μουσικές Τέχνες 4 εξάμηνα 4000 ευρώ 1. Διδακτική Μουσικών Οργάνων
2. Παλαιά Μουσική και τροπικές μουσικές παραδόσεις της Μεσογείου
3. Μουσική Ερμηνεία και Εκτέλεση /Μουσική Δημιουργία»: i. Ερμηνεία και Εκτέλεση (μετά τον τίτλο θα αναφέρεται και το κύριο αντικείμενο σπουδών), ii. Μουσική Δωματίου, iii. Διεύθυνση Ορχήστρας, iv. Σύνθεση»
Έληξε 15/09/20 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Μουσικές Τέχνες 4 εξάμηνα 4000 ευρώ 1. Διδακτική Μουσικών Οργάνων
2. Παλαιά Μουσική και τροπικές μουσικές παραδόσεις της Μεσογείου
3. Μουσική Ερμηνεία και Εκτέλεση /Μουσική Δημιουργία»: i. Ερμηνεία και Εκτέλεση (μετά τον τίτλο θα αναφέρεται και το κύριο αντικείμενο σπουδών), ii. Μουσική Δωματίου, iii. Διεύθυνση Ορχήστρας, iv. Σύνθεση» Έληξε 15/09/20
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Μουσική και Κοινωνία 3-4 εξάμηνα 4000 ευρώ 1. Μουσική Εκπαίδευση και Κοινοτική Μουσική
2. Μουσικοθεραπεία
Έληξε 09/09/22 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Μουσική και Κοινωνία 3-4 εξάμηνα 4000 ευρώ 1. Μουσική Εκπαίδευση και Κοινοτική Μουσική
2. Μουσικοθεραπεία Έληξε 09/09/22
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών Επιστημών Εφαρμοσμένα Οικονομικά (Master in Applied Economics) 1 έτος 4000 ευρώ Έληξε 25/09/22 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών Επιστημών Εφαρμοσμένα Οικονομικά (Master in Applied Economics) 1 έτος 4000 ευρώ Έληξε 25/09/22
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Οικονομική Επιστήμη (Master in Economics) 3-6 εξάμηνα 2000 ευρώ 1. Οικονομική Θεωρία και Πολιτική
2. Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική
Έληξε 18/09/22 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Οικονομική Επιστήμη (Master in Economics) 3-6 εξάμηνα 2000 ευρώ 1. Οικονομική Θεωρία και Πολιτική
2. Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική Έληξε 18/09/22
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πληροφοριακά Συστήματα (Master in Information Systems, MIS) 3 εξάμηνα 2950 ευρώ Έληξε 24/02/23 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πληροφοριακά Συστήματα (Master in Information Systems, MIS) 3 εξάμηνα 2950 ευρώ Έληξε 24/02/23
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Νομικής του ΑΠΘ Δίκαιο και Οικονομικά (MSc Law and Economics) 3-6 εξάμηνα 4800 ευρώ 1. Δίκαιο και Οικονομικά στον τομέα των Επιχειρήσεων
2. Δίκαιο και Οικονομικά της Κυβερνητικής Πολιτικής
3. Δίκαιο και Οικονομικά - Γενική κατεύθυνση
Έληξε 08/09/22 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Νομικής του ΑΠΘ Δίκαιο και Οικονομικά (MSc Law and Economics) 3-6 εξάμηνα 4800 ευρώ 1. Δίκαιο και Οικονομικά στον τομέα των Επιχειρήσεων
2. Δίκαιο και Οικονομικά της Κυβερνητικής Πολιτικής
3. Δίκαιο και Οικονομικά - Γενική κατεύθυνση Έληξε 08/09/22
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων (Master in Business Analytics and Data Science, MBADS) 3-6 εξάμηνα 3900 ευρώ Έληξε 14/11/22 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων (Master in Business Analytics and Data Science, MBADS) 3-6 εξάμηνα 3900 ευρώ Έληξε 14/11/22
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Δημόσια Διοίκηση (Master in Public Management, MPM) 3 εξάμηνα 4500 ευρώ 31/03/23 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Δημόσια Διοίκηση (Master in Public Management, MPM) 3 εξάμηνα 4500 ευρώ 31/03/23
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες (για νέους πτυχιούχους) 3-5 εξάμηνα 3900 ευρώ Έληξε 09/02/18 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες (για νέους πτυχιούχους) 3-5 εξάμηνα 3900 ευρώ Έληξε 09/02/18
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (Master in Human Resource Management, MHRM) 3-5 εξάμηνα 4000 ευρώ Έληξε 14/06/22 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (Master in Human Resource Management, MHRM) 3-5 εξάμηνα 4000 ευρώ Έληξε 14/06/22
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (Master in Health Care Management, MHM) 3 εξάμηνα 4500 ευρώ Έληξε 31/01/22 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (Master in Health Care Management, MHM) 3 εξάμηνα 4500 ευρώ Έληξε 31/01/22
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Μάνατζμεντ Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Master in Tourism Management-ΜΤΜ) 3-5 εξάμηνα 4800-5400 ευρώ Έληξε 09/02/18 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Μάνατζμεντ Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Master in Tourism Management-ΜΤΜ) 3-5 εξάμηνα 4800-5400 ευρώ Έληξε 09/02/18
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Φορολογική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων (Master in Taxation and Financial Management of Strategic Decisions, MTF) 3 εξάμηνα 4500 ευρώ Έληξε 08/09/22 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Φορολογική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων (Master in Taxation and Financial Management of Strategic Decisions, MTF) 3 εξάμηνα 4500 ευρώ Έληξε 08/09/22
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και Οικονομικών Επιστημών Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master in Business Administration, MBA) 3 εξάμηνα 4500 ευρώ Έληξε 29/07/22 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και Οικονομικών Επιστημών Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master in Business Administration, MBA) 3 εξάμηνα 4500 ευρώ Έληξε 29/07/22
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και Οικονομικών Επιστημών Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη Επιχειρήσεων (Executive MBA) 3 εξάμηνα 5000 ευρώ Έληξε 14/11/22 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και Οικονομικών Επιστημών Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη Επιχειρήσεων (Executive MBA) 3 εξάμηνα 5000 ευρώ Έληξε 14/11/22
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας & Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος M.Sc. in Humanitarian Logistics and Crisis Management (Aνθρωπιστικά Logistics και Διαχείριση Κρίσεων) 3-6 εξάμηνα 3200 ευρώ Έληξε 12/02/23 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας & Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος M.Sc. in Humanitarian Logistics and Crisis Management (Aνθρωπιστικά Logistics και Διαχείριση Κρίσεων) 3-6 εξάμηνα 3200 ευρώ Έληξε 12/02/23
Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Θεολογικών Σπουδών 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Θεολογικών Σπουδών 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Επιστημών Πληροφορίας Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήµατα 4 εξάμηνα με δίδακτρα 1. Προηγµένα ΠΣ με εξειδικεύσεις:
α) Ασφάλεια ΠΣ (ISS)
β) Ευφυή Συστήµατα (IntS)
γ) Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (e-services, e-S)
2. Εφαρµοσµένα ΠΣ με εξειδικεύσεις:
α) Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (e-services, e-S)
Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Επιστημών Πληροφορίας Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήµατα 4 εξάμηνα με δίδακτρα 1. Προηγµένα ΠΣ με εξειδικεύσεις:
α) Ασφάλεια ΠΣ (ISS)
β) Ευφυή Συστήµατα (IntS)
γ) Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (e-services, e-S)
2. Εφαρµοσµένα ΠΣ με εξειδικεύσεις:
α) Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (e-services, e-S) Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Ιστορίας, Πολιτικής και Διεθνών Σπουδών Μεταπτυχιακό στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Ιστορίας, Πολιτικής και Διεθνών Σπουδών Μεταπτυχιακό στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Ιστορίας, Πολιτικής και Διεθνών Σπουδών Μεταπτυχιακό στην Ευρωπαϊκή Πολιτική και Διακυβέρνηση (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Ιστορίας, Πολιτικής και Διεθνών Σπουδών Μεταπτυχιακό στην Ευρωπαϊκή Πολιτική και Διακυβέρνηση (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Ιστορίας, Πολιτικής και Διεθνών Σπουδών Μεταπτυχιακό στις Διεθνείς Σχέσεις, τη Στρατηγική και την Ασφάλεια (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Ιστορίας, Πολιτικής και Διεθνών Σπουδών Μεταπτυχιακό στις Διεθνείς Σχέσεις, τη Στρατηγική και την Ασφάλεια (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Λογιστικής και Χρηματοικονομικών Μεταπτυχιακό στην Τραπεζική Χρηματοοικονομική και στις Επενδύσεις (MSc in Banking, Investment and Finance) (Εξ Αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Λογιστικής και Χρηματοικονομικών Μεταπτυχιακό στην Τραπεζική Χρηματοοικονομική και στις Επενδύσεις (MSc in Banking, Investment and Finance) (Εξ Αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου "Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών" και "Πληροφορικής" του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου & "Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας" και "Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής" του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Μεταπτυχιακό στην Ανάλυση Δεδομένων και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (Εξ Αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου "Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών" και "Πληροφορικής" του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου & "Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας" και "Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής" του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Μεταπτυχιακό στην Ανάλυση Δεδομένων και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (Εξ Αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Νομικής Μεταπτυχιακό στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Νομικής Μεταπτυχιακό στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Νομικής Μεταπτυχιακό στο Οικονομικό Έγκλημα και την Ποινική Δικαιοσύνη 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Νομικής Μεταπτυχιακό στο Οικονομικό Έγκλημα και την Ποινική Δικαιοσύνη 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Οικονομικών και Διοίκησης Mεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Οικονομικών και Διοίκησης Mεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Οικονομικών και Διοίκησης Mεταπτυχιακό στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Οικονομικών και Διοίκησης Mεταπτυχιακό στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Οικονομικών και Διοίκησης Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση (Γενική Κατεύθυνση) (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Οικονομικών και Διοίκησης Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση (Γενική Κατεύθυνση) (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Οικονομικών και Διοίκησης Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση με κατεύθυνση στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Οικονομικών και Διοίκησης Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση με κατεύθυνση στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Οικονομικών και Διοίκησης Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση με κατεύθυνση στην Εκπαιδευτική Διοίκηση (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Οικονομικών και Διοίκησης Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση με κατεύθυνση στην Εκπαιδευτική Διοίκηση (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Οικονομικών και Διοίκησης Μεταπτυχιακό στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ (Msc in Digital Marketing) (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Οικονομικών και Διοίκησης Μεταπτυχιακό στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ (Msc in Digital Marketing) (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Πληροφορικής Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα και Ψηφιακή Καινοτομία (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Πληροφορικής Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα και Ψηφιακή Καινοτομία (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Πολιτικής Μηχανικής Μεταπτυχιακό στην Ανθεκτικότητα των Κατασκευών σε Ακραίες Συνθήκες Φόρτισης 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Πολιτικής Μηχανικής Μεταπτυχιακό στην Ανθεκτικότητα των Κατασκευών σε Ακραίες Συνθήκες Φόρτισης 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Σχολή Αρχιτεκτονικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών MA in Digital Video Production - Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ψηφιακής Οπτικο-ακουστικής Παραγωγής 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Σχολή Αρχιτεκτονικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών MA in Digital Video Production - Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ψηφιακής Οπτικο-ακουστικής Παραγωγής 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Σχολή Αρχιτεκτονικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών Mεταπτυχιακό στην Αρχιτεκτονική Τοπίου (MLA) 4 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Σχολή Αρχιτεκτονικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών Mεταπτυχιακό στην Αρχιτεκτονική Τοπίου (MLA) 4 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Σχολή Αρχιτεκτονικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών Mεταπτυχιακό στην Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων 4 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Σχολή Αρχιτεκτονικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών Mεταπτυχιακό στην Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων 4 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Σχολή Αρχιτεκτονικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Διοίκηση Αειφορίας (EIASM) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Σχολή Αρχιτεκτονικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Διοίκηση Αειφορίας (EIASM) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Master of Banking, Investment and Finance - Mεταπτυχιακό στα Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά 4 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Master of Banking, Investment and Finance - Mεταπτυχιακό στα Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά 4 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Mεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) 4 εξάμηνα με δίδακτρα 1. MBA στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση
2. MBA στην Τουριστική Διοίκηση
3. MBA στη Διαχείριση Ακινήτων
4. MBA στη Διαχείριση Κατασκευαστικών Έργων
5. Γενική Διοίκηση
Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Mεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) 4 εξάμηνα με δίδακτρα 1. MBA στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση
2. MBA στην Τουριστική Διοίκηση
3. MBA στη Διαχείριση Ακινήτων
4. MBA στη Διαχείριση Κατασκευαστικών Έργων
5. Γενική Διοίκηση Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Mεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στη Ναυτιλία 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Mεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στη Ναυτιλία 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Mεταπτυχιακό στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Mεταπτυχιακό στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Mεταπτυχιακό στη Λογιστική και Χρηματοοικονομικά 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Mεταπτυχιακό στη Λογιστική και Χρηματοοικονομικά 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση (MPA) 4 εξάμηνα με δίδακτρα 1. Γενική Διοίκηση
2. Εκπαιδευτική Διοίκηση
3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας
Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση (MPA) 4 εξάμηνα με δίδακτρα 1. Γενική Διοίκηση
2. Εκπαιδευτική Διοίκηση
3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Σχολή Επιστημών Υγείας Εκπαιδευτική Ψυχολογία 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Σχολή Επιστημών Υγείας Εκπαιδευτική Ψυχολογία 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Σχολή Επιστημών Υγείας Συμβουλευτική Ψυχολογία 3 έτη με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Σχολή Επιστημών Υγείας Συμβουλευτική Ψυχολογία 3 έτη με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Σχολή Νομικής και Κοινωνικών Επιστημών Μεταπτυχιακό στην Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση 2 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Σχολή Νομικής και Κοινωνικών Επιστημών Μεταπτυχιακό στην Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση 2 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Σχολή Νομικής και Κοινωνικών Επιστημών Μεταπτυχιακό στην Ιστορία 3 εξάμηνα με δίδακτρα 1. Γενική Ιστορία
2. Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία
3. Οικονομική Ιστορία
4. Πολιτική και Διπλωματική Ιστορία
5. Ιστορία του Πολιτισμού
6. Ιστορία Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής Λογοτεχνίας
Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Σχολή Νομικής και Κοινωνικών Επιστημών Μεταπτυχιακό στην Ιστορία 3 εξάμηνα με δίδακτρα 1. Γενική Ιστορία
2. Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία
3. Οικονομική Ιστορία
4. Πολιτική και Διπλωματική Ιστορία
5. Ιστορία του Πολιτισμού
6. Ιστορία Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής Λογοτεχνίας Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Σχολή Νομικής και Κοινωνικών Επιστημών Μεταπτυχιακό στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων (LLM) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Σχολή Νομικής και Κοινωνικών Επιστημών Μεταπτυχιακό στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων (LLM) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Τμήμα Αρχιτεκτονικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστήμων Μεταπτυχιακό Χώρος και Εταιρική Ταυτότητα (MSc in Space and Brand Identity) (Εξ Αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Τμήμα Αρχιτεκτονικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστήμων Μεταπτυχιακό Χώρος και Εταιρική Ταυτότητα (MSc in Space and Brand Identity) (Εξ Αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοικονομικών του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου σε συνεργασία με το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Mεταπτυχιακό στην Εγκληματολογική Λογιστική (MSc in Forensic Accounting) (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοικονομικών του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου σε συνεργασία με το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Mεταπτυχιακό στην Εγκληματολογική Λογιστική (MSc in Forensic Accounting) (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Ψυχολογίας Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Ψυχολογίας Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Πατρών Erasmus Mundus Master in Biomedical Engineering (EMMBIOME) 4 εξάμηνα 6000 ευρώ 25/03/23 Πανεπιστήμιο Πατρών Erasmus Mundus Master in Biomedical Engineering (EMMBIOME) 4 εξάμηνα 6000 ευρώ 25/03/23
Πανεπιστήμιο Πατρών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός: Μεσογειακά μέλλοντα - Πράσινη συμφωνία 1 έτος 5000 ευρώ Έληξε 31/10/22 Πανεπιστήμιο Πατρών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός: Μεσογειακά μέλλοντα - Πράσινη συμφωνία 1 έτος 5000 ευρώ Έληξε 31/10/22
Πανεπιστήμιο Πατρών Βιολογίας Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα και Εφαρμογές (Master in Biological Sciences: Research and Applications) 3 εξάμηνα Δωρεάν 1. Βιολογική Τεχνολογία
2. Εφαρμοσμένη Οικολογία – Διαχείριση Οικοσυστημάτων και Βιολογικών Πόρων
Έληξε 09/09/22 Πανεπιστήμιο Πατρών Βιολογίας Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα και Εφαρμογές (Master in Biological Sciences: Research and Applications) 3 εξάμηνα Δωρεάν 1. Βιολογική Τεχνολογία
2. Εφαρμοσμένη Οικολογία – Διαχείριση Οικοσυστημάτων και Βιολογικών Πόρων Έληξε 09/09/22
Πανεπιστήμιο Πατρών Βιολογίας Εφαρμοσμένη Οικολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος (Master in Applied Ecology & Environmental Management) 3 εξάμηνα Δωρεάν Πανεπιστήμιο Πατρών Βιολογίας Εφαρμοσμένη Οικολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος (Master in Applied Ecology & Environmental Management) 3 εξάμηνα Δωρεάν
Πανεπιστήμιο Πατρών Γεωλογίας Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον 3 εξάμηνα Δωρεάν 1. Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία και Γεωφυσική
2. Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων στις Γεωεπιστήμες
3. Ορυκτές Ύλες – Περιβάλλον
Έληξε 30/09/22 Πανεπιστήμιο Πατρών Γεωλογίας Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον 3 εξάμηνα Δωρεάν 1. Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία και Γεωφυσική
2. Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων στις Γεωεπιστήμες
3. Ορυκτές Ύλες – Περιβάλλον Έληξε 30/09/22
Πανεπιστήμιο Πατρών Γεωλογίας, Βιολογίας, Επιστήμης των Υλικών, Μαθηματικών, Φυσικής και Χημείας Περιβαλλοντικές Επιστήμες 4 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 30/09/22 Πανεπιστήμιο Πατρών Γεωλογίας, Βιολογίας, Επιστήμης των Υλικών, Μαθηματικών, Φυσικής και Χημείας Περιβαλλοντικές Επιστήμες 4 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 30/09/22
Πανεπιστήμιο Πατρών Γεωολογίας και Βιολογίας Ωκεανογραφία - Εξερεύνηση, αποτύπωση και διαχείριση θαλάσσιου περιβάλλοντος 3 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 30/09/22 Πανεπιστήμιο Πατρών Γεωολογίας και Βιολογίας Ωκεανογραφία - Εξερεύνηση, αποτύπωση και διαχείριση θαλάσσιου περιβάλλοντος 3 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 30/09/22
Πανεπιστήμιο Πατρών Διοίκησης Επιχειρήσεων Διοίκηση Επιχειρήσεων-Master in Business Administration (M.B.A.) 3 εξάμηνα Δωρεάν 1. Μάνατζμεντ
2. Μάρκετινγκ
3. Διεθνή Επιχειρηματικότητα
Έληξε 15/07/22 Πανεπιστήμιο Πατρών Διοίκησης Επιχειρήσεων Διοίκηση Επιχειρήσεων-Master in Business Administration (M.B.A.) 3 εξάμηνα Δωρεάν 1. Μάνατζμεντ
2. Μάρκετινγκ
3. Διεθνή Επιχειρηματικότητα Έληξε 15/07/22
Πανεπιστήμιο Πατρών Διοίκησης Επιχειρήσεων Λογιστική στο Σύγχρονο Περιβάλλον Διοίκησης 2-4 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 08/07/22 Πανεπιστήμιο Πατρών Διοίκησης Επιχειρήσεων Λογιστική στο Σύγχρονο Περιβάλλον Διοίκησης 2-4 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 08/07/22
Πανεπιστήμιο Πατρών Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων MBA (MBA Food Business Management) 3 εξάμηνα 3250 ευρώ Έληξε 02/09/22 Πανεπιστήμιο Πατρών Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων MBA (MBA Food Business Management) 3 εξάμηνα 3250 ευρώ Έληξε 02/09/22
Πανεπιστήμιο Πατρών Διοίκησης Τουρισμού και Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων 3 εξάμηνα 3000 ευρώ α) Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών
β) Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
Έληξε 15/09/22 Πανεπιστήμιο Πατρών Διοίκησης Τουρισμού και Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων 3 εξάμηνα 3000 ευρώ α) Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών
β) Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων Έληξε 15/09/22
Πανεπιστήμιο Πατρών Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Διοίκηση Εκπαίδευσης (Education Management) 3 εξάμηνα 3400 ευρώ Έληξε 10/09/22 Πανεπιστήμιο Πατρών Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Διοίκηση Εκπαίδευσης (Education Management) 3 εξάμηνα 3400 ευρώ Έληξε 10/09/22
Πανεπιστήμιο Πατρών Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Ψηφιακή Καινοτομία και Διοίκηση 3 εξάμηνα 3500 ευρώ 1. Ψηφιακό μάρκετινγκ (Digital Marketing)
2. Ψηφιακή Διακυβέρνηση (e- Government)
Έληξε 15/09/22 Πανεπιστήμιο Πατρών Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Ψηφιακή Καινοτομία και Διοίκηση 3 εξάμηνα 3500 ευρώ 1. Ψηφιακό μάρκετινγκ (Digital Marketing)
2. Ψηφιακή Διακυβέρνηση (e- Government) Έληξε 15/09/22
Πανεπιστήμιο Πατρών Επιστήμης των Υλικών Επιστήμη των Υλικών 4 εξάμηνα Δωρεάν 1. Προηγμένα Λειτουργικά Υλικά
2. Υπολογιστική Επιστήμη των Υλικών
Έληξε 16/09/22 Πανεπιστήμιο Πατρών Επιστήμης των Υλικών Επιστήμη των Υλικών 4 εξάμηνα Δωρεάν 1. Προηγμένα Λειτουργικά Υλικά
2. Υπολογιστική Επιστήμη των Υλικών Έληξε 16/09/22
Πανεπιστήμιο Πατρών Επιστήμης των Υλικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Εφαρμοσμένη Οπτοηλεκτρονική 3 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 23/09/22 Πανεπιστήμιο Πατρών Επιστήμης των Υλικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Εφαρμοσμένη Οπτοηλεκτρονική 3 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 23/09/22
Πανεπιστήμιο Πατρών Επιστήμης των Υλικών και Χημείας Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών και Σύνθετων Υλικών 3 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 19/09/22 Πανεπιστήμιο Πατρών Επιστήμης των Υλικών και Χημείας Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών και Σύνθετων Υλικών 3 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 19/09/22
Πανεπιστήμιο Πατρών Επιστημών της Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Επιστήμες της Εκπαίδευσης 4 εξάμηνα Δωρεάν 1. Διδακτική των Θετικών Επιστημών: Διδακτικές διαδικασίες, Εκπαιδευτικά προγράμματα, Αξιολόγηση και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών
στην Εκπαίδευση
2. Κοινωνική Θεωρία, Πολιτική και Πρακτικές στην Εκπαίδευση
3. Λόγος, Τέχνη και Πολιτισμός στην Εκπαίδευση
Έληξε 06/08/21 Πανεπιστήμιο Πατρών Επιστημών της Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Επιστήμες της Εκπαίδευσης 4 εξάμηνα Δωρεάν 1. Διδακτική των Θετικών Επιστημών: Διδακτικές διαδικασίες, Εκπαιδευτικά προγράμματα, Αξιολόγηση και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών
στην Εκπαίδευση
2. Κοινωνική Θεωρία, Πολιτική και Πρακτικές στην Εκπαίδευση
3. Λόγος, Τέχνη και Πολιτισμός στην Εκπαίδευση Έληξε 06/08/21
Πανεπιστήμιο Πατρών Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας Επιστήμες της Εκπαίδευσης (Master in Education) 3 εξάμηνα 2700 ευρώ 1. Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες Παιδιών και Εφήβων: Μαθησιακές Ικανότητες και Μαθησιακές Δυσκολίες
2. Κοινωνική ανισότητα, ετερότητα και η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα
3. Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών: Γλωσσικοί και επιστημονικοί γραμματισμοί
Έληξε 15/09/22 Πανεπιστήμιο Πατρών Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας Επιστήμες της Εκπαίδευσης (Master in Education) 3 εξάμηνα 2700 ευρώ 1. Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες Παιδιών και Εφήβων: Μαθησιακές Ικανότητες και Μαθησιακές Δυσκολίες
2. Κοινωνική ανισότητα, ετερότητα και η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα
3. Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών: Γλωσσικοί και επιστημονικοί γραμματισμοί Έληξε 15/09/22
Πανεπιστήμιο Πατρών Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων, Εξαρτήσεις και Νέες Τεχνολογίες 3 εξάμηνα 2400 ευρώ Έληξε 31/08/22 Πανεπιστήμιο Πατρών Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων, Εξαρτήσεις και Νέες Τεχνολογίες 3 εξάμηνα 2400 ευρώ Έληξε 31/08/22
Πανεπιστήμιο Πατρών Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διοίκησης Τουρισμού Εκπαιδευτική Ηγεσία (MSc in Educational Leadership) 3 εξάμηνα 3200 ευρώ Έληξε 25/09/22 Πανεπιστήμιο Πατρών Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διοίκησης Τουρισμού Εκπαιδευτική Ηγεσία (MSc in Educational Leadership) 3 εξάμηνα 3200 ευρώ Έληξε 25/09/22
Πανεπιστήμιο Πατρών Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, Λογοθεραπείας και Ιατρικής Αγωγή Υγείας (Health Education) 2 εξάμηνα 2000 ευρώ Έληξε 31/01/23 Πανεπιστήμιο Πατρών Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, Λογοθεραπείας και Ιατρικής Αγωγή Υγείας (Health Education) 2 εξάμηνα 2000 ευρώ Έληξε 31/01/23
Πανεπιστήμιο Πατρών Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη 3 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 25/09/22 Πανεπιστήμιο Πατρών Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη 3 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 25/09/22
Πανεπιστήμιο Πατρών Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια – Sustainable Fisheries, Aquaculture 3 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 30/09/22 Πανεπιστήμιο Πατρών Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια – Sustainable Fisheries, Aquaculture 3 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 30/09/22
Πανεπιστήμιο Πατρών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΗΜΤΥ) και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΜΗΥΠ) Masters Program in Human-Computer Interaction (Αλληλεπίδραση Ανθρώπου - Υπολογιστή) 3 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 31/08/22 Πανεπιστήμιο Πατρών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΗΜΤΥ) και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΜΗΥΠ) Masters Program in Human-Computer Interaction (Αλληλεπίδραση Ανθρώπου - Υπολογιστή) 3 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 31/08/22
Πανεπιστήμιο Πατρών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών και Φυσικής Πράσινη Ηλεκτρική Ενέργεια: Ευφυείς Τεχνολογίες και Στρατηγικές Διαχείρισης 3 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 12/09/22 Πανεπιστήμιο Πατρών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών και Φυσικής Πράσινη Ηλεκτρική Ενέργεια: Ευφυείς Τεχνολογίες και Στρατηγικές Διαχείρισης 3 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 12/09/22
Πανεπιστήμιο Πατρών Θεατρικών Σπουδών Ειδικές προσεγγίσεις στις παραστατικές τέχνες και τον κινηματογράφο (ιστορία, θεωρία, πολιτικές της ταυτότητας) 4 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 15/09/22 Πανεπιστήμιο Πατρών Θεατρικών Σπουδών Ειδικές προσεγγίσεις στις παραστατικές τέχνες και τον κινηματογράφο (ιστορία, θεωρία, πολιτικές της ταυτότητας) 4 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 15/09/22
Πανεπιστήμιο Πατρών Θεατρικών Σπουδών Το αρχαίο ελληνικό θέατρο και η πρόσληψή του 4 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 15/09/22 Πανεπιστήμιο Πατρών Θεατρικών Σπουδών Το αρχαίο ελληνικό θέατρο και η πρόσληψή του 4 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 15/09/22
Πανεπιστήμιο Πατρών Ιατρικής Βιοϊατρικές Επιστήμες 4 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 23/09/22 Πανεπιστήμιο Πατρών Ιατρικής Βιοϊατρικές Επιστήμες 4 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 23/09/22
Πανεπιστήμιο Πατρών Ιατρικής Δημόσια Υγεία - Public Health 3 Εξάμηνα 2400 ευρώ 1. Υγεία και Περιβάλλον
2. Προληπτική και Κοινωνική Ιατρική
Έληξε 31/01/23 Πανεπιστήμιο Πατρών Ιατρικής Δημόσια Υγεία - Public Health 3 Εξάμηνα 2400 ευρώ 1. Υγεία και Περιβάλλον
2. Προληπτική και Κοινωνική Ιατρική Έληξε 31/01/23
Πανεπιστήμιο Πατρών Ιατρικής και Φαρμακευτικής Εξατομικευμένη Ιατρική – Personalized Medicine 2 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 14/09/22 Πανεπιστήμιο Πατρών Ιατρικής και Φαρμακευτικής Εξατομικευμένη Ιατρική – Personalized Medicine 2 εξάμηνα 3000 ευρώ Έληξε 14/09/22
Πανεπιστήμιο Πατρών Ιατρικής και Φυσικής Ιατρική Φυσική - Ακτινοφυσική 3 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 16/09/22 Πανεπιστήμιο Πατρών Ιατρικής και Φυσικής Ιατρική Φυσική - Ακτινοφυσική 3 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 16/09/22
Πανεπιστήμιο Πατρών Ιατρικής, Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής και Φαρμακευτικής International MSc Bioinformatics for Health Sciences 3 εξάμηνα 1800 ευρώ Πανεπιστήμιο Πατρών Ιατρικής, Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής και Φαρμακευτικής International MSc Bioinformatics for Health Sciences 3 εξάμηνα 1800 ευρώ
Πανεπιστήμιο Πατρών Ιατρικής, Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Φαρμακευτικής και Βιολογίας Πληροφορική Επιστημών Ζωής 3 εξάμηνα Δωρεάν 1. Βιοπληροφορική
2. Ιατρική Πληροφορική
Έληξε 20/09/22 Πανεπιστήμιο Πατρών Ιατρικής, Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Φαρμακευτικής και Βιολογίας Πληροφορική Επιστημών Ζωής 3 εξάμηνα Δωρεάν 1. Βιοπληροφορική
2. Ιατρική Πληροφορική Έληξε 20/09/22
Πανεπιστήμιο Πατρών Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών και Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Msc Cell and Gene Therapies: from bench to bedside and Good Manufacturing Practices 2 εξάμηνα 4000 ευρώ Έληξε 26/09/22 Πανεπιστήμιο Πατρών Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών και Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Msc Cell and Gene Therapies: from bench to bedside and Good Manufacturing Practices 2 εξάμηνα 4000 ευρώ Έληξε 26/09/22
Πανεπιστήμιο Πατρών Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών και Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας 3 εξάμηνα 5000 ευρώ Έληξε 09/09/21 Πανεπιστήμιο Πατρών Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών και Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας 3 εξάμηνα 5000 ευρώ Έληξε 09/09/21
Πανεπιστήμιο Πατρών Ιστορίας - Αρχαιολογίας Σύγχρονες Προσεγγίσεις στην Ιστορία και την Αρχαιολογία των πόλεων 4 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 22/07/22 Πανεπιστήμιο Πατρών Ιστορίας - Αρχαιολογίας Σύγχρονες Προσεγγίσεις στην Ιστορία και την Αρχαιολογία των πόλεων 4 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 22/07/22
Πανεπιστήμιο Πατρών Λογοθεραπείας, Νοσηλευτικής και Φυσικοθεραπείας Επιστήμες Αποκατάστασης (Rehabilitation Sciences) 3 εξάμηνα 1800 ευρώ 1. Λογοθεραπεία
2. Νοσηλευτική
3. Φυσικοθεραπεία
Έληξε 31/12/22 Πανεπιστήμιο Πατρών Λογοθεραπείας, Νοσηλευτικής και Φυσικοθεραπείας Επιστήμες Αποκατάστασης (Rehabilitation Sciences) 3 εξάμηνα 1800 ευρώ 1. Λογοθεραπεία
2. Νοσηλευτική
3. Φυσικοθεραπεία Έληξε 31/12/22
Πανεπιστήμιο Πατρών Μαθηματικών Θεωρητικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (ΘΕΜΑ) (Master in Theoretical and Applied Mathematics, ThAMa) 2 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 16/09/22 Πανεπιστήμιο Πατρών Μαθηματικών Θεωρητικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (ΘΕΜΑ) (Master in Theoretical and Applied Mathematics, ThAMa) 2 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 16/09/22
Πανεπιστήμιο Πατρών Μαθηματικών Υπολογιστική και Στατιστική Αναλυτική στην Επιστήμη των Δεδομένων (Master in Computational and Statistical Data Analytics, MCDΑ) 3 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 19/09/22 Πανεπιστήμιο Πατρών Μαθηματικών Υπολογιστική και Στατιστική Αναλυτική στην Επιστήμη των Δεδομένων (Master in Computational and Statistical Data Analytics, MCDΑ) 3 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 19/09/22
Πανεπιστήμιο Πατρών Μαθηματικών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Υπολογιστική Δεδομένων και Αποφάσεων (MSc in Data Driven Computing and Decision Making, DDCDM) 3 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 11/09/22 Πανεπιστήμιο Πατρών Μαθηματικών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Υπολογιστική Δεδομένων και Αποφάσεων (MSc in Data Driven Computing and Decision Making, DDCDM) 3 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 11/09/22
Πανεπιστήμιο Πατρών Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού και Λογισμικού 3 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 13/09/22 Πανεπιστήμιο Πατρών Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού και Λογισμικού 3 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 13/09/22
Πανεπιστήμιο Πατρών Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών και Μηχανικών και Αεροναυπηγών Μηχανικών Συστήματα Επεξεργασίας Πληροφορίας και Μηχανική Νοημοσύνη 3 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 15/09/22 Πανεπιστήμιο Πατρών Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών και Μηχανικών και Αεροναυπηγών Μηχανικών Συστήματα Επεξεργασίας Πληροφορίας και Μηχανική Νοημοσύνη 3 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 15/09/22
Πανεπιστήμιο Πατρών Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Προηγμένες Τεχνολογίες Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού – Advanced Technologies in Mechanical and Aeronautical Engineering 2 εξάμηνα Δωρεάν 1. Σχεδιασμός και Παραγωγή
2. Ενεργειακά Συστήματα
3. Υπολογιστική - Πειραματική Μηχανική και Προηγμένα Υλικά
Έληξε 29/07/22 Πανεπιστήμιο Πατρών Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Προηγμένες Τεχνολογίες Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού – Advanced Technologies in Mechanical and Aeronautical Engineering 2 εξάμηνα Δωρεάν 1. Σχεδιασμός και Παραγωγή
2. Ενεργειακά Συστήματα
3. Υπολογιστική - Πειραματική Μηχανική και Προηγμένα Υλικά Έληξε 29/07/22
Πανεπιστήμιο Πατρών Οικονομικών Επιστημών Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων 2 εξάμηνα 3300 ευρώ Έληξε 31/08/22 Πανεπιστήμιο Πατρών Οικονομικών Επιστημών Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων 2 εξάμηνα 3300 ευρώ Έληξε 31/08/22
Πανεπιστήμιο Πατρών Πολιτικών Μηχανικών Σχεδιασμός Ανθεκτικών, Βιώσιμων και Ευφυών Υποδομών 2 εξάμηνα Δωρεάν 1. Υλικά, Κατασκευές και Γεωτεχνικά Έργα Υψηλής Επιτελεστικότητας
2. Υδραυλική και Περιβαλλοντική Μηχανική για Βιώσιμες Υποδομές
3. Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων
Έληξε 20/06/22 Πανεπιστήμιο Πατρών Πολιτικών Μηχανικών Σχεδιασμός Ανθεκτικών, Βιώσιμων και Ευφυών Υποδομών 2 εξάμηνα Δωρεάν 1. Υλικά, Κατασκευές και Γεωτεχνικά Έργα Υψηλής Επιτελεστικότητας
2. Υδραυλική και Περιβαλλοντική Μηχανική για Βιώσιμες Υποδομές
3. Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων Έληξε 20/06/22
Πανεπιστήμιο Πατρών Φαρμακευτικής Ανακάλυψη και Ανάπτυξη Φαρμάκων 3 εξάμηνα Δωρεάν 1. Φαρμακευτική Χημεία - Φυσικά Προϊόντα
2. Βιομηχανική Φαρμακευτική
3. Μοριακή Φαρμακολογία και Βιοτεχνολογία
Έληξε 02/09/22 Πανεπιστήμιο Πατρών Φαρμακευτικής Ανακάλυψη και Ανάπτυξη Φαρμάκων 3 εξάμηνα Δωρεάν 1. Φαρμακευτική Χημεία - Φυσικά Προϊόντα
2. Βιομηχανική Φαρμακευτική
3. Μοριακή Φαρμακολογία και Βιοτεχνολογία Έληξε 02/09/22
Πανεπιστήμιο Πατρών Φαρμακευτικής Κοσμητολογία - Παρασκευή και Αξιολόγηση Καλλυντικών Προϊόντων 3 εξάμηνα 1800 ευρώ Έληξε 02/09/22 Πανεπιστήμιο Πατρών Φαρμακευτικής Κοσμητολογία - Παρασκευή και Αξιολόγηση Καλλυντικών Προϊόντων 3 εξάμηνα 1800 ευρώ Έληξε 02/09/22
Πανεπιστήμιο Πατρών Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο των Παρισίων Paris Descartes (Γαλλία), το Πανεπιστήμιο του Ανγκέρς (Angers) (Γαλλία) και το Πανεπιστήμιο της Παβία (Pavia) (Ιταλία) EMJMD NANOMED: Nanomedicines for Drug Delivery (Νανοφάρμακα για την χορήγηση φαρμάκων) 4 εξάμηνα 4500 ευρώ Έληξε 15/01/23 Πανεπιστήμιο Πατρών Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο των Παρισίων Paris Descartes (Γαλλία), το Πανεπιστήμιο του Ανγκέρς (Angers) (Γαλλία) και το Πανεπιστήμιο της Παβία (Pavia) (Ιταλία) EMJMD NANOMED: Nanomedicines for Drug Delivery (Νανοφάρμακα για την χορήγηση φαρμάκων) 4 εξάμηνα 4500 ευρώ Έληξε 15/01/23
Πανεπιστήμιο Πατρών Φιλολογίας Γλωσσολογία: γλώσσα και επικοινωνία 4 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 04/10/22 Πανεπιστήμιο Πατρών Φιλολογίας Γλωσσολογία: γλώσσα και επικοινωνία 4 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 04/10/22
Πανεπιστήμιο Πατρών Φιλολογίας Σπουδές στην κλασική, βυζαντινή και νεοελληνική γραμματεία 4 εξάμηνα 1500 ευρώ 1. Κλασικές Σπουδές
2. Βυζαντινή Φιλολογία
3. Νεοελληνική Φιλολογία
Έληξε 05/10/22 Πανεπιστήμιο Πατρών Φιλολογίας Σπουδές στην κλασική, βυζαντινή και νεοελληνική γραμματεία 4 εξάμηνα 1500 ευρώ 1. Κλασικές Σπουδές
2. Βυζαντινή Φιλολογία
3. Νεοελληνική Φιλολογία Έληξε 05/10/22
Πανεπιστήμιο Πατρών Φιλοσοφίας Θεωρητική και Πρακτική Φιλοσοφία 4 εξάμηνα Δωρεάν 1. Γνωσιοθεωρία και Μεταφυσική
2. Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία
Έληξε 31/08/21 Πανεπιστήμιο Πατρών Φιλοσοφίας Θεωρητική και Πρακτική Φιλοσοφία 4 εξάμηνα Δωρεάν 1. Γνωσιοθεωρία και Μεταφυσική
2. Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία Έληξε 31/08/21
Πανεπιστήμιο Πατρών Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ, Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του ΑΠΘ & Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεργασία με το School of History and Culture του Southwest University (Chongqing, China) Greek and Chinese Civilizations. A comparative approach 4 εξάμηνα 4000 ευρώ Δέχεται Αιτήσεις Πανεπιστήμιο Πατρών Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ, Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του ΑΠΘ & Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεργασία με το School of History and Culture του Southwest University (Chongqing, China) Greek and Chinese Civilizations. A comparative approach 4 εξάμηνα 4000 ευρώ Δέχεται Αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Πατρών Φυσικής Εφαρμογές της Φυσικής στην Ατμόσφαιρα και στην Ηλεκτρονική 3 εξάμηνα Δωρεάν 1. Ηλεκτρονική - Κυκλώματα και Συστήματα (Electronics - Circuits and Systems)
2. Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας (Electronics and Information Processing)
3. Εφαρμοσμένη Μετεωρολογία και Φυσική Περιβάλλοντος (Applied Meteorology and Environmental Physics)
Έληξε 09/09/22 Πανεπιστήμιο Πατρών Φυσικής Εφαρμογές της Φυσικής στην Ατμόσφαιρα και στην Ηλεκτρονική 3 εξάμηνα Δωρεάν 1. Ηλεκτρονική - Κυκλώματα και Συστήματα (Electronics - Circuits and Systems)
2. Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας (Electronics and Information Processing)
3. Εφαρμοσμένη Μετεωρολογία και Φυσική Περιβάλλοντος (Applied Meteorology and Environmental Physics) Έληξε 09/09/22
Πανεπιστήμιο Πατρών Φυσικής Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική 3 εξάμηνα Δωρεάν 1. Θεωρητική, Υπολογιστική Φυσική και Αστροφυσική (Theoretical, Computational Physics, Astrophysics)
2. Φυσική και Τεχνολογία Υλικών - Φωτονική (Materials Physics and Technology - Photonics)
Έληξε 09/09/22 Πανεπιστήμιο Πατρών Φυσικής Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική 3 εξάμηνα Δωρεάν 1. Θεωρητική, Υπολογιστική Φυσική και Αστροφυσική (Theoretical, Computational Physics, Astrophysics)
2. Φυσική και Τεχνολογία Υλικών - Φωτονική (Materials Physics and Technology - Photonics) Έληξε 09/09/22
Πανεπιστήμιο Πατρών Φυσικοθεραπείας Θεραπευτική Άσκηση (Therapeutic Exercise) 3 εξάμηνα 2700 ευρώ Έληξε 30/05/22 Πανεπιστήμιο Πατρών Φυσικοθεραπείας Θεραπευτική Άσκηση (Therapeutic Exercise) 3 εξάμηνα 2700 ευρώ Έληξε 30/05/22
Πανεπιστήμιο Πατρών Χημείας Χημεία 3 εξάμηνα Δωρεάν 1. Χημεία και Τεχνολογία Υλικών με Εφαρμογές στη Βιομηχανία, την Ενέργεια και το Περιβάλλον
2. Αναλυτική Χημεία και Νανοτεχνολογία
Έληξε 17/02/23 Πανεπιστήμιο Πατρών Χημείας Χημεία 3 εξάμηνα Δωρεάν 1. Χημεία και Τεχνολογία Υλικών με Εφαρμογές στη Βιομηχανία, την Ενέργεια και το Περιβάλλον
2. Αναλυτική Χημεία και Νανοτεχνολογία Έληξε 17/02/23
Πανεπιστήμιο Πατρών Χημείας και Ιατρικής Ιατρική Χημεία και Χημική Βιολογία 3 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 23/09/22 Πανεπιστήμιο Πατρών Χημείας και Ιατρικής Ιατρική Χημεία και Χημική Βιολογία 3 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 23/09/22
Πανεπιστήμιο Πατρών Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών και του Ινστιτούτου Βιοεπιστημών και Εφαρμογών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Εφαρμοσμένη Βιοχημεία: Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών προϊόντων 3 εξάμηνα 1500 ευρώ Έληξε 22/09/22 Πανεπιστήμιο Πατρών Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών και του Ινστιτούτου Βιοεπιστημών και Εφαρμογών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Εφαρμοσμένη Βιοχημεία: Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών προϊόντων 3 εξάμηνα 1500 ευρώ Έληξε 22/09/22
Πανεπιστήμιο Πατρών Χημικών Μηχανικών Προηγμένες Εφαρμογές στη Χημική Μηχανική (Master in Advanced Applications in Chemical Engineering) 3 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 20/11/19 Πανεπιστήμιο Πατρών Χημικών Μηχανικών Προηγμένες Εφαρμογές στη Χημική Μηχανική (Master in Advanced Applications in Chemical Engineering) 3 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 20/11/19
Πανεπιστήμιο Πειραιώς Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία (Industrial Management and Technology) 3 εξάμηνα 5800 ευρώ 1. Διοίκηση Logistics (Logistics Management)
2. Διαχείριση Ενέργειας και Περιβάλλοντος (Energy and Environmental Management)
3. Διοίκηση Έργων και Ανάπτυξη Προϊόντων (Project Management & Product Development)
30/06/23 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία (Industrial Management and Technology) 3 εξάμηνα 5800 ευρώ 1. Διοίκηση Logistics (Logistics Management)
2. Διαχείριση Ενέργειας και Περιβάλλοντος (Energy and Environmental Management)
3. Διοίκηση Έργων και Ανάπτυξη Προϊόντων (Project Management & Product Development) 30/06/23
Πανεπιστήμιο Πειραιώς Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών American Studies: Politics, Strategy and Economics (Αμερικανικές Σπουδές: Πολιτική, Στρατηγική και Οικονομία) 1-1,5 έτος 5000 ευρώ Έληξε 23/09/22 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών American Studies: Politics, Strategy and Economics (Αμερικανικές Σπουδές: Πολιτική, Στρατηγική και Οικονομία) 1-1,5 έτος 5000 ευρώ Έληξε 23/09/22
Πανεπιστήμιο Πειραιώς Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών MSc in Energy: Strategy, Law & Economics (Ενέργεια: Στρατηγική Δίκαιο και Οικονομία) 1-1,5 έτος 5000 ευρώ Έληξε 05/09/22 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών MSc in Energy: Strategy, Law & Economics (Ενέργεια: Στρατηγική Δίκαιο και Οικονομία) 1-1,5 έτος 5000 ευρώ Έληξε 05/09/22
Πανεπιστήμιο Πειραιώς Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, την Κατάρτιση και την Έρευνα (Master in International and European Policies on Education, Training and Research) 1-1,5 έτος 4500 ευρώ Έληξε 16/06/21 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, την Κατάρτιση και την Έρευνα (Master in International and European Policies on Education, Training and Research) 1-1,5 έτος 4500 ευρώ Έληξε 16/06/21
Πανεπιστήμιο Πειραιώς Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές (ΜSc in International and European Studies) 1-1,5 έτος 5000 ευρώ Έληξε 27/09/22 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές (ΜSc in International and European Studies) 1-1,5 έτος 5000 ευρώ Έληξε 27/09/22
Πανεπιστήμιο Πειραιώς Ναυτιλιακών Σπουδών Sustainability and Quality in Marine Industry (Βιωσιμότητα και Ποιότητα στη Θαλάσσια Βιομηχανία) 1 έτος 5000 ευρώ 1. Blue Growth (Γαλάζια Ανάπτυξη)
2. Quality in Shipping (Ποιότητα στη Ναυτιλία)
30/04/23 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Ναυτιλιακών Σπουδών Sustainability and Quality in Marine Industry (Βιωσιμότητα και Ποιότητα στη Θαλάσσια Βιομηχανία) 1 έτος 5000 ευρώ 1. Blue Growth (Γαλάζια Ανάπτυξη)
2. Quality in Shipping (Ποιότητα στη Ναυτιλία) 30/04/23
Πανεπιστήμιο Πειραιώς Ναυτιλιακών Σπουδών Διαχείριση Λιμένων και Παράκτια Οικονομία 2-4 εξάμηνα 5000 ευρώ 31/08/23 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Ναυτιλιακών Σπουδών Διαχείριση Λιμένων και Παράκτια Οικονομία 2-4 εξάμηνα 5000 ευρώ 31/08/23
Πανεπιστήμιο Πειραιώς Ναυτιλιακών Σπουδών Μ.Sc. in Shipping Management (Ναυτιλιακή Διοικητική) 1 έτος 7000 ευρώ 30/04/23 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Ναυτιλιακών Σπουδών Μ.Sc. in Shipping Management (Ναυτιλιακή Διοικητική) 1 έτος 7000 ευρώ 30/04/23
Πανεπιστήμιο Πειραιώς Ναυτιλιακών Σπουδών Ναυτιλία (MSc. in Shipping) 3-5 εξάμηνα 6900 ευρώ Έληξε 15/07/22 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Ναυτιλιακών Σπουδών Ναυτιλία (MSc. in Shipping) 3-5 εξάμηνα 6900 ευρώ Έληξε 15/07/22
Πανεπιστήμιο Πειραιώς Οικονομικής Επιστήμης Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη (MSc in Bioeconomy, Circular Economy and Sustainable Development) 3-4 εξάμηνα 5400 ευρώ Έληξε 10/09/22 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Οικονομικής Επιστήμης Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη (MSc in Bioeconomy, Circular Economy and Sustainable Development) 3-4 εξάμηνα 5400 ευρώ Έληξε 10/09/22
Πανεπιστήμιο Πειραιώς Οικονομικής Επιστήμης Εφαρμοσμένη Δημόσια Οικονομική και Πολιτική 3 εξάμηνα 3600 ευρώ 1. Διοίκησης
2. Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης
Έληξε 20/09/22 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Οικονομικής Επιστήμης Εφαρμοσμένη Δημόσια Οικονομική και Πολιτική 3 εξάμηνα 3600 ευρώ 1. Διοίκησης
2. Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης Έληξε 20/09/22
Πανεπιστήμιο Πειραιώς Οικονομικής Επιστήμης Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας 3 εξάμηνα 6000 ευρώ Έληξε 12/09/22 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Οικονομικής Επιστήμης Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας 3 εξάμηνα 6000 ευρώ Έληξε 12/09/22
Πανεπιστήμιο Πειραιώς Οικονομικής Επιστήμης Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική 4 εξάμηνα 6.500 ευρώ 08/05/23 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Οικονομικής Επιστήμης Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική 4 εξάμηνα 6.500 ευρώ 08/05/23
Πανεπιστήμιο Πειραιώς Οικονομικής Επιστήμης Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων 3-5 εξάμηνα 3500 ευρώ Έληξε 07/09/22 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Οικονομικής Επιστήμης Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων 3-5 εξάμηνα 3500 ευρώ Έληξε 07/09/22
Πανεπιστήμιο Πειραιώς Οικονομικής Επιστήμης, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Δίκαιο και Οικονομία (Master in Law and Economics) 3 εξάμηνα 6000 ευρώ 08/05/23 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Οικονομικής Επιστήμης, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Δίκαιο και Οικονομία (Master in Law and Economics) 3 εξάμηνα 6000 ευρώ 08/05/23
Πανεπιστήμιο Πειραιώς Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master in Business Administration) (MBA) 3 εξάμηνα 6900 ευρώ 1. Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
2. Λογιστική και Χρηματοοικονομική
3. Μάρκετινγκ
08/05/23 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master in Business Administration) (MBA) 3 εξάμηνα 6900 ευρώ 1. Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
2. Λογιστική και Χρηματοοικονομική
3. Μάρκετινγκ 08/05/23
Πανεπιστήμιο Πειραιώς Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA) 4 εξάμηνα 8800 ευρώ 08/05/23 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA) 4 εξάμηνα 8800 ευρώ 08/05/23
Πανεπιστήμιο Πειραιώς Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Διοίκηση Επιχειρήσεων - Μάνατζμεντ Τουρισμού (Master in Business Administration - Tourism Management) 3 εξάμηνα 7500 ευρώ 08/05/23 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Διοίκηση Επιχειρήσεων - Μάνατζμεντ Τουρισμού (Master in Business Administration - Tourism Management) 3 εξάμηνα 7500 ευρώ 08/05/23
Πανεπιστήμιο Πειραιώς Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Διοίκηση Επιχειρήσεων - Ολική Ποιότητα με Διεθνή Προσανατολισμό (Master in Business Administration - Total Quality International) 3-5 εξάμηνα 7800 ευρώ 08/05/23 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Διοίκηση Επιχειρήσεων - Ολική Ποιότητα με Διεθνή Προσανατολισμό (Master in Business Administration - Total Quality International) 3-5 εξάμηνα 7800 ευρώ 08/05/23
Πανεπιστήμιο Πειραιώς Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Λογιστική και Έλεγχος Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών (MSc in Accounting and Control of Businesses and Public Sector) 4 εξάμηνα 7500 ευρώ 08/05/23 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Λογιστική και Έλεγχος Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών (MSc in Accounting and Control of Businesses and Public Sector) 4 εξάμηνα 7500 ευρώ 08/05/23
Πανεπιστήμιο Πειραιώς Πληροφορικής Κυβερνοασφάλεια και Επιστήμη Δεδομένων (Cybersecurity and Data Science) 3-6 εξάμηνα 4500 ευρώ 1. Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Information and Communication Systems Security)
2. Ασφάλεια και Αξιοπιστία Υποδομών και Συστημάτων (Infrastructure and Systems Security and Reliability)
3. Επιχειρηματική Αναλυτική και Αναλυτική Δεδομένων (Business and Data Analytics)
31/05/23 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Πληροφορικής Κυβερνοασφάλεια και Επιστήμη Δεδομένων (Cybersecurity and Data Science) 3-6 εξάμηνα 4500 ευρώ 1. Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Information and Communication Systems Security)
2. Ασφάλεια και Αξιοπιστία Υποδομών και Συστημάτων (Infrastructure and Systems Security and Reliability)
3. Επιχειρηματική Αναλυτική και Αναλυτική Δεδομένων (Business and Data Analytics) 31/05/23
Πανεπιστήμιο Πειραιώς Πληροφορικής Πληροφορική (M.Sc. in Informatics) 4-6 εξάμηνα 4900 ευρώ 31/05/23 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Πληροφορικής Πληροφορική (M.Sc. in Informatics) 4-6 εξάμηνα 4900 ευρώ 31/05/23
Πανεπιστήμιο Πειραιώς Πληροφορικής Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής - Ανάπτυξη Λογισμικού και Τεχνητής Νοημοσύνης (Advanced Informatics and Computing Systems - Software Development and Artificial Intelligence) 3-5 εξάμηνα 4500 ευρώ 1. Ευφυείς Τεχνολογίες Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή (Intelligent Technologies for Human – Computer Interaction)
2. Προηγμένες Τεχνολογίες Ανάπτυξης Λογισμικού (Advanced Software Development Technologies)
3. Τεχνητή Νοημοσύνη και Έξυπνες Εφαρμογές Λογισμικού (Artificial Intelligence and Smart Software Applications)
31/05/23 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Πληροφορικής Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής - Ανάπτυξη Λογισμικού και Τεχνητής Νοημοσύνης (Advanced Informatics and Computing Systems - Software Development and Artificial Intelligence) 3-5 εξάμηνα 4500 ευρώ 1. Ευφυείς Τεχνολογίες Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή (Intelligent Technologies for Human – Computer Interaction)
2. Προηγμένες Τεχνολογίες Ανάπτυξης Λογισμικού (Advanced Software Development Technologies)
3. Τεχνητή Νοημοσύνη και Έξυπνες Εφαρμογές Λογισμικού (Artificial Intelligence and Smart Software Applications) 31/05/23
Πανεπιστήμιο Πειραιώς Πληροφορικής Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες 3 εξάμηνα 4500 ευρώ 1. Ψηφιακός Πολιτισμός (Digital Culture)
2. Έξυπνες Πόλεις και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες (Smart Cities and Advanced Digital Technologies)
3. Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες (Internet of Things (IoT) and Advanced Digital Technologies)
30/06/23 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Πληροφορικής Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες 3 εξάμηνα 4500 ευρώ 1. Ψηφιακός Πολιτισμός (Digital Culture)
2. Έξυπνες Πόλεις και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες (Smart Cities and Advanced Digital Technologies)
3. Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες (Internet of Things (IoT) and Advanced Digital Technologies) 30/06/23
Πανεπιστήμιο Πειραιώς Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Αναλογιστική Επιστήμη και Διαχείριση Κινδύνων (Actuarial Science and Risk Management) 3-5 εξάμηνα 6500 ευρώ 05/05/23 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Αναλογιστική Επιστήμη και Διαχείριση Κινδύνων (Actuarial Science and Risk Management) 3-5 εξάμηνα 6500 ευρώ 05/05/23
Πανεπιστήμιο Πειραιώς Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Εφαρμοσμένη Στατιστική (Applied Statistics) 3-5 εξάμηνα 4800 ευρώ 1. Βιοστατιστική (Biostatistics)
2. Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας (Statistical Quality Control)
3. Στατιστικές Μέθοδοι στα Xρηματοοικονομικά (Statistical Methods in Finance)
4. Στατιστικές μέθοδοι στην Επιστήμη Δεδομένων (Statistical Methods in Data Science)
05/05/23 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Εφαρμοσμένη Στατιστική (Applied Statistics) 3-5 εξάμηνα 4800 ευρώ 1. Βιοστατιστική (Biostatistics)
2. Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας (Statistical Quality Control)
3. Στατιστικές Μέθοδοι στα Xρηματοοικονομικά (Statistical Methods in Finance)
4. Στατιστικές μέθοδοι στην Επιστήμη Δεδομένων (Statistical Methods in Data Science) 05/05/23
Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς & Τμήμα Ναυτικών Επιστημών Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ). Διοίκηση στη Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία (Marine Science and Technology Management) 3 εξάμηνα 2400 ευρώ 1. Διοίκηση και Οικονομία στη Ναυτική Επιστήμη
2. Διοίκηση στη Ναυτική Τεχνολογία
30/04/23 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς & Τμήμα Ναυτικών Επιστημών Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ). Διοίκηση στη Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία (Marine Science and Technology Management) 3 εξάμηνα 2400 ευρώ 1. Διοίκηση και Οικονομία στη Ναυτική Επιστήμη
2. Διοίκηση στη Ναυτική Τεχνολογία 30/04/23
Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Τεχνητή Νοημοσύνη (MSc in Artificial Intelligence) 3 εξάμηνα 4500 ευρώ 30/06/23 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Τεχνητή Νοημοσύνη (MSc in Artificial Intelligence) 3 εξάμηνα 4500 ευρώ 30/06/23
Πανεπιστήμιο Πειραιώς Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου (Master in Banking and Finance Law) 2-3 εξάμηνα 5000 ευρώ 15/06/23 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου (Master in Banking and Finance Law) 2-3 εξάμηνα 5000 ευρώ 15/06/23
Πανεπιστήμιο Πειραιώς Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Χρηματοοικονομική και Τραπεζική (M.Sc. in Banking and Finance) 3-4 εξάμηνα 6000 ευρώ 1. Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική (Banking and Financial Management)
2. Χρηματοδοτήσεις και Επενδύσεις (Finance and Investments)
Έληξε 29/08/22 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Χρηματοοικονομική και Τραπεζική (M.Sc. in Banking and Finance) 3-4 εξάμηνα 6000 ευρώ 1. Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική (Banking and Financial Management)
2. Χρηματοδοτήσεις και Επενδύσεις (Finance and Investments) Έληξε 29/08/22
Πανεπιστήμιο Πειραιώς Ψηφιακών Συστημάτων Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων (Digital Systems Security) 3 εξάμηνα 4900 ευρώ Έληξε 20/07/22 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Ψηφιακών Συστημάτων Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων (Digital Systems Security) 3 εξάμηνα 4900 ευρώ Έληξε 20/07/22
Πανεπιστήμιο Πειραιώς Ψηφιακών Συστημάτων