Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Τμήμα
Πολιτικών Δημόσιας Υγείας
Τίτλος Προγράμματος
Δημόσια Υγεία (MSc in Public Health)
Δίδακτρα
3200 ευρώ
Κατευθύνσεις

1. Επιστήμη και Πολιτικές Δημόσιας Υγείας (Public Health Science and Policy)
2. Λοιμώδη Νοσήματα – Εργαστηριακή Δημόσια Υγεία (Infectious Diseases – Public Health Laboratories)
3. Προαγωγή Υγείας Παιδιών και Εφήβων – Σχολική Υγεία (Health Promotion of Children and Adolescents – School Health)

Πρόσθετες Πληροφορίες

Το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020 - 2021, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με ελληνικό τίτλο: «Δημόσια Υγεία» και αγγλικό τίτλο: «MSc. in Public Health» με τρεις (3) Ειδικεύσεις:
1. Επιστήμη και Πολιτικές Δημόσιας Υγείας (Public Health Science and Policy)
2. Λοιμώδη Νοσήματα - Εργαστηριακή Δημόσια Υγεία (Infectious Diseases - Public Health Laboratories)
3. Προαγωγή Υγείας Παιδιών και Εφήβων - Σχολική Υγεία (Health Promotion of Children and Adolescents - School Health)

Αντικείμενο
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση και έρευνα στην επιστήμη και στις πολιτικές Δημόσιας Υγείας με έμφαση στη διεπιστημονική προσέγγιση και προσανατολισμό στη διδακτική και ερευνητική αριστεία. Η Δημόσια Υγεία αποτελεί σημαντικό γνωστικό πεδίο, το οποίο επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τον υγειονομικό, παραγωγικό, ασφαλιστικό και κοινωνικό προσανατολισμό της χώρας.

Διάρκεια Σπουδών
Το ΠΜΣ είναι πλήρους φοίτησης και δομείται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, έκαστο διάρκειας δεκατριών (13) εβδομάδων διδασκαλίας, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. Οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ., οφείλουν να επιλέξουν μία εκ των τριών ειδικεύσεων.

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
Το σύνολο των εκπαιδευτικών πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι εκατό είκοσι (120).

Τέλη φοίτησης
Για τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. προβλέπονται τέλη φοίτησης που ανέρχονται στα 800€ ανά εξάμηνο και συνολικά στα 3.200€, τα οποία μπορούν να καταβάλλονται σε 4-8 ισόποσες δόσεις.
Προβλέπεται απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης για ποσοστό έως 30% των εισακτέων στο ΠΜΣ, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις των νόμων για τα ΠΜΣ. 

Γίνε μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας με τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική παράδοση στη Δημόσια Υγεία
Το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ως καθολικός διάδοχος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ν. 4610/2019), διαθέτει μοναδική εκπαιδευτική εμπειρία, προσωπικό και τεχνογνωσία στην εκπόνηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων και ακαδημαϊκή παράδοση 95 ετών στη Δημόσια Υγεία. Οι απόφοιτοι των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας εργάστηκαν και εργάζονται σε σημαντικές θέσεις πολιτικής, στρατηγικής και παρεμβάσεων στην κοινότητα, στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα Υγείας, καθώς και σε μη κυβερνητικές οργανώσεις στην Ελλάδα και διεθνώς.
Ξεκίνα Δυναμικά την καριέρα σου στις Πολιτικές Δημόσιας Υγείας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο