Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Τμήμα Περιβάλλοντος
Αριστοτέλειο - Πληροφορική και Διοίκηση
Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας
Farm Business Management
Msc in International Shipping, Finance and Management
Υποτροφία Κωνσταντίνου Κυριακίδη
Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων

Προκηρύξεις Υποτροφιών

Δύο (2) υποτροφίες του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών για το εξ αποστάσεως ΠΜΣ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας του Παν. Αιγαίου

Ελλάδα/Μεταπτυχιακά

Προθεσμία: 16/06/17

Δύο προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές υποτροφίες Κληροδότημα Αλέξη Μινωτή εις μνήμης Κατίνας Παξινού (2017-2018)

Ελλάδα & Εξωτερικό/Προπτυχιακά & Μεταπτυχιακά

Προθεσμία: 07/06/17

Μία θέση έμμισθου υποψήφιου διδάκτορα στο Ινστιστούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος

Ελλάδα/Μεταπτυχιακά

Προθεσμία: 04/06/17

Δικηγορική Εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ: Xορήγηση ετήσιας υποτροφίας, σε πτυχιούχο Νομικής σχολής για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Master’s στο Εξωτερικό

Εξωτερικό/Μεταπτυχιακά

Προθεσμία: 31/05/17

Ίδρυμα Ιωάννη Λάτση: Προκήρυξη υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές 2017-2018

Ελλάδα & Εξωτερικό/Μεταπτυχιακά

Προθεσμία: 07/06/17
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα