Εκπαιδευτικά Νέα

Φεβ 24, 2017

Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού: Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού προτίθεται να υποστηρίξει οικονομικά για το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 μεταπτυχιακούς φοιτητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας ή αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων του εξωτερικού και ερευνητές.

Α ...

Προκηρύξεις Υποτροφιών

Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού: Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ελλάδα & Εξωτερικό/Μεταπτυχιακά

Προθεσμία: 07/04/17

Μία υποτροφία από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε φοιτητές από Ελλάδα για σπουδές υποκριτικής, σκηνοθεσίας ή θεατρικής παραγωγής στη Ακαδημία LAMDA του Λονδίνου

Εξωτερικό/Μεταπτυχιακά

Προθεσμία: 01/05/17

Υποτροφίες σε Έλληνες για μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία 2017-2018

Εξωτερικό/Μεταπτυχιακά

Προθεσμία: 09/05/17

Δύο υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας

Ελλάδα/Μεταπτυχιακά

Προθεσμία: 28/02/17

Πέντε υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας

Ελλάδα/Μεταπτυχιακά

Προθεσμία: 28/02/17
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα