Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Τμήμα Περιβάλλοντος
Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία
ΠΜΣ Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου
MSc in Advanced Manufacturing Methods of Wooden Products
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
ΠΜΣ Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία
ΠΜΣ Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία

Προκηρύξεις Υποτροφιών

Υποτροφίες από το ΠΜΣ στη Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία του Πανεπιστήμιου Πειραιώς

Ελλάδα/Μεταπτυχιακά

Προθεσμία: 16/09/16

Μία (1) υποτροφία εσωτερικού 2016-2017 σε απόφοιτο/η του ΠΤΔΕ Πατρών για μεταπτυχιακές σπουδές ΠΜΣ Νεοελληνικής Φιλολογίας σε οποιοδήποτε ελληνικό Πανεπιστήμιο

Ελλάδα/Μεταπτυχιακά

Προθεσμία: 08/10/16

Υποτροφίες της Κυβέρνησης της Ελβετίας για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές 2017-2018

Εξωτερικό/Μεταπτυχιακά

Προθεσμία: 31/10/16

Μία υποτροφία αξίας 5.000 ευρώ από την Α.Γ.Ε.Τ. Ηρακλής σε διπλωματούχους μηχανικούς Α.Ε.Ι για μεταπτυχιακές σπουδές στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ελλάδα/Μεταπτυχιακά

Προθεσμία: 30/09/16

Διαγωνισμός για την ανάδειξη τεσσάρων (4) υποτρόφων, για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην αλλοδαπή, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ»

Εξωτερικό/Μεταπτυχιακά

Προθεσμία: 07/11/16
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα