MSc in Energy Systems
MSc in Energy Systems

Προκηρύξεις Υποτροφιών

Υποτροφίες για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Msc in Energy Systems το Heriot-Watt University σε συνεργασία με το ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.

Ελλάδα/Μεταπτυχιακά

Προθεσμία: 31/01/17

Μία (1) υποτροφίας εξωτερικού σε πτυχιούχο του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. από τα έσοδα του κληροδοτήματος Σ. Σαμαρά

Εξωτερικό/Μεταπτυχιακά

Προθεσμία: 28/02/17

Μία (1) υποτροφία εξωτερικού σε πτυχιούχους της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. από τα έσοδα του κληροδοτήματος Στυλιανού Σαμαρά

Εξωτερικό/Μεταπτυχιακά

Προθεσμία: 28/02/17

Μία υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές εσωτερικού σε πτυχιούχους των Τμημάτων Γεωπονίας και Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Λαζαρίδη

Ελλάδα/Μεταπτυχιακά

Προθεσμία: 28/02/17

Μία (1) υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές εξωτερικού σε πτυχιούχο των Τμημάτων των Σχολών: Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικής, Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα

Εξωτερικό/Μεταπτυχιακά

Προθεσμία: 28/02/17
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα