ΠΜΣ Πληροφορική και Εφαρμογές
ΠΜΣ Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής- Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
ΠΜΣ Δίκτυα Επικοινωνιών Νέας Γενιάς και Κατανεμημένα Περιβάλλοντα Εφαρμογών
MBA Food and Agribusiness
AUTH - Department of Journalism
ELGS Postrgraduate Programmes
koutsodontis
Υποτροφίες
 • Όλα τα γνωστικά πεδία
 • Ανθρωπιστικές Επιστήμες
 • Γεωπονικές Επιστήμες
 • Εκπαίδευση
 • Επιστήμες Περιβάλλοντος
 • Επιστήμες Υγείας
 • Θετικές Επιστήμες
 • Κοινωνικές Επιστήμες
 • Νομικές Επιστήμες
 • Οικονομία-Διοίκηση
 • Πολιτικές Επιστήμες
 • Σώματα Ασφαλείας-Ένοπλες Δυνάμεις
 • Τέχνες
 • Τεχνολογικές Επιστήμες
 • Φυσική Αγωγή-Αθλητισμός

 • Ελλάδα
 • Εξωτερικό
 • Προπτυχιακά
 • Μεταπτυχιακά

Υποτροφίες Ιωάννη & Αικατερίνης Σαμαρά: Χορήγηση υποτροφιών προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών για το...
Επιτροπή Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: Προκήρυξη Υποτροφίας Αριστείας Μεταδιδακτορικής...
Ευγένιος Βούλγαρις: Προκήρυξη υποτροφιών «Ευγένιος Βούλγαρις»
Κληροδότημα Παν. Τριανταφυλλίδη: 5 Mεταπτυχιακές Υποτροφίες από το Κληροδότημα Παν. Τριανταφυλλίδη
ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ: Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο εσωτερικό
Scholars at Risk network (SAR) - Ίδρυμα Andrew W. Mellon.: Πρόσκληση συμμετοχής στο πρόγραμμα υποτροφιών «2021-22 Mellon/SAR...
Ακαδημία Αθηνών: Πρόσκληση για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας για προπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία ή στις Η.Π.Α. στον κλάδο των...
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Χορήγηση 40 Υποτροφιών σε Προπτυχιακούς/ες Φοιτητές/τριες του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης...
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Υποτροφίες από το Τμήμα Τεχνών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας: Υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας: Δύο υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Σχεδιασμού και Πολυμέσων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας: Δέκα (10) υποτροφίες σε Ελλαδίτες που θα υποβάλουν αίτηση για εγγραφή στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών...
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για διδακτορικό με υποτροφία στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας από...
ΕΕΝΜΑ: Πρόγραμμα Υποτροφιών Ναυτιλιακών Σπουδών
Κληροδότημα Ιωάννας Σπητιέρη ή Σπητέρη: Προκήρυξη υποτροφίας κληροδοτήματος «Ιωάννας Σπητιέρη ή Σπητέρη»
ΕΣΤΙΑ Νέας Σμύρνης: Δύο Μεταπτυχιακές Υποτροφίες από την ΕΣΤΙΑ Νέας Σμύρνης
ΕΚΠΑ - Έσοδα κληρονομίας ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΗ: Δώδεκα (12) υποτροφίες σε Κυθήριους πτυχιούχους οποιασδήποτε Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου...
Οικογένεια Α. Αργυριάδη: Τρείς (3) Μεταπτυχιακές Υποτροφίες από τα έσοδα της Δωρεάς Οικογενείας Α. Αργυριάδη
Perrotis College: Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές από το Perrotis College, την ΕΛΑΪΣ – Unilever Hellas και τα My market
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος: Υποτροφίες αριστείας από το MSc in Management του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος: Ανακοίνωση υποτροφιών για το MSc in Bioeconomomy: Biotechnology and Law του Διεθνούς...
Ακαδημία Αθηνών: Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο της Κλασικής Αρχαιολογίας για εκπόνηση...
ΙΚΥ: IKY: Mία θέση υποτροφίας για μεταδιδακτορική έρευνα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας
Αφών Ζωσιμά & Κληροδότημα Τριανταφυλλίδη: Προκηρύξεις επιλογής υποτρόφων από εσοδα κληροδοτημάτων Τριανταφυλλίδη και Αφών Ζωσιμά
Ακαδημία Αθηνών: Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο της Ενέργειας για εκπόνηση διδακτορικής...
Ακαδημία Αθηνών: Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο της Θεολογίας για μεταπτυχιακές σπουδές...
Κληροδότημα Παν. Τριανταφυλλίδη: 5 Yποτροφίες για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο εσωτερικό από το Κληροδότημα Παν....
Κληροδότημα ΖΩΗΣ ΣΟΥΤΣΟΥ: Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές στο εσωτερικό
ΑΠΘ - Κληροδότημα Ιωάννη – Ίωνος Τσατσαρώνη: Χορήγηση βραβείου τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) σε πτυχιούχο όλων των Τμημάτων του...
ΑΠΘ - Κληροδότημα Κων/νου Κατσέα: Χρηματικό βραβείο ύψους 3.000 ευρώ για συγγραφή μελέτης με θέμα: «Επί οικονομικών και...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο