Υποτροφίες
 • Όλα τα γνωστικά πεδία
 • Ανθρωπιστικές Επιστήμες
 • Γεωπονικές Επιστήμες
 • Εκπαίδευση
 • Επιστήμες Περιβάλλοντος
 • Επιστήμες Υγείας
 • Θετικές Επιστήμες
 • Κοινωνικές Επιστήμες
 • Νομικές Επιστήμες
 • Οικονομία-Διοίκηση
 • Πολιτικές Επιστήμες
 • Τέχνες
 • Τεχνολογικές Επιστήμες
 • Φυσική Αγωγή-Αθλητισμός

 • Ελλάδα
 • Εξωτερικό
 • Προπτυχιακά
 • Μεταπτυχιακά

Εταιρία ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ: Προκήρυξη χορηγίας εις μνήμην του καθηγητού Γεώργιου Παπανικολάου για μαιευτική-γυναικολογική έρευνα
Γαλλική Κυβέρνηση: Υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα στη Γαλλία σε θέματα σχετικά με το περιβάλλον, την ενέργεια και την...
Έσοδα του κληροδοτήματος ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ: Προκήρυξη δύο (2) διαγωνισμών ανάδειξης τεσσάρων (4) υποτρόφων για σπουδές B' & Γ'...
LSE: Ελληνικό Παρατηρητήριο: Yποτροφία για μεταδιδακτορική έρευνα από το LSE με την υποστήριξη της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών
Πολωνική Δημοκρατία: Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Πολωνία
Eρευνητικό Kέντρο RISE: Ευκαιρίες χρηματοδότησης για διδακτορικές σπουδές στο ερευνητικό κέντρο RISE, με έδρα την Κύπρο
Γαλλικό Ινστιτούτο στο Παρίσι: Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων: πρόγραμμα καλλιτεχνικών διαμονών στην Cité internationale des...
Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,: Πρόσκληση χορήγησης υποτροφιών Υποψήφιων Διδακτόρων του...
ΑΠΘ- Κληροδότημα Στυλιανού Σαμαρά: Δύο υποτροφίες σε πτυχιούχους του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ για μεταπτυχιακές σπουδές στο...
ΑΠΘ - Κληροδότημα Ιωάννη Ιμβριώτη: Μια (1) υποτροφία σε προπτυχιακό φοιτητή του τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικά του ΑΠΘ.
ΑΠΘ - Κληροδότημα Κων/νου Παπαϊωάννου: Μια (1) υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.
ΑΠΘ - Κληροδότημα Έλλης Σίμου: Μία (1) υποτροφία για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές στη Γαλλία
ΑΠΘ - Κληροδότημα Κων/νου Κατσέα: Δύο (2) υποτροφίες σε πρωτοετείς φοιτητές/τριες των Σχολών: Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικής,...
ΑΠΘ- Κληροδότημα Δημήτριου Τσακμακόπουλου: Τριάντα (30) υποτροφίες σε προπτυχιακούς φοιτητές του ΑΠΘ από τα έσοδα του...
ΑΠΘ - Δωρεά Κυριάκος Ιωάννη Τσέρνος: Χορήγηση δύο οικονομικών ενισχύσεων σε προπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ
ΑΠΘ - Κληροδότημα Steve Stevens: Οικονομική ενίσχυση σε ένα προπτυχιακό φοιτητή της σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ
ΑΠΘ - Δωρεά Leo Club Panorama Θεσσαλονίκης: Οικονομική ενίσχυση σε ένα απόφοιτο του τμήματος Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ για...
ΑΠΘ- Κληροδότημα Τηλέμαχου Τζιβόγλου: Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε πέντε προπτυχιακούς φοιτητές όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ...
ΑΠΘ - Κληροδότημα Αναστάσιου Αναστασιάδη: Μια υποτροφία σε πτυχιούχο του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ για μεταπτυχιακές...
ΑΠΘ- Κληροδότημα Κων/νου Τσώπρου: Μία (1) υποτροφία από τα έσοδα του κληροδοτήματος « Κων/νου Τσώπρου σε πτυχιούχο τμήματος του...
ΑΠΘ - Κληροδότημα Στυλιανού Σαμαρά: Μια υποτροφία σε πτυχιούχο της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ για μεταπτυχιακές σπουδές στο...
ΑΠΘ-Κληροδότημα Κων/νου Κατσέα: Μία υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό στις θετικές επιστήμες από το κληροδότημα...
ΑΠΘ-Κληροδότημα Κατσέα: Δύο (2) υποτροφίες σε σπουδαστές/τριες ΕΠΑΛ (Επαγγελματικά Λύκεια) ή Δημόσιων Τεχνικών Σχολών Δ/θμιας...
ΑΠΘ- Κληροδότημα Αναστασιάδη: Δύο (2) υποτροφίες σε πτυχιούχους του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του...
ΑΠΘ-Κληροδότημα Κων/νου Λαζαρίδη: Μια (1) υποτροφία, σε πτυχιούχους των Τμημάτων Γεωπονίας και Δασολογίας του Α.Π.Θ. για...
ΑΠΘ- Κληροδότημα Γεώργιου Βάρκα: Πέντε (5) υποτροφίες σε προπτυχιακούς φοιτητές του ΑΠΘ από τα έσοδα του κληροδοτήματος Γεώργιου...
KOIOS Research Centre, Πανεπιστήμιο Κύπρου: Παράταση: Δέκα (10) Υποτροφίες για Διδακτορικές Σπουδές στο Κέντρο Αριστείας "Κοίος"...
Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες: Χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων από το Kέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές...
Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας: Προγράμματα Υποτροφιών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας
Marie Sklodowska- Curie (CLIPE Project): 15 PhD Marie Sklodowska-Curie scholarships at CLIPE Project
Πανεπιστήμιο Viadrina - Φρανκφούρτης: Υποτροφίες Έρευνας Υποψήφιων Διδακτόρων από το Πανεπιστήμιο Viadrina της Φρανκφούρτης
Πανεπιστήμιο Κύπρου: Υποτροφίες “Πράξανδρος” και “Ευαγόρας” για νεοεισερχόμενους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου με έναρξη...
“Go Styria” - University of Graz: Υποτροφίες υποστήριξης κινητικότητας "Go Styria" στο Πανεπιστήμιο Graz της Αυστρίας
Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού: Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό από το Ίδρυμα...
LSE: Ελληνικό Παρατηρητήριο: Υποτροφίες για Έρευνα από το Ελληνικό Παρατηρητήριο του London School of Economics σε θέματα που...
Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου: Υποτροφίες Ιδρύματος Σύλβιας Ιωάννου σε Έλληνες και Κύπριους για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές
Koios Research Centre-Πανεπιστήμιο Κύπρου: Παράταση: Πέντε υποτροφίες για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στα «Ευφυή Συστήματα...
Δομή Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ): Προκήρυξη 22 θέσεων υποψηφίων διδακτόρων από τη ΔΕΚΑ...
Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη: Προκήρυξη οικονομικού βοηθήματος 2020-2021 στη μνήμη του Νίκου Θέμελη: Προκήρυξη οικονομικού...
Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού Συν-ένωσις: Παράταση: Δέκα (10) υποτροφίες ύψους 15.000 ευρώ...
Ελληνικά Πετρέλαια: Έως 10 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό
Κέντρο Σπουδών Κουτσοδόντη: Οι υποτροφίες που προσφέρει το Κέντρο Σπουδών Κουτσοδόντης το 2020
University of Edinburgh: George David Family Scholarships: Δύο (2) υποτροφίες σε Έλληνες και Κύπριους για μεταπτυχιακές σπουδές...
Εσθονικό Ίδρυμα Archimedes: Πρόγραμμα Υποτροφιών Εσθονικού Ιδρύματος Archimedes
Ακαδημία Αθηνών: Δωρεά-Κληροδότημα Π. Γραμματικάκη 2020-2021: Mία (1) υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στον κλάδο της Χημείας...
Ακαδημία Αθηνών: Kληροδότημα Ανδρέα Ανδρεάδη (Υποτροφίες Εμμανουήλ Δ. Ροϊδη): Δύο (2) υποτροφίες στον κλάδο της Νεοελληνικής...
Ακαδημία Αθηνών- Δωρεά Πάικου Νικολαΐδη: Μία (1) υποτροφία στον κλάδο της Γλωσσολογίας για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου...
Ακαδημία Αθηνών: Κληροδότημα Ευθυμίας Μερτσάρη το γένος Αντ. Κτενά: Mία (1) υποτροφίας στον κλάδο των Ενεργειακών Τεχνολογιών με...
Κληροδότημα Ιωάννας Σπητιέρη ή Σπητέρη: Προκήρυξη υποτροφίας κληροδοτήματος «Ιωάννας Σπητιέρη ή Σπητέρη»
University of Sheffield: 100 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο University of Sheffield, UK
Ακαδημία Αθηνών- Kληροδότημα Ερασμίας Μυκονίου: Μία (1) υποτροφία στον κλάδο της Κοινωνιολογίας της Οικογένειας από την Ακαδημία...
Stelios Philanthropic Foundation: Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο Cass Business School
Ιδρύμα Λεβέντη- Παγκόσμιο Κέντρο Ελιάς: Δύο (2) υποτροφίες για υποψήφιους διδάκτορες από την Ελλάδα ή την Κύπρο από το Παγκόσμιο...
Ακαδημία Αθηνών- Kληροδότημα Αλεξάνδρου Λοβέρδου: Μία (1) υποτροφία στον κλάδο των Οικονομικών Επιστημών για εκπόνηση...
ΑΠΘ- Κληροδότημα Παγκρατίου Ιβηρίτη Σαβράνη: Μία (1) υποτροφίας σε πτυχιούχο Ιατρικής του ΑΠΘ για μεταπτυχιακές σπουδές στο...
ΑΠΘ-Κληροδότημα Χρήστου Βράκα: Πέντε (5) υποτροφίες σε προπτυχιακούς φοιτητές του ΑΠΘ από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Χρήστου...
Iνστιτούτο Άγιος Μάξιμος ο Γραικός: Πρόγραμμα Υποτροφιών Προχωρημένων Σπουδών στην Ορθόδοξη Πνευματική Ζωή και Θεολογία «Ευγένιος...
Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη: Δύο (2) υποτροφίες διετούς διαρκείας για διδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα από το Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη
Ίδρυμα Υποτροφιών "Παναγιώτου & Μελπομένης Γεωργίλη": 3 Υποτροφίες σπό το Ίδρυμα Υποτροφιών "Παναγιώτου & Μελπομένης Γεωργίλη"
Έσοδα κληροδοτημάτων του ΕΚΠΑ: Υποτροφίες για μεταπτυχιακούς φοιτητές από τα έσοδα κληροδοτημάτων του ΕΚΠΑ
Έσοδα κληροδοτημάτων του ΕΚΠΑ: Υποτροφίες για προπτυχιακούς φοιτητές από τα έσοδα κληροδοτημάτων του ΕΚΠΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΠΡΙΝΙΑ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΜΑΔΙΑ: Τρεις (3) Υποτροφίες στην...
ΑΠΘ-Κληροδότημα Ιωάννη – Ίωνος Τσατσαρώνη: Χορήγηση χρηματικού βραβείου ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) σε πτυχιούχο όλων...
ΑΠΘ- Κληροδότημα Κωνσταντίνου Κατσέα: Χρηματικό βραβείο ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) για συγγραφή επιστημονικής μελέτης...
Ίδρυμα Βασιλικής και Όλγας Σταυροπούλου: Προκήρυξη 7ου διαγωνισμού Ιδρύματος Βασιλικής και Όλγας Σταυροπούλου 2019-2020
Public Policy and Management
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα