Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Τμήμα
Νοσηλευτικής και Λογοθεραπείας
Τίτλος Προγράμματος
Φροντίδα και Υποστήριξη παίδων και εφήβων με ειδικές ανάγκες υγείας στην Κοινότητα
Δίδακτρα
3600 ευρώ
Πρόσθετες Πληροφορίες

Το Δ.Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο τη μεταπτυχιακή εξειδίκευση και θεωρητική εμβάθυνση επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων σε θέματα που σχετίζονται με την «Φροντίδα και Υποστήριξη παίδων και εφήβων με ειδικές ανάγκες υγείας (Π.Ε.Ε.Α.Υ.) στην Κοινότητα».
Πρόκειται για θέματα που συνδέουν τη Νοσηλευτική Φροντίδα παίδων και εφήβων με ειδικές ανάγκες υγείας, την ολιστική και διεπιστημονική Υποστήριξη αυτών, τη Λογοθεραπεία παίδων και εφήβων με ειδικές ανάγκες λόγου, την Ειδική Αγωγή, την Ψυχοκοινωνική υποστήριξη παίδων - εφήβων με ειδικές ανάγκες υγείας και των οικογενειών τους, τις Σύνθετες Παρεμβάσεις στο χώρο της υγείας, τη Δια Βίου Μάθηση, τη Συμβουλευτική κ.α.

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Φροντίδα και Υποστήριξη παίδων και εφήβων με ειδικές ανάγκες υγείας (ΠΕΕΑΥ) στην Κοινότητα» καλύπτει τις ειδικές ανάγκες νέων (παίδων και εφήβων) που προκύπτουν από οξέα ή χρόνια προβλήματα υγείας τους και των οικογενειών τους μέσω διεπιστημονικής προσέγγισης με κύριο στόχο την ολιστική φροντίδα και υποστήριξή τους.

Κάθε χρόνο γίνονται δεκτοί 65 υποψήφιοι/ες. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται μετά από συνέντευξη και την εξέταση των απαιτούμενων δικαιολογητικών βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων κατάταξης.

Η διδασκαλία των μαθημάτων θα λάβει χώρα εξ αποστάσεως σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται Παρασκευή με Κυριακή.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο