Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Φροντίδα και Υποστήριξη παίδων και εφήβων με ειδικές ανάγκες υγείας στην Κοινότητα (2024-2025)

Tον Οκτώβριο 2024 συνεχίζει τη λειτουργία του για τρίτη χρονιά , το Δια-τμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Νοσηλευτικής και στο Τμήμα Λογοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Το Δια-τμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο: «Φροντίδα και Υποστήριξη παίδων και εφήβων με ειδικές ανάγκες υγείας στην Κοινότητα» στοχεύει στο να παράσχει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, η οποία θα οδηγήσει σε μεταπτυχιακό τίτλο στη «Φροντίδα και Υποστήριξη Παίδων και εφήβων με ειδικές ανάγκες στην Κοινότητα». Ειδικότερα προσανατολίζεται στην επιμόρφωση και εξέλιξη επιστημόνων με διαφορετική εστίαση και εξειδίκευση στις υπηρεσίες υγείας στην Κοινότητα, καλύπτοντας πλήρως στις στοχοθεσίες αλλά και τους σκοπούς των δύο τμημάτων της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

To καινοτόμο, δια-τμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι το μοναδικό στην Ελλάδα που εστιάζεται στη φροντίδα και υποστήριξη παιδιών και εφήβων με τη συνεργασία των τμημάτων Νοσηλευτικής και Λογοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Σε αυτό δίνεται έμφαση στη:

 • Γενική φροντίδα παιδιών και εφήβων με ειδικές ανάγκες και ειδική φροντίδα με έμφαση στη Νοσηλευτική και στη Λογοθεραπεία
 • Ολιστική και διεπιστημονική προσέγγιση
 • Ψυχοκονωνική υποστήριξη
 • Συμβουλευτική
 • Ειδική αγωγή

Η φοίτηση στο πρόγραμμα διαρκεί 3 εξάμηνα. Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) απαιτείται η συγκέντρωση 90 πιστωτικών μονάδων (ΠΜ−ECTS). Οι 60 ΠΜ−ECTS αντιστοιχούν στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες των δύο διδακτικών εξαμήνων (30 ΠΜ−ECTS σε κάθε εξάμηνο), ενώ οι υπόλοιπες 30 ΠΜ−ECTS αντιστοιχούν στην εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Στο πρώτο εξάμηνο μαθημάτων δίνεται έμφαση στον διεπιστημονικό χαρακτήρα του προγράμματος με μαθήματα όπως θέματα νομοθεσίας, δεοντολογίας και ψυχοκοινωνική υποστήριξη στην κοινότητα. Στο δεύτερο εξάμηνο υπάρχουν υποχρεωτικά/επιλογής μαθήματα με έμφαση στη νοσηλευτική ή λογοθεραπεία, ενώ στο τρίτο εξάμηνο εκπονείται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.

Στο πρόγραμμα διδάσκουν Καθηγήτριες και Καθηγητές του τμήματος Νοσηλευτικής και του Τμήματος Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και άλλων ΑΕΙ (ημεδαπής/ αλλοδαπής) με διδακτικό και ερευνητικό έργο στους ειδικούς τομείς του προγράμματος, καθώς και επαγγελματίες κλάδων άμεσα συνδεδεμένων με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι (Πανεπιστήμια ή Τεχνολογικά Ιδρύματα) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. που ενδιαφέρονται να εξειδικευτούν στο αντικείμενο της Φροντίδας και Υποστήριξης παίδων και εφήβων με ειδικές ανάγκες υγείας στην Κοινότητα και να το αξιοποιήσουν στην εργασία τους και στην προσωπική τους δημιουργία.

Κάθε χρόνο πλέον γίνονται δεκτοί 65 υποψήφιοι/ες. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται μετά από συνέντευξη και την εξέταση των απαιτούμενων δικαιολογητικών βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων κατάταξης. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται από Παρασκευή απόγευμα μέχρι και Κυριακή.

Το συνολικό κόστος του ΔΠΜΣ είναι 3.600 ευρώ. Η καταβολή των διδάκτρων πραγματοποιείται σε τρεις (3) δόσεις, με δυνατότητα απαλλαγής από τα δίδακτρα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον νόμο και με χορήγηση επιπλέον υποτροφιών αριστείας.

Για περαιτέρω πληροφορίες και για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον παρακολούθησης του ΔΠΜΣ για το ακ. έτος 2024-25, μπορείτε να απευθύνεστε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: pmsnl-secr@uop.gr και efikalam@uop.gr

Οι αιτήσεις των υποψηφίων και τα δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτά ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία του Δια--τμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φροντίδα και Υποστήριξη Παίδων και εφήβων με ειδικές ανάγκες υγείας στην Κοινότητα» , e--mail: pmsnl-secr@uop.gr και efikalam@uop.gr) ή ταχυδρομικά στην διεύθυνση : Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης, Τέρμα Ερυθρού Σταυρού (Διοικητικές Υπηρεσίες) 2ος όροφος, Τ.Κ. 22100, Τρίπολη από 1 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου 2024 (σφραγίδα ταχυδρομείου) υπόψη κας Καλαματιανού Ευσταθίας τηλ. 2710-230707 και .(τηλ. 6945840375)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Υπογεγραμμένη αίτηση υποψηφιότητας
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Συνοδευτική επιστολή (έως 500 λέξεις) στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο/η υποψήφιος/α ενδιαφέρεται για μεταπτυχιακές σπουδές στο Δ.Π.Μ.Σ.
 • Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών και φωτοτυπία βεβαίωσης ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ προκειμένου για πτυχίο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής
 • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου
 • Μία τουλάχιστον συστατική επιστολή για τις ακαδημαϊκές επιδόσεις του/της υποψήφιου/υποψήφιας
 • Αποδεικτικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας που είναι αποδεκτά από το ΑΣΕΠ.
 • Οι αλλοδαποί υποψήφιοι οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική. H επάρκεια της ελληνομάθειας πιστοποιείται, όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις.

Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις σπουδές τους, αλλά προβλέπεται να έχουν ανακηρυχθεί πτυχιούχοι μέχρι την έναρξη του Προγράμματος τον Οκτώβριο 2024. Σε αυτήν την περίπτωση οφείλουν να προσκομίσουν εγκαίρως τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος λήγει στις 15 Ιουλίου 2024. Απαιτείται να παρακολουθείτε τις σχετικές ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ.: https://cssn.uop.gr/ (σχετικοί σύνδεσμοι: Τμήμα Λογοθεραπείας- Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου https://slt.uop.gr/)

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο