Φορέας
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Τμήμα
Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΕΑΠ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τίτλος Προγράμματος
Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου
Δίδακτρα
3600 ευρώ
Πρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα επανιδρύθηκε

Το κοινό εξ αποστάσεως διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (εφεξής ΜΠΣ) «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού λόγου» έχει ως στόχο την παροχή εξειδικευμένης γνώσης αναφορικά με τα προβλήματα του προφορικού και του γραπτού λόγου, καθώς και τις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που μπορούν να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν προκειμένου να αντιμετωπιστούν ή/ και αμβλυνθούν τα εν λόγω προβλήματα σε μονόγλωσσους και δίγλωσσους/ πολύγλωσσους ομιλητές. 

Διάρκεια: Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι τα δύο (2) ακαδημαϊκά έτη και η μέγιστη τα έξι (6).

Αποτελέσματα επιλογής: Το 2016 έγιναν δεκτοί στο πρόγραμμα 790 υποψήφιοι

Προσοχή! Έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός αιτήσεων (600 αιτήσεις), για το πρόγραμμα Επιστήμες της Αγωγής: ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου (ΕΑΓ), με εισαγωγή φοιτητών στο χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-19. Συνεπώς, το ΕΑΠ δεν δέχεται πλέον αιτήσεις για το παραπάνω πρόγραμμα. 

Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
eduguide App

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα