Φορέας
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Τμήμα
Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
Τίτλος Προγράμματος
Μουσική και Κοινωνία
Δίδακτρα
4000 ευρώ
Κατευθύνσεις

1. Μουσική Εκπαίδευση και Κοινοτική Μουσική
2. Μουσικοθεραπεία

Πρόσθετες Πληροφορίες

Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) κατ’ έτος, που δύναται να κατανέμονται μεταξύ των δύο (2) ειδικεύσεων σπουδών ως εξής: α) δέκα πέντε (15) εισακτέοι στην ειδίκευση «Μουσική Εκπαίδευση και Κοινοτική Μουσική», β) είκοσι πέντε (25) εισακτέοι στην ειδίκευση «Μουσικοθεραπεία».

Στο ΠΜΣ «Μουσική και Κοινωνία» γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι τμημάτων Μουσικών Σπουδών, παιδαγωγικών τμημάτων, τμημάτων ειδικής αγωγής, τμημάτων ψυχολογίας και άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ.

Διάρκεια:

  • Τρία (3) εξάμηνα για την ειδίκευση «Μουσική Εκπαίδευση και Κοινοτική Μουσική», συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
  • Τέσσερα (4) εξάμηνα για την ειδίκευση «Μουσικοθεραπεία», συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο