Φορέας
Πάντειο Πανεπιστήμιο
Τμήμα
Ψυχολογίας
Τίτλος Προγράμματος
Ψυχολογία (Μ.Sc in Psychology)
Δίδακτρα
Δωρεάν
Κατευθύνσεις

1. Θετική Ψυχολογία (Positive Psychology)
2. Ταυτότητες και Διαπροσωπικές Σχέσεις (Identities and Interpersonal Relationships)
3. Εφαρμοσμένη Γνωστική και Αναπτυξιακή Ψυχολογία (Applied Cognitive and Developmental Psychology)

Πρόσθετες Πληροφορίες

Το ΠΜΣ "Ψυχολογία" με τις τρεις ειδικεύσεις προκηρύσσεται κάθε δύο χρόνια, ως εκ τούτου δεν θα προκηρυχθεί για το Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Η κατεύθυνση "Κοινωνική Ψυχολογία των Συγκρούσεων" τώρα προσφέρεται ως αυτόνομο πρόγραμμα. Περισσότερες πληροφορίες εδώ


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο