Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Πάντειο Πανεπιστήμιο
Τμήμα
Ψυχολογίας
Τίτλος Προγράμματος
Ψυχολογία (Μ.Sc in Psychology)
Δίδακτρα
Δωρεάν
Κατευθύνσεις

1. Θετική Ψυχολογία (Positive Psychology)
2. Ταυτότητες και Διαπροσωπικές Σχέσεις (Identities and Interpersonal Relationships)
3. Εφαρμοσμένη Γνωστική και Αναπτυξιακή Ψυχολογία (Applied Cognitive and Developmental Psychology)

Πρόσθετες Πληροφορίες

Ανακοινώνεται ότι κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024 το ΠΜΣ "ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ" δεν θα προκηρύξει θέσεις υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών.

Το ΠΜΣ "Ψυχολογία" με τις τρεις ειδικεύσεις προκηρύσσεται κάθε δύο χρόνια.

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) στην Ψυχολογία (Master’s of Science (M.Sc) in Psychology ) με τις παρακάτω Ειδικεύσεις

Α. «Εφαρμοσμένη Γνωστική και Αναπτυξιακή Ψυχολογία» (Applied Cognitive and Developmental Psychology)
H Γνωστική Ψυχολογία, με αντικείμενο τη μελέτη των βασικών γνωστικών διεργασιών, η Αναπτυξιακή Ψυχολογία, με αντικείμενο τη διά βίου ανάπτυξη και ο κλάδος της Γνωστικής Ανάπτυξης, ο οποίος αποτελεί την τομή των δύο παραπάνω, εκτός της συμβολής τους στην Επιστήμη σε θεωρητικό επίπεδο, συνεισφέρουν, όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, σε επίπεδο διεπιστημονικών πρακτικών. Στόχος της Ειδίκευσης είναι η εκπαίδευση στις θεωρητικές προσεγγίσεις των κλάδων αυτών και στις δυνατές εφαρμογές τους. Οι εξειδικευμένες γνώσεις που αποκτούν οι φοιτητές/τριες της Ειδίκευσης τούς δίνει τις βάσεις ώστε να συνεχίσουν είτε στο πεδίο της βασικής έρευνας είτε της εφαρμοσμένης έρευνας και των παρεμβάσεων.

Β. «Θετική Ψυχολογία» (Positive Psychology)
Η Ειδίκευση χρησιμοποιεί τις αρχές και τις μεθόδους της Θετικής Ψυχολογίας στην εφαρμογή τους σε διάφορα πεδία. Η έμφαση της Θετικής Ψυχολογίας στην ανάπτυξη ταλέντων, κλίσεων, δυνατοτήτων και δυναμικών εντάσσεται στο πλαίσιο της ανάπτυξης και της ευημερίας του ατόμου, βελτιώνοντας τόσο την ποιότητα ζωής του όσο και τις σχέσεις του με τους άλλους. Παρουσιάζονται τα θεωρητικά μοντέλα, οι ερευνητικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις, και οι εφαρμογές της Θετικής Ψυχολογίας στους χώρους της εκπαίδευσης, της εργασίας, της υγείας, της συμβουλευτικής και της ψυχοθεραπείας. Στόχος της Ειδίκευσης αυτής είναι η εκπαίδευση στις θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στα παραπάνω πεδία μέσα από την εμβάθυνση στη βιβλιογραφία, την έρευνα και την πρακτική εφαρμογή. Η Ειδίκευση δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές/τριες να συνεχίσουν στο πεδίο της έρευνας ή να ασχοληθούν με θεραπευτικές παρεμβάσεις και πρακτικές εφαρμογές σε ατομικό, διαπροσωπικό, ομαδικό και διομαδικό επίπεδο.

Γ. «Ταυτότητες και Διαπροσωπικές Σχέσεις» (Identities and Interpersonal Relationships)
Η αντίληψη εαυτού και η ταυτότητα των ατόμων διαμορφώνεται μέσα από τις διαπροσωπικές σχέσεις, την υπαγωγή σε κοινωνικές ομάδες, καθώς και την άμεση, έμμεση, νοερή και συμβολική επίδραση του κοινωνικού πλαισίου. Στόχος της Ειδίκευσης είναι η εκπαίδευση στις θεωρητικές, μεθοδολογικές προσεγγίσεις και εφαρμογές στο πεδίο των κοινωνικών ταυτοτήτων και των διαπροσωπικών σχέσεων μέσα από την εμβάθυνση στη βιβλιογραφία, τη διεξαγωγή έρευνας και την άσκηση σε εφαρμογές στο πεδίο και την κοινότητα. Ο θεωρητικός και μεθοδολογικός εξοπλισμός που αποκτούν οι φοιτητές/τριες της Ειδίκευσης τούς δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουν την έρευνα ή να ασχοληθούν με παρεμβάσεις και επαγγελματικές εφαρμογές συμβουλευτικού χαρακτήρα σε ατομικό, διαπροσωπικό, ομαδικό και διομαδικό επίπεδο.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο