Α' Εξάμηνο 

Ειδίκευση 'Ταυτότητες και Διαπροσωπικές Σχέσεις'

 • Μεθοδολογία Έρευνας (7 ECTS)
 • Στατιστική (7 ECTS)
 • Ψυχολογία των Κοινωνικών Ταυτοτήτων (8 ECTS)
 • Ψυχολογία των Διαπροσωπικών Σχέσεων (8 ECTS)

Ειδίκευση 'Εφαρμοσμένη Γνωστική και Αναπτυξιακή Ψυχολογία'

 • Μεθοδολογία Έρευνας (7 ECTS)
 • Στατιστική (7 ECTS)
 • Γνωστική Ψυχολογία: Από το εργαστήριο στο πεδίο (8 ECTS)
 • Αναπτυξιακή Ψυχολογία: Από το εργαστήριο στο πεδίο (8 ECTS)

Ειδίκευση 'θετική Ψυχολογία'

 • Μεθοδολογία Έρευνας (7 ECTS)
 • Στατιστική (7 ECTS)
 • Θετική Ψυχολογία: Θεωρία και Έρευνα (8 ECTS)
 • Θετική Ψυχολογία: Εφαρμογές (8 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο 

 • Σεμινάριο Ι: Έρευνα (5 ECTS)
 • Σεμινάριο II: Σχεδιασμός εφαρμογών (5 ECTS)
 • Εκπαίδευση σε εφαρμογές στο πεδίο και στην κοινότητα (200 ώρες, 20 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ' Εξάμηνο 

 • Εκπαίδευση σε εφαρμογές στο πεδίο και στην κοινότητα (100 ώρες, 10 ECTS)
 • Διπλωματική Εργασία (20 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) χορηγείται μετά: (α) την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των μαθημάτων, όπως περιγράφονται ανωτέρω (70 πιστωτικές μονάδες) και (β) την επιτυχή εκπόνηση και εξέταση της Διπλωματικής εργασίας (20 πιστωτικές μονάδες).

Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα