Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τμήμα
Ιατρικής
Τίτλος Προγράμματος
Τρόφιμα, Διατροφή και Μικροβίωμα (MSc Food, Nutrition αnd Microbiome)
Δίδακτρα
3000 ευρώ
Πρόσθετες Πληροφορίες

Αριθμός εισακτέων: 30 άτομα/έτος

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στις Επιστήμες Υγείας και συγκεκριμένα η μεταπτυχιακή εξειδίκευση στο πεδίο των Τροφίμων, της Διατροφής και του Μικροβιώματος. 

Η διδασκαλία θα περιλαμβάνει τη θεωρητική προσέγγιση στο πεδίο των Τροφίμων, της Διατροφής και του Μικροβιώματος. Πλην της διδασκαλίας στα πλαίσια εκπόνησης μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών, οι εκπαιδευόμενοι δύνανται να  επιλέξουν ερευνητική η ανασκοπική διπλωματική εργασία με σκοπό να εξοικιωθούν με εργαστηριακές τεχνικές η να εμβαθύνουν στην απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων και σφαιρική προσέγγιση στα τρόφιμα και τα διατροφικά και τροφιμογενή νοσήματα.

Το παρόν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Δ.Π.Θ., διέπεται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και των τεχνών, την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην υψηλή εξειδίκευση των πτυχιούχων με διττή επιστημονική προσέγγιση και εμβέλεια από το τρόφιμο στον άνθρωπο, τα διατροφικά και τροφιμογενή νοσήματα.

Σημαντική Πληροφορία: Τα μαθήματα και οι εξετάσεις γίνονται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως από πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο