Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Τμήμα
Νοσηλευτικής
Τίτλος Προγράμματος
Κοινοτική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας (MSc in Community and Public Health Nursing)
Δίδακτρα
510 ευρώ
Πρόσθετες Πληροφορίες

Το Π.Μ.Σ απονέμει Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στην Κοινοτική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας.

Αντικείμενο Π.Μ.Σ: Το αντικείμενο του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η ανάπτυξη, η εφαρμογή και προώθηση της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στον τομέα της προηγμένης κοινοτικής νοσηλευτικής και νοσηλευτικής δημόσιας υγείας. Το Π.Μ.Σ εξασφαλίζει στους φοιτητές υψηλού επιπέδου σπουδές και τεχνογνωσία, στο σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων φροντίδας για τη διατήρηση, προστασία και προαγωγή της υγείας ατόμου/ομάδας/πληθυσμού, ανεξαρτήτως ηλικίας και κατάστασης υγείας, στο εξω-νοσοκομειακό περιβάλλον της κοινότητας στο επίπεδο της Π.Φ.Υ. με στόχο την προαγωγή της δημόσιας υγείας.

Σκοπός του Π.Μ.Σ είναι να δώσει τα απαραίτητα εφόδια στους κατόχους του Μεταπτυχιακού Διπλώματος, ώστε ως εξειδικευμένοι νοσηλευτές να μπορούν να εργαστούν σε σχολεία, χώρους εργασίας ,κοινότητα, μονάδες υγείας, φορείς, οργανώσεις και δομές στο επίπεδο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ) και του εξωνοσοκομειακού περιβάλλοντος με στόχο την προαγωγή της υγείας του πληθυσμού σε όλα τα πολιτισμικά περιβάλλοντα.

Στο Π.Μ.Σ γίνονται δεκτοί Νοσηλευτές κάτοχοι Πτυχίου Νοσηλευτικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων από ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ο αριθμός των εισακτέων είναι δέκα πέντε (15) ανά κύκλο σπουδών.

Διάρκεια Σπουδών: Η χρονική διάρκεια πλήρους φοίτησης είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) είναι ενενήντα (90).Το Π.Μ.Σ απονέμει Μ.Δ.Ε.

Τρόπος Εισαγωγής και τέλη φοίτησης: Η διαδικασία επιλογής βασίζεται α) στην αξιολόγηση του φακέλου υποψηφιότητας και β) στη συνέντευξη. Τα συνολικό κόστος φοίτησης είναι 510€ .

Κατά τον Α΄ κύκλο λειτουργίας του το Π.Μ.Σ είχε δυναμική παρουσία σε Συνέδρια ,Ημερίδες και άλλες επιστημονικές συναντήσεις, συμμετέχοντας με Ανακοινώσεις, Εισηγήσεις, Στρογγυλά τραπέζια και Φροντιστήρια . Επίσης, πραγματοποίησε δράσεις σε πολλά σχολεία, και σε ομάδες πληθυσμού εντός και εκτός Αττικής. Έλαβε μέρος σε εκστρατείες πρόληψης και σχεδίασε με μεγάλη επιτυχία αφιέρωμα στην Παγκόσμια ημέρα για το AIDS/HIV με ενημερωτικά φυλλάδια και αφίσες. Πραγματοποίησε δύο εκπαιδευτικές επισκέψεις μία εντός και μία εκτός Ελλάδας, όπου είχε την ευκαιρία να γνωρίσει δομές και τον τρόπο λειτουργίας τους, καθώς και τις συνθήκες και τον τρόπο εργασίας του νοσηλευτή της κοινότητας σε διαφορετικά περιβάλλοντα.

Τέλος, το Π.Μ.Σ μετά από άδεια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων έχει το δικό του έμβλημα.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο