Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Τμήμα
Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
Τίτλος Προγράμματος
Cybersecurity (Κυβερνοασφάλεια)
Δίδακτρα
2900 ευρώ
Πρόσθετες Πληροφορίες

Το Ξενόγλωσσο Διϊδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) με ελληνικό τίτλο «ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ» και αγγλικό τίτλο «Cybersecurity», του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, της Σχολής ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, λειτουργεί με τη συμμετοχή τεσσάρων (4) Ιδρυμάτων της Μολδαβίας: (1) Πανεπιστήμιο USARB (Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Balti) (Βalti-Μολδαβία), (2) Πανεπιστήμιο UTM (The Technical University of Moldova) Chisinau-Μολδαβία), (3) Πανεπιστήμιο USM (Moldova State University) (Chisinau-Μολδαβία) και (4) Ακαδημία ASEM (Αcademy of Economic Studies of Moldova) (Chisinau-Μολδαβία) και εντάσσεται στο πλαίσιο των σκοπών και της γενικότερης αποστολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Πα.Δ.Α.).

Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Κυβερνοασφάλεια» στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου επιστημονικών γνώσεων σχετικών με την επιστήμη της Πληροφορικής και ειδικότερα με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Η ανάπτυξη τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών και κατά συνέπεια και η προστασία από εξωτερικούς κινδύνους αποτελεί, πολιτική προτεραιότητα των χωρών-εταίρων του παρόντος Δ.Δ.Π.Μ.Σ., διότι τα εμπλεκόμενα Πανεπιστήμια παρ’ ότι προσφέρουν βαθιά πανεπιστημιακή μόρφωση σχετική με την επιστήμη των υπολογιστών (Προγραμματισμός, Δίκτυα, Επικοινωνίες, ΙοΤ, Υλικό των υπολογιστών), δεν προσφέρουν υψηλή τεχνογνωσία στην ασφάλεια των σχετικών πληροφοριακών συστημάτων. Τα περισσότερα Πανεπιστήμια μέχρι σήμερα παρέχουν μόνο βασικές γνώσεις στον τομέα της ασφάλειας και σίγουρα μη προσανατολισμένες στις σημερινές ανάγκες της αγοράς.

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε σαράντα (40) κατ’ έτος.

Μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας δύναται να οργανώνεται και με μεθόδους ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, εφόσον ο συνολικός αριθμός των πιστωτικών μονάδων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που οργανώνονται με την εν λόγω μέθοδο δεν υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των συνολικών πιστωτικών μονάδων του Δ.Δ.Π.Μ.Σ..

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο