Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τμήμα
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Τίτλος Προγράμματος
Δημιουργική και Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή
Δίδακτρα
2500 ευρώ
Κατευθύνσεις

1. Δημιουργική Φυσική Αγωγή
2. Ειδική Φυσική Αγωγή

Πρόσθετες Πληροφορίες

Αριθμός εισακτέων: 50 άτομα/έτος

Αντικείμενο - Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Δημιουργική και Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» είναι η διασφάλιση της ποιότητας και της συνεχούς βελτίωσης της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας, μέσω διεπιστημονικών προσεγγίσεων, η προώθηση συνεργασιών με συναφή προγράμματα της ημεδαπής και αλλοδαπής αλλά και η πρακτική εκπαίδευση στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή προγραμμάτων άσκησης σε παιδιά και εφήβους με ή χωρίς αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Το εν λόγω Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών έχει ως σκοπό την κατάρτιση και ειδίκευση αποφοίτων Τμημάτων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και συγγενών επιστημονικών ειδικοτήτων, σε θέματα που άπτονται της Φυσικής Αγωγής, της Ειδικής Φυσικής Αγωγής και γενικότερα του Αθλητισμού και της Προσαρμοσμένης Φυσικής Δραστηριότητας Ατόμων με και χωρίς Αναπηρία ή Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, δια μέσου ακαδημαϊκής και εφαρμοσμένης διδασκαλίας και έρευνας.

Ειδικότερα, οι στόχοι του Προγράμματος είναι:

α. Η ειδίκευση/κατάρτιση αποφοίτων ΤΕΦΑΑ και συγγενών επιστημονικών ειδικοτήτων των Επιστημών της Αγωγής, στην εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων, διδακτικών μεθόδων και μέσων, με αναφορά στη Φυσική Αγωγή και την Ειδική Φυσική Αγωγή, που υπηρετούν τους στόχους της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες και τις δομές της και συμβάλλουν στην κινητική ανάπτυξη, την ανάπτυξη της προσωπικότητας και τη βελτίωση της γνώσης και της κατάστασης της υγείας ατόμων με και χωρίς Αναπηρία ή Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες.
β. Η ειδίκευση/κατάρτιση αποφοίτων ΤΕΦΑΑ και συγγενών επιστημονικών ειδικοτήτων της Επιστήμης της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού στην ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών και την οργάνωση και καθοδήγηση της άσκησης ατόμων με και χωρίς Αναπηρία ή Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, σε εξωσχολικά κινητικά και αθλητικά προγράμματα, συνδεόμενα ή μη με το σχολικό πρόγραμμα, με σκοπό την κινητική ανάπτυξη, την ανάπτυξη της προσωπικότητας και τη βελτίωση της γνώσης και της κατάστασης της υγείας τους.
γ. Η ειδίκευση/κατάρτιση αποφοίτων ΤΕΦΑΑ και συγγενών επιστημονικών ειδικοτήτων της Επιστήμης της Άσκησης για τη δημιουργική απασχόληση και γενικότερα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών και εφήβων με και χωρίς Αναπηρία ή Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες.

Σημαντική σημείωση: Δεν είναι εφικτή η επικοινωνία μέσω email - Επικοινωνήστε τηλεφωνικά με τη Γραμματεία για αυτό το πρόγραμμα στα : +30 2531039722, +30 2531039622

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο