Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα
Νομικής ΑΠΘ και Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, σε συνεργασία με το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α)
Τίτλος Προγράμματος
Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις (MSc Criminal Law and Addictions)
Δίδακτρα
4000 ευρώ
Κατευθύνσεις

1. Ποινικό Δίκαιο των εξαρτήσεων
2. Νομική και θεραπευτική διαχείριση των εξαρτήσεων

Πρόσθετες Πληροφορίες

Λειτουργούν ταυτόχρονα τμήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λευκωσία.

Η υλοποίηση του Δ.Π.Μ.Σ. θα γίνει και με τη συμβολή της υλικοτεχνικής υποδομής και του διδακτικού προσωπικού του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ). 

Αριθμός εισακτέων: 70  ανά έτος.

Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ., το οποίο λειτουργεί τόσο στις εγκαταστάσεις των Τμημάτων Νομικής του ΑΠΘ και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας όσο και σε αυτές του ΚΕΘΕΑ, είναι η μελέτη και η έρευνα αφ’ ενός μεν του νομικού πλαισίου που αφορά στις εξαρτήσεις, αφ’ ετέρου δε των πολιτικών πρόληψης, αντιμετώπισης και θεραπείας τους, με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες εξελίξεις. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα εξειδίκευσης σε δύο (2) επιμέρους κατευθύνσεις. 

Σκοπός του Προγράμματος είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στα παραπάνω πεδία και ο εφοδιασμός των μεταπτυχιακών φοιτητών με εξειδικευμένες γνώσεις σε αυτά, με στόχο την πληρέστερη προετοιμασία τους για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία. 

Πιο συγκεκριμένα: 

α. σκοπός της πρώτης κατεύθυνσης: «Ποινικό Δίκαιο των εξαρτήσεων» του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει και προετοιμάσει δικηγόρους για τον χειρισμό υποθέσεων που σχετίζονται με τις εξαρτήσεις τόσο στο στάδιο της προδικασίας και της κύριας διαδικασίας όσο και σε εκείνο της έκτισης των ποινών, να τους προσφέρει εξειδικευμένη γνώση σχετικά με τα κέντρα θεραπείας, τον τρόπο λειτουργίας τους και τις προϋποθέσεις αποδοχής εξαρτημένων ατόμων σε αυτά, ώστε να μπορούν να παρέχουν σχετικές συμβουλές στους πελάτες τους, να παρέχει ειδικές γνώσεις σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη των θεραπευτικών αγωγών και τις δυνατότητες εξασφάλισης δωρεάν θεραπείας. 

β. σκοπός της δεύτερης κατεύθυνσης: «Θεραπευτική διαχείριση των εξαρτήσεων» είναι να εκπαιδεύσει και προετοιμάσει τους μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες για να μπορέσουν να αναλάβουν θέσεις ως σύμβουλοι αντιμετώπισης εξαρτήσεων, σύμβουλοι για διαταραχές συμπεριφοράς, κλινικοί θεραπευτές, σχολικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι για ειδικές ομάδες πληθυσμού (λ.χ. φυλακισμένοι) ή μέλη του προσωπικού πανεπιστημιακών ιδρυμάτων για την υποστήριξη των φοιτητών.

Τα μαθήματα διδάσκονται μόνο Σαββατοκύριακα (6 Σαββατοκύριακα ανά εξάμηνο).

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο