Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ). είναι ενενήντα (90). Το Δ.Π.Μ.Σ. «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις» διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Στο Α΄ εξάμηνο διδάσκονται δύο προαιρετικά μαθήματα υποβάθρου και τέσσερα υποχρεωτικά μαθήματα κορμού (κοινά για όλες τις ειδικεύσεις). Στο Β΄ εξάμηνο διδάσκονται δύο υποχρεωτικά μαθήματα για κάθε ειδίκευση και δύο μαθήματα επιλογής. Στο Γ΄ εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα, ταυτόχρονα σε δύο τμήματα, από τα οποία ένα λειτουργεί στο Α.Π.Θ. και ένα στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά με αιτιολογημένη απόφαση που λαμβάνει το Σ.Ο., πριν από την ανακοίνωση του καταλόγου των εισακτέων. Τα μαθήματα που διδάσκονται από αλλοδαπούς καθηγητές ή ειδικούς επιστήμονες διδάσκονται στην αγγλική γλώσσα. Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

A’ εξάμηνο

Μαθήματα / Ώρες / ECTS

 • Ποινικό Δίκαιο για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων Ι 30 ώρες (7,5 ECTS)
 • Πολιτικές πρόληψης των εξαρτήσεων, έγκαιρης παρέμβασης και αγωγής υγείας 30 ώρες 7,5 (ECTS)
 • Εξαρτήσεις και παραβατική συμπεριφορά 30 ώρες (7,5 ECTS)
 • Εισαγωγή στη θεωρία των εξαρτήσεων 30 ώρες (7,5 ECTS)

B' εξάμηνο

Ειδίκευση Ι: Ποινικό Δίκαιο των εξαρτήσεων.

Μαθήματα Υποχρεωτικά / Ώρες /ECTS

 • Ουσιαστικό και Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων 30 ώρες (7,5 ECTS)
 • Μεταχείριση εξαρτημένων ατόμων σε δομές εγκλεισμού και ανοικτά θεραπευτικά προγράμματα 30 ώρες (7,5 ECTS)

Μαθήματα Επιλογής (δύο από τα παρακάτω ή ένα από τα παρακάτω και ένα από την κατεύθυνση ΙΙ) Ώρες / ECTS

 • Δικαστηριακή πράξη για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων και ο ρόλος του συνηγόρου στην ποινική δίκη 30 ώρες (7,5 ECTS)
 • Θεραπευτικές δομές για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων 30 ώρες (7,5 ECTS)
 • Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων 30 ώρες (7,5 ECTS)
 • Πρακτική άσκηση σε πρόγραμμα απεξάρτησης σε σωφρονιστικό κατάστημα ή/και σε κέντρο υποδοχής αποφυλακισμένων 30 ώρες (7,5 ECTS)

Ειδίκευση ΙΙ: Νομική και θεραπευτική διαχείριση των εξαρτήσεων

Μαθήματα Υποχρεωτικά / Ώρες / ECTS

 • Θεραπεία των εξαρτήσεων: Ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις και Φαρμακοθεραπείες 30 ωρες (7,5 ECTS)
 • Σωφρονιστική μεταχείριση εξαρτημένων δραστών 30 (7,5 ECTS)

Μαθήματα Επιλογής (δύο από τα παρακάτω ή ένα από τα παρακάτω και ένα από την κατεύθυνση Ι) Ώρες / ECTS

 • Ερευνητικά εργαλεία στις εξαρτήσεις (διαγνωστικά εργαλεία- αποτελεσματικότητα κίνδυνοι) 30 ώρες 7,5 (ECTS)
 • Εξαρτήσεις και ειδικοί πληθυσμοί (ανήλικοι, φυλακισμένοι, ψυχικά ασθενείς) 30 ώρες (7,5 ECTS)
 • Κοινωνικές δομές (σχολείο, οικογένεια, κοινότητα) και εξαρτήσεις 30 ώρες (7,5 ECTS)
 • Ρόλος και ευθύνη του ειδικού επιστήμονα στον χώρο των εξαρτήσεων 30 ώρες (7,5 ECTS)
 • Πρακτική άσκηση σε θεραπευτικές δομές 30 ώρες (7,5 ECTS)

Γ΄ εξάμηνο

 •  Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο