Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Τμήμα
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Τίτλος Προγράμματος
Εφαρμοσμένη Λογιστική, Ελεγκτική και Φορολογία
Δίδακτρα
3500 ευρώ
Πρόσθετες Πληροφορίες

Εισαγωγικά

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργάνωσε και λειτουργεί από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με ελληνικό τίτλο «Εφαρμοσμένη Λογιστική, Ελεγκτική και Φορολογία» και αγγλικό τίτλο “M.Sc. in Applied Accounting, Auditing and Taxation”, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114), όπως ισχύει.

Σκοπός Μεταπτυχιακού Προγράμματος – Δομή Προγράμματος Σπουδών

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή εκπαίδευση των φοιτητών που προορίζονται για το φορολογιστικό και ελεγκτικό επάγγελμα ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή ως σύμβουλοι / στελέχη και οικονομικοί αναλυτές / διευθυντές επιχειρήσεων / οργανισμών. Οι διαρκώς μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες παγκοσμίως δημιουργούν νέες ευκαιρίες, νέους προβληματισμούς και καθιστούν αναγκαία, πέραν του βασικού αντικειμένου του ΠΜΣ, την εμβάθυνση  σε  θεωρητικό  επίπεδο με σύγχρονες γνώσεις σε γνωστικά πεδία, όπως είναι η εξειδικευμένη Λογιστική κατά κλάδο, τα φορολογικά συστήματα καθώς και τα ελεγκτικά συστήματα για τους ομίλους επιχειρήσεων με διεθνή δραστηριότητα.

Το Π.Μ.Σ απευθύνεται

 Σε πτυχιούχους Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, που προέρχονται κυρίως από Τμήματα Κοινωνικών, Διοικητικών, Οικονομικών, Θετικών, Τεχνολογικών και άλλων Επιστημών.

Διδάσκοντες

Στο πρόγραμμα διδάσκουν καθηγητές πανεπιστημίων, ειδικευμένοι στα γνωστικά αντικείμενα της Εφαρμοσμένης Λογιστικής, της Ελεγκτικής και της Φορολογίας. Παράλληλα, θα προσκαλούνται καταξιωμένα στελέχη επιχειρήσεων με μεγάλη επαγγελματική εμπειρία στα πεδία του προγράμματος σπουδών.

Χρόνος φοίτησης

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης είναι 18 μήνες (τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών). Στην περίπτωση μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια του Π.Μ.Σ. μπορεί να παραταθεί κατά μέγιστο έξι (6)  ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών.

Τα μαθήματα λαμβάνουν χώρα κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 18:00-21:00 και Σάββατο 09:00-15:00, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Το χειμερινό εξάμηνο διαρκεί από Οκτώβριο ως Ιανουάριο και το θερινό εξάμηνο από Φεβρουάριο ως Ιούνιο.

Κόστος φοίτησης

Το συνολικό κόστος φοίτησης ανέρχεται στο ποσό των 3.500 ευρώ και μπορεί να καταβληθεί σε 3 εξαμηνιαίες δόσεις.

Αιτήσεις – Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Τμήματος στα τηλέφωνα 210 5381741 και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση msc.accounting@uniwa.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής – Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Γραμματεία Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Λογιστική, Ελεγκτική και Φορολογία»
Κτήριο Δ’, γραφείο 317 (2ος όροφος)
Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250, Αιγάλεω, ΤΚ 122 44
Τηλ: 210 5381741, e-mail: msc.accounting@uniwa.gr

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο