Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου
Τίτλος Προγράμματος
Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση (Master of Arts in School Counseling and Guidance)
Δίδακτρα
5125 ευρώ
Πρόσθετες Πληροφορίες

Απονεμόμενος τίτλος

Με την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος χορηγείται στις/στους αποφοίτους Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση. Στις/στους φοιτήτριες/ές του Προγράμματος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο μεταπτυχιακός τίτλος χορηγείται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αντίστοιχα, στις/στους φοιτήτριες/ές του Προγράμματος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ο μεταπτυχιακός τίτλος χορηγείται από το Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Στον τίτλο θα αναφέρονται και τα δύο ανωτέρω συνεργαζόμενα Ιδρύματα.

Το Δ.Π.Μ.Σ. συμπληρωματικά χορηγεί:
α) Πιστοποιητικό υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής και
β) Βεβαίωση πιστοποίησης στη χρήση του ΑΡΙΣΤΟΝ τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού, αποκτώντας τον τίτλο Certified Ariston Counsellor (CAS), μετά την εκπαίδευση και επιτυχή πιστοποίηση.

Επίσης, το Δ.Π.Μ.Σ. παρέχει:
α) Συνάφεια με το αντικείμενο της Σχολικής Ψυχολογίας και προσφέρει τη δυνατότητα ένταξης στους πίνακες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σύμφωνα με την υπ’ αρ. 54929/Ζ1/8-4-2019 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1217/τ. Β/10-4-2019) και
β) Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια σύμφωνα με την υπ’ αρ. 487/9-10-2020 απόφαση της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΦΕΚ 4870/τ. Β/4-11-2020).

Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. έχει ορισθεί από την Πρυτανική Πράξη Ίδρυσης σε τριάντα (30) για το Ε.Κ.Π.Α. και τριάντα (30) για το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Συνακόλουθα με την πρόσκληση αυτή προκηρύσσονται οι τριάντα (30) θέσεις που αναλογούν στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Ε.Κ.Π.Α. Σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνονται δεκτές/οί οι υποψήφιες/οι ως υπεράριθμες/οι.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο