Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το ΔΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους μετά από απόφαση της ΕΔΕ.

Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συμμετοχή σε πρακτική άσκηση, συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Α' Εξάμηνο 

 • Εισαγωγή στη Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση (Υποχρεωτικό) (7,5 ECTS)
 • Δεοντολογία στη Συμβουλευτική και Καθοδήγηση (Υποχρεωτικό) (7,5 ECTS)
 • Καινοτομία και Δημιουργικότητα στην Εκπαίδευση (Υποχρεωτικό) (7,5 ECTS)
 • Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας (Υποχρεωτικό) (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Β' Εξάμηνο 

 • Ο Εκπαιδευτικός ως Επαγγελματίας (Υποχρεωτικό) (7,5 ECTS)
 • Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα* (7,5 ECTS)
 • Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα* (7,5 ECTS)
 • Προαιρετικό** (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Γ' Εξάμηνο 

 • Επαγγελματική Καθοδήγηση και Συμβουλευτική (Υποχρεωτικό) (7,5 ECTS)
 • Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα* (7,5 ECTS)
 • Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα* (7,5 ECTS)
 • Προαιρετικό** (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Δ' Εξάμηνο 

 • Διπλωματική εργασία (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

* Επιλογή από την κατηγορία μαθημάτων υποχρεωτικά επιλογής

** Επιλογή από κατηγορία μαθημάτων προαιρετικά

 

Μαθήματα Υποχρεωτικά Επιλογής*

1. Μαθήματα Παιδαγωγικής (2 μαθήματα από τα παρακάτω 8)

 • Διαχείριση της Σχολικής Τάξης: Σχεδιασμός-ΕφαρμογήΑξιολόγηση
 • Ειδική Παιδαγωγική
 • Ψυχοκοινωνική και Παιδαγωγική Καθοδήγηση Εκπαιδευτικών Μονάδων
 • Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες-Κοινωνικός Αποκλεισμός-Διά Βίου Μάθηση
 • Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
 • Επίκαιρα Ζητήματα στην Εκπαίδευση
 • Σύγχρονες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις

2. Μαθήματα Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής (2 μαθήματα από τα παρακάτω 8)

 • Ψυχολογία στην Εκπαίδευση
 • Μαθησιακές Δυσκολίες
 • Συμβουλευτική Ψυχολογία
 • Σύγχρονες Θεωρίες Ανθρώπινης Ανάπτυξης
 • Ψυχολογία της Διδασκαλίας
 • Οικογένεια και Ανάπτυξη του Παιδιού
 • Διαπολιτισμική Συμβουλευτική και Συμβουλευτική Μειονοτήτων
 • Μέθοδοι και Εργαλεία Αξιολόγησης στη Συμβουλευτική

 

Μαθήματα Προαιρετικά** (2 μαθήματα από τα παρακάτω 4)

 • Ψυχοκοινωνιολογία του Σχολείου
 • Διαχείριση Κρίσεων στο Σχολείο
 • Ενταξιακή Εκπαίδευση
 • Ψυχοπαθολογία παιδιών και εφήβων

 

Πρακτική Άσκηση (500 ώρες)

Η διεξαγωγή πρακτικής άσκησης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος για την ολοκλήρωση των σπουδών του ΔΠΜΣ. Με την επιτυχή ολοκλήρωσή της το ΔΠΜΣ χορηγεί πιστοποιητικό, το οποίο αντιστοιχεί σε είκοσι (20) ECTS, κατ’ αντιστοιχία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο