Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τμήμα
Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Τίτλος Προγράμματος
Απογραφή και Παρακολούθηση Δασών και Δασικών Εκτάσεων και Προστατευόμενων Περιοχών
Δίδακτρα
1800 ευρώ
Πρόσθετες Πληροφορίες

Αριθμός εισακτέων: 30 άτομα/έτος

Το Π.Μ.Σ. διέπεται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί στην παροχή υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου μεταπτυχιακής ειδίκευσης στην απογραφή και παρακολούθηση δασών και δασικών εκτάσεων και προστατευόμενων περιοχών. Στοχεύει στην κατάρτιση νέων εξειδικευμένων επιστημόνων, για τη στελέχωση ιδιωτικών και δημόσιων υπηρεσιών και την εστίαση των γνώσεων τους στη θεματολογία ειδικεύσεων «αιχμής» όπως είναι η καταγραφή και η παρακολούθηση δασών, δασικών εκτάσεων και προστατευόμενων περιοχών. Παράλληλα και αναπόσπαστα με το σκοπό αυτό, το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί και στην ανάπτυξη της έρευνας και την προαγωγή της γνώσης στις περιβαλλοντικές επιστήμες. Επιδιώκεται η παροχή του πλήρους φάσματος των απαιτούμενων επιστημονικών γνώσεων με την αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού και της υλικοτεχνικής υποδομής του Τμήματος. Επιδιώκεται και η παροχή ειδικών γνώσεων, ώστε οι απόφοιτοι, εκτός από το καθαρώς επιστημονικό - τεχνολογικό μέρος, να είναι κατηρτισμένοι και στη μεθοδολογία παρακολούθησης δασών και δασικών εκτάσεων και προστατευόμενων περιοχών, για την παρακολούθηση του περιβάλλοντος.

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

  • Να παρασχεθούν στους/στις φοιτητές/τριες εξειδικευμένες γνώσεις και να αναπτυχθεί η επιστημονική προσέγγιση της απογραφής και παρακολούθησης δασών και δασικών εκτάσεων και προστατευόμενων περιοχών.
  • Να διασφαλισθεί η μεγαλύτερη δυνατή εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τη σύγχρονη ερευνητική μεθοδολογία και τις νέες τεχνολογίες.
  • Να εκπαιδευτούν οι φοιτητές/τριες, ώστε να κατανοούν τις ποικίλες ερευνητικές τεχνικές και τις διαφορετικές μεθόδους επεξεργασίας και ανάλυσης που χρησιμοποιούνται στην απογραφή και παρακολούθηση δασών και δασικών εκτάσεων και προστατευόμενων περιοχών.
  • Να επιτευχθεί βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της επιμόρφωσης στελεχών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
  • Να προωθηθεί η εξάσκηση της πρακτικής εφαρμογής των γνώσεων που απέκτησαν οι φοιτητές/τριες κατά τις προπτυχιακές σπουδές τους και να ενισχυθούν, με σκοπό τη μετέπειτα εφαρμογή τους σε διδακτορικό επίπεδο.

Εξ αποστάσεως φοίτηση σε ποσοστό έως 35%

Τηλέφωνο Γραμματείας: 2552041172

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο