Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τμήμα
Κοινωνιολογίας
Τίτλος Προγράμματος
Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση
Δίδακτρα
1500 ευρώ
Πρόσθετες Πληροφορίες

Επαγγελματική απορρόφηση των αποφοίτων

Ως σοβαροί και συνεπείς γνώστες του ενωσιακού και εν γένει ευρωπαϊκού περιβάλλοντος αναπτύσσουμε μία ειδική σχέση με τα λεγόμενα Επαγγέλματα της Ευρώπης, ενημερώνοντας και καθοδηγώντας τους φοιτητές μας με ιδιαίτερη επαγγελματική συνέπεια προς τις κατευθύνσεις αυτές.

Λαμβάνοντας υπόψη την μακρόχρονη σχέση μας με τον πλουραλιστικό πολιτισμό της ευρωπαϊκής ενοποιητικής διαδικασίας, την γεωπολιτική της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, την εξειδικευμένη γνώση μας σε θέματα λειτουργίας των ευρωπαϊκών θεσμών και του ρόλου των ομάδων συμφερόντων στις ευρωπαϊκές διαδικασίες λήψης αποφάσεων (lobbying), προσανατολίζουμε μέσα από πρακτικά σεμινάρια τους φοιτητές/ήτριες μας προς αναζήτηση θέσεων εργασίας εντός και εκτός ενωσιακού θεσμικού περιβάλλοντος (δημόσιος τομέας) αλλά και στον ιδιωτικό τομέα σε θέσεις εργασίας σχετικές με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες. Επιπλέον ο τίτλος σπουδών του ΠΜΣ είναι αποδεκτός από τον ΑΣΕΠ και ειδικότερα για θέσεις ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού & ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, Κοινωνιολόγων κτλ.

Ενδεικτικά οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού δύνανται να απορροφηθούν στους ακόλουθους οργανισμούς:

  • Δημόσια Διοίκηση
  • Τοπική Αυτοδιοίκηση
  • Ευρωπαϊκοί και Διεθνείς Θεσμοί, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
  • Εκπαίδευση και Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί
  • Επιχειρήσεις, Τραπεζικός Τομέας
  • Μέσα Επικοινωνίας, Επικοινωνιακοί Οργανισμοί, Δημοσιογραφικοί Όμιλοι
  • Διαφήμιση, Δημόσιες Σχέσεις και Μάρκετινγκ
  • Πολιτιστικοί Φορείς και Οργανισμοί
  • Ερευνητικά Κέντρα και Επιστημονικά Ινστιτούτα (Δημόσια και Ιδιωτικά)

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στη Μυτιλήνη.

10.8. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4485/2017)
Στο πλαίσιο του ΠΜΣ Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση παρέχεται εξ αποστάσεως διδασκαλία, σε ποσοστό 50% κατά μέγιστο, ως προς το συνολικό πρόγραμμα διδασκαλίας (παρ. 3 του άρθρο 30 του ν. 4485/2017).
Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση (διαλέξεις, παρουσιάσεις εργασιών) διεξάγεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που προσφέρονται από νέες τεχνολογίες και μέσα σύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης, όπως η ηλεκτρονική πλατφόρμα Open e-Class (eclass.aegean.gr), η πλατφόρμα Zoom και άλλα.
10.9. Τα διά ζώσης μαθήματα διεξάγονται στη διάρκεια της πρώτης και τελευταίας εβδομάδας του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου εκάστου ακαδημαϊκού έτους.
Τα διά ζώσης μαθήματα δύνανται να πραγματοποιούνται στην έδρα του Τμήματος Κοινωνιολογίας στη Μυτιλήνη ή αλλού, σε χώρους που έχουν διατεθεί στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία του Προγράμματος

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο