Φορέας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα
Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Τίτλος Προγράμματος
Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές (MSc in Ιnternational and European Economic Studies)
Δίδακτρα
4200 ευρώ
Κατευθύνσεις

1. Διεθνή Οικονομικά των Επιχειρήσεων (International Business Economics)
2. Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Οικονομικά (European Law & Economics)

Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα