Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων
Τμήμα
Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης
Τίτλος Προγράμματος
Επιχειρησιακή Έρευνα και Λήψη Αποφάσεων (Master of Science in Operational Research and Decision Making)
Δίδακτρα
3000 ευρώ
Κατευθύνσεις

1. Άμυνας και Ασφάλειας (Defense and Security)
2. Αναλυτικής και Λήψης Αποφάσεων (Analytics and Decision Making)

Πρόσθετες Πληροφορίες

Αριθμός εισακτέων: Ο αριθμός εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε εβδομήντα (70) ανά ακαδημαϊκό έτος εκτός των υποτρόφων του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Διάρκεια φοίτησης: 3 εξάμηνα (πλήρης φοίτηση), 5 εξάμηνα (μερική φοίτηση)

Τέλη φοίτησης: Θα ορίζονται από την ΕΔΕ του ΔΠΜΣ ανά ακαδημαϊκό έτος, αναλόγως των εσόδων από τους προβλεπόμενους πόρους, έως τις 3.000 ευρώ.

Υλικοτεχνική υποδομή: Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στην Αθήνα στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Παρέχεται η δυνατότητα και της εξ αποστάσεως παρακολούθησης του Δ.Π.Μ.Σ.

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί: Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), ή αντιστοίχων και ισότιμων Στρατιωτικών Σχολών της αλλοδαπής, διπλωματούχοι των Τμημάτων Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών, Πολιτικών Μηχανικών, Τοπογράφων Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανικών, Μαθηματικών, Πληροφορικής, Φυσικής, Χημείας, Γεωλογίας, Γεωπονίας, Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ιατρικών και Βιολογικών Επιστημών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ), ή αντιστοίχων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με αντίστοιχο τίτλο σπουδών με τους αποφοίτους των ΑΕΙ.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο