Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τμήμα
Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του ΔΠΘ και Επιστημών Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Suor Orsola Benincasa Νάπολης
Τίτλος Προγράμματος
Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Δίδακτρα
2800 ευρώ
Κατευθύνσεις

1. Διδακτική μεθοδολογία: καινοτομίες στη διδακτική πράξη
2. Διδακτική μεθοδολογία: εκπαίδευση ενηλίκων
3. Διαπολιτισμική παιδαγωγική και εκπαίδευση/Ψυχοπαιδαγωγικές εκπαιδευτικές πολιτικές και παρεμβάσεις: από τον πολυπολιτισμό στον διαπολιτισμό.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Αριθμός εισακτέων: 60 ανά έτος

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Δ.Π.Θ., διέπεται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανά¬πτυξη της έρευνας, την ικα-νοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας.

Ειδικότερα, το εν λόγω Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. αποσκοπεί, μέσω της ακαδημαϊκής διδασκαλίας, της έρευνας και της πρακτικής εφαρμογής και άσκησης:

α. στην εξειδίκευση και την επικαιροποίηση της επαγγελματικής κατάρτισης πτυχιούχων ελληνικών, ιταλικών ή άλλων ευρωπαϊκών Σχολών και Τμημάτων Ανθρωπιστικών Επιστημών υπό το πρίσμα της Διά Βίου Μάθησης, στους τομείς:

-της διδακτικής μεθοδολογίας σε τυπικές και μη τυπικές δομές εκπαίδευσης
-της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής/εκπαίδευσης
-των νέων τεχνολογιών διδασκαλίας και εκπαίδευσης σε τυπικές και μη τυπικές εκπαιδευτικές δομές

β. στη διασφάλιση των επιστημονικών προϋποθέσεων για όσους/ες μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος

γ. στη σε βάθος κατάρτιση επιστημόνων οι οποίοι/ες θα καταστούν ικανοί/ές να παράγουν νέα γνώση στους προαναφερθέντες επιστημονικούς τομείς

δ. στη διδασκαλία και την εκμάθηση της ιταλικής γλώσσας.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο