Economic Strategy
mba-aua
International Hellenic University

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες 2017-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

Το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) και το Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης (Facoltà di Scienze della Formazione) του Πανεπιστημίου Suor Orsola Benincasa Νάπολης για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 συνδιοργανώνουν και λειτουργούν τον Τρίτο (3ο ) Κύκλο Σπουδών του Διακρατικού Διαπανεπιστημιακού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες». 

Το Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις «Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες» στην ελληνική και στην ιταλική γλώσσα με τις εξής κατευθύνσεις: 

α. Ψυχοπαιδαγωγικές εκπαιδευτικές πολιτικές και παρεμβάσεις: από τον πολυπολιτισμό στον διαπολιτισμό

β. Διδακτική μεθοδολογία: καινοτομίες στη διδακτική πράξη 

γ. Διδακτική μεθοδολογία: εκπαίδευση ενηλίκων

δ. Διαπολιτισμική παιδαγωγική και εκπαίδευση. 

Η χρονική διάρκεια των σπουδών ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα. 

Τα μαθήματα θα γίνονται στην Κομοτηνή, μία φορά κάθε μήνα (Παρασκευή απόγευμα, Σάββατο πρωί/απόγευμα και Κυριακή πρωί). Υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης από απόσταση. 

Η γνώση της ιταλικής γλώσσας δεν αποοτελεί προαπαιτούμενο προσόν για την εγγραφή και τη φοίτηση στο Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. 

Καινοτομία του Προγράμματος αποτελεί η δωρεάν εκμάθηση της ιταλικής γλώσσας στη διάρκεια των σπουδών.  

Στο Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών και Τμημάτων Ανθρωπιστικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της Ιταλίας ή άλλων χωρών της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. 

Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών, με απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου, συνεκτιμώνται τα ακόλουθα: 

α. Ο βαθμός πτυχίου.

β. Η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της προφορικής συνέντευξης 

Θα ληφθούν υπόψη:

α. η αποδεδειγμένη γνώση μιας τουλάχιστον δυτικοευρωπαϊκής γλώσσας (κατά προτίμηση αγγλικής, γαλλικής, ή γερμανικής) σε επίπεδο αντίστοιχο του FC (ή άνω των 505 μονάδων από το TOEIC). 

β. τα πρόσθετα πτυχία Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.

γ. επιπλέον μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι σπουδών

δ. το συγγραφικό ή ερευνητικό έργο 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη συνέχεια, μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο διάστημα από 18/07/2017 έως και 18/08/2017 στη Γραμματεία του Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. στη διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 1 (Β΄ Κτίριο), 69100, Κομοτηνή. 

  1. Αίτηση υποψηφιότητας (κατεβάστε τη φόρμα στο: http://dddpms.bscc.duth.gr/ ΑΡΧΕΙΟ/ΕΝΤΥΠΑ).
  2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και για τους κατόχους τίτλων σπουδών της αλλοδαπής σχετική πράξη του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (τέως ΔΙΚΑΤΣΑ) περί αναγνωρίσεως της ισοτιμίας και της αντιστοιχίας τους. 
  3. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
  4. Αποδεικτικά γνώσης ευρωπαϊκκών γλωσσών 
  5. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
  6. Οι μη Έλληνες υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν πιστοποίηση ελληνομάθειας (επίπεδο Γ1). Εξαιρούνται οι υποψήφιοι που είναι πτυχιούχοι Τμημάτων Ελληνικής Φιλολογίας ομοταγούς αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου της αλλοδαπής. 
  7. Τέλος, οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη τους θα συνέβαλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη. 

Προβλέπεται, επίσης, καταβολή διδάκτρων ύψους δύο χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (2.800 €), η οποία θα γίνεται σε 4 δόσεις, η 1η ταυτόχρονα με την εγγραφή. 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα αξιολογηθούν μόνο εφόσον θα έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

 

Για το Επιστημονικό Συμβούλιο του Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. 

Η Διευθύντρια Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Δημάση 

Ο Αν. Διευθυντής Αναπληρωτής Καθηγητής Fabrizio M. Sirignano 

 

[Πληροφορίες: email: dddpmsph@gmail.com (για άμεση επικοινωνία), τηλέφωνο: 25310-39433 (Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 09.00-12.00 π.μ.), 6931209150 (τις ίδιες ημέρες και ώρες)]

 


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
Msc in International Shipping, Finance and Management

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα