Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα
Ιατρικής
Τίτλος Προγράμματος
Health Statistics and Data Analytics (Στατιστική και Αναλυτική Βιοϊατρικών Δεδομένων)
Δίδακτρα
4000 ευρώ
Πρόσθετες Πληροφορίες

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Health Statistics and Data Analytics (Στατιστική και Αναλυτική Βιοϊατρικών Δεδομένων)»

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και των τεχνών, καθώς και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου ικανών να συμβάλουν σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών των οικείων Τμημάτων καθώς και στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο που δραστηριοποιείται το κάθε Τμήμα.

Σκοπός του Αγγλόφωνου Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Health Statistics and Data Analytics (Στατιστική και Αναλυτική Βιοϊατρικών Δεδομένων)» είναι:

  1. Η εξειδικευμένη και σε βάθος θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών/φοιτητριών του στο γνωστικό πεδίο (κλάδος) της επιστήμης της Στατιστικής.
  2. Η ενεργός και πολύμορφη συμμετοχή τους στο πεδίο της Στατιστικής και της ανάλυσης βιοϊατρικών δεδομένων του ενδιαφέροντός τους και στην ανάληψη επαγγελματικής δράσης σε αυτό, με τις εφαρμογές στην έρευνα αλλά και την κλινική πράξη.
  3. Η διεξαγωγή σχετικής έρευνας από τους ίδιους/ίδιες και η συγγραφή επιστημονικής εργασίας.

Αριθμός εισακτέων: 25 άτομα/έτος

Χρονική διάρκεια σπουδών
Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα, πλήρους φοίτησης (δηλ. δύο (2) εξάμηνα παρακολούθησης μαθημάτων και ένα (1) εξάμηνο για την εκπόνηση και συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας).

Γλώσσα Διεξαγωγής του Προγράμματος
Ως γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ορίζεται η αγγλική.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο