Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τμήμα
Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Τίτλος Προγράμματος
Επιστήμες της Αγωγής: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα
Δίδακτρα
2500 ευρώ
Κατευθύνσεις

1. Άτυπες, μη Τυπικές και Τυπικές Μορφές Εκπαίδευσης
2. Εκπαίδευση στην Διαπολιτισμική Ετοιμότητα

Πρόσθετες Πληροφορίες

Το ΠΜΣ προσφέρεται σε διετείς κύκλους.

Τα μαθήματα και σεμινάρια πραγματοποιούνται κατά τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής και τα Σαββατοκύριακα.

Αριθμός εισακτέων: 30 άτομα/έτος

Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δ.Π.Θ. οργανώνει και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις Νόμου 4485/2017 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Β’ Κύκλου (Π.Μ.Σ.) πλήρους φοίτησης με τίτλο «Επιστήμες της Εκπαίδευσης: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα» “Education Sciences: Innovative Pedagogical Approaches in Multicultural environments”, η επιτυχής παρακολούθηση του οποίου οδηγεί σε απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) σε μία από τις δύο  ειδικεύσεις που θα λειτουργήσουν: 

1.    «Άτυπες, μη Τυπικές και Τυπικές Μορφές Εκπαίδευσης σε Πολυπολιτισμικά Περιβάλλοντα» 
2.     «Εκπαίδευση στην Διαπολιτισμική Ετοιμότητα».

Σκοπός: Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές γενικώς αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης, την ανά¬πτυξη της έρευνας και των τεχνών, καθώς και την ικα-νοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας,  στην κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου  ικανών να συμβάλουν σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκρι¬μένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών των οικείων Τμημάτων καθώς και  στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο που δραστηριοποιείται το κάθε Τμήμα.

Σκοπός του συγκεκριμένου υπό ίδρυση ΠΜΣ είναι:  

1. Η εξειδίκευση Πτυχιούχων των Επιστημών της Εκπαίδευσης και Αγωγής ή Πτυχιούχων άλλων ομοταγών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων θεωρητικής και θετικής κατεύθυνσης, με εκπαιδευτικό προσανατολισμό, στις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές κατάρτισης και εκ παίδευσης εκπαιδευτικών με σκοπό να συμβάλλουν αποτελεσματικά, μέσα από καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων πολυπολιτισμικών ομάδων, ώστε να αξιοποιούν με επάρκεια τα διαφορετικά περιβάλλοντα μάθησης (άτυπα, μη τυπικά και τυπικά ) στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα, στους Οργανισμούς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα της χώρας, καθώς και άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εκτός αυτής.
2. η σε βάθος κατάρτιση επιστημόνων, ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί για την παραγωγή νέας γνώσης

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο