Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Τμήμα
Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τίτλος Προγράμματος
Δημόσια Διοίκηση – Δημόσιο Μάνατζμεντ (Μ.Sc in Public Administration – Public Management)
Δίδακτρα
3000 ευρώ
Πρόσθετες Πληροφορίες

Σκοπός

Το  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Δημόσια Διοίκηση – Δημόσιο Μάνατζμεντ» (ΦΕΚ τ.Β’/3484/21-08-2018) περιλαμβάνει μαθήματα τα περισσότερα από τα οποία εντάσσονται στην γνωστική περιοχή της Οργάνωσης και Διοίκησης.

Επίσης μαθήματα τα οποία εντάσσονται στην περιοχή των ευρύτερα νοούμενων επιστημών των οικονομικών και μαθήματα που εντάσσονται στην περιοχή των θεσμών και του δικαίου.

Με την αναλογία που συμβάλλουν τα επιμέρους μαθήματα στο Πρόγραμμα επιδιώκεται η εξασφάλιση μίας ισορροπημένης σύνθεσης γνωστικών αντικειμένων και μαθημάτων που αντανακλά την πιο σύγχρονη αντίληψη για μιαν συνολική θεώρηση και διαπραγμάτευση του φαινομένου της Δημόσιας Διοίκησης και όχι μιαν μονομερή και γι' αυτό περιοριστική και παρωχημένη.

Το Π.Μ.Σ. έχει ως κεντρικούς στόχους: 

  • Tην παραγωγή υψηλού επιπέδου στελεχών και λειτουργών, που θα αναβαθμίσουν συνολικά την αποδοτικότητα και παραγωγικότητα του Δημόσιου Τομέα και την ποιότητα των παρεχόμενων, από αυτόν υπηρεσιών, στη βάση και της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος και θα αποτελέσουν τους μελλοντικούς ηγέτες.
  • Την δημιουργία σημαντικών επαγγελματικών προοπτικών για τους επιθυμούντες να προσανατολιστούν επαγγελματικά προς  την Δημόσια Διοίκηση και τον εφοδιασμό με σημαντικά ουσιαστικά και τυπικά προσόντα αυτών που θα  παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα οι οποίοι θα αποκτήσουν υψηλού επιπέδου θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις.
  • Την εμβάθυνση των γνώσεων, σε ακαδημαϊκό επίπεδο, στα ζητήματα της οργάνωσης και θεσμικής  συγκρότησης της Δημόσιας Διοίκησης και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Σε ποιους απευθύνεται

Tο ΠΜΣ «Δημόσια Διοίκηση- Δημόσιο Μάνατζμεντ» απευθύνεται τόσο σε αυτούς οι οποίοι εργάζονται στον Δημόσιο Τομέα και επιθυμούν να προσαυξήσουν και να εξελίξουν τα προσόντα τους, δηλαδή ή σε κεντρική κρατική υπηρεσία  ή σε οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή σε στρατιωτική ή αστυνομική υπηρεσία ή σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου  που υπάγεται στον Δημόσιο Τομέα και ιδιαίτερα σε νομικό πρόσωπο οργανωμένο κατά το ιδιωτικό δίκαιο που έχει την μορφή της δημόσιας επιχείρησης.

Απευθύνεται επίσης και σε αυτούς που επιθυμούν,  σχεδιάζουν και φιλοδοξούν να εργασθούν στον κατά τα ανωτέρω οριοθετούμενο ευρύτερο δημόσιο τομέα και έτσι να εξασφαλίσουν μία ενδιαφέρουσα, αποδοτική, και σύμφωνη με τα προσόντα και τις δεξιότητές τους επαγγελματική απασχόληση.

Απευθύνεται όμως και στους επιθυμούντες να εμβαθύνουν ακαδημαϊκά τις γνώσεις τους στο πεδίο της οργάνωσης και θεσμικής συγκρότησης της Δημόσιας Διοίκησης και ευρύτερα του Δημόσιου Τομέα.

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Το Πρόγραμμα δέχεται αποφοίτους Τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που στο στάδιο των προπτυχιακών τους σπουδών τους, είτε έχουν ασχοληθεί με οποιαδήποτε επιστημονικά αντικείμενα είτε έχει απασχολήσει λιγότερο ή περισσότερο η περιοχή της ευρύτερα νοούμενης Δημόσιας Διοίκησης. Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Τμημάτων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ του εσωτερικού ή ομοταγών Σχολών του εξωτερικού ή ΑΣΠΑΙΤΕ ή Ανωτάτων εν γένει Σχολών, ανεξαρτήτως γνωστικού αντικειμένου. Η ποικίλη προέλευση των φοιτητών του Προγράμματος είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του που θα το εμπλουτίσουν, αφού άλλωστε ο δημόσιος τομέας είναι μία πλουραλιστικού χαρακτήρα περιοχή.

Οι υποψήφιοι που έχουν υποβάλλει αίτηση συνοδευόμενη από όλα τα απαιτούμενα κατά τον Κανονισμό του Προγράμματος  δικαιολογητικά, μετέχουν στην διαδικασία επιλογής. Η διαδικασία επιλογής των φοιτητών για τη φοίτησή τους στο Πρόγραμμα γίνεται από την Εξεταστική Επιτροπή (Ε.Ε.), αποτελούμενη από διδάσκοντες στο Πρόγραμμα που ορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.). Η Εξεταστική Επιτροπή (Ε.Ε.) διεξάγει με ευθύνη της την συνέντευξη των υποψηφίων φοιτητών. Οι προϋποθέσεις εισαγωγής καθορίζονται κατ΄ έτος από την Εξεταστική Επιτροπή, στο πλαίσιο που καθορίζει ο Νόμος, ο Κανονισμός και η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε). Η βαθμολογία που λαμβάνει κάθε υποψήφιος προκύπτει από εφαρμογή σειράς κριτηρίων που προβλέπονται από τον Κανονισμό του Π.Μ.Σ..

Διδακτικό Προσωπικό

Διδάσκοντες είναι Καθηγητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Επίσης Καθηγητές Πανεπιστημίων και διδάσκοντες σε ΑΕΙ οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη ενασχόληση, διδακτική και ερευνητική, με τα γνωστικά αντικείμενα που αντιστοιχούν στα μαθήματα που τους ανατίθενται, καθώς και επιστήμονες εγνωσμένου κύρους και κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

Για τη διδασκαλία ειδικών θεμάτων μπορεί να καλούνται ως Καθηγητές, επιστήμονες εγνωσμένου κύρους .

Οι διδάσκοντες επιλέγονται προσεκτικά, ώστε να διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και υπόκεινται συνεχώς σε αξιολόγηση, στην οποία μετέχουν και οι φοιτητές στο τέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας των επιμέρους διδακτικών ενοτήτων.

Τα μαθήματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος κάθε Παρασκευή 15.30-21.30 και Σάββατο 09.00-15.00.

Επικοινωνία

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δημήτριος Στράνης, Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου & Διοικητικής Επιστήμης

Διεύθυνση: Π.Μ.Σ. Δημόσια Διοίκηση-Δημόσιο Μάνατζμεντ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Π.Ράλλη & Θηβών 250

Κτήριο Δ’, Γραφείο 208

Αιγάλεω 122 44

Τηλέφωνο: 210-5381259, 6947-201626

e-mail: msc-papm@uniwa.gr

Facebook

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο