Φορέας
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τμήμα
Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τίτλος Προγράμματος
Διοίκηση Επιχειρήσεων για στελέχη - Executive MBA
Δίδακτρα
4800 ευρώ
Κατευθύνσεις

1. Διοίκηση Επιχειρήσεων
2. Επιχειρηματικότητα
3. Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στη Χίο.

10.8 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (άρθρο 30 παρ. 3 του ν. 4485/2017)
Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται δια ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστο όχι μεγαλύτερο του 35% κατά τη διάρκεια των δύο εξαμήνων.
Συγκεκριμένα το σύνολο των ωρών διδασκαλίας του ΠΜΣ και για τα δύο εξάμηνα είναι 270 ώρες, από τις οποίες οι 180 ώρες διδασκαλίας πραγματοποιούνται δια ζώσης (65%) και οι 90 ώρες διδασκαλίας εξ’ αποστάσεως (35%). Τα ποσοστά αναφέρονται στο σύνολο των ωρών διδασκαλίας του ΠΜΣ, κάτι που σημαίνει ότι τα ανωτέρω ποσοστά μπορεί να ποικίλλουν ανά μάθημα.
Στην έναρξη κάθε εξαμήνου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης καθορίζεται το ποσοστό διδασκαλίας δια ζώσης και εξ αποστάσεως στα μαθήματα του ΠΜΣ.


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο