1. Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

2. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, η επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και η συγκέντρωση 75 πιστωτικών μονάδων (ECTS).

 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Α΄ Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων

Στην κατεύθυνση της Διοίκησης Επιχειρήσεων το πρόγραμμα μαθημάτων εστιάζει στην ανάπτυξη της στρατηγικής και καινοτομικής σκέψης των φοιτητών/τριών με στόχο τη συστηματική προσέγγιση και αντιμετώπιση των λειτουργικής και στρατηγικής φύσεως προβλημάτων κατά την άσκηση της διοίκησης. Προσεγγίζοντας την επιχείρηση ως ανοικτό σύστημα, αναλύονται: τα κυρία χαρακτηριστικά του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος της, τα συστατικά μέρη του στρατηγικού σχεδιασμού και της επιχειρησιακής πολιτικής, οι αρχές αποτελεσματικής οργάνωσης, ηγεσίας και διοίκησης των ανθρώπων και η σημασία τους για την υλοποίηση των στόχων και των στρατηγικών της επιχείρησης. Πρόσθετα, καταδεικνύεται η διάσταση και η σημασία της επιχειρηματικής ηθικής ως παράγοντα επιτυχίας στη σύγχρονη επιχειρηματική πραγματικότητα. Τέλος, αναδεικνύεται η λειτουργία του μάρκετινγκ ως μία διαδικασία δημιουργίας και παροχής αξίας στον πελάτη.

Α' Εξάμηνο

Α’ ΚΥΚΛΟΣ

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (6 ECTS)
 • Επιχειρησιακή Έρευνα (6 ECTS)
 • Λογιστική (6 ECTS)

Β’ ΚΥΚΛΟΣ

 • Στρατηγική Επιχειρήσεων (6 ECTS)
 • Διοίκηση Καινοτομίας (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Β' Εξάμηνο

Γ’ ΚΥΚΛΟΣ

 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (8 ECTS)
 • Οργανωσιακή Συμπεριφορά (8 ECTS)
 • Μάρκετιγκ (7 ECTS)
 • Μεθοδολογία Έρευνας (7 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Δ’ ΚΥΚΛΟΣ

 • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (15 ECTS)

Σύνολο 15 ECTS

 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Β΄ Επιχειρηματικότητα

Στην κατεύθυνση της επιχειρηματικότητας αναλύεται η ανάδυση και η δυναμική της νέας επιχείρησης ως κύριου μηχανισμού καινοτομίας και οικονομικής ανάπτυξης. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι αρχές κατάρτισης ενός επιχειρηματικού σχεδίου, τα κύρια χαρακτηριστικά της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, οι σύγχρονες μορφές επιχειρηματικότητας, τα δομικά στοιχεία του επιχειρηματικού οικοσυστήματος και οι προϋποθέσεις της επιτυχίας του επιχειρηματικού εγχειρήματος.

Α' Εξάμηνο

Α’ ΚΥΚΛΟΣ

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (6 ECTS)
 • Επιχειρησιακή Έρευνα (6 ECTS)
 • Λογιστική (6 ECTS)

Β’ ΚΥΚΛΟΣ

 • Στρατηγική Επιχειρήσεων (6 ECTS)
 • Διοίκηση Καινοτομίας (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Β' Εξάμηνο

Γ’ ΚΥΚΛΟΣ

 • Νέες Μορφές Επιχειρηματικότητας (8 ECTS)
 • Διοικητική Οικονομική (7 ECTS)
 • Επιχειρησιακές Εφαρμογές ΤΠΕ (8 ECTS)
 • Μεθοδολογία Έρευνας (7 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Δ’ ΚΥΚΛΟΣ

 • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (15 ECTS)

Σύνολο 15 ECTS

 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Γ΄ Λογιστική & Χρηματοοικονομική

Στην κατεύθυνση Λογιστική – Χρηματοοικονομική παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της λογιστικής, η ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων και ο οικονομικός προγραμματισμός της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι βασικές αρχές ανάλυσης χρηματοδοτικών και επενδυτικών προβλημάτων στη σύγχρονη επιχείρηση.

Α' Εξάμηνο

Α’ ΚΥΚΛΟΣ

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (6 ECTS)
 • Επιχειρησιακή Έρευνα (6 ECTS)
 • Λογιστική (6 ECTS)

Β’ ΚΥΚΛΟΣ

 • Στρατηγική Επιχειρήσεων (6 ECTS)
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Β' Εξάμηνο

Γ’ ΚΥΚΛΟΣ

 • Διοικητική Λογιστική (8 ECTS)
 • Διαχείριση Κινδύνου (7 ECTS)
 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση (8 ECTS)
 • Μεθοδολογία Έρευνας (7 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Δ’ ΚΥΚΛΟΣ

 • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (15 ECTS)

Σύνολο 15 ECTS


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο