Σύγχρονη Τεχνολογία Τροφίμων-Οινολογία
ΕΚΠΑ: Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

1. Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

2. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, η επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και η συγκέντρωση 75 πιστωτικών μονάδων (ECTS).

 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Α΄Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων

Α' Εξάμηνο

Α’ ΚΥΚΛΟΣ

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (6 ECTS)
 • Επιχειρησιακή Έρευνα (6 ECTS)
 • Λογιστική (6 ECTS)

Β’ ΚΥΚΛΟΣ

 • Στρατηγική Επιχειρήσεων (6 ECTS)
 • Διοίκηση Καινοτομίας (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο

Γ’ ΚΥΚΛΟΣ

 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (8 ECTS)
 • Οργανωσιακή Συμπεριφορά (8 ECTS)
 • Μάρκετιγκ (7 ECTS)
 • Μεθοδολογία Έρευνας (7 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Δ’ ΚΥΚΛΟΣ

 • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (15 ECTS)

Σύνολο 15 ECTS

 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Β΄ Επιχειρηματικότητα

Α' Εξάμηνο

Α’ ΚΥΚΛΟΣ

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (6 ECTS)
 • Επιχειρησιακή Έρευνα (6 ECTS)
 • Λογιστική (6 ECTS)

Β’ ΚΥΚΛΟΣ

 • Στρατηγική Επιχειρήσεων (6 ECTS)
 • Διοίκηση Καινοτομίας (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο

Γ’ ΚΥΚΛΟΣ

 • Νέες Μορφές Επιχειρηματικότητας (8 ECTS)
 • Διοικητική Οικονομική (7 ECTS)
 • Επιχειρησιακές Εφαρμογές ΤΠΕ (8 ECTS)
 • Μεθοδολογία Έρευνας (7 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Δ’ ΚΥΚΛΟΣ

 • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (15 ECTS)

Σύνολο 15 ECTS

 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Γ΄ Λογιστική & Χρηματοοικονομική

Α' Εξάμηνο

Α’ ΚΥΚΛΟΣ

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (6 ECTS)
 • Επιχειρησιακή Έρευνα (6 ECTS)
 • Λογιστική (6 ECTS)

Β’ ΚΥΚΛΟΣ

 • Στρατηγική Επιχειρήσεων (6 ECTS)
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο

Γ’ ΚΥΚΛΟΣ

 • Διοικητική Λογιστική (8 ECTS)
 • Διαχείριση Κινδύνου (7 ECTS)
 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση (8 ECTS)
 • Μεθοδολογία Έρευνας (7 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Δ’ ΚΥΚΛΟΣ

 • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (15 ECTS)

Σύνολο 15 ECTS

Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα