Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Τμήμα
Νοσηλευτικής
Τίτλος Προγράμματος
Θεραπεία και Φροντίδα τραυμάτων και ελκών (MSc in Wound Care and Treatment)
Δίδακτρα
3000 ευρώ
Πρόσθετες Πληροφορίες

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θεραπεία και Φροντίδα Τραυμάτων και Ελκών» οργανώνεται και λειτουργεί αυτοδύναμα από το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.)

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Θεραπεία και Φροντίδα Τραυμάτων και Ελκών». Ο μεταπτυχιακός τίτλος στην αγγλική γλώσσα ορίζεται ως «MSc in Treatment and Care of Wounds and Ulcers». Σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στα επιστημονικά πεδία των οξέων και χρόνιων τραυμάτων και ελκών, της επούλωσης του τραύματος, των στομίων, των σύγχρονων επιστημονικών τεχνικών και τεχνολογικών επιτευγμάτων στη φροντίδα και θεραπεία τους και στην προηγμένη έρευνα.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Νοσηλευτικής, καθώς και όλων των συναφών επιστημών υγείας της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ ιδρυμάτων της αλλοδαπής

Η διάρκεια φοίτησης είναι κατ’ ελάχιστο τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, εκ των οποίων το τέταρτο περιλαμβάνει την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα του καθενός από τα τρία πρώτα εξάμηνα αντιστοιχούν σε 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί επίσης σε 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Για την απόκτηση του Διπλώματος απαιτούνται συνολικά 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS). 

Βάσει του άρθρου 33, παράγραφος 2 & 3 του Ν.4485/2017 – ΦΕΚ 114/Α/4-8-2017 δίδεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης για εργαζόμενους φοιτητές. Σε αυτή την περίπτωση η διάρκεια φοίτησης είναι αυξημένη μόνο κατά ένα εξάμηνο από αυτή της πλήρους φοίτησης. Για την απονομή Μ.Δ.Ε. απαιτείται η επιτυχία στις εξετάσεις, στα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα μαθήματα που αναφέρονται στο άρθρο 6 Άρθρο, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του μεταπτυχιακού φοιτητή στο σύνολο των αντίστοιχων εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων.

Το ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών είναι σύγχρονο και καινοτόμο. Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ανέρχεται σε δεκαέξι (16), δεκατέσσερα (14) υποχρεωτικά μαθήματα και δύο (2) μαθήματα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά. Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται με τη φυσική παρουσία των φοιτητών, ενώ σε ποσοστό έως 35% μπορεί να πραγματοποιείται η διδασκαλία με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η διδασκαλία πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα και κατά περίπτωση στην αγγλική. 

Επιπλέον των θεωρητικών μαθημάτων, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθούν και συμμετέχουν σε κλινική άσκηση και εφαρμογή πρακτικών δεξιοτήτων σε κλινικές μεγάλων νοσοκομειακών μονάδων (παθολογικό και χειρουργικό τμήμα, μονάδα εντατικής θεραπείας, τμήμα επειγόντων περιστατικών), καθώς και σε εξειδικευμένα ιατρεία, όπως ιατρείο διαβητικού ποδιού και μονάδα υπερβαρικού οξυγόνου, ενώ υπάρχει συνεργασία και με ιδιωτικούς φορείς – εταιρείες, γεγονός που βοηθά και στην ενδυνάμωση των  επαγγελματικών προσόντων των αποφοίτων. 

Στο ΠΜΣ παράγεται σημαντικό επιστημονικό έργο. Αυτό αποδεικνύεται από την οργανωμένη συμμετοχή σε σημαντικά εθνικά και διεθνή συνέδρια κι από τον σημαντικό αριθμό επιστημονικών  δημοσιεύσεων. Μελέτες, με την συμμετοχή μεταπτυχιακών φοιτητών πρωτίστως, έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους όπως τα International Wound Journal, International Journal of Lower Extremity Wounds, Journal of Wound Ostomy and Continence Care Nursing, Journal of Wound Care, International Journal of Environmental  Research and  Public Health, European Journal of Pharmaceutical Sciences, Journal of B.U.ON., κ.λπ.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης, που ανέρχονται στο ποσό των 750,00 ευρώ ανά εξάμηνο, δηλαδή 3.000,00 ευρώ για όλη τη διάρκεια φοίτησης. Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης παρέχεται κατ’ εφαρμογή όσων ορίζονται στο άρθρο 35 του ν. 4485/2017 όπως ισχύει.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο