Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Τμήμα
Πολιτικών Μηχανικών
Τίτλος Προγράμματος
Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων
Δίδακτρα
3500 ευρώ
Κατευθύνσεις

1. Αρχιτεκτονική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων
2. Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων

Πρόσθετες Πληροφορίες

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21 αυτοδύναμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο "Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων" και δύο κατευθύνσεις –Αρχιτεκτονική και Δομοστατική–, στην ελληνική γλώσσα, ως συνέχεια του ομότιτλου Π.Μ.Σ. που ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2017 και λειτούργησε από το ίδιο Τμήμα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 στα Τρίκαλα Θεσσαλίας, όπου θα συνεχίσει να υλοποιείται -στο πλαίσιο της εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου. Εκπαίδευση από απόσταση μπορεί να προβλεφθεί ανάλογα με τις συνθήκες. Tο Π.Μ.Σ.–Α.ΔΟ.ΑΠ.  είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Το ύψος των τελών φοίτησης ανέρχεται στα 3.500,00 ευρώ.

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ.–Α.ΔΟ.ΑΠ. είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία και η αγωγή στην έρευνα για τα ζητήματα ολοκληρωμένης προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης ιστορικών κτιριακών κελυφών, μεμονωμένων και σε σύνολα.

Ο σκοπός του Π.Μ.Σ.–Α.ΔΟ.ΑΠ. συνίσταται στην κάλυψη των ελλειμμάτων επιστημονικής γνώσης και εξειδίκευσης στα συναφή ζητήματα, συνδυαστικά με τις τρέχουσες ανάγκες και τις αναφυόμενες απαιτήσεις της διαρκώς αναπτυσσόμενης σχετικής αγοράς εργασίας. Τα παραπάνω συγκροτούν και τον άξονα σχεδιασμού του Προγράμματος Σπουδών.                                      

Στο Π.Μ.Σ. – Α.ΔΟ.ΑΠ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Μπορούν να προέρχονται από Σχολές και Τμήματα Πολυτεχνείων, Πολυτεχνικές Σχολές Πανεπιστημίων, Τμήματα Μηχανικών Τ.Ε., Τμήματα Μηχανικών Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Τμήματα Ιστορίας-Αρχαιολογίας Φιλοσοφικών Σχολών Πανεπιστημίων ή Τμήματα άλλων επιστημονικών πεδίων και ειδικοτήτων -που κατά περίπτωση δύνανται να κριθούν ως συναφή από την Επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται μετά την αξιολόγηση των τίτλων σπουδών, της επαγγελματικής εμπειρίας και της επιστημονικής δραστηριότητας, πρόσθετων γνώσεων και συστάσεων, καθώς και της συνέντευξης.  

Η επιτυχής παρακολούθηση οδηγεί στη λήψη αναγνωρισμένου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων» (Master of Science in Architectural and Structural Rehabilitation of Historic Buildings and Complexes).

Ο τόπος διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι τα Τρίκαλα Θεσσαλίας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο