Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το Πρόγραμμα Σπουδών, συνολικής διάρκειας τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων (90 ECTS), περιλαμβάνει μαθήματα που είναι κοινά στο 1ο εξάμηνο, ενώ στο 2ο εξάμηνο εξειδικεύονται στις δύο κατευθύνσεις. Το 3ο εξάμηνο αντιστοιχεί στην εκπόνηση της ερευνητικού περιεχομένου Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του προγράμματος Σπουδών προβλέπονται σεμινάρια με ειδικούς επιστήμονες - προσκεκλημένους εισηγητές.

Το περιεχόμενο των μαθημάτων ευθυγραμμίζεται προς τις απαιτήσεις για εμβάθυνση στα συναφή πεδία σε θεωρητικό και σε εφαρμοσμένο επίπεδο, με έμφαση στις αλληλένδετες κύριες συνιστώσες της αποκατάστασης –στην αρχιτεκτονική και στη δομοστατική.

Τα εξεταζόμενα ζητήματα δίνουν έμφαση στο ιστορικό κτιριακό δυναμικό του 19ου και του 20ού αιώνα παράλληλα με το προγενέστερο μνημειακό απόθεμα και σχετίζονται με προστατευόμενα στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς, των οποίων η εμβέλεια κυμαίνεται από την τοπική ή περιφερειακή κλίμακα μέχρι την εθνική ή την ευρωπαϊκή.

Το ενδεικτικό πρόγραμμα μαθημάτων της πλήρους φοίτησης, διαμορφώνεται ως εξής:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (Κοινό) 

 1. Ιστορία Αρχιτεκτονικής 7,5 
 2. Ανάπλαση και Αναβίωση Ιστορικών Κέντρων και Συνόλων. Διαχείριση Παρεμβάσεων 7,5 
 3. Αναγνώριση και Ανάλυση Ιστορικών Αστικών Κτιρίων στη Νεώτερη Ελλάδα 7,5 
 4. Η/Μ και Υδραυλικές Εγκαταστάσεις και Ενεργειακή Αναβάθμιση σε Ιστορικά Κτίρια 7,5 
 5. Επιχειρησιακή Έρευνα/Διοικητική Επιστήμη – Ποσοτικές Μέθοδοι 7,5

Σύνολο 30 

Β` ΕΞΑΜΗΝΟ

Κατεύθυνση Αρχιτεκτονικής Αποκατάστασης Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων

 1. Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων (κοινό) 7,5
 2. Χριστιανική Τέχνη 7,5 
 3. Λαϊκή Αρχιτεκτονική. Ελλάδα – Βαλκάνια 7,5 
 4. Επανάχρηση Ιστορικών Κτιρίων 7,5 
 5. Σεμινάρια  

Σύνολο 30 

Κατεύθυνση Δομοστατικής Αποκατάστασης Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων

 1. Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων 7,5 
 2. Προσδιορισμός και Αποτίμηση Φέρουσας Συμπεριφοράς Ιστορικών Κτιρίων υπό Στατικά και Σεισμικά Φορτία – Επεμβάσεις Η/Υ 7,5 
 3. Σχεδιασμός και Αποτίμηση Σεισμικής Επάρκειας Κατασκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα και Φέρουσα Τοιχοποιία 7,5 
 4. Βελτίωση και Ενίσχυση Εδαφών Θεμελίωσης και Φέροντα Οργανισμού Ιστορικών Κτιρίων 7,5
 5. Σεμινάρια

Σύνολο 30 

Γ` ΕΞΑΜΗΝΟ
(Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία – Μ.Δ.Ε.)

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
α. Ερευνητική Μεθοδολογία
β. Εκπόνηση Μ.Δ.Ε.

Σύνολο 30 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ MONAΔΩN (ECTS) 90 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο