ΠΜΣ Βιοϊατρικής - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
ΠΜΣ Βιοϊατρικής - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Φορέας
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Τμήμα
Ψηφιακών Συστημάτων
Τίτλος Προγράμματος
Δίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (MSc. in Law and Information and Communication Technologies)
Δίδακτρα
4.900 ευρώ
Πρόσθετες Πληροφορίες

Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021: Αν συνεχιστούν τα προβλήματα λόγω COVID-19, τα μαθήματα θα διεξάγονται εν όλω εξ αποστάσεως. Σε περιβάλλον άρσης των περιοριστικών διατάξεων, τα μαθήματα θα διεξάγονται, συνδυαστικά, δια ζώσης και εξ αποστάσεως με χρήση ψηφιακών μέσων με άρτια επιλεγμένη – φιλική στη χρήση – πλατφόρμα. Με βάση την κείμενη νομοθεσία (Ν.4485/2017 όπως ισχύει), η διδασκαλία εξ αποστάσεως δεν θα υπερβαίνει το 35%. Το ωρολόγιο πρόγραμμα των προβλεπόμενων τεσσάρων μαθημάτων, διάρκειας τριών εκπαιδευτικών ωρών έκαστο ανά εβδομάδα διδασκαλίας, μπορεί να περιλαμβάνει, ενδεικτικά, εξ αποστάσεως διδασκαλία Τετάρτη 18:00-21:00 και δια ζώσης διδασκαλία Παρασκευή 18:00-21:00 και Σάββατο 10:00-15:00.

Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο