Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τμήμα
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Τίτλος Προγράμματος
Φορολογικό και Οικονομικό Δίκαιο των Επιχειρήσεων: Ενωσιακό και Ελληνικό Πλαίσιο (Tax and Business Law: European and Greek Framework)
Δίδακτρα
2900 ευρώ
Πρόσθετες Πληροφορίες

Ο τίτλος απονέμεται από το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ως επισπεύδον τμήμα σε συνεργασία με το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Οι στόχοι του ΔΠΜΣ είναι οι εξής:
- Η γνώση της ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί εταιριών/επιχειρήσεων, καθώς και της ίδρυσης, λειτουργίας, μετασχηματισμού και περάτωσης (λύση, πτώχευση - εξυγίανση)
- Η γνώση της διανοητικής βιομηχανικής και πνευμα- τικής νομοθεσίας [σήμα, ευρεσιτεχνία, ανταγωνισμός (αθέμιτος και ελεύθερος), έργο και δημιουργός, πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα].
- Η γνώση της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας.
- Η γνώση της λογιστικής και ελεγκτικής νομοθεσίας περί εταιριών.
- Η πλήρης επιστημονική κατανόηση και έρευνα πάνω στα αντικείμενα και στις σύγχρονες τάσεις στη Φορολογική Λογιστική και Νομοθεσία των επιχειρήσεων.
- Την εφαρμογή σε συνθήκες αγοράς των νομών καιτων διατάξεων των εταιριών, της Φορολογίας, της Λογιστικής αλλά και του Εσωτερικού και Εξωτερικού Ελέγχου των επιχειρήσεων.
- Την εφαρμογή Συμβουλευτικών πρακτικών στην φορολογία των επιχειρήσεων.
- Εμβάθυνση σε ειδικά θέματα ηθικής στην κυβερνητική διοικητική και επικοινωνιακή πολιτική εταιρικών οντοτήτων
- Η προετοιμασία για τη διενέργεια διδακτορικών σπουδών.
- Η πλήρης και ενδελεχής ενημερωτική (θεωρητική και πρακτική) κάλυψη των αναγκών των νομικών τόσο αυτών που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα όσο και των απασχολούμενων στις νομικές υπηρεσίες στο δημόσιο, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα ιδίως στις επιχειρήσεις/ εταιρίες.
- Η κάλυψη των αναγκών σε ανώτατο μεταπτυχιακό επίπεδο για διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.
- Η πλήρης κατανόηση του συν όλου του Ελληνικού και Ενωσιακού Εταιρικού, Φορολογικού, Τελωνειακού, Λογιστικού, Ελεγκτικού, Τραπεζικού και Διανοητικού Δικαίου σε συνέργεια με τη φορολογική λογιστική και ελεγκτική, την παρακολούθηση και ανάλυση των φορολογικών πρακτικών στις επιχειρήσεις και τη διοικητική τους λειτουργία, συμπεριφορά και επικοινωνία.

Κατηγορίες πτυχιούχων
Το ΔΠΜΣ απευθύνεται κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, σε πτυχιούχους Νομικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών τμημάτων, Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής, Ελεγκτικής, Τραπεζικής και συναφών επιστημονικών αντικειμένων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή/και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, όπως επίσης σε αποφοίτους Πολιτικών
Επιστημών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε εβδομήντα (70) φοιτητές, ανά τμήμα. Εισάγονται καθ’ υπέρβαση όσοι ισοβαθμήσουν με τον τελευταίο επιτυχόντα.

Η διδασκαλία των μαθημάτων θα πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του ν. 4957/2022.

Το πρόγραμμα προσφέρεται τόσο σε πλήρη όσο και σε μερική φοίτηση.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο