Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα
Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, Λογοθεραπείας και Ιατρικής
Τίτλος Προγράμματος
Αγωγή Υγείας (Health Education)
Δίδακτρα
2000 ευρώ
Πρόσθετες Πληροφορίες

Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Δ.Π.Μ.Σ. οδηγεί αποκλειστικά στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Αγωγή Υγείας» [Master of Science (MSc) in “Health Education”].

Αντικείμενο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, είναι η εκπαίδευση και εξειδίκευση πτυχιούχων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στην επιστημονική περιοχή της Αγωγής Υγείας. Πιο συγκεκριμένα, το εν λόγω μεταπτυχιακό θα παρέχει εξειδίκευση και θεωρητική εμβάθυνση σε επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων σε θέματα που σχετίζονται, αφενός με την εκπαίδευση και αφετέρου με την υγεία και την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την προάσπιση, την βελτίωση και την προαγωγή της ψυχικής, σωματικής και κοινωνικής υγείας με στόχο την ενίσχυση ενός υγιούς περιβάλλοντος για την ζωή, την μάθηση και την εργασία.

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Αγωγή Υγείας» έχει ως σκοπό την παροχή μεταπτυχιακών σπουδών υψηλού επιπέδου και, κατά συνέπεια, την παροχή κατάλληλων εφοδίων που θα δώσουν στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τη δυνατότητα αφενός μεν να ακολουθήσουν επιστημονική σταδιοδρομία στο χώρο της Αγωγής Υγείας συνεχίζοντας τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο με ερευνητικές/ακαδημαϊκές προοπτικές, αφετέρου δε να ασχοληθούν επαγγελματικά, ως ειδικοί σε θέματα Αγωγής Υγείας (health education specialists)/εκπαιδευτές σε θέματα υγείας (health
educators) σε σχολικά, ακαδημαϊκά, κλινικά, κοινοτικά ή επιχειρηματικά περιβάλλοντα, ανταποκρινόμενοι στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες των ατόμων και της κοινωνίας, στα θέματα που άπτονται της υγείας.

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε πενήντα (50). Ο τρόπος επιλογής των εισακτέων, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται στον οικείο κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών και αναφέρονται στην προκήρυξη.

Υποτροφίες
Το ΔΠΜΣ παρέχει υποτροφίες, των οποίων η δυνατότητα χορήγησης, τα κριτήρια επιλογής καθώς και ο αριθμός θα καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο