Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Τμήμα
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Ιατρικής και Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών
Τίτλος Προγράμματος
Επιστήμες του Περιβάλλοντος, της Υγείας και της Αγωγής: Εκπαίδευση για την Αειφορία (Environmental, Health and Educational Sciences: Education for Sustainability)
Δίδακτρα
3000 ευρώ
Πρόσθετες Πληροφορίες

Νέος επικαιροποιημένος τίτλος ΠΜΣ: «Επιστήμες του Περιβάλλοντος, της Υγείας και της Αγωγής: Εκπαίδευση για την Αειφορία»

Αριθμός εισακτέων: 20 άτομα/έτος

Η διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να διεξαχθεί με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες και προδιαγραφές και μέχρι του ποσοστού εβδομήντα τοις εκατό (70%). Οι τρόποι και τα μέσα διεξαγωγής της εξ αποστάσεως διδασκαλίας αξιοποιούν την υλικοτεχνική υποδομή του Ιδρύματος.

Υποτροφίες

Ο οικείος Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών προβλέπει τη χορήγηση υποτροφιών ή βραβείων αριστείας σε μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες, σύμφωνα με απόφαση της Ε.Π.Σ. Οι υποτροφίες δίνονται με βάση ακαδημαϊκά, αντικειμενικά κριτήρια (ενδεικτικά: αφορούν φοιτητές κανονικής φοίτησης, μέσος όρος βαθμολογίας προηγούμενου εξαμήνου, κ.λπ.) ή προσφορά υπηρεσιών και πρέπει να εγγράφονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δ.Π.Μ.Σ. Οι όροι χορήγησης, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποτρόφων καθορίζονται με απόφαση της Ε.Π.Σ.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο