Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Τμήμα
Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
Τίτλος Προγράμματος
Δίκτυα Επικοινωνιών Νέας Γενιάς και Κατανεμημένα Περιβάλλοντα Εφαρμογών
Δίδακτρα
1600 ευρώ
Πρόσθετες Πληροφορίες

Αριθμός εισακτέων: 40 άτομα/έτος

Τα δίκτυα επικοινωνιών νέας γενιάς και οι νέες υποδομές του 5G πρόκειται να επηρεάσουν και να μεταμορφώσουν τις λεγόμενες «κάθετες» αγορές (Β2Β verticals) όπως οι μεταφορές και η εφοδιαστική αλυσίδα, τα δίκτυα υποδομών, η αυτοκινητοβιομηχανία, η υγεία, η ασφάλεια κ.λπ., δημιουργώντας νέες δυνατότητες  σε όρους παραγωγικότητας. Το 5G και ο κατανεμημένος υπολογισμός υπόσχονται σε διάφορους τομείς εφαρμογής (νοήμονα συστήματα μεταφοράς, έξυπνες πόλεις, ευφυής διαχείριση δικτύων υποδομών κ.λπ.) νέες δυνατότητες αξιοποίησης τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη (Artificial intelligence, AI), το διαδίκτυο των αντικειμένων (Internet of Things, IoT), η υπολογιστική νέφους (cloud computing) και η υπολογιστική άκρου  (edge computing) προκειμένου να ξεπεράσουν τις αυξανόμενες προκλήσεις και να δημιουργήσουν νέες έξυπνες υποδομές, εφαρμογές, υπηρεσίες και λειτουργίες.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω το προτεινόμενο Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο τα δίκτυα επικοινωνιών νέας γενιάς, τα κατανεμημένα περιβάλλοντα εφαρμογών και τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη προηγμένων εφαρμογών των τεχνολογιών αυτών. Σκοπός του Προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε δικτυακές και υπολογιστικές τεχνολογίες αιχμής καθώς και σε θέματα σχεδιασμού και ανάπτυξης προηγμένων εφαρμογών/υπηρεσιών των τεχνολογιών αυτών. Στη νέα εποχή των κατανεμημένων εφαρμογών/υπηρεσιών μεγάλης κλίμακας όπου αξιοποιούνται οι εξελίξεις στη δικτύωση, οι υπολογιστές προηγμένης τεχνολογίας, οι δυνατότητες του μεσαίου λογισμικού και ο μεγάλος όγκος των δεδομένων  για την αντιμετώπιση προκλητικών προβλημάτων, το Π.Μ.Σ. επικεντρώνεται στα πολύπλοκα ζητήματα που προκύπτουν σε υπηρεσίες μεγάλης κλίμακας όπως η αποτελεσματική αξιοποίηση των κατανεμημένων πόρων με ασφαλή τρόπο λαμβάνοντας υπόψη την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την προσαρμογή στην ετερογένεια των υποδομών. Το Π.Μ.Σ. δίνει έμφαση στην απόκτηση τόσο θεωρητικών γνώσεων όσο και πρακτικών δεξιοτήτων, με στόχο τη δημιουργία αποφοίτων με υψηλή θεωρητική κατάρτιση, τεχνογνωσία και πρακτική εμπειρία, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες που επιβάλλουν οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και η αγορά εργασίας. Έχει επίσης, ως στόχο τη συστηματική, βασική και εφαρμοσμένη επιστημονική έρευνα, η οποία συμβάλλει στην παραγωγή νέων γνώσεων, στην απόκτηση τεχνογνωσίας, και στη διαμόρφωση των τεχνολογικών εξελίξεων. Απώτερος στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η διαμόρφωση επιστημόνων που θα στελεχώσουν τους Δημόσιους Οργανισμούς και τις Επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα, καθώς και τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τα Ερευνητικά Κέντρα και θα συμβάλουν στον περαιτέρω τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και την πρόοδο της χώρας.

Το Π.Μ.Σ. επιτυγχάνει την καλλιέργεια πρακτικών δεξιοτήτων μέσω κατάλληλης υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και μελέτης πραγματικών περιπτώσεων. Ειδικότερα, ο απόφοιτος του Π.Μ.Σ.  θα είναι ικανός:

  • να αντιλαμβάνεται τις σύγχρονες τάσεις σε θέματα που άπτονται των σύγχρονων αρχιτεκτονικών δικτύων επικοινωνιών, όπως η δικτύωση που ορίζεται από το λογισμικό, τα δίκτυα κινητής επικοινωνίας επόμενων γενεών, τα δίκτυα οπτικών επικοινωνιών και τα δίκτυα των κέντρων δεδομένων,
  • να αναπτύσσει εφαρμογές που αξιοποιούν τις διαδικτυακές υποδομές και υπηρεσίες,
  • να αξιοποιεί τις σύγχρονες τάσεις κατανεμημένων και παράλληλων συστημάτων σε δικτυακά περιβάλλοντα,
  • να εφαρμόζει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες ασφάλειας σε σύγχρονα συστήματα επικοινωνιών και πληροφοριακών συστημάτων,
  • να αναπτύσσει εφαρμογές που αξιοποιούν την υπολογιστική νέφους και την υπολογιστική άκρου με έμφαση σε σύγχρονες τεχνικής μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης
  • να εμβαθύνει σε θέματα διαχείρισης πόρων, χρονοπρογραμματισμού και εξισορρόπησης φορτίου σε ετερογενή περιβάλλοντα και
  • να αντιλαμβάνεται και να αξιοποιεί τεχνικές διάχυτων και ενσωματωμένων συστημάτων και δικτύων αισθητήρων σε οικοσυστήματα διαδικτύου των αντικειμένων.
  • να αποκτά το απαιτούμενο γνωστικό υπόβαθρο για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε συναφή αντικείμενα
Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο