Φορέας
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τμήμα
Περιβάλλοντος
Τίτλος Προγράμματος
Πλανητική Περιβαλλοντική Αλλαγή, Διαχείριση και Τεχνολογία
Δίδακτρα
1.500 ευρώ
Κατευθύνσεις

1. Περιβαλλοντική Πολιτική και Διατήρηση Βιοιποικιλότητας
2. Οικολογική Μηχανική, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή
3. Research in Environmental Sciences

Πρόσθετες Πληροφορίες

Νέο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πλανητική Περιβαλλοντική Αλλαγή, Διαχείριση & Τεχνολογία» λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 (ΦΕΚ 2548/Β/27.06.2019), με στόχο την παροχή επιστημονικών και επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα Πλανητικής Περιβαλλοντική Αλλαγής, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας.


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο