Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου
Τμήμα
Αρχιτεκτονικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών
Τίτλος Προγράμματος
MSc in Environmental Impact Assessment and Sustainability Management (Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Διοίκηση Αειφορίας)
Δίδακτρα
με δίδακτρα
Πρόσθετες Πληροφορίες

Δια ζώσης πρόγραμμα - Τα μαθήματα πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία των φοιτητών στην Πάφο.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και στη Διοίκηση Αειφορίας είναι το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα που επικεντρώνεται στην εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στη διοίκηση της αειφορίας στην Κύπρο και, ενδεχομένως, στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Το Μεταπτυχιακό υιοθετεί μια διεπιστημονική, ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη μελέτη και την αξιολόγηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και τη διοίκηση της αειφορίας.

Το Μεταπτυχιακό στοχεύει στην παροχή προηγμένης γνώσης σε εκείνους των οποίων στόχος είναι να γίνουν εξειδικευμένοι επαγγελματίες και ηγέτες, είτε στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα. Οι σύγχρονες τάσεις στον τομέα της εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον και της διοίκησης αειφορίας, όπως για παράδειγμα η νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/52/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, ιδιαίτερα συγχρηματοδοτούμενων έργων, προβλέπουν ότι τα άτομα που συμμετέχουν στην ετοιμασία και στην αξιολόγηση των μελετών εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα πρέπει να διαθέτουν εμπειρογνωμοσύνη καθώς και τα προσόντα και τις σχετικές ικανότητες. Επιπλέον, η ζήτηση για εμπειρογνώμονες σε θέματα περιβάλλοντος αυξάνεται, αλλά την ίδια στιγμή το να διαθέτει κάποιος ικανότητες δεν είναι πλέον επαρκές. Έτσι, υπάρχει μεγάλη δυνατότητα και ευκαιρία για επαγγελματίες διαφόρων επιστημονικών ειδικοτήτων να στραφούν προς την απόκτηση τεχνογνωσίας και εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα της αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και στη Διοίκηση Αειφορίας του Πανεπιστημίου Νεάπολις έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις για να γίνουν εμπειρογνώμονες στην αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και για να τους επιτρέψει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε αυτόν τον τομέα στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Το περιεχόμενο του Μεταπτυχιακού έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να παρέχει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τις πτυχές των διαφόρων Σχεδίων (Στρατηγική Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) και Έργων (Βιομηχανικών, Ανάπτυξης Γης, Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, Υποδομών, Θαλάσσιων και Παράκτιων, κλπ), την αξιολόγηση των επιπτώσεων τους στο περιβάλλον και κατά συνέπεια τη διαχείριση θεμάτων αειφορίας. Επιπλέον, το Πρόγραμμα σπουδών παρέχει σύγχρονες γνώσεις για σειρά από διαφορετικούς τομείς και καλύπτει πολλαπλά και ουσιώδη θέματα. Το Πρόγραμμα εφοδιάζει τους φοιτητές με τεχνικές και αναλυτικές δεξιότητες, κριτικές δεξιότητες, καθώς και δεξιότητες υπευθυνότητας και ηγεσίας. Αυτό τους επιτρέπει να ενισχύσουν την ικανότητα λήψης αποφάσεων και να προωθήσουν την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τη βιωσιμότητά τους στο πλαίσιο ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού περιβάλλοντος.

Το Μεταπτυχιακό EIASM συνδυάζει τη θεωρία και την πρακτική και περιλαμβάνει την έκθεση στις τελευταίες μεθόδους, διαδικασίες και τεχνικές που χρησιμοποιούνται στον τομέα της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και στις διάφορες τεχνολογικές λύσεις που είναι απαραίτητες για την προστασία του περιβάλλοντος και την περιβαλλοντική συμμόρφωση, όλα σε ένα μαθησιακό περιβάλλον που υποστηρίζεται από τις πιο προηγμένες εκπαιδευτικές τεχνολογίες.

Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων χρησιμοποιούνται εκσυγχρονισμένα μέσα και μοντέρνοι μέθοδοι διδασκαλίας, οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την ίδια συμμετοχή των φοιτητών, εργαστήρια, ομαδικές εργασίες και συνεργασία μεταξύ των φοιτητών, με στόχο την παράλληλη ανάπτυξη ικανοτήτων ομαδικότητας και συνεργασίας, προσόντα που απαιτούνται και είναι απαραίτητα στον τομέα της περιβαλλοντικής εκτίμησης.

Επαγγελματικές Προοπτικές

Το Πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άτομα που αναζητούν ηγετικές θέσεις στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα στην εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από Σχέδια και Προγράμματα, στην εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από έργα, στη διαχείριση αειφορίας, στη διαχείριση φυσικών πόρων, στα οικονομικά περιβάλλοντος, στην περιβαλλοντική μοντελοποίηση, στην επιστήμη της αειφορίας, στην αειφόρο ανάπτυξη, στις διαδικασίες εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στην περιβαλλοντική συμμόρφωση, στην περιβαλλοντική διαχείριση, στην παροχή περιβαλλοντικών συμβουλευτικών υπηρεσιών. Παρέχει επίσης πολύτιμη εκπαίδευση σε όσους αναζητούν μια ευρύτερη βάση για σταδιοδρομία στη βελτίωση και ανάπτυξη έργων, στο GIS, στον αειφόρο πολεοδομικό σχεδιασμό, στα οικονομικά περιβάλλοντος και στο περιβαλλοντικό δίκαιο.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο