Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Διοίκηση Αειφορίας κατανέμεται σε τρία εξάμηνα σπουδών. Τα πρώτο και το δεύτερο εξάμηνο περιλαμβάνουν μαθήματα τα οποία αποτελούν εργαλεία για την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος. Το Mεταπτυχιακό στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Διοίκηση Αειφορίας (EIASM) ολοκληρώνεται με την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας, που δίνει στους φοιτητές την ευκαιρία να εμβαθύνουν σε ένα θέμα της επιλογής τους, αλλά και να καλλιεργήσουν τις ερευνητικές τους δεξιότητες. Το σύνολο των διδακτικών μονάδων που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος είναι 90 ECTS.

Πρώτο εξάμηνο

Οι φοιτητές του Mεταπτυχιακού στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Διοίκηση Αειφορίας (EIASM) εξοικειώνονται με την περιβαλλοντική νομοθεσία και πολιτική, τη θεωρία, τις μεθόδους  και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την εκτίμηση των επιπτώσεών στο περιβάλλον, τον αστικό σχεδιασμό και την αειφόρο ανάπτυξη, καθώς επίσης και για τη σημαντικότητα της διαμόρφωσης στρατηγικών για διάφορους τομείς και την εκτίμηση των επιπτώσεων τους στο περιβάλλον (στρατηγική εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων).

Δεύτερο εξάμηνο

Οι φοιτητές εξοικειώνονται με τις αρχές, την επιστήμη και τη διοίκηση της αειφορίας, τα οικονομικά περιβάλλοντος, την περιβαλλοντική μοντελοποίηση και τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS), καθώς επίσης και με την εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από διάφορες κατηγορίες έργων. Τέλος, το σεμινάριο μεταπτυχιακής διατριβής προσφέρει στους φοιτητές τα εφόδια και τις γνώσεις για την εκπόνηση μιας επιστημονικά τεκμηριωμένης και ολοκληρωμένης ερευνητικής και διπλωματικής εργασίας.

Τρίτο εξάμηνο

Αποτελείται από την ερευνητική και διπλωματική εργασία του κάθε φοιτητή σε θέμα ειδικού ενδιαφέροντος που ο ίδιος επιλέγει. Είναι η ευκαιρία για κάθε φοιτητή να συνθέσει τις γνώσεις του και να διερευνήσει νέα ζητήματα. Κάθε σπουδαστής επιλέγει έναν επιβλέποντα καθηγητή ο οποίος τον καθοδηγεί σε όλη τη διάρκεια του εξαμήνου μέχρι την τελική παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του.

Α' Εξάμηνο 

  • Νομικά περιβάλλοντος και πολιτική (7,5 ECTS)
  • Θεωρία, μέθοδοι και διαδικασίες εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (7,5 ECTS)
  • Αστικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη (7,5 ECTS)
  • Αειφορία και Στρατηγική Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Β' Εξάμηνο 

  • Επιστήμη και Διοίκηση Αειφορίας (7,5 ECTS)
  • Οικονομική ανάλυση και οικονομικά περιβάλλοντος (7,5 ECTS)
  • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) και Περιβαλλοντική Μοντελοποίηση (7,5 ECTS)
  • Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από έργα (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Γ' Εξάμηνο 

  • Μεταπτυχιακή διατριβή (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Γενικό Σύνολο 90 ECTS

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο