Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Τμήμα
Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
Τίτλος Προγράμματος
Προηγμένες Τεχνολογίες Υπολογιστικών Συστημάτων (Advanced Computing Systems)
Δίδακτρα
1600 ευρώ
Πρόσθετες Πληροφορίες

Αντικείμενα

Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο τα υπολογιστικά  συστήματα, τις τεχνολογίες στις οποίες βασίζονται, τη σχεδίαση, τον προγραμματισμό και τις εφαρμογές τους. Σκοπός του Προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε υπολογιστικές τεχνολογίες αιχμής καθώς και σε θέματα ανάπτυξης προηγμένων υπηρεσιών των τεχνολογιών αυτών.

Το ΠΜΣ δίνει έμφαση στην απόκτηση θεωρητικών γνώσεων και πρακτικών δεξιοτήτων, με στόχο τη δημιουργία αποφοίτων με υψηλή θεωρητική κατάρτιση, τεχνογνωσία και πρακτική εμπειρία, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες που επιβάλλουν οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και η αγορά εργασίας.

Έχει επίσης, ως στόχο τη συστηματική, βασική και εφαρμοσμένη επιστημονική έρευνα, η οποία συμβάλλει στην παραγωγή νέων γνώσεων, στην απόκτηση τεχνογνωσίας και στη διαμόρφωση των τεχνολογικών εξελίξεων.

Στόχος του ΠΜΣ είναι η διαμόρφωση επιστημόνων που θα στελεχώσουν τους Δημόσιους Οργανισμούς και τις Επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα, καθώς και τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τα Ερευνητικά Κέντρα και θα συμβάλουν στον περαιτέρω τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και την πρόοδο της χώρας.

Υποψήφιοι

Στο ΠΜΣ θα γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι Τμημάτων Πληροφορικής και Υπολογιστών Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και στρατιωτικών σχολών θετικής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο