Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Τμήμα
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Τίτλος Προγράμματος
Χρηματοοικονομική και Τραπεζική (M.Sc. in Banking and Finance)
Δίδακτρα
6000 ευρώ
Κατευθύνσεις

Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική (Banking and Financial Management)

Πρόσθετες Πληροφορίες

Αφίσα ΠΜΣ

Σταδιοδρομία: Το Πρόγραμμα είναι εφαλτήριο για σταδιοδρομία, μεταξύ άλλων, σε: Επενδυτικούς οργανισμούς, ελεγκτικές – λογιστικές εταιρείες, εταιρείες συμβούλων, τράπεζες, υπουργεία, εποπτικές αρχές και άλλους οργανισμούς του δημοσίου τομέα, και παραγωγικές επιχειρήσεις.

Αντικείμενο ΠΜΣ: 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» έχει ως αντικείμενο την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης, την εκπαίδευση και την ειδίκευση των φοιτητών στους τομείς της Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής.

Ειδικότερα, αντικείμενα στα οποία το πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση είναι:

 • ο τρόπος λειτουργίας των αγορών χρήματος και κεφαλαίου,
 • η διαχείριση χαρτοφυλακίου και η τιμολόγηση περιουσιακών στοιχείων,
 • η χρηματοοικονομική διοίκηση εταιρειών,
 • οι αγορές χρηματοοικονομικών παραγώγων,
 • η βιώσιμη και αειφόρα (περιβαλλοντική) χρηματοοικονομική,
 • η σύνδεση της οικονομικής πολιτικής και του μακροοικονομικού περιβάλλοντος με τις χρηματαγορές,
 • η διαχείριση κινδύνων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα,
 • η νομισματική πολιτική και ο ρόλος των κεντρικών τραπεζών,
 • η χρηματοδότηση στις αγορές ακινήτων και ενέργειας,
 • οι συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων,
 • η χρηματοοικονομική λογιστική με έμφαση στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, και
 • η χρηματοοικονομική τεχνολογία.

Αρχές Λειτουργίας: Το Π.Μ.Σ. διακρίνεται για τις πρωτοποριακές για τα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά δεδομένα αρχές λειτουργίας του. Μπορείτε να τις δείτε αναλυτικά εδώ.

Υποδομή Π.Μ.Σ.: Το σύγχρονο εργαστήριο του Τμήματος αποτελεί χώρο έρευνας, εκπαίδευσης και πληροφόρησης. Δείτε αναλυτικά τις δυνατότητες που παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές η πρόσβαση στο χώρο του εργαστηρίου εδώ.

Τρόπος διδασκαλίας: Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται δια ζώσης και παράλληλα με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το ποσοστό διδασκαλίας με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα είναι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το ΠΜΣ απευθύνεται σε φοιτητές πλήρους φοίτησης και μερικής φοίτησης.

Δίνεται έμφαση στην ποιότητα διδασκαλίας, στην αλληλεπίδραση διδασκόντων και διδασκομένων, και στη συνεχή επαφή με την πραγματική οικονομία.
Στην υψηλή ποιότητα των μεταπτυχιακών σπουδών συμβάλλουν τα μέγιστα και οι διεθνούς φήμης καθηγητές του Τμήματος. Συνδυάζουν τη θεωρητική γνώση με την πρακτική εμπειρία. Έχουν, επίσης, πλούσιο ερευνητικό και συγγραφικό έργο.

Στο video που ακολουθεί μπορείτε να δείτε την παρουσίαση των μεταπτυχιακών του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα σπουδών και τις εξαιρετικές προοπτικές τους. Παρουσιάζει ο κ. Κουρογένης Νικόλαος, Καθηγητής στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Διευθυντής ΠΜΣ.

Κανονισμός ΠΜΣ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ Τμήματος

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο