Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τμήμα
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Τίτλος Προγράμματος
Βιοηθική – Ιατρική Ηθική
Δίδακτρα
5400 ευρώ
Κατευθύνσεις

1. Βιοηθική
2. Ιατρική Ηθική

Πρόσθετες Πληροφορίες

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Βιοηθική – Ιατρική Ηθική» απευθύνεται πρωτίστως σε λειτουργούς υγείας (γιατρούς, νοσηλευτές και ερευνητές), νομικούς και άλλους συναφείς επιστήμονες, οι οποίοι προσεγγίζουν τα ζητήματα της Βιοηθικής και της Ιατρικής Ηθικής είτε από τη σκοπιά των ανθρωπιστικών επιστημών και της φιλοσοφίας, είτε επί τη βάσει της ιατρικής, της βιολογίας και άλλων συναφών κλάδων. Φιλοδοξεί να προσφέρει στους σπουδαστές τις προαναφερθείσες γνώσεις και δεξιότητες, δυνάμει των οποίων αυτοί θα βελτιώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν και θα οξύνουν την κριτική τους ικανότητα, ώστε να είναι ικανοί να διαχειρίζονται κρίσιμες καταστάσεις και να λαμβάνουν καίριες αποφάσεις για την πορεία και την ποιότητα της ζωής όσων προστρέχουν στις υπηρεσίες τους. Παράλληλα, οι γνώσεις που θα αποκτήσουν θα τους καταστήσουν λιγότερο ευάλωτους σε πλάνες και ολισθήματα, καθώς και στις συνακόλουθες αιτιάσεις και εγκλήσεις.

Οι ειδικότεροι στόχοι της κάθε μιας από τις δυο προσφερόμενες κατευθύνσεις καθορίζονται ως εξής:

(MA) Βιοηθική – Ιατρική Ηθική, Κατεύθυνση: «Βιοηθική»

- Στην παροχή ειδικών γνώσεων σε επιστήμονες προερχόμενους από όλους τους σχετικούς κλάδους (νομικούς, γενετιστές, βιολόγους, πειραματικούς ιατρούς, φαρμακολόγους, νοσηλευτές, κ.ά.τ.) για τα σημαντικότερα τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν τη Βιοηθική διεθνώς.

- Στη λεπτομερή κατάρτιση μεμονωμένων ερευνητών ή ερευνητικών ομάδων επί όσων ισχύουν σε παγκόσμια κλίμακα για επί μέρους ζητήματα που αφορούν τη Βιοηθική (καθιερωμένα γενικά ή ειδικά πρωτόκολλα, θεσπίσματα διεθνή/ομοσπονδιακά/τοπικά, παγκόσμιες διακηρύξεις).

- Στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και της κατάρτισης που απαιτείται, ώστε οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης να είναι επιλέξιμοι σε επιτροπές βιοηθικής, δεοντολογίας της έρευνας, και σε άλλους σχετικούς θεσμικούς φορείς.

- Στην καλλιέργεια κριτικού πνεύματος και στην προαγωγή του σχετικού με τη Βιοηθική διαλόγου.

(MA) Βιοηθική – Ιατρική Ηθική, Κατεύθυνση: «Ιατρική Ηθική»

- Στην παροχή ειδικών γνώσεων σε επιστήμονες προερχόμενους από όλους τους σχετικούς κλάδους (νομικούς, γενετιστές, βιολόγους, πειραματικούς ιατρούς, φαρμακολόγους, νοσηλευτές, κ.ά.τ.) για τα σημαντικότερα τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν την Ιατρική Ηθική διεθνώς.

- Στην παροχή ειδικής κατάρτισης στα μέλη του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού κρατικών και ιδιωτικών νοσοκομειακών ιδρυμάτων και κλινικών (γιατρούς, αναισθησιολόγους, νοσηλευτές, ερευνητές) σε σχέση με την Ιατρική Ηθική, ώστε να επιτελούν με ασφάλεια και επάρκεια το έργο τους.

- Στην εις βάθος και λεπτομερή κατάρτιση του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού (γιατρούς, αναισθησιολόγους, νοσηλευτές, ερευνητές) σχετικά με ζητήματα που αφορούν νομικά θέματα που σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματός τους, ώστε να αποφεύγονται σφάλματα που θα εγείρουν οικονομικές διεκδικήσεις εις βάρος των ιδίων και των ιδρυμάτων τους.

- Στη δημιουργία επιστημονικού προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης, το οποίο θα μπορεί να στελεχώνει επιτροπές δεοντολογίας της έρευνας σε κρατικά και ιδιωτικά νοσοκομειακά ιδρύματα.

- Στην καλλιέργεια κριτικού πνεύματος και στην προαγωγή του σχετικού με την Ιατρική Ηθική διαλόγου.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο