Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Πρόγραμμα προσφέρει δύο (2) κατευθύνσεις εξειδίκευσης: α) Βιοηθική, β) Ιατρική Ηθική.

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος και την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη «Βιοηθική – Ιατρική Ηθική» απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση εννέα (9) εξαμηνιαίων Θεματικών Ενοτήτων (10 μονάδες ECTS έκαστη) και η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής (30 μονάδες ECTS – Μεταπτυχιακή Διατριβή Ι, η οποία αποτιμάται με 10 μονάδες ECTS και Μεταπτυχιακή Διατριβή ΙΙ, η οποία αποτιμάται με 20 μονάδες ECTS).

1ο Εξάμηνο
Θεματικές Ενότητες (Κατεύθυνση)

Υποχρεωτική 

 • ΒΙΗ511: Ιστορία των Ηθικών Θεωριών (Όλες) [10 ECTS]
 • ΒΙΗ512: Ανθρώπινα Δικαιώματα και Θεωρίες Δικαιωμάτων (Όλες) [10 ECTS]
 • ΒΙΗ513: Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Ηθική και Βιοηθική (Βιοηθική) [10 ECTS]
 • ΒΙΗ514: Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Ηθική και Ιατρική Ηθική (Ιατρική Ηθική) [10 ECTS]

2ο Εξάμηνο
Θεματικές Ενότητες (Κατεύθυνση)

Υποχρεωτική 

 • ΒΙΗ521: Ηθική και Δεοντολογία της Έρευνας (Όλες) [10 ECTS]
 • ΒΙΗ522: Βιοηθική και Ανθρώπινο Γονιδίωμα (Βιοηθική) [10 ECTS]
 • ΒΙΗ525: Εισαγωγή στην Κλινική Ηθική (Ιατρική Ηθική) [10 ECTS]

Επιλογής

 • ΒΙΗ523: Βιοηθική και Αρχή της Ζωής[2] (Βιοηθική) [10 ECTS]
 • ΒΙΗ524: Βιοηθική και Βελτιώσεις[2] (Βιοηθική) [10 ECTS]
 • ΒΙΗ526: Ιατρική Δεοντολογία[3] (Ιατρική Ηθική) [10 ECTS]
 • ΒΙΗ527: Ηθική και Αναπαραγωγική Υγεία[3] (Ιατρική Ηθική) [10 ECTS] 

3ο Εξάμηνο
Θεματικές Ενότητες (Κατεύθυνση)

Υποχρεωτική 

 • ΒΙΗ611: Νευροηθική (Όλες) [10 ECTS]
 • ΒΙΗ701Α: Μεταπτυχιακή Διατριβή Ι (Όλες) [10 ECTS]
 • ΒΙΗ612: Βιοηθική και Δίκαιο (Βιοηθική) [10 ECTS]  
 • ΒΙΗ613: Ηθική και Φαρμακοβιομηχανία (Ιατρική Ηθική) [10 ECTS] 

4ο Εξάμηνο
Θεματικές Ενότητες (Κατεύθυνση)

Υποχρεωτική 

 • ΒΙΗ701Β: Μεταπτυχιακή Διατριβή ΙΙ (Όλες) [20 ECTS]

Επιλογής

 • ΒΙΗ621: Παγκόσμια Βιοηθική[1] (Βιοηθική) [10 ECTS]  
 • ΒΙΗ622: Βιοηθική και Πολιτικές Υγείας[1] (Βιοηθική) [10 ECTS]  
 • ΒΙΗ621: Παγκόσμια Βιοηθική[1] (Ιατρική Ηθική) [10 ECTS] 
 • ΒΙΗ623: Ιατρική Ηθική και Οριακές Καταστάσεις[1] (Ιατρική Ηθική) [10 ECTS] 

Σύνολο 120 ECTS

[1]Ο φοιτητής/τρια μπορεί να επιλέξει μια (1) Θεματική Ενότητα (ΘΕ) επιλογής μεταξύ δύο (2) ΘΕ, ως ακολούθως:

 • Κατεύθυνση: «Βιοηθική»: BIH621 ή BIH622 
 • Κατεύθυνση: «Ιατρική Ηθική»: ΒΙΗ621 ή ΒΙΗ623

[2]Ο/Η φοιτητής/τρια της Κατεύθυνσης «Βιοηθική» μπορεί να επιλέξει μια (1) Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.) Επιλογής εκ των δύο (2) προσφερόμενων Θ.Ε., ως ακολούθως: (BIH523, BIH524)

[3]Ο/Η φοιτητής/τρια της Κατεύθυνσης «Ιατρική Ηθική» μπορεί να επιλέξει μια (1) Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.) Επιλογής εκ των δύο (2) προσφερόμενων Θ.Ε., ως ακολούθως : (BIH526, BIH527).  

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο