Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Τμήμα
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
Τίτλος Προγράμματος
Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολογία
Δίδακτρα
3600 ευρώ
Πρόσθετες Πληροφορίες

Λήξη Υποβολής αιτήσεων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολογία (ΕΑΨ)» για το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολογία (ΕΑΨ)» για το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 έχει ολοκληρωθεί. Ο περιορισμένος αριθμός θέσεων στο πρόγραμμα σε σχέση με το τεράστιο ενδιαφέρον το οποίο υπάρχει για αυτό, οδήγησαν στην άμεση συμπλήρωση των διαθέσιμων θέσεων εισαγωγής.

Δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση.

--------------

Προϋποθέσεις Εισαγωγής:

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολογία» γίνονται δεκτοί: 

(α) σε ποσοστό 40% (40 θέσεις) απόφοιτοι τμημάτων: Ψυχολογίας, πρώην τμημάτων Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας, καθώς και Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών,

(β) σε ποσοστό 40% (40 θέσεις) απόφοιτοι τμημάτων: Παιδαγωγικών Τμημάτων Νηπιαγωγών, Δημοτικής Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής, Κοινωνικής Εργασίας, Εργοθεραπείας, Λογοθεραπείας, Φροντίδας & αγωγής στην πρώιμη παιδική ηλικία (πρώην Βρεφονηπιοκομίας),

(γ) σε ποσοστό 20% (20 θέσεις) απόφοιτοι οποιουδήποτε άλλου τμήματος με την προϋπόθεση της επιτυχούς παρακολούθησης οποιουδήποτε μαθήματος ψυχολογίας, είτε σε προπτυχιακό  είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο, η οποία θα τεκμηριώνεται από αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας ή σχετικής βεβαίωσης*.

Για την επιτυχή παρακολούθηση του Προγράμματος απαιτείται η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2, αποδεικνυόμενη υποχρεωτικά με την υποβολή ανάλογων δικαιολογητικών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή στο ΠΜΣ είναι η επιτυχής παρακολούθηση οποιουδήποτε μαθήματος ψυχολογίας, είτε σε προπτυχιακό είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο, το οποίο θα τεκμηριώνεται από αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας ή σχετικής βεβαίωσης*.

Σημείωση:

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:

α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ/AΤΕΙ, εννοούνται οι πτυχιούχοι Τμημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων ή ΑΤΕΙ ή οι έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών των ως άνω Τμημάτων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής* ή

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ/AΤΕΙ, εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή ΑΤΕΙ ή οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής * ή

Με τον όρο Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)».

*Από τις προσφερόμενες Θεματικές Ενότητες των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ, η Θ.Ε. ΕΚΠ50 «Εξέλιξη του παιδιού στο κοινωνικό περιβάλλον» του ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής» καλύπτει τησυγκεκριμένη προϋπόθεση.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο