Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Τμήμα
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
Τίτλος Προγράμματος
Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολογία
Δίδακτρα
3600 ευρώ
Πρόσθετες Πληροφορίες

Προϋποθέσεις Εισαγωγής:

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολογία» γίνονται δεκτοί/ές: 

(α) σε ποσοστό 70% (91 θέσεις) απόφοιτοι τμημάτων: Ψυχολογίας, πρώην τμημάτων Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας[1], καθώς και Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών[2],

(β) σε ποσοστό 20% (26 θέσεις) απόφοιτοι τμημάτων: Παιδαγωγικών Τμημάτων Νηπιαγωγών, Δημοτικής Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής, Κοινωνικής Εργασίας, Εργοθεραπείας, Λογοθεραπείας, Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (πρώην Βρεφονηπιοκομίας),

(γ) σε ποσοστό 10% (13 θέσεις) απόφοιτοι οποιουδήποτε άλλου τμήματος με την προϋπόθεση της επιτυχούς παρακολούθησης οποιουδήποτε μαθήματος ψυχολογίας, είτε σε προπτυχιακό είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο, η οποία θα τεκμηριώνεται από αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας ή σχετικής βεβαίωσης*.

Για την επιτυχή παρακολούθηση του Προγράμματος απαιτείται η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2, αποδεικνυόμενη υποχρεωτικά με την υποβολή ανάλογων δικαιολογητικών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή στο ΠΜΣ είναι η επιτυχής παρακολούθηση οποιουδήποτε μαθήματος ψυχολογίας, είτε σε προπτυχιακό είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο, το οποίο θα τεκμηριώνεται από αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας ή σχετικής βεβαίωσης*.

*Από τις προσφερόμενες Θεματικές Ενότητες των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ, η Θ.Ε. ΕΚΠ50 «Εξέλιξη του παιδιού στο κοινωνικό περιβάλλον» του ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής» καλύπτει τη συγκεκριμένη προϋπόθεση.

Σημείωση:

Κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ανώτατης εκπαίδευσης εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων ή Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών ή Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή Ανώτατων Τεχνολογικών  Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ) ή οι έχοντες/ουσες ακαδημαϊκά ισοδύναμους τίτλους πρώτου κύκλου σπουδών αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με τους τίτλους σπουδών που απονέμονται από τα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 304 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21.07.2022, τ. Α΄).

Επισήμανση:

Για την αξιολόγηση της αίτησης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα εξεταστεί εάν το ίδρυμα φοίτησης του υποψηφίου/της υποψήφιας εντάσσεται ή δύναται να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και εάν ο τίτλος του υποψηφίου/της υποψήφιας εντάσσεται ή δύναται να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, εφόσον ο τίτλος σπουδών συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 307 του ν. 4957/2022, οφείλει να ζητήσει «Βεβαίωση Τόπου Σπουδών», η οποία εκδίδεται και αποστέλλεται από το πανεπιστήμιο της αλλοδαπής. Αν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η ελληνική επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι. ή σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής κατά την έννοια της παρ. β) του άρθρου 299 του ν. 4957/2022.

[1] Διευκρινίζεται πως πρόκειται για τα Τμήματα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας αντιστοίχως του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

[2] Διευκρινίζεται πως πρόκειται για το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο