Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Διάρθρωση

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολογία» διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Περιλαμβάνει πέντε (5) υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.), δυο (2) Επιλογής Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) και την Ενότητα Πρακτικής Άσκησης (Ε.Π.Α.). Ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης είναι τα δύο (2) ακαδημαϊκά έτη. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση έξι (6) Θ.Ε. [πέντε (5) Θ.Ε. υποχρεωτικές και μια (1) Θ.Ε. επιλογής], καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης. Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των πέντε (5) υποχρεωτικών Θ.Ε. και μίας (1) Θ.Ε. επιλογής του Προγράμματος.

1ο Eξάμηνο

  • Θέματα εφαρμοσμένης Αναπτυξιακής Ψυχολογίας
  • Γνωστική ανάπτυξη και μάθηση

2ο Eξάμηνο

  • Η οικογένεια και η ανάπτυξη του ανθρώπου
  • Ψηφιακός κόσμος και ψυχολογική ανάπτυξη
  • Κλινική ψυχολογία παιδιού και εφήβου

3ο Eξάμηνο

  • Ψυχολογία των διαπροσωπικών σχέσεων, από τη βρεφική ηλικία έως την ενηλικίωση
  • Προαγωγή και πρόληψη της ψυχικής υγείας και ευεξίας παιδιών και εφήβων

4ο  Eξάμηνο

  • Πρακτική Άσκηση

Σύνολο ECTS 120

Σημειώσεις:
Υ¹: Υποχρεωτική
Ε²: Επιλογής

Οδηγίες επιλογής Θ.Ε.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολογία» περιλαμβάνει πέντε (5) υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.), δύο (2) Θ.Ε. επιλογής και την υποχρεωτική Ενότητα Πρακτικής Άσκησης (Ε.Π.Α.).   

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα μπορούν να επιλέγουν κατ’ ελάχιστον μία (1) Θ.Ε. το εξάμηνο και δύο (2) Θ.Ε. κατ’ ανώτατο όριο (30 ECTS ανά εξάμηνο).

Προτείνεται ωστόσο οι φοιτητές/ήτριες να ακολουθούν την προτεινόμενη σειρά των Θεματικών Ενοτήτων.

Κατά τη διαδικασία δήλωσης Θ.Ε. πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι Θ.Ε. προηγούμενου εξαμήνου και, κατόπιν, να δηλώνονται Θ.Ε. επόμενου εξαμήνου.

Προκειμένου να εγγραφούν στην ΕΑΨΠΑ (Πρακτική Άσκηση), οι φοιτητές/ήτριες πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς την παρακολούθηση των πέντε (5) υποχρεωτικών Θ.Ε. και μίας (1) Θ.Ε. επιλογής του Προγράμματος.

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) οι φοιτητές/ήτριες πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς τις πέντε (5) υποχρεωτικές Θ.Ε., τη μία (1) Θ.Ε. επιλογής καθώς και την Ενότητα Πρακτικής Άσκησης.

Πληροφορίες για τις Θεματικές Ενότητες

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο