Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τμήμα
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Τίτλος Προγράμματος
Επιστήμες της Αγωγής: Ετερότητα, Κοινωνία και Εκπαίδευση (Education Sciences: Diversity, Society and Education)
Δίδακτρα
2800 ευρώ
Πρόσθετες Πληροφορίες

Αριθμός Εισακτέων: 40 άτομα

Αντικείμενο - Σκοπός

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Ετερότητα, Κοινωνία και Εκπαίδευση» εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Δ.Π.Θ., διέπεται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, στην ανά¬πτυξη της έρευνας, στη χρήση του πολιτισμού στην εκπαιδευτική διαδικασία, στην ικα¬νοποίηση εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών της χώρας,  στην υψηλού επιπέδου  εξειδίκευση των πτυχιούχων  σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκρι¬μένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών του οικείου Τμήματος.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι:

  1. η μελέτη και έρευνα της εκπαίδευσης ως θεσμού της σύγχρονης πολυπολιτισμικής κοινωνίας,
  2. η μετάδοση της θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης για το σύγχρονο πολυπολιτισμικό σχολείο και την διαφοροποιημένη διδασκαλία,
  3. η απόκτηση από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες θεωρητικής γνώσης και ερευνητικής ικανότητας για την επιστημονική προσέγγιση του σύγχρονου κόσμου που διαμορφώνεται από τη συνεργασία και τη σύγκρουση πολιτισμών,
  4. η ένταξη στην εκπαιδευτική διαδικασία στοιχείων του πολιτισμού, που ενισχύουν την εμψύχωση και τη δυναμική πολυπολιτισμικών ομάδων και
  5. η ένταξη στη διδασκαλία παραδοσιακών τρόπων χρήσης των τεχνών (για παράδειγμα παιδικό ιχνογράφημα, κουκλοθέατρο, θεατρικό παιχνίδι κ.α.) σε συνδυασμό με ψηφιακές εκπαιδευτικές εφαρμογές ώστε οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να καθίστανται ικανοί ερευνητές για περαιτέρω μελέτη, εφαρμογή και διάδοση του “edutainment” (education and entertainment: εκπαίδευση και ψυχαγωγία).
Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο