Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα
Φαρμακευτικής
Τίτλος Προγράμματος
Βιομηχανική Φαρμακευτική
Δίδακτρα
4500 ευρώ
Πρόσθετες Πληροφορίες

Το ΠΜΣ με τίτλο Βιομηχανική Φαρμακευτική αποτελεί πρόγραμμα ειδίκευσης του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ και λειτουργεί υπό την αιγίδα του Πανελλήνιου Συλλόγου Φαρμακοβιομηχανιών (ΠΕΦ) η οποία στηρίζει με παροχή δωρεάς αυτή την προσπάθεια.

Οι τελειόφοιτοι του πρώτου κύκλου σπουδών θα προσληφθούν αρχικά με δίμηνη σχέση εργασίας από μεγάλη Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη ή Σάππες

Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων ανά έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 34 μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες στον οποίο συμπεριλαμβάνονται και αυτοί βάση οικονομικών κριτηρίων, με υποτροφίες ή χορηγίες. Οι 24 εκ των 34 φοιτητών, παρακολουθούν κανονικά και διά ζώσης όλα τα μαθήματα και τα εργαστήρια κατά την διάρκεια του Ακαδημαϊκού έτους, ενώ οι 10 εξ’ αυτών αποτελούν ειδική ομάδα μεταπτυχιακών φοιτητών. Στην ειδική ομάδα εντάσσονται στελέχη ή προσωπικό επιχειρήσεων συναφούς ή ταυτόσημου αντικειμένου με αυτό της Βιομηχανικής Φαρμακευτικής, το οποίο θα επιβεβαιώνεται με την υποβολή (μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά) ενυπόγραφης δήλωσης/βεβαίωσης από τον εργοδότη τους.

Τρόπος εκπαίδευσης: Διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, διεξαγωγή πειραμάτων, εφαρμογές σε Η/Υ

Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί
Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Αναλυτικότερα, για εκπόνηση Μ.Δ.Ε. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Φαρμακευτικής, Χημείας, Βιολογίας, Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Γεωπονίας, Χημικών Μηχανικών ή συναφών Τμημάτων προερχόμενοι από Πανεπιστήμια της ημεδαπής ως και αποφοίτων ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Για τους πτυχιούχους άλλων Τμημάτων πλην των Τμημάτων Φαρμακευτικής, η Γ.Σ. αποφασίζει, μετά από εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ, εάν οι υποψήφιοι έχουν τις απαιτούμενες βασικές γνώσεις.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο