Φορέας
Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα
Φυσικής
Τίτλος Προγράμματος
Εφαρμογές της Φυσικής στην Ατμόσφαιρα και στην Ηλεκτρονική
Δίδακτρα
Δωρεάν
Κατευθύνσεις

1. Ηλεκτρονική - Κυκλώματα και Συστήματα (Electronics - Circuits and Systems)
2. Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας (Electronics and Information Processing)
3. Εφαρμοσμένη Μετεωρολογία και Φυσική Περιβάλλοντος (Applied Meteorology and Environmental Physics)

Πρόσθετες Πληροφορίες

Αριθμός εισακτέων: 30 άτομα/έτος (10 σε κάθε ειδίκευση)


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο